ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΛΑΣΚΑΣ & ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - TERMS & ©ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΠΛΩΝ & ΦΥΣΙΓΓΙΩΝΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗΣΠΡΟΦΙΛΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΕ.Μ.Α. ΛΑΣΚΑΣ

GARA DELLA CARTUCCIA DA CACCIA 2012

ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Όπως γνωρίζουμε, η βασική διαφορά ανάμεσα στο κανονάκι δοκιμών και του βλητικού σταθμού, είναι ότι το πρώτο μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε, ενώ το δεύτερο μόνο μέσα σε κλειστό και κλιματιζόμενο χώρο, με σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, όπως ορίζονται από τις προδιαγραφές CIP, δηλαδή λόγου χάρη στους 20°C με σταθερή υγρασία στο 60% για 72 συνεχόμενες ώρες!

Και στις δύο περιπτώσεις θα λάβουμε τα ακόλουθα δεδομένα: Bar, V1, V2, TC, Rt & Int

Υπογραμμίζουμε ότι άλλη ταχύτητα εννοούμε ως V0 και άλλη ως V1!
V0 = Ταχύτητα στο στόμιο της κάννης
V1 = Ταχύτητα σχεδόν πάντα στα 2,5 μέτρα από το στόμιο, πλην μεμονωμένων εξαιρέσεων που είναι το 1 ή το 1,5 μέτρο
V2,5 = Ταχύτητα στα 2,5 μέτρα από το στόμιο της κάννης
V16,5 = Ταχύτητα στα 16,5 μέτρα από το στόμιο της κάννης

Θεωρητικά αν αφαιρέσουμε την ταχύτητα V2,5 από την V0, θα έχουμε περί τα 12~14 m/s

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές CIP, το κανονάκι πρέπει να έχει κάννη με αυλό 18.20~18.25 χιλιοστά και μήκος 70 εκατοστά, επίσης η θαλάμη είναι πιο στενή σε σχέση με αυτή των όπλων μαζικής παραγωγής!

Θεωρητικό test δοκιμής 34gr/700 Bar σε κανονάκι 18.20/70cm με φουλ τσοκ 10/10:
V0 = 424 m/s - V1 = 412 m/s - V2,5 = 400 m/s - V10 = 342 m/s

Θεωρητικό test δοκιμής 34gr/700 Bar σε κανονάκι 18.20/70cm με κύλινδρο 0/10:
V0 = 415 m/s - V1 = 400 m/s - V2,5 = 387 m/s - V10 = 332 m/s

 

BALIPEDIO PRIVATO GIANNI PACCI - CAL.12

Οι ακόλουθες δοκιμές, έγιναν στο ιδιωτικό κανονάκι δοκιμών του κ.Gianni Pacci, με κάννη 70cm/Cal.12 και τσοκάρισμα 10/10. Το κανονάκι είναι PAINI και ο σένσορας KISTLER 6307. 

 

- 30~33 GR ΓΟΜΩΣΗΣ - 

GM3 - Cheddite T2-12/70-CX2000 - 1.50x30gr/N.8 Επινικελωμένα - B&P Z2M-24 - * - 58.00mm
- PMax 603 bar - V1 412 m/s - V2.5 402 m/s - V16.5 290 m/s - TC 3062 usec
- PMax 612 bar - V1 417 m/s - V2.5 393 m/s - V16.5 309 m/s - TC 2990 usec
- PMax 635 bar - V1 413 m/s - V2.5 398 m/s - V16.5 290 m/s - TC 2946 usec
- PMax 646 bar - V1 415 m/s - V2.5 393 m/s - V16.5 286 m/s - TC 2955 usec
- PMax 662 bar - V1 416 m/s - V2.5 393 m/s - V16.5 297 m/s - TC 2970 usec

GM3 - Cheddite T3-12/70-CX2000 - 1.50x31gr/N.8 - Gualandi Piston Skeet 23 - * - 57.80mm
- PMax 691 bar - V1 413 m/s - V2.5 392 m/s - V16.5 291 m/s - TC 2907 usec
- PMax 754 bar - V1 416 m/s - V2.5 399 m/s - V16.5 292 m/s - TC 2868 usec
- PMax 772 bar - V1 418 m/s - V2.5 394 m/s - V16.5 301 m/s - TC 2826 usec
- PMax 777 bar - V1 420 m/s - V2.5 392 m/s - V16.5 296 m/s - TC 2814 usec
- PMax 788 bar - V1 423 m/s - V2.5 404 m/s - V16.5 304 m/s - TC 2820 usec

GM3 - Cheddite T4-12/70-CX2000 - 1.40x32gr/N.8 - Nobel Sport GT 24 - * - 57.90mm
- PMax 609 bar - V1 398 m/s - V2.5 377 m/s - V16.5 296 m/s - TC 3153 usec
- PMax 641 bar - V1 393 m/s - V2.5 362 m/s - V16.5 286 m/s - TC 3041 usec
- PMax 734 bar - V1 405 m/s - V2.5 380 m/s - V16.5 296 m/s - TC 2927 usec
- PMax 740 bar - V1 413 m/s - V2.5 386 m/s - V16.5 290 m/s - TC 2886 usec
- PMax 822 bar - V1 414 m/s - V2.5 388 m/s - V16.5 287 m/s - TC 2798 usec

GM3 - Rio 12/70-UEE - 1.45x32gr/N.8 Επινικελωμένα - Gualandi SuperG 22 - * - 57.90mm
- PMax 628 bar - V1 408 m/s - V2.5 388 m/s - V16.5 289 m/s - TC 3072 usec
- PMax 652 bar - V1 403 m/s - V2.5 381 m/s - V16.5 295 m/s - TC 3204 usec
- PMax 657 bar - V1 412 m/s - V2.5 392 m/s - V16.5 292 m/s - TC 2974 usec
- PMax 686 bar - V1 408 m/s - V2.5 385 m/s - V16.5 290 m/s - TC 3072 usec
- PMax 806 bar - V1 414 m/s - V2.5 394 m/s - V16.5 302 m/s - TC 2873 usec

GM3 - Cheddite 12/70-CX2000 - 1.45x[32+0.35]gr/N.8 - Gualandi SuperG 22 - * - 58.00mm
- PMax 698 bar - V1 410 m/s - V2.5 396 m/s - V16.5 293 m/s - TC 2942 usec
- PMax 703 bar - V1 405 m/s - V2.5 383 m/s - V16.5 301 m/s - TC 3074 usec
- PMax 775 bar - V1 414 m/s - V2.5 388 m/s - V16.5 306 m/s - TC 2982 usec
- PMax 780 bar - V1 413 m/s - V2.5 387 m/s - V16.5 302 m/s - TC 2963 usec
- PMax 808 bar - V1 417 m/s - V2.5 389 m/s - V16.5 300 m/s - TC 2925 usec

