ΕΜΑ ΛΑΣΚΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ
Μόνον εμείς σας ανοίγουμε τα μάτια με εξαιρετικά εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και σας λέμε όλες τις πικρές και τις σκληρές αλήθειες

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

Στα γενικά πλαίσια ενός μικρού ιδιόκτητου χώρου και στα γενικότερα πλαίσια ενός επαγγελματικού χώρου, όπως λόγου χάρη το μελλοντικό επαγγελματικό εργαστήριο μας ή μηχανουργείο περιστροφικών μηχανημάτων ακριβείας όπου σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε ως δικό μας επαγγελματικό χώρο, υπάρχουν ήδη και θα προκύψουν εξίσου αρκετά πράγματα και αρκετοί παράγοντες όπου θα πρέπει να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, με σαφέστατο τρόπο! Παράλληλα θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε σωστά εξαρχής και να δώσουμε συγκεκριμένες λύσεις επί τούτου, ώστε να μπορέσουμε να επιλύσουμε με εξίσου συγκεκριμένους τρόπους τα όποια τυχόν προβλήματα τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων ασφάλειας προκύψουν!

Τα βασικότερα προβλήματα-παράγοντες-ζητήματα, είναι ορισμένα από τα ακόλουθα:

 • Οίκημα, τοποθεσία και άκρως εργονομική διαρρύθμιση του εσωτερικού χώρου
 • Στιβαρότητα δαπέδου με σωστές εσωτερικές και εξωτερικές εγκαταστάσεις
 • Σωστή παροχή ρεύματος με σωστό πίνακα και αντίστοιχες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
 • Αρκετό φυσικό και τεχνητό φωτισμό
 • Φυσικό και κατάλληλο τεχνητό εξαερισμό
 • Κατάλληλη θερμοκρασία χώρου και ανεκτά επίπεδα θορύβου
 • Σωστή τοποθέτηση και πάκτωση μηχανημάτων για εξάλειψη δονήσεων-συντονισμών
 • Έξυπνη αποφυγή σκόνης περιβάλλοντος, έλεγχος καπνών και γρεζιών κοπής
 • Προστασία ακτινοβολίας και τοξικών αερίων
 • Πυρασφάλεια και λοιπά πρότυπα ασφαλείας χώρου και προσωπικού


Η πρόληψη ατυχήματος απαιτεί πειθαρχία στους ειδικούς κανόνες όπου σχετίζονται με το συγκεκριμένο αντικείμενο και χώρο εργασίας, με τους βασικότερους κανόνες να είναι ορισμένοι από τους ακόλουθους:

 • Καθαριότητα και τάξη χώρου εργασίας
 • Καθαριότητα και τάξη μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • Χρήση μέσων προστασίας μηχανήματος ανά περίπτωση
 • Χρήση επιπλέον μέσων προστασίας μηχανήματος ανά περίσταση
 • Χρήση ατομικών μέσων προστασίας ανά περίπτωση
 • Χρήση επιπλέον ατομικών μέσων προστασίας ανά περίσταση
 • Χρήση κατάλληλων εργαλείων ανά περίπτωση
 • Χρήση κατάλληλων βοηθητικών εργαλείων ανά περίσταση
 • Αποφυγή χρήσης μηχανημάτων εφόσον υφίσταται έλλειψη γνώσης
 • Αποφυγή χρήσης λοιπού εξοπλισμού εφόσον υφίσταται έλλειψη γνώσης
 • Πιστή τήρηση οδηγιών και προδιαγραφών του κατασκευαστή
 • Αποφυγή παντός τύπου άσκοπων ενεργειών που εγκυμονούν κινδύνους
 • Αποφυγή παντός τύπου σκέψης όπου ενδέχεται και να εγκυμονεί κινδύνους
 • Ολιγόλεπτο διάλλειμα εφόσον υπάρξει στιγμιαία κόπωση ή μούδιασμα
 • Αναγκαστικό διάλλειμα εφόσον υπάρξει ή εκδηλωθεί στιγμιαία και από το πουθενά πονοκέφαλος, ζαλάδα, υπερένταση, υπερκόπωση, εκνευρισμός, αδιαθεσία, κτλ.


