ΕΜΑ ΛΑΣΚΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ
Μόνον εμείς σας ανοίγουμε τα μάτια με εξαιρετικά εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και σας λέμε όλες τις πικρές και τις σκληρές αλήθειες

ΠΑΤΕΝΤΕΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Σχετικά με τις πατέντες του Καββαδία Νικόλαου, έχουμε τα ακόλουθα καταγεγραμμένα δεδομένα και ακολούθως επίσημα αναγνωρισμένα, από τον επίσημο φορέα του Ιταλικού Υπουργείου Βιομηχανίας [ U.I.B.M. ] Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

  • Απλή αίτηση στις 27/12/2002 με αριθμό κατάθεσης 102002901075672 (RM2002A000653) και επίσημη αναγνώριση της πατέντας, στις 09/05/2006 με αριθμό Πατέντας Ευρεσιτεχνίας 1333818
  • Διπλή αίτηση στις 25/11/2004 με αριθμούς κατάθεσης 102004901263740 (RM2004A000581) & 102004901263741 (RM2004A000582) και επίσημη αναγνώριση της πατέντας, στις 09/01/2009 με αριθμό Πατέντας Ευρεσιτεχνίας 1351473
  • Διπλή αίτηση στις 25/11/2004 με αριθμούς κατάθεσης 202004901263802 (RM2004U000187) & 202004901263803 (RM2004U000188) και επίσημη αναγνώριση της πατέντας, στις 09/01/2009 με αριθμό Πατέντας Ευρεσιτεχνίας 1351472
  • Απλή αίτηση στις 12/04/2012 με αριθμό κατάθεσης 202012902041137 (RM2012U000050) και επίσημη αναγνώριση της πατέντας, στις 17/02/2014 με αριθμό Πατέντας Ευρεσιτεχνίας 277571

Από τα παραπάνω επισήμως καταγεγραμμένα γεγονότα, μας προκύπτει ότι ο Καββαδίας Νικόλαος έχει στην κατοχή του, τέσσερις διαφορετικές Πατέντες Ευρεσιτεχνίας και μάλιστα είναι όλες επίσημα αναγνωρισμένες από τον αρμόδιο φορέα U.I.B.M.

Παράλληλα, ο Καββαδίας Νικόλαος κατέχει και διαθέτει τα ακόλουθα Εμπορικά Σήματα - Marchio Registratο, εξίσου επισήμως αναγνωρισμένα από τον επίσημο φορέα, όπως ακριβώς δίδονται από τον ίδιο [ www.uibm.gov.it ] και μάλιστα με δεκαετή ισχύ

  • Αίτηση με αριθμό 302003901167650 (RM2003C006310) στις 04/12/2003 και επίσημη έγκριση στις 23/07/2007 με αριθμό Εμπορικού Σήματος 1056814
  • Αίτηση με αριθμό 302004901179006 (RM2004C000200) στις 22/01/2004 και επίσημη έγκριση στις 05/02/2008 με αριθμό Εμπορικού Σήματος 1092403
  • Αίτηση με αριθμό 302005901287929 (RM2005C000906) στις 22/02/2005 και επίσημη έγκριση στις 22/09/2008 με αριθμό Εμπορικού Σήματος 1140920
  • Αίτηση με αριθμό 302005901287930 (RM2005C000907) στις 22/02/2005 και επίσημη έγκριση στις 22/09/2008 με αριθμό Εμπορικού Σήματος 1140921

 

Ακολουθούν ορισμένα έγγραφα που φέρουν την σφραγίδα του Υπουργείου Βιομηχανίας U.I.B.M. και ενδεικτικές φώτο