GM3 - Fiocchi T2-12/70-W209 - 1.50x32gr/N.8 Επινικελωμένα - Gualandi SuperG 22 - * - 58.00mm
- PMax 741 bar - V1 416 m/s - V2.5 392 m/s - V16.5 297 m/s - TC 2970 usec
- PMax 749 bar - V1 415 m/s - V2.5 394 m/s - V16.5 296 m/s - TC 2999 usec
- PMax 774 bar - V1 418 m/s - V2.5 395 m/s - V16.5 305 m/s - TC 2918 usec
- PMax 781 bar - V1 420 m/s - V2.5 398 m/s - V16.5 298 m/s - TC 2984 usec
- PMax 824 bar - V1 419 m/s - V2.5 399 m/s - V16.5 304 m/s - TC 2801 usec

GM3 - Fiocchi 12/67-615 - 1.55x32gr/N.8 - Gualandi SuperG 19 - * - 56.10mm
- PMax 750 bar - V1 426 m/s - V2.5 405 m/s - V16.5 300 m/s - TC 2990 usec
- PMax 779 bar - V1 426 m/s - V2.5 404 m/s - V16.5 297 m/s - TC 2901 usec
- PMax 799 bar - V1 427 m/s - V2.5 402 m/s - V16.5 291 m/s - TC 2909 usec
- PMax 802 bar - V1 430 m/s - V2.5 407 m/s - V16.5 304 m/s - TC 2853 usec
- PMax 817 bar - V1 429 m/s - V2.5 408 m/s - V16.5 306 m/s - TC 2859 usec

GM3 - Cheddite 12/70-CX2000 - 1.50x32gr/N.8 - LB6 - * - 58.0mm
- PMax 885 bar - V1 421 m/s - V2.5 395 m/s - V16.5 301 m/s - TC 2745 usec
- PMax 887 bar - V1 420 m/s - V2.5 392 m/s - V16.5 299 m/s - TC 2723 usec
- PMax 896 bar - V1 424 m/s - V2.5 393 m/s - V16.5 316 m/s - TC 2733 usec
- PMax 939 bar - V1 426 m/s - V2.5 405 m/s - V16.5 301 m/s - TC 2627 usec
- PMax 964 bar - V1 425 m/s - V2.5 400 m/s - V16.5 306 m/s - TC 2637 usec

GM3 - Fiocchi 12/70-616 - 1.50x33gr/N.8 - Gualandi SuperG 19 - * - 58.00mm
- PMax 894 bar - V1 420 m/s - V2.5 401 m/s - V16.5 290 m/s - TC 2913 usec
- PMax 912 bar - V1 421 m/s - V2.5 404 m/s - V16.5 311 m/s - TC 2753 usec
- PMax 941 bar - V1 420 m/s - V2.5 400 m/s - V16.5 315 m/s - TC 2843 usec
- PMax 944 bar - V1 425 m/s - V2.5 401 m/s - V16.5 314 m/s - TC 2823 usec
- PMax 1045 bar - V1 427 m/s - V2.5 407 m/s - V16.5 313 m/s - TC 2685 usec 

 

 

- 36 GR ΓΟΜΩΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΥΚΕΣ 12/76 MAGNUM ΑΠΟ ΠΥΡΙΤΙΔΕΣ x32 - 

S4n - Cheddite 12/76-CX1000 - 1.68x38gr/N.6 Επινικελωμένα - NSI GT 24 - * - 64.00mm
- PMax 759 bar - V1 416 m/s - V2.5 397 m/s - V16.5 311 m/s - TC 3062 usec
- PMax 779 bar - V1 421 m/s - V2.5 398 m/s - V16.5 325 m/s - TC 3032 usec
- PMax 783 bar - V1 423 m/s - V2.5 405 m/s - V16.5 321 m/s - TC 2997 usec
- PMax 804 bar - V1 424 m/s - V2.5 403 m/s - V16.5 321 m/s - TC 2974 usec
- PMax 831 bar - V1 422 m/s - V2.5 401 m/s - V16.5 322 m/s - TC 2835 usec

GM3 - Cheddite 12/76-CX1000 - 1.70x36gr/N.8 Επινικελωμένα - B&P Z2M-24 - * - 64.00mm
- PMax 766 bar - V1 410 m/s - V2.5 392 m/s - V16.5 293 m/s - TC  usec
- PMax 817 bar - V1 416 m/s - V2.5 393 m/s - V16.5 295 m/s - TC  usec
- PMax 819 bar - V1 413 m/s - V2.5 390 m/s - V16.5 298 m/s - TC  usec
- PMax 804 bar - V1 415 m/s - V2.5 393 m/s - V16.5 291 m/s - TC  usec
- PMax 838 bar - V1 415 m/s - V2.5 398 m/s - V16.5 301 m/s - TC  usec

 

 

- 35~38 GR ΓΟΜΩΣΗΣ - 

TecnaN - Cheddite T5-12/70-CX2000 - 1.77x35gr/N.6 - Couvette + Μάλλινη 14 + Φελλός 4mm - * - 58.00mm
- PMax 601 bar - V1 396 m/s - V2.5 378 m/s - V16.5 309 m/s - TC 3045 usec
- PMax 612 bar - V1 398 m/s - V2.5 383 m/s - V16.5 302 m/s - TC 3038 usec
- PMax 630 bar - V1 402 m/s - V2.5 378 m/s - V16.5 303 m/s - TC 3011 usec
- PMax 644 bar - V1 401 m/s - V2.5 381 m/s - V16.5 335 m/s - TC 2985 usec
- PMax 696 bar - V1 407 m/s - V2.5 385 m/s - V16.5 313 m/s - TC 2945 usec

TecnaN - B&P Gordon 12/70-CX2000 - 1.90x38gr/N.4 - B&P Z2M-18 - * - 58.00mm
- PMax 456 bar - V1 388 m/s - V2.5 367 m/s - V16.5 303 m/s - TC 2967 usec
- PMax 477 bar - V1 392 m/s - V2.5 373 m/s - V16.5 305 m/s - TC 2562 usec
- PMax 555 bar - V1 404 m/s - V2.5 385 m/s - V16.5 308 m/s - TC 2817 usec
- PMax 562 bar - V1 404 m/s - V2.5 384 m/s - V16.5 312 m/s - TC 2388 usec
- PMax 591 bar - V1 412 m/s - V2.5 388 m/s - V16.5 317 m/s - TC 2493 usec

TecnaN - Fiocchi 12/70-616 - 1.75x38gr/N.6 - Gualandi SuperG 17/14 - * - 57.50mm
- PMax 774 bar - V1 413 m/s - V2.5 399 m/s - V16.5 314 m/s - TC 2957 usec
- PMax 781 bar - V1 416 m/s - V2.5 391 m/s - V16.5 320 m/s - TC 2894 usec
- PMax 788 bar - V1 418 m/s - V2.5 398 m/s - V16.5 318 m/s - TC 2918 usec
- PMax 795 bar - V1 421 m/s - V2.5 396 m/s - V16.5 324 m/s - TC 2937 usec
- PMax 808 bar - V1 419 m/s - V2.5 392 m/s - V16.5 318 m/s - TC 2894 usec