Και πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να εστιάσουμε, με την δέουσα προσοχή, κυρίως στα ακόλουθα:

 • Αποφυγή αφαίρεσης των απαραίτητων προστατευτικών μέσων από τα μηχανήματα
 • Ιδιαίτερη προσοχή στα μηχανήματα όπου δεν διαθέτουν τις σχετικές προστασίες
 • Αποφυγή εισπνοής αερίων προερχόμενων από κοπές
 • Αποφυγή εισπνοής παντός είδους αερίου και προληπτική χρήση μάσκας
 • Αφαίρεση γρεζιών με μεγάλη προσοχή και με ειδικά διαμορφωμένα αξεσουάρ
 • Αποφυγή αγγίγματος και επαφής γρεζιών με τα χέρια και τον ρουχισμό
 • Αποφυγή εκτίναξης γρεζιών στο δέρμα, στο σώμα και στο πρόσωπο
 • Χρήση κατάλληλου ρουχισμού και αφαίρεση τυχών επιπρόσθετων αξεσουάρ
 • Χρήση επιπρόσθετης ποδιάς και γαντιών όταν και εφόσον χρειαστεί
 • Χρήση ειδικής μάσκας τοξικών αερίων για την αποφυγή εισπνοής τους
 • Χρήση ειδικής μάσκας προστασίας ματιών εφόσον χρειαστεί
 • Χρήση προστατευτικών γυαλιών για τα περιστροφικά μηχανήματα
 • Αποφυγή χρήσης παντός είδους γαντιών στα περιστροφικά μηχανήματα
 • Αποφυγή επαφής παντός είδους τοξικών και χημικών ουσιών με το δέρμα
 • Αποφυγή λειτουργίας μηχανημάτων πέρα των πρακτικών δυνατοτήτων τους
 • Αποφυγή χρήσης παρελκόμενων και αξεσουάρ εκτός των προδιαγραφών τους
 • Αποφυγή καθαρισμού μηχανήματος που βρίσκεται σε λειτουργία ή όπου ενδέχεται να τεθεί έστω και σε στιγμιαία λειτουργία χωρίς να είναι προηγουμένως ασφαλισμένο

Σημείωση: Συνιστούμε πάντα την προσεκτική εκμάθηση και την εφαρμογή όλων των νόμιμων προτύπων ασφαλείας!!!

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Δεδομένου ότι τα πρότυπα ασφαλείας δεν επιτρέπουν τα γάντια, σε διεθνές επίπεδο και όχι απλά σε εθνικό επίπεδο, έχουμε να σημειώσουμε ότι πολλοί χειριστές αψηφούν τους σχετικούς κανόνες και ότι τα χρησιμοποιούν με διαφορετικούς τρόπους, ανά περίπτωση και ανά περίσταση!

Οι παρακάτω ιστοσελίδες μας δίνουν μια γεύση, διότι πρόκειται για σχεδόν διαφημιστικές καμπάνιες:

Επίσης τα παρακάτω βίντεο δεν αφήνουν ουδεμία αμφιβολία επί τούτου, είτε πρόκειται για χομπίστες, είτε πρόκειται για επαγγελματίες, όπου όπως μπορούμε να διακρίνουμε αρκετά εύκολα...χρησιμοποιούν γάντια κόντρα στα πρότυπα ασφαλείας:

Σημείωση: Συνιστούμε πάντα την προσεκτική εκμάθηση και την εφαρμογή όλων των νόμιμων προτύπων ασφαλείας!!!

 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΠΛΩΝ - ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ - ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗΣ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ !!!

Ακολουθούν μερικοί από τους βασικούς κανόνες που θα πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας! 

