ΕΜΑ ΛΑΣΚΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ
Μόνον εμείς σας ανοίγουμε τα μάτια με εξαιρετικά εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και σας λέμε όλες τις πικρές και τις σκληρές αλήθειες

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

 

- ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΒΥΣΜΑΤΩΣΕΙΣ

Με το παρόν άρθρο θα σας παρουσιάσουμε σε αποκλειστικότητα, τα δημοφιλέστερα υλικά βυσμάτωσης Cal.12, όπως και την σχετική συμβατότητά τους, με τους ευρωπαϊκούς κάλυκες!

Κατ' αρχήν, θεωρούμε ύψιστης σημασίας να τονίσουμε και να υπογραμμίσουμε, ότι για να δουλέψουν σωστά τα αμερικάνικα βύσματα στους πλέον γνωστούς ευρωπαϊκούς κάλυκες, θα πρέπει οπωσδήποτε οι συνάδελφοι ιδιογομωτές να καταφέρουν να συνδυάσουν τα σωστά υλικά με τις ανάλογες βυσματώσεις, ουτοσώστε τα setup που θα δημιουργήσουν...να είναι σε θέση να αποδώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα!

Τα σημαντικότερα πράγματα λοιπόν που θα πρέπει να προσέξετε, είναι τα εξής:

 • κάλυκας με σωστή ογκομετρία
 • καψύλλιο σωστής ισχύος
 • πυρίτιδα σωστού όγκου και μεγάλης κοπής
 • σωστό βάρος γόμωσης, ώστε τα σκάγια να γεμίζουν το ποτηράκι του βύσματος

Τα υλικά βυσμάτωσης που θα δούμε, είναι τα ακόλουθα:

 • CLAYBUSTER CB2118
 • FEDERAL 12S3
 • REMINGTON TGT12S
 • WINCHESTER WAA12
 • WINCHESTER WAA12SL
 • DOWNRANGE PATERN CONTROL

Κατά την γνώμη μας, οι δημοφιλέστερες και ταυτόχρονα περισσότερο συμβατές πυρίτιδες, που θα ήταν σε θέση να μας επιτρέψουν την σωστή λειτουργία των σχετικών setup με τις ανάλογες αμερικάνικες βυσματώσεις, είναι οι μονοβασικές πυρίτιδες Aquila και A1.

 

Setup με Αquila

Τα θεωρητικά setup με την πυρίτιδα Aquila x32, που καταφέραμε να δημιουργήσουμε σε κάλυκα Fiocchi 68.90~69.20mm, είναι τα ακόλουθα:

 • 12/70-616/CX2000 - 1.50~1.55 x 30~31 gr/N.9 - Claybuster CB2118 - * - 58.00mm
 • 12/70-616/CX2000 - 1.50~1.55 x 30~31 gr/N.9 - Remington TGT12S - * - 58.00mm
 • 12/70-616/CX2000 - 1.55~1.60 x 31~32 gr/N.9 - Winchester WAA12SL - * - 58.00mm
 • 12/70-686/615 - 1.65~1.70 x 32~33 gr/N.9 - Federal 12S3 - * - 58.00mm
 • 12/70-686/615 - 1.65~1.70 x 32~33 gr/N.9 - Winchester WAA12 - * - 58.00mm
 • 12/70-686/615 - 1.70 x 33~33.5 gr/N.9 - Downrange Patern Control - * - 58.00mm
 • ο ελεύθερος χώρος από το χείλος του κάλυκα, κυμαινόταν μεταξύ 9 και 11 χιλιοστών

 

 

Τα σχετικά στάδια συναρμολόγησης, κλεισίματος και ρελιάσματος [click για μεγέθυνση]

 

Η πραγματική συμπίεση του συγκεντρωτήρα, για κάθε μεμονωμένο setup [click για μεγέθυνση]

 

 

Setup με Α1

Τα θεωρητικά setup με την πυρίτιδα A1 x32, που καταφέραμε να δημιουργήσουμε σε κάλυκα Fiocchi 68.90~69.20mm, είναι τα ακόλουθα:

 • 12/70-616/CX2000 - 1.60~1.65 x 31~32 gr/N.9 - Claybuster CB2118 - * - 58.00mm
 • 12/70-616/CX2000 - 1.60~1.65 x 31~32 gr/N.9 - Remington TGT12S - * - 58.00mm
 • 12/70-616/CX2000 - 1.60~1.65 x 31~32 gr/N.9 - Winchester WAA12SL - * - 58.00mm
 • 12/70-686/615 - 1.65~1.70 x 32~33 gr/N.9 - Federal 12S3 - * - 58.00mm
 • 12/70-686/615 - 1.65~1.70 x 32~33 gr/N.9 - Winchester WAA12 - * - 58.00mm
 • 12/70-686/615 - 1.75 x 34 gr/N.9 - Downrange Patern Control - * - 58.00mm
 • ο ελεύθερος χώρος από το χείλος του κάλυκα, κυμαινόταν μεταξύ 9 και 11 χιλιοστών
 •  

 

Τα σχετικά στάδια συναρμολόγησης, κλεισίματος και ρελιάσματος [click για μεγέθυνση]

 

Η πραγματική συμπίεση του συγκεντρωτήρα, για κάθε μεμονωμένο setup [click για μεγέθυνση]

 

 

 

Παρατηρήσεις

Θεωρούμε σωστό, να αναφέρουμε ορισμένα πράγματα, ώστε να σας γνωστοποιήσουμε κάποιες μικρολεπτομέρειες, που ενδεχομένως να κάνουν την ουσιαστική διαφορά!

Όπως ήδη προαναφέραμε, τα αμερικάνικα βύσματα δεν είναι απόλυτα συμβατά με τους ευρωπαϊκούς κάλυκες, διότι οι αμερικάνικοι κάλυκες έχουν σαφέστατα μια διαφορετική εσωτερική γεωμετρία και ογκομετρία, όμως με τις κατάλληλες προϋποθέσεις...ενδέχεται να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε σωστά, ασφαλή και σταθερής απόδοσης setup.

Είναι πασιφανές ότι οι φούστες των αμερικάνικων υλικών βυσμάτωσης, όντας στενότερες των ευρωπαϊκών...δεν σφραγίζουν σωστά την πυρίτιδα πριν από την συμπίεση του βύσματος, πράγμα που θα πρέπει να προσέχουμε κατά την συναρμολόγηση των setup! Για να είμαστε όμως δίκαιοι, θα πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι το ίδιο φαινόμενο, παρουσιάζεται και με τα ευρωπαϊκού τύπου βύσματα, κυρίως στις πυρίτιδες μικρού όγκου και μεσαίου όγκου!

Σε προηγούμενο άρθρο [ΑΚΑΥΤΗ ΠΥΡΙΤΙΔΑ], είχαμε αναφέρει τον τρόπο κατά τον οποίον ενδέχεται να υπάρξει διαφυγή πυρίτιδας...ακόμη και στα άκρως συμβατά υλικά ευρωπαϊκού τύπου! Φαινόμενο που θα γίνεται όλο και πιο έντονο, με την χρήση μονοβασικών τροποποιημένων πυρίτιδων μεσαίου όγκου, όπως και διβασικών πυρίτιδων μικρού όγκου, άρα όπως είναι αναμενόμενο...με τα αμερικάνικου τύπου υλικά βυσμάτωσης, αυτό το φαινόμενο θα γίνεται όλο και πιο έντονο!

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ενδέχεται να υπάρξουν κατάλοιπα καύσης ή άκαυτη πυρίτιδα, λόγο της ενδεχόμενης διαφυγής της πυρίτιδας από την φούστα του ασυμπίεστου βύσματος, κατά την συναρμολόγηση και το κλείσιμο του εκάστοτε setup.

Τέλος, θεωρούμε σωστό να αναφέρουμε ότι επιδιώξαμε να φτάσουμε όλα τα υλικά βυσμάτωσης της παρουσίασης, στα σχετικά όρια της συμπίεσής τους, ουτοσώστε να είμαστε σε θέση να κρίνουμε την σχετική ελαστικότητά τους!

 

 

Ευχαριστούμε θερμά το Airgun Shop [ www.airgunshop.gr ], που μας διέθεσε δωρεάν τα υλικά βυσμάτωσης για τις ανάγκες της παρουσίασης, όπως και για την χρήση τους σε μελλοντικά άρθρα!

 

 

Σημείωση: Οι σχετικές πληροφορίες για τα Setup και τα Φυσίγγια που παρουσιάζουμε, αναφέρονται ενδεικτικά και μόνο για λόγους πληροφόρησης! Σε καμία απολύτως περίπτωση, δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους, εφόσον προηγουμένως δεν έχουν δοκιμαστεί σωστά, σε κάποιον πιστοποιημένο βλητικό σταθμό!


. . . . . . . . . . Επιστροφή στη προηγούμενη σελίδα . . . . . . . . . .