F2x36 - Cheddite 12/70-CX2000 - 1.87x[35.5 + 0.5 buffer]gr/N.6 Επινικελωμένα - Gualandi SuperG 19 - * - 58.00mm
- PMax 752 bar - V1 424 m/s - V2.5 402 m/s - V16.5 319 m/s - TC 3063 usec
- PMax 757 bar - V1 420 m/s - V2.5 407 m/s - V16.5 319 m/s - TC 3057 usec
- PMax 774 bar - V1 422 m/s - V2.5 402 m/s - V16.5 317 m/s - TC 3042 usec
- PMax 802 bar - V1 428 m/s - V2.5 407 m/s - V16.5 319 m/s - TC 2951 usec
- PMax 826 bar - V1 426 m/s - V2.5 408 m/s - V16.5 316 m/s - TC 2939 usec

F2x36 - Cheddite T5-12/70-CX2000 - 1.90x[35.5 + 0.5 buffer]gr/N.6 Επινικελωμένα - B&P Z2M-18 - * - 58.00mm
- PMax 790 bar - V1 428 m/s - V2.5 409 m/s - V16.5 319 m/s - TC 2973 usec
- PMax 790 bar - V1 427 m/s - V2.5 408 m/s - V16.5 327 m/s - TC 3014 usec
- PMax 811 bar - V1 430 m/s - V2.5 405 m/s - V16.5 321 m/s - TC 2885 usec
- PMax 819 bar - V1 429 m/s - V2.5 409 m/s - V16.5 322 m/s - TC 2891 usec
- PMax 845 bar - V1 434 m/s - V2.5 414 m/s - V16.5 331 m/s - TC 2828 usec

A0 - Cheddite T4-12/70-CX2000 - 1.80x36.5gr/N.6 - Drago 20 - * - 58.50mm
- PMax 646 bar - V1 414 m/s - V2.5 394 m/s - V16.5 314 m/s - TC 2984 usec
- PMax 689 bar - V1 417 m/s - V2.5 397 m/s - V16.5 321 m/s - TC 2916 usec
- PMax 705 bar - V1 418 m/s - V2.5 394 m/s - V16.5 314 m/s - TC 3012 usec
- PMax 770 bar - V1 424 m/s - V2.5 405 m/s - V16.5 315 m/s - TC 2802 usec
- PMax 797 bar - V1 422 m/s - V2.5 407 m/s - V16.5 317 m/s - TC 2816 usec

PSB2 Special - Cheddite 12/70-CX2000 - 2.00x36gr/N.6 - NSI GT 18 - * - 58.00mm
- PMax 538 bar - V1 384 m/s - V2.5 357 m/s - V16.5 295 m/s - TC 3092 usec
- PMax 544 bar - V1 390 m/s - V2.5 371 m/s - V16.5 301 m/s - TC 3080 usec
- PMax 558 bar - V1 395 m/s - V2.5 375 m/s - V16.5 301 m/s - TC 3105 usec
- PMax 560 bar - V1 395 m/s - V2.5 378 m/s - V16.5 299 m/s - TC 2991 usec
- PMax 573 bar - V1 397 m/s - V2.5 377 m/s - V16.5 297 m/s - TC 3041 usec

PSB2 Special - Fiocchi 12/70-688 - 2.15x38gr/N.6 - Cheddite Drago 14 - * - 58.00mm
- PMax 815 bar - V1 442 m/s - V2.5 417 m/s - V16.5 326 m/s - TC 2885 usec
- PMax 849 bar - V1 442 m/s - V2.5 418 m/s - V16.5 326 m/s - TC 2792 usec
- PMax 861 bar - V1 442 m/s - V2.5 417 m/s - V16.5 331 m/s - TC 2768 usec
- PMax 878 bar - V1 442 m/s - V2.5 418 m/s - V16.5 328 m/s - TC 2780 usec
- PMax 887 bar - V1 447 m/s - V2.5 420 m/s - V16.5 331 m/s - TC 2813 usec

JK6/B - Cheddite T5-12/70-CX2000 - 1.95x38gr/N.6 Επινικελωμένα - Couvette + Μάλλινη 13 mm - * - 58.00mm
- PMax 797 bar - V1 420 m/s - V2.5 408 m/s - V16.5 318 m/s - TC 2792 usec
- PMax 768 bar - V1 421 m/s - V2.5 394 m/s - V16.5 309 m/s - TC 2856 usec
- PMax 768 bar - V1 422 m/s - V2.5 394 m/s - V16.5 313 m/s - TC 2831 usec
- PMax 854 bar - V1 424 m/s - V2.5 383 m/s - V16.5 308 m/s - TC 2817 usec
- PMax 863 bar - V1 427 m/s - V2.5 405 m/s - V16.5 319 m/s - TC 2784 usec

 

 

- 32~46 GR ΓΟΜΩΣΗΣ ΜΕ ΜΗ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΕΣ ΠΥΡΙΤΙΔΕΣ -

FIOCCHI BLUE x32 - Cheddite T2-12/70-CX2000 - 1.55x30gr/N.8 - Gialandi Piston Skeet 23 - * - 57.80mm
- PMax 609 bar - V1 416 m/s - V2.5 400 m/s - V16.5 290 m/s - TC 3051 usec
- PMax 626 bar - V1 411 m/s - V2.5 388 m/s - V16.5 287 m/s - TC 3087 usec
- PMax 632 bar - V1 413 m/s - V2.5 390 m/s - V16.5 312 m/s - TC 3107 usec
- PMax 637 bar - V1 411 m/s - V2.5 387 m/s - V16.5 285 m/s - TC 3074 usec
- PMax 644 bar - V1 413 m/s - V2.5 390 m/s - V16.5 282 m/s - TC 3048 usec

FIOCCHI BLUE x32 - Fiocchi Evo T1-12/70-CX2000 - 1.65x32.7gr/N.8 Επινικελωμένα - B&P Diamant 18 + Φελλός + Χαρτάκι - * - 57.90mm
- PMax 723 bar - V1 415 m/s - V2.5 392 m/s - V16.5 288 m/s - TC 2951 usec
- PMax 745 bar - V1 418 m/s - V2.5 397 m/s - V16.5 296 m/s - TC 2906 usec
- PMax 752 bar - V1 417 m/s - V2.5 394 m/s - V16.5 289 m/s - TC 2934 usec
- PMax 756 bar - V1 418 m/s - V2.5 395 m/s - V16.5 287 m/s - TC 2940 usec
- PMax 765 bar - V1 421 m/s - V2.5 399 m/s - V16.5 290 m/s - TC 2880 usec

MG2 - Fiocchi 12/70-616 - 2.00x36gr/N.6 - B&P Z2M-18 - * - 58.00mm
- PMax 695 bar - V1 424 m/s - V2.5 400 m/s - V16.5 316 m/s - TC 3165 usec
- PMax 750 bar - V1 425 m/s - V2.5 401 m/s - V16.5 313 m/s - TC 3077 usec
- PMax 754 bar - V1 423 m/s - V2.5 409 m/s - V16.5 318 m/s - TC 3078 usec
- PMax 795 bar - V1 428 m/s - V2.5 403 m/s - V16.5 318 m/s - TC 2952 usec
- PMax 860 bar - V1 435 m/s - V2.5 410 m/s - V16.5 325 m/s - TC 2792 usec