Ποτέ και για κανέναν απολύτως λόγο, δεν θα πρέπει να έχουμε το όπλο γεμάτο με φυσίγγια:

 • κατά την μεταφορά του με οποιοδήποτε μηχανοκίνητο μέσο και μη
 • μέχρι να φτάσουμε στο σημείο του κυνηγότοπου που επιλέξαμε να κυνηγήσουμε
 • όση ώρα διασχίζουμε ή περπατάμε σε δύσβατα μέρη
 • όταν πρέπει να περάσουμε οποιοδήποτε φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο

Πάντα πρέπει να αδειάζουμε αμέσως το όπλο και να αφαιρούμε τα φυσίγγια, όταν:

 • θέλουμε να αλλάξουμε τσοκ
 • νοιώσουμε πονοκέφαλο, ζάλη ή ότι δεν είμαστε 100% νηφάλιοι
 • για οποιονδήποτε λόγο σταματήσουμε να έχουμε καλή διάθεση
 • νοιώσουμε ότι αρχίζουμε να νυστάζουμε
 • βιαζόμαστε να μετατοπιστούμε στον κυνηγότοπο
 • συναντάμε συναδέλφους και σταματάμε για να τους μιλήσουμε
 • συναντάμε αρμόδια ελενκτικά όργανα

Δεν τουφεκάμε ποτέ και για κανέναν απολύτως λόγο:

 • αν δεν είμαστε σίγουροι ότι το εσωτερικό της κάννης είναι 100% καθαρό
 • σε περίπτωση που λερωθεί το εσωτερικό της κάννης από ενδεχόμενη πτώση ή άλλον λόγο
 • παράλληλα με το έδαφος
 • αν δεν γνωρίζουμε ακριβώς που θα καταλήξουν τα σκάγια, τα δράμια ή τα μονόβολλα
 • προς κατοικημένες περιοχές ή προς μεμονωμένες αγροικίες
 • προς το μέρος συναδέλφων, ανθρώπων ή ζώων
 • όταν έχουμε μερική ή ολική έληψη ορατότητας 
 • κόντρα στον ήλιο ή σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού
 • αν δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς βρίσκεται πίσω από κάθε φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο

Αποφεύγουμε πάντα να:

 • γεμίζουμε το όπλο με την κάννη/ες παράλληλα προς το έδαφος
 • αλλάξουμε τσοκ, αν πρώτα δεν βεβαιωθούμε ότι το όπλο είναι άδειο 
 • στρέψουμε το όπλο προς το μέρος συναδέλφων, ανθρώπων ή ζώων ακόμα και αν είναι άδειο
 • έχουμε το όπλο χωρίς ασφάλεια μέχρι να σηναντήσουμε το θήραμα 
 • έχουμε το δάχτυλο κοντά ή επάνω στην σκανδάλη, όση ώρα περιμένουμε το θήραμα

Σε περίπτωση:

 • εμπλοκής, περιμένουμε 30 δευτερόλεπτα και μετά με την ασφάλεια ενεργοποιημένη, την κάννη στραμμένη προς ασφαλή κατεύθυνση ή προς το έδαφος, προσπαθούμε να απελευθερώσουμε το όπλο
 • βραδυφλογίας, περιμένουμε 60 δευτερόλεπτα και μετά με την ασφάλεια ενεργοποιημένη, την κάννη στραμμένη προς ασφαλή κατεύθυνση ή προς το έδαφος, αφαιρούμε το φυσίγγι από την θαλάμη και ελέγχουμε αμέσως το εσωτερικό της κάννης
 • που δεν ακουστεί κανονικός κρότος ή δεν νοιώσουμε το συνηθισμένο λάκτισμα...με την ασφάλεια ενεργοποιημένη και την κάννη στραμμένη προς ασφαλή κατεύθυνση, αφαιρούμε το φυσίγγι από την θαλάμη και ελέγχουμε αμέσως το εσωτερικό της κάννης

 

