ΕΜΑ ΛΑΣΚΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ
Μόνον εμείς σας ανοίγουμε τα μάτια με εξαιρετικά εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και σας λέμε όλες τις πικρές και τις σκληρές αλήθειες

ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

Η σχεδίαση των προϊόντων IDIOGOMOSI & ΛΑΣΚΑΣ γίνεται στο ακαίρεο από εμάς, όμως από τη στιγμή που συνεργαζόμαστε με τις εταιρείες A.Kylilis Ltd - Cortini & Pezzotti και η παραγωγή των προϊόντων IDIOGOMOSI έως και το 2016 γινόταν από τους συνεργάτες μας, είναι εύλογο να ζητάμε ορισμένες φορές τη δική τους τεχνογνωσία και φυσικά κάποιες άλλες φορές είναι λογικότατο να να τους παρέχουμε τη δική μας τεχνογνωσία ή να τους παρέχουμε προς πώληση τα δικά μας προϊόντα ή κάποιες άλλες φορές να τους παρέχουμε ημιτελή κατεργασμένα προϊόντα