MG2 - Fiocchi Evo 12/70-CX2000 - 2.13x36gr/N.6 - Cheddite Drago 17 - * - 58.00mm
- PMax 722 bar - V1 438 m/s - V2.5 413 m/s - V16.5 324 m/s - TC 3063 usec
- PMax 779 bar - V1 443 m/s - V2.5 423 m/s - V16.5 323 m/s - TC 2942 usec
- PMax 806 bar - V1 443 m/s - V2.5 418 m/s - V16.5 315 m/s - TC 2919 usec
- PMax 811 bar - V1 447 m/s - V2.5 421 m/s - V16.5 323 m/s - TC 2901 usec
- PMax 860 bar - V1 450 m/s - V2.5 430 m/s - V16.5 331 m/s - TC 2805 usec

MG2 - Nobel Sport T5-12/70-688 - 2.15x36.5gr/N.6 - Gualandi SuperG 22  - O - 63.50mm
- PMax 761 bar - V1 431 m/s - V2.5 418 m/s - V16.5 317 m/s - TC 3249 usec
- PMax 766 bar - V1 429 m/s - V2.5 418 m/s - V16.5 323 m/s - TC 3348 usec
- PMax 766 bar - V1 427 m/s - V2.5 418 m/s - V16.5 330 m/s - TC 3215 usec
- PMax 772 bar - V1 427 m/s - V2.5 410 m/s - V16.5 327 m/s - TC 3303 usec
- PMax 775 bar - V1 431 m/s - V2.5 414 m/s - V16.5 319 m/s - TC 3071 usec

MG2 - Fiocchi 12/70-616 - 2.10x38gr/N.6 - Gualandi SuperG 17 - * - 58.00mm
- PMax 784 bar - V1 420 m/s - V2.5 401 m/s - V16.5 311 m/s - TC 3220 usec
- PMax 854 bar - V1 435 m/s - V2.5 410 m/s - V16.5 320 m/s - TC 2979 usec
- PMax 876 bar - V1 432 m/s - V2.5 413 m/s - V16.5 324 m/s - TC 3024 usec
- PMax 906 bar - V1 435 m/s - V2.5 412 m/s - V16.5 328 m/s - TC 2931 usec
- PMax 921 bar - V1 435 m/s - V2.5 414 m/s - V16.5 318 m/s - TC 2906 usec

MG2 - Fiocchi T1-12/70-615 - 2.05x40gr/N.6 Επινικελωμένα - B&P Diamant 15 - * - 58.00mm
- PMax 797 bar - V1 420 m/s - V2.5 402 m/s - V16.5 312 m/s - TC 3297 usec
- PMax 811 bar - V1 421 m/s - V2.5 401 m/s - V16.5 310 m/s - TC 3188 usec
- PMax 824 bar - V1 420 m/s - V2.5 400 m/s - V16.5 315 m/s - TC 3017 usec
- PMax 835 bar - V1 428 m/s - V2.5 409 m/s - V16.5 314 m/s - TC 3021 usec
- PMax 858 bar - V1 427 m/s - V2.5 402 m/s - V16.5 318 m/s - TC 2994 usec

MG2 - Fiocchi Evo T1-12/70-686 - 1.95x40gr/N.6 Επιχαλκομένο - Cheddite Drago 14 - * - 58.00mm
- PMax 880 bar - V1 414 m/s - V2.5 397 m/s - V16.5 309 m/s - TC 3065 usec
- PMax 898 bar - V1 410 m/s - V2.5 394 m/s - V16.5 310 m/s - TC 3087 usec
- PMax 912 bar - V1 413 m/s - V2.5 394 m/s - V16.5 303 m/s - TC 3062 usec
- PMax 928 bar - V1 415 m/s - V2.5 392 m/s - V16.5 305 m/s - TC 2987 usec
- PMax 930 bar - V1 417 m/s - V2.5 399 m/s - V16.5 309 m/s - TC 3120 usec

MG2 - B&P T4-12/76-616 - 2.30x[41+1]gr/N.6 - Cheddite Drago 20 - * - 64.00mm
- PMax 917 bar - V1 432 m/s - V2.5 411 m/s - V16.5 320 m/s - TC 2826 usec
- PMax 941 bar - V1 433 m/s - V2.5 407 m/s - V16.5 332 m/s - TC 2781 usec
- PMax 969 bar - V1 438 m/s - V2.5 419 m/s - V16.5 327 m/s - TC 2648 usec
- PMax 985 bar - V1 431 m/s - V2.5 408 m/s - V16.5 315 m/s - TC 2699 usec
- PMax 1034 bar - V1 441 m/s - V2.5 417 m/s - V16.5 333 m/s - TC 2634 usec

MG2 - B&P Gordon 12/76-CX2000 - 2.35x42gr/N.6 - B&P Z2M-18 - * - 63.70mm
- PMax 802 bar - V1 432 m/s - V2.5 413 m/s - V16.5 325 m/s - TC 2796 usec
- PMax 863 bar - V1 435 m/s - V2.5 408 m/s - V16.5 316 m/s - TC 2786 usec
- PMax 926 bar - V1 441 m/s - V2.5 419 m/s - V16.5 324 m/s - TC 2622 usec
- PMax 926 bar - V1 441 m/s - V2.5 425 m/s - V16.5 327 m/s - TC 2618 usec
- PMax 942 bar - V1 440 m/s - V2.5 423 m/s - V16.5 321 m/s - TC 2628 usec

MG2 - Cheddite 12/76-CX2000 - 2.35x42gr/N.6 Επιχαλκομένα - B&P Z2M-21 - * - 64.00mm
- PMax 836 bar - V1 431 m/s - V2.5 411 m/s - V16.5 315 m/s - TC 3317 usec
- PMax 838 bar - V1 431 m/s - V2.5 408 m/s - V16.5 318 m/s - TC 3222 usec
- PMax 844 bar - V1 432 m/s - V2.5 408 m/s - V16.5 313 m/s - TC 3315 usec
- PMax 894 bar - V1 435 m/s - V2.5 414 m/s - V16.5 313 m/s - TC 3081 usec
- PMax 862 bar - V1 434 m/s - V2.5 413 m/s - V16.5 314 m/s - TC 3249 usec

MG2 - Fiocchi T5-12/76-CX2000 - 2.27x[42+0.5]gr/N.6 Επινικελωμένα - Gualandi SuperG 19 - * - 64.00mm
- PMax 854 bar - V1 429 m/s - V2.5 408 m/s - V16.5 328 m/s - TC 3156 usec
- PMax 854 bar - V1 431 m/s - V2.5 410 m/s - V16.5 323 m/s - TC 3275 usec
- PMax 880 bar - V1 432 m/s - V2.5 414 m/s - V16.5 324 m/s - TC 3159 usec
- PMax 890 bar - V1 433 m/s - V2.5 410 m/s - V16.5 318 m/s - TC 3111 usec
- PMax 890 bar - V1 435 m/s - V2.5 419 m/s - V16.5 321 m/s - TC 3090 usec

MG2 - Cheddite T1-12/76-686 - 2.07x[43+1]gr/N.6 Επινικελωμένα - Gualandi SuperG Magnum - * - 64.00mm
- PMax 941 bar - V1 413 m/s - V2.5 397 m/s - V16.5 311 m/s - TC 3237 usec
- PMax 971 bar - V1 413 m/s - V2.5 399 m/s - V16.5 318 m/s - TC 3281 usec
- PMax 885 bar - V1 403 m/s - V2.5 391 m/s - V16.5 306 m/s - TC 3173 usec
- PMax 985 bar - V1 413 m/s - V2.5 401 m/s - V16.5 310 m/s - TC 3131 usec
- PMax 1012 bar - V1 416 m/s - V2.5 399 m/s - V16.5 311 m/s - TC 3066 usec

