ΕΜΑ ΛΑΣΚΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ
Μόνον εμείς σας ανοίγουμε τα μάτια με εξαιρετικά εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και σας λέμε όλες τις πικρές και τις σκληρές αλήθειες

- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

Φινίραμε, αλφαδιάσαμε και τοποθετήσαμε τη μεγάλη πλάκα επάνω στο τραπέζι του μηχανήματος

 

 

 

 


. . . . . . . . . . Επιστροφή στη προηγούμενη σελίδα . . . . . . . . . .