Φύλαξη όπλων

Βασικός κανόνας για την σωστή φύλαξη των όπλων, είναι να ακολουθούμε κατά γράμμα όλες τις οδηγίες που ορίζει η σχετική νομοθεσία και ο κατασκευαστής, όπως ακριβώς αναγράφονται στα φυλλάδια συνοδείας και στα αυθεντικά εγχειρίδια χρήσης. Με απλά λόγια και εντελώς επιγραμματικά, θα πρέπει να φυλάγουμε τα όπλα μακριά από τα παιδία ή τρίτους, σε κάποιο απόλυτα στεγανό μέρος, χωρίς υγρασία και προπαντός μακριά από οποιανδήποτε πηγή θερμότητας ή ψύχους!

Επίσης θα πρέπει οπωσδήποτε να βεβαιωθούμε ότι το όπλο είναι πραγματικά άδειο και ότι μέσα στην θαλάμη υπάρχει ήδη το προστατευτικό αδρανές φυσίγγι, με την βελόνα του επικρουστήρα πυροδοτημένη!

 

Φύλαξη φυσιγγίων

Βασικός κανόνας για την σωστή φύλαξη των φυσιγγίων, είναι να ακολουθούμε κατά γράμμα όλες τις οδηγίες του κατασκευαστή, όπως ακριβώς αναγράφονται επάνω στις αυθεντικές συσκευασίες ή στα φυλλάδια συνοδείας. Με απλά λόγια και εντελώς επιγραμματικά, θα πρέπει να φυλάγουμε τα φυσίγγια μακριά από τα παιδία ή τρίτους, σε κάποιο απόλυτα στεγανό μέρος, χωρίς υγρασία και προπαντός μακριά από οποιανδήποτε πηγή θερμότητας ή ψύχους!

 

Σημείωση: Εκτός από όλους τους παραπάνω κανόνες, οφείλουμε επίσης να είμαστε πάντα σε εγρήγορση, ώστε να αποφεύγουμε οποιοδήποτε ενδεχόμενο παράλειψης ή πιθανότητα λάθους!

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ !!!

Η ιδιογόμωση εκτός του ότι είναι μια ευχάριστη ασχολία, είναι επίσης και μια μικρή επιστήμη!

Η ασχολία μας λοιπόν με την ιδιογόμωση, μπορεί να μας χαρίσει ατέλειωτες ώρες ευχαρίστησης και απόλαυσης, αλλά ποτέ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τι κάνουμε και για ποιόν ακριβώς λόγο το κάνουμε, ώστε να μην ρισκάρουμε να δημιουργήσουμε ποτέ, επικίνδυνα φυσίγγια για το όπλο μας ή για εμάς τους ίδιους!

Ποτέ και για κανέναν απολύτως λόγο, δεν θα πρέπει να γεμίσουμε φυσίγγια, όταν:

 • έχουμε πονοκέφαλο, ζαλιζόμαστε, δεν έχουμε καλή διάθεση, έχουμε νεύρα, νυστάζουμε ή βιαζόμαστε
 • έχουμε πιει αλκοόλ ή έστω ακόμη και μια μπύρα, αφού ο κίνδυνος λάθους παραμονεύει
 • δεν γνωρίζουμε σε βάθος όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε
 • ο συγκεντρωτήρας δεν είναι ο σωστός αλλά διαφορετικός από αυτόν που χρειαζόμαστε
 • φτάνουν στα χέρια μας παλαιά υλικά ή που ενδεχομένως δεν φυλάχτηκαν με σωστό τρόπο και σε σωστό μέρος
 • μας συμβουλεύουν άτομα που δεν γνωρίζουν τι τους γίνεται και μας λένε άλλα αντί άλλων
 • μας συμβουλεύουν παλαιοί ιδιογομωτές που χρησιμοποιούσαν υλικά περασμένων εποχών
 • δεν διαθέτουμε τα απαραίτητα εργαλεία ακριβείας ή ασφάλειας που χρειάζεται ο σύγχρονος ιδιογομωτής