540/900 - Fiocchi T4-12/70-616 Gold - 2.15x[38+0.5]gr/N.6 Επινικελωμένα - Gualandi SuoerG 19 - * - 57.80mm
- PMax 723 bar - V1 427 m/s - V2.5 408 m/s - V16.5 315 m/s - TC 3003 usec
- PMax 757 bar - V1 429 m/s - V2.5 411 m/s - V16.5 322 m/s - TC 3005 usec
- PMax 766 bar - V1 430 m/s - V2.5 413 m/s - V16.5 321 m/s - TC 2798 usec
- PMax 808 bar - V1 432 m/s - V2.5 418 m/s - V16.5 323 m/s - TC 2843 usec
- PMax 836 bar - V1 437 m/s - V2.5 425 m/s - V16.5 323 m/s - TC 2817 usec

HS-6 - Cheddite T5-12/70-CX2000 - 2.12x36gr/N.6 Επινικελωμένα - B&P Z2M-21 - * - 58.00mm
- PMax 664 bar - V1 413 m/s - V2.5 399 m/s - V16.5 312 m/s - TC 2924 usec
- PMax 664 bar - V1 416 m/s - V2.5 401 m/s - V16.5 314 m/s - TC 3834 usec
- PMax 670 bar - V1 421 m/s - V2.5 401 m/s - V16.5 314 m/s - TC 2888 usec
- PMax 675 bar - V1 419 m/s - V2.5 400 m/s - V16.5 315 m/s - TC 2816 usec
- PMax 678 bar - V1 418 m/s - V2.5 401 m/s - V16.5 309 m/s - TC 2796 usec

HS-6 - Fiocchi T4-12/70-CX2000 - 2.07x[36+0.5]gr/N.6 Επινικελωμένα - Cheddite Drago 20 - * - 57.90mm
- PMax 673 bar - V1 411 m/s - V2.5 399 m/s - V16.5 313 m/s - TC 2974 usec
- PMax 693 bar - V1 418 m/s - V2.5 398 m/s - V16.5 314 m/s - TC 2880 usec
- PMax 702 bar - V1 421 m/s - V2.5 402 m/s - V16.5 319 m/s - TC 2897 usec
- PMax 714 bar - V1 416 m/s - V2.5 391 m/s - V16.5 321 m/s - TC 2891 usec
- PMax 725 bar - V1 427 m/s - V2.5 402 m/s - V16.5 319 m/s - TC 2906 usec

HS-6 - Cheddite 12/70-CX2000 - 2.15x37gr/N.6 Επιχαλκομένα - B&P Z2M-21 - * - 57.80mm
- PMax 657 bar - V1 415 m/s - V2.5 397 m/s - V16.5 309 m/s - TC 2955 usec
- PMax 671 bar - V1 420 m/s - V2.5 402 m/s - V16.5 310 m/s - TC 2885 usec
- PMax 695 bar - V1 426 m/s - V2.5 402 m/s - V16.5 315 m/s - TC 2843 usec
- PMax 711 bar - V1 426 m/s - V2.5 402 m/s - V16.5 312 m/s - TC 2783 usec
- PMax 745 bar - V1 426 m/s - V2.5 408 m/s - V16.5 317 m/s - TC 2751 usec

HS-6 - Cheddite 12/70-CX2000 - 2.20x[37+0.6]gr/N.6 - Gualandi SuperG 19 - * - 58.00mm
- PMax 755 bar - V1 439 m/s - V2.5 418 m/s - V16.5 328 m/s - TC 2696 usec
- PMax 827 bar - V1 444 m/s - V2.5 423 m/s - V16.5 341 m/s - TC 2643 usec
- PMax 853 bar - V1 441 m/s - V2.5 422 m/s - V16.5 326 m/s - TC 2708 usec
- PMax 917 bar - V1 455 m/s - V2.5 419 m/s - V16.5 341 m/s - TC 2640 usec
- PMax 941 bar - V1 452 m/s - V2.5 427 m/s - V16.5 341 m/s - TC 2549 usec

HS-6 - Fiocchi Evo 12/70-CX1000 - 2.25x38gr/N.6 Επινικελωμένα - NSI GT21  - * - 58.00mm
- PMax 779 bar - V1 431 m/s - V2.5 418 m/s - V16.5 317 m/s - TC 2874 usec
- PMax 790 bar - V1 432 m/s - V2.5 405 m/s - V16.5 318 m/s - TC 2903 usec
- PMax 793 bar - V1 431 m/s - V2.5 411 m/s - V16.5 320 m/s - TC 2772 usec
- PMax 802 bar - V1 433 m/s - V2.5 407 m/s - V16.5 321 m/s - TC 2855 usec
- PMax 829 bar - V1 438 m/s - V2.5 413 m/s - V16.5 324 m/s - TC 2808 usec

HS-6 - Fiocchi Evo T1-12/70-CX1000 - 2.22x39gr/N.6 - LB11 + Χαρτάκι - * - 58.00mm
- PMax 820 bar - V1 432 m/s - V2.5 408 m/s - V16.5 323 m/s - TC 2793 usec
- PMax 827 bar - V1 431 m/s - V2.5 413 m/s - V16.5 321 m/s - TC 2796 usec
- PMax 844 bar - V1 438 m/s - V2.5 417 m/s - V16.5 325 m/s - TC 2712 usec
- PMax 862 bar - V1 436 m/s - V2.5 413 m/s - V16.5 326 m/s - TC 2762 usec
- PMax 863 bar - V1 436 m/s - V2.5 419 m/s - V16.5 321 m/s - TC 2687 usec

HS-6 - Cheddite 12/76-CX1000 - 2.35x[45+1]gr/N.6 Επινικελωμένα - NSI GT 18 - * - 64.20mm
- PMax 797 bar - V1 405 m/s - V2.5 391 m/s - V16.5 310 m/s - TC 3126 usec
- PMax 831 bar - V1 407 m/s - V2.5 392 m/s - V16.5 319 m/s - TC 2984 usec
- PMax 831 bar - V1 408 m/s - V2.5 393 m/s - V16.5 311 m/s - TC 3011 usec
- PMax 835 bar - V1 410 m/s - V2.5 390 m/s - V16.5 312 m/s - TC 3018 usec
- PMax 838 bar - V1 404 m/s - V2.5 398 m/s - V16.5 313 m/s - TC 3018 usec

 

 

 

 

BALIPEDIO PRIVATO GIANNI PACCI - CAL.20

Οι ακόλουθες δοκιμές, έγιναν στο ιδιωτικό κανονάκι δοκιμών του κ.Gianni Pacci, με κάννη 70cm/Cal.20 και τσοκάρισμα 10/10. Το κανονάκι είναι PAINI και ο σένσορας KISTLER 6307. 

 

- 24 GR ΓΟΜΩΣΗΣ -

S4n - Cheddite 20/70-CX1000 - 1.10x24gr/N.8 Επινικελωμένα - Gualandi SuperG 25 + Φελλός 6mm - * - 59.80mm
- PMax 687 bar - V1 406 m/s - V2.5 383 m/s - V16.5 295 m/s - TC 2858 usec
- PMax 707 bar - V1 397 m/s - V2.5 382 m/s - V16.5 276 m/s - TC 2924 usec
- PMax 700 bar - V1 407 m/s - V2.5 386 m/s - V16.5 283 m/s - TC 2826 usec
- PMax 712 bar - V1 411 m/s - V2.5 388 m/s - V16.5 292 m/s - TC 2778 usec
- PMax 732 bar - V1 416 m/s - V2.5 395 m/s - V16.5 283 m/s - TC 2741 usec

GM3 - Fiocchi-20/70-615 - 1.15x24gr/N.8 - Gualandi SuperG 25  - * - 60.00mm
- PMax 754 bar - V1 399 m/s - V2.5 384 m/s - V16.5 279 m/s - TC 3042 usec
- PMax 757 bar - V1 401 m/s - V2.5 378 m/s - V16.5 280 m/s - TC 3051 usec
- PMax 775 bar - V1 396 m/s - V2.5 379 m/s - V16.5 291 m/s - TC 2978 usec
- PMax 818 bar - V1 404 m/s - V2.5 387 m/s - V16.5 281 m/s - TC 2966 usec
- PMax 822 bar - V1 407 m/s - V2.5 383 m/s - V16.5 280 m/s - TC 2924 usec

JK6/B - Cheddite T3-20/70-616 - 1.25x24gr/N.8 - Gualandi SuperG 25 - * - 59.80mm
- PMax 587 bar - V1 401 m/s - V2.5 378 m/s - V16.5 287 m/s - TC 2877 usec
- PMax 646 bar - V1 404 m/s - V2.5 384 m/s - V16.5 291 m/s - TC 2842 usec
- PMax 652 bar - V1 406 m/s - V2.5 385 m/s - V16.5 290 m/s - TC 2829 usec
- PMax 695 bar - V1 414 m/s - V2.5 391 m/s - V16.5 297 m/s - TC 2742 usec
- PMax 616 bar - V1 403 m/s - V2.5 378 m/s - V16.5 286 m/s - TC 2823 usec

Sidna 2 - NSI T1-20/70-684 - 1.26x24gr/N.8 Επινικελωμένα - LB6 + Φελλός 11mm - O - 65.00mm
- PMax 657 bar - V1 395 m/s - V2.5 382 m/s - V16.5 278 m/s - TC 3108 usec
- PMax 671 bar - V1 388 m/s - V2.5 375 m/s - V16.5 277 m/s - TC 3251 usec
- PMax 700 bar - V1 394 m/s - V2.5 380 m/s - V16.5 289 m/s - TC 3102 usec
- PMax 722 bar - V1 405 m/s - V2.5 383 m/s - V16.5 283 m/s - TC 3212 usec
- PMax 736 bar - V1 402 m/s - V2.5 385 m/s - V16.5 294 m/s - TC 3059 usec

 

 

- 26~27 GR ΓΟΜΩΣΗΣ -

PSB1 - Cheddite T3-20/70-616 - 1.30x26gr/N.8 Επινικελωμένα - LB 25 + 5mm - O - 65.00mm
- PMax 583 bar - V1 364 m/s - V2.5 345 m/s - V16.5 276 m/s - TC 3045 usec
- PMax 726 bar - V1 399 m/s - V2.5 383 m/s - V16.5 277 m/s - TC 2892 usec
- PMax 743 bar - V1 398 m/s - V2.5 383 m/s - V16.5 284 m/s - TC 2958 usec
- PMax 774 bar - V1 412 m/s - V2.5 395 m/s - V16.5 293 m/s - TC 2843 usec
- PMax 804 bar - V1 413 m/s - V2.5 391 m/s - V16.5 296 m/s - TC 2802 usec

A1 Special - NSI 20/70-686 - 1.25x27gr/N.8 - Gualandi SuperG 21 - * - 60.00mm
- PMax 641 bar - V1 398 m/s - V2.5 378 m/s - V16.5 297 m/s - TC 3072 usec
- PMax 646 bar - V1 396 m/s - V2.5 373 m/s - V16.5 297 m/s - TC 3288 usec
- PMax 668 bar - V1 403 m/s - V2.5 385 m/s - V16.5 304 m/s - TC 3261 usec
- PMax 702 bar - V1 408 m/s - V2.5 387 m/s - V16.5 293 m/s - TC 3063 usec
- PMax 703 bar - V1 403 m/s - V2.5 384 m/s - V16.5 294 m/s - TC 3050 usec

A1 Special - NSI T1-20/70-686 - 1.35x27gr/N.8 Επινικελωμένα - B&P Z2M-19 - * - 59.60mm
- PMax 853 bar - V1 423 m/s - V2.5 401 m/s - V16.5 303 m/s - TC 2933 usec
- PMax 849 bar - V1 424 m/s - V2.5 401 m/s - V16.5 305 m/s - TC 2931 usec
- PMax 889 bar - V1 423 m/s - V2.5 402 m/s - V16.5 288 m/s - TC 2874 usec
- PMax 908 bar - V1 421 m/s - V2.5 400 m/s - V16.5 304 m/s - TC 2807 usec
- PMax 966 bar - V1 432 m/s - V2.5 418 m/s - V16.5 316 m/s - TC 2718 usec

PSB2 - Cheddite T3-20/70-CX1000 - 1.35x27gr/N.8 - Z2M-19 - * - 59.70mm
- PMax 691 bar - V1 406 m/s - V2.5 385 m/s - V16.5 288 m/s - TC 2915 usec
- PMax 693 bar - V1 406 m/s - V2.5 385 m/s - V16.5 294 m/s - TC 3023 usec
- PMax 709 bar - V1 407 m/s - V2.5 387 m/s - V16.5 293 m/s - TC 2910 usec
- PMax 740 bar - V1 412 m/s - V2.5 389 m/s - V16.5 288 m/s - TC 3015 usec
- PMax 786 bar - V1 416 m/s - V2.5 394 m/s - V16.5 292 m/s - TC 2757 usec

PSB2 - Cheddite T2-20/70-CX1000 - 1.35x27gr/N.8 Επινικελωμένα - Z2M-19 - * - 59.80mm
- PMax 756 bar - V1 414 m/s - V2.5 392 m/s - V16.5 303 m/s - TC 2889 usec
- PMax 795 bar - V1 418 m/s - V2.5 394 m/s - V16.5 290 m/s - TC 2811 usec
- PMax 801 bar - V1 424 m/s - V2.5 398 m/s - V16.5 296 m/s - TC 2966 usec
- PMax 826 bar - V1 422 m/s - V2.5 401 m/s - V16.5 308 m/s - TC 2817 usec
- PMax 890 bar - V1 427 m/s - V2.5 403 m/s - V16.5 309 m/s - TC 2850 usec