Επίσης ποτέ και για κανέναν απολύτως λόγο, δεν θα πρέπει να προβούμε σε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

 • να κόψουμε τους κάλυκες Cal.12, σε χαμηλότερο ύψος από τα 65 χιλιοστά
 • να ρελιάσουμε εκτός προδιαγραφών ασφαλείας
 • να λιώσουμε τις πτυχές ή το κέντρο από το αστεράκι με πυρωμένο σίδερο ή με κολλητήρι
 • να στάξουμε έστω και μία μικρή σταγόνα κόλλας πάνω στο αστεράκι ή στο ρέλι
 • να βάλουμε έστω και λίγο ζελοτέηπ στο αστεράκι ή στο ρέλι ή στον συγκεντρωτήρα
 • να ρίξουμε φυσίγγια άλλου ιδιογωμοτή, εκτός και αν του έχουμε 100% απόλυτη εμπιστοσύνη και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ότι γεμίζει πάντα σωστά και ασφαλή φυσίγγια

Τέλος, ποτέ και για κανέναν απολύτως λόγο, δεν θα πρέπει να παίξουμε με τις πυρίτιδες ή να διανοηθούμε να τις ανακατέψουμε!!!

Καλύτερα λοιπόν να μην προσπαθήσουμε ποτέ να γεμίσουμε εκείνα τα φυσίγγια όπου ενδεχομένως να καταβάλλουν το θήραμα στα 60-70-80-90-100 μέτρα, παρά να ρισκάρουμε, ώστε να μπορούμε έτσι να απολαύσουμε με ασφάλεια την μαγεία της ιδιογόμωσης για πάρα πολλά χρόνια κατά τις κυνηγετικές μας εξορμήσεις και προπαντός με απόλυτη ασφάλεια!

Για όλους τους παραπάνω λόγους, θα πρέπει πάντα να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και να εφαρμόζουμε στο ακέραιο, όλους τους παραπάνω κανόνες ασφαλείας!

 

Κανόνες υγιεινής

Βασικοί κανόνες υγιεινής, είναι να αποφεύγουμε να αναπνέουμε τις μυρωδιές και τις αναθυμιάσεις των υλικών ιδιογόμωσης, όπως και την άμεση επαφή των υλικών με το δέρμα. Φοράμε πάντα τα προστατευτικά γυαλιά και λαμβάνουμε όλες τις δυνατές προφυλάξεις!


Φύλαξη υλικών

Βασικός κανόνας για την σωστή φύλαξη των υλικών, είναι να ακολουθούμε κατά γράμμα όλες τις οδηγίες του κατασκευαστή, όπως ακριβώς αναγράφονται επάνω στις αυθεντικές συσκευασίες ή στα φυλλάδια συνοδείας. Με απλά λόγια και εντελώς επιγραμματικά, θα πρέπει να φυλάγουμε τα υλικά μακριά από τα παιδία ή τρίτους, σε κάποιο απόλυτα στεγανό μέρος, χωρίς υγρασία και προπαντός μακριά από οποιανδήποτε πηγή θερμότητας ή ψύχους!


C.I.P.

CIP είναι οι διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας, άρα θα πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι τα φυσίγγια που θα γεμίσουμε θα πρέπει να είναι εντός αυτών των προδιαγραφών και να μπορούν να ριχτούν από το αντίστοιχο όπλο, που με την σειρά του θα φέρει τις ανάλογες σφραγίδες CIP.

 

Βλητικός έλεγχος

Ο βλητικός έλεγχος των φυσιγγίων ιδιογόμωσης, μπορεί να γίνει επί πληρωμή, σε οποιονδήποτε πιστοποιημένο βλητικό σταθμό.

 

Σημείωση: Εκτός από όλους τους παραπάνω κανόνες, οφείλουμε επίσης να είμαστε πάντα σε εγρήγορση, ώστε να αποφεύγουμε οποιοδήποτε ενδεχόμενο παράλειψης ή πιθανότητα λάθους!