F2x36 - Fiocchi T3-20/70-615 - 1.35x27gr/N.8 Επινικελωμένα - Couvette + SFS 15 + Φελλός 3mm - * - 60.00mm
- PMax 695 bar - V1 384 m/s - V2.5 362 m/s - V16.5 271 m/s - TC 3320 usec
- PMax 718 bar - V1 388 m/s - V2.5 371 m/s - V16.5 275 m/s - TC 3302 usec
- PMax 750 bar - V1 393 m/s - V2.5 375 m/s - V16.5 277 m/s - TC 3501 usec
- PMax 790 bar - V1 391 m/s - V2.5 374 m/s - V16.5 278 m/s - TC 3248 usec
- PMax 806 bar - V1 393 m/s - V2.5 375 m/s - V16.5 287 m/s - TC 3129 usec

MBx36 - Cheddite T3-20/70-CX1000 - 1.30x27gr/N.8 Επινικελωμένα - LB 25 - * - 59.80mm
- PMax 862 bar - V1 415 m/s - V2.5 395 m/s - V16.5 288 m/s - TC 3021 usec
- PMax 867 bar - V1 413 m/s - V2.5 393 m/s - V16.5 294 m/s - TC 3035 usec
- PMax 876 bar - V1 420 m/s - V2.5 399 m/s - V16.5 295 m/s - TC 2916 usec
- PMax 885 bar - V1 417 m/s - V2.5 398 m/s - V16.5 290 m/s - TC 2948 usec
- PMax 933 bar - V1 417 m/s - V2.5 394 m/s - V16.5 291 m/s - TC 2835 usec

MBx36 - Fiocchi 20/70-616 - 1.35x27gr/N.8 - Gualandi SuperG 19 - * - 59.90mm
- PMax 867 bar - V1 424 m/s - V2.5 403 m/s - V16.5 294 m/s - TC 2858 usec
- PMax 899 bar - V1 424 m/s - V2.5 401 m/s - V16.5 287 m/s - TC 2868 usec
- PMax 905 bar - V1 425 m/s - V2.5 407 m/s - V16.5 290 m/s - TC 2861 usec
- PMax 906 bar - V1 420 m/s - V2.5 403 m/s - V16.5 306 m/s - TC 2790 usec
- PMax 953 bar - V1 434 m/s - V2.5 414 m/s - V16.5 300 m/s - TC 2748 usec

 

 

- 30 GR ΓΟΜΩΣΗΣ -

M92S - Cheddite T3-20/70-CX1000 - 1.50x30gr/N.6 - B&P Z2M-15 - * - 59.80mm
- PMax 878 bar - V1 423 m/s - V2.5 407 m/s - V16.5 306 m/s - TC 3063 usec
- PMax 885 bar - V1 421 m/s - V2.5 394 m/s - V16.5 318 m/s - TC 3015 usec
- PMax 885 bar - V1 452 m/s - V2.5 398 m/s - V16.5 314 m/s - TC 2967 usec
- PMax 894 bar - V1 420 m/s - V2.5 397 m/s - V16.5 314 m/s - TC 3057 usec
- PMax 915 bar - V1 423 m/s - V2.5 403 m/s - V16.5 324 m/s - TC 3029 usec

PSB2 Special - Cheddite 20/70-CX2000 - 1.45x30gr/N.6 - B&P Z2M-15 - * - 59.90mm
- PMax 583 bar - V1 379 m/s - V2.5 359 m/s - V16.5 291 m/s - TC 3231 usec
- PMax 605 bar - V1 382 m/s - V2.5 364 m/s - V16.5 298 m/s - TC 3273 usec
- PMax 619 bar - V1 382 m/s - V2.5 367 m/s - V16.5 294 m/s - TC 3227 usec
- PMax 619 bar - V1 384 m/s - V2.5 361 m/s - V16.5 301 m/s - TC 3309 usec
- PMax 662 bar - V1 385 m/s - V2.5 365 m/s - V16.5 294 m/s - TC 3131 usec

JK3 - Fiocchi T1-20/70-615 - 1.60x30gr/N.6 - B&P Z2M-15 + Φελλός 2mm - * - 60.00mm
- PMax 831 bar - V1 418 m/s - V2.5 397 m/s - V16.5 315 m/s - TC 2925 usec
- PMax 836 bar - V1 421 m/s - V2.5 398 m/s - V16.5 312 m/s - TC 2925 usec
- PMax 858 bar - V1 419 m/s - V2.5 402 m/s - V16.5 313 m/s - TC 2865 usec
- PMax 862 bar - V1 416 m/s - V2.5 398 m/s - V16.5 318 m/s - TC 2892 usec
- PMax 865 bar - V1 417 m/s - V2.5 402 m/s - V16.5 316 m/s - TC 2882 usec

 

 

- 24~30 GR ΓΟΜΩΣΗΣ ΜΕ ΜΗ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΕΣ ΠΥΡΙΤΙΔΕΣ -

Fiocchi Blu x32 - Cheddite T2-20/70-CX1000 - 1.15x24gr/N.8 - Gualandi SuperG - * - 59.80mm
- PMax 675 bar - V1 397 m/s - V2.5 379 m/s - V16.5 276 m/s - TC 3131 usec
- PMax 686 bar - V1 396 m/s - V2.5 375 m/s - V16.5 268 m/s - TC 2987 usec
- PMax 691 bar - V1 396 m/s - V2.5 372 m/s - V16.5 269 m/s - TC 2852 usec
- PMax 700 bar - V1 399 m/s - V2.5 379 m/s - V16.5 276 m/s - TC 3104 usec
- PMax 700 bar - V1 401 m/s - V2.5 378 m/s - V16.5 278 m/s - TC 3069 usec

Fiocchi Blu x32 - Fiocchi T3-20/70-616 - 1.20x24gr/N.8 Επινικελωμένα - Gualandi SuperG 25 - O - 63.80mm
- PMax 637 bar - V1 402 m/s - V2.5 380 m/s - V16.5 288 m/s - TC 3051 usec
- PMax 657 bar - V1 395 m/s - V2.5 375 m/s - V16.5 289 m/s - TC 3227 usec
- PMax 698 bar - V1 392 m/s - V2.5 383 m/s - V16.5 286 m/s - TC 3042 usec
- PMax 698 bar - V1 398 m/s - V2.5 387 m/s - V16.5 283 m/s - TC 3056 usec
- PMax 731 bar - V1 402 m/s - V2.5 381 m/s - V16.5 277 m/s - TC 2984 usec

Fiocchi Blu x32 - Cheddite T3-20/70-CX1000 - 1.30x26gr/N.8 Επινικελωμένα - LB6 + Φελλός 16mm - O - 64.50mm
- PMax 781 bar - V1 388 m/s - V2.5 383 m/s - V16.5 272 m/s - TC 3117 usec
- PMax 813 bar - V1 406 m/s - V2.5 384 m/s - V16.5 278 m/s - TC 3087 usec
- PMax 833 bar - V1 398 m/s - V2.5 385 m/s - V16.5 268 m/s - TC 3033 usec
- PMax 844 bar - V1 405 m/s - V2.5 391 m/s - V16.5 276 m/s - TC 3113 usec
- PMax 851 bar - V1 402 m/s - V2.5 390 m/s - V16.5 271 m/s - TC 3108 usec

Fiocchi Blu x32 - Cheddite T5-20/70-CX1000 - 1.25x26gr/N.8 Επινικελωμένα - Gualandi SuperG 25 - O - 64.50mm
- PMax 793 bar - V1 404 m/s - V2.5 382 m/s - V16.5 287 m/s - TC 2943 usec
- PMax 806 bar - V1 404 m/s - V2.5 385 m/s - V16.5 293 m/s - TC 2903 usec
- PMax 818 bar - V1 399 m/s - V2.5 385 m/s - V16.5 300 m/s - TC 2868 usec
- PMax 849 bar - V1 401 m/s - V2.5 383 m/s - V16.5 276 m/s - TC 2898 usec
- PMax 874 bar - V1 401 m/s - V2.5 390 m/s - V16.5 295 m/s - TC 2808 usec

Sidna Orbetello - NSI T1-20/70-686 - 1.35x26gr/N.8 Επινικελωμένα - B&P Z2M-19 - * - 64.90mm
- PMax 734 bar - V1 407 m/s - V2.5 387 m/s - V16.5 290 m/s - TC 3141 usec
- PMax 770 bar - V1 409 m/s - V2.5 392 m/s - V16.5 301 m/s - TC 3003 usec
- PMax 772 bar - V1 403 m/s - V2.5 394 m/s - V16.5 308 m/s - TC 3008 usec
- PMax 779 bar - V1 411 m/s - V2.5 385 m/s - V16.5 303 m/s - TC 3047 usec
- PMax 781 bar - V1 412 m/s - V2.5 388 m/s - V16.5 297 m/s - TC 3059 usec

MG2 - Fiocchi 20/70-615 Silver - 1.50x27gr/N.8 Επινικελωμένα - Gualandi SuperG 21 - * - 59.80mm
- PMax 817 bar - V1 421 m/s - V2.5 408 m/s - V16.5 313 m/s - TC 2994 usec
- PMax 829 bar - V1 421 m/s - V2.5 400 m/s - V16.5 310 m/s - TC 3027 usec
- PMax 840 bar - V1 426 m/s - V2.5 402 m/s - V16.5 319 m/s - TC 3036 usec
- PMax 863 bar - V1 430 m/s - V2.5 408 m/s - V16.5 322 m/s - TC 2898 usec
- PMax 923 bar - V1 434 m/s - V2.5 422 m/s - V16.5 312 m/s - TC 2871 usec

MG2 - Cheddite T5-20/70-CX1000 - 1.45x30gr/N.6 Επινικελωμένα - B&P Z2M-15 + Χαρτάκι 1.5mm - * - 60.50mm
- PMax 759 bar - V1 378 m/s - V2.5 368 m/s - V16.5 290 m/s - TC 3137 usec
- PMax 854 bar - V1 409 m/s - V2.5 388 m/s - V16.5 302 m/s - TC 2900 usec
- PMax 860 bar - V1 401 m/s - V2.5 387 m/s - V16.5 306 m/s - TC 2934 usec
- PMax 860 bar - V1 403 m/s - V2.5 385 m/s - V16.5 300 m/s - TC 3096 usec
- PMax 894 bar - V1 413 m/s - V2.5 388 m/s - V16.5 308 m/s - TC 2912 usec

DN - Cheddite T3-20/70-CX1000 - 1.05x26gr/N.8 Επινικελωμένα - Couvette + Μάλλινη 11mm + Φελλός 12mm - Ο - 64.30mm
- PMax 513 bar - V1 357 m/s - V2.5 339 m/s - V16.5 256 m/s - TC 3281 usec
- PMax 558 bar - V1 352 m/s - V2.5 342 m/s - V16.5 261 m/s - TC 3165 usec
- PMax 567 bar - V1 362 m/s - V2.5 336 m/s - V16.5 261 m/s - TC 3213 usec
- PMax 599 bar - V1 366 m/s - V2.5 347 m/s - V16.5 257 m/s - TC 3159 usec
- PMax 641 bar - V1 369 m/s - V2.5 350 m/s - V16.5 261 m/s - TC 3023 usec

DN - Cheddite T1-20/70-615 Sur - 1.10x26gr/N.8 Επινικελωμένα - Couvette 5mm + Χαρτάκια 2 + 1.3mm + Maionchi με φελλό 12mm - Ο - 64.50mm
- PMax 704 bar - V1 393 m/s - V2.5 368 m/s - V16.5 285 m/s - TC 3207 usec
- PMax 705 bar - V1 393 m/s - V2.5 377 m/s - V16.5 279 m/s - TC 3185 usec
- PMax 711 bar - V1 392 m/s - V2.5 372 m/s - V16.5 275 m/s - TC 3039 usec
- PMax 714 bar - V1 397 m/s - V2.5 380 m/s - V16.5 286 m/s - TC 3027 usec
- PMax 738 bar - V1 392 m/s - V2.5 378 m/s - V16.5 267 m/s - TC 3021 usec

450/700 - Fiocchi T3-20/70-615 - 1.18x24gr/N.8 Επινικελωμένα - LB15 + Φελλός 3mm - * - 60.00mm
- PMax 747 bar - V1 398 m/s - V2.5 378 m/s - V16.5 296 m/s - TC 3027 usec
- PMax 765 bar - V1 398 m/s - V2.5 380 m/s - V16.5 287 m/s - TC 2882 usec
- PMax 772 bar - V1 398 m/s - V2.5 378 m/s - V16.5 288 m/s - TC 2982 usec
- PMax 779 bar - V1 399 m/s - V2.5 378 m/s - V16.5 286 m/s - TC 3026 usec
- PMax 788 bar - V1 400 m/s - V2.5 380 m/s - V16.5 283 m/s - TC 2850 usec

HS-6 - Cheddite 20/70-CX1000 - 1.60x27gr/N.8 Επινικελωμένα - B&P Z2M-19 - * - 59.50mm
- PMax 822 bar - V1 430 m/s - V2.5 410 m/s - V16.5 299 m/s - TC 2729 usec
- PMax 831 bar - V1 431 m/s - V2.5 410 m/s - V16.5 304 m/s - TC 2678 usec
- PMax 835 bar - V1 429 m/s - V2.5 400 m/s - V16.5 293 m/s - TC 2694 usec
- PMax 835 bar - V1 431 m/s - V2.5 408 m/s - V16.5 307 m/s - TC 2733 usec
- PMax 862 bar - V1 434 m/s - V2.5 411 m/s - V16.5 304 m/s - TC 2630 usec

HS-6 - Cheddite 20/70-CX1000 - 1.57x27gr/N.8 Επινικελωμένα - SuperG + Φελλός 4mm - * - 59.50mm
- PMax 804 bar - V1 423 m/s - V2.5 401 m/s - V16.5 296 m/s - TC 2697 usec
- PMax 833 bar - V1 416 m/s - V2.5 398 m/s - V16.5 306 m/s - TC 2714 usec
- PMax 838 bar - V1 426 m/s - V2.5 403 m/s - V16.5 307 m/s - TC 2706 usec
- PMax 847 bar - V1 423 m/s - V2.5 404 m/s - V16.5 300 m/s - TC 2663 usec
- PMax 854 bar - V1 428 m/s - V2.5 384 m/s - V16.5 308 m/s - TC 2699 usec

540/900 - Cheddite T1-20/70-615 - 1.57x30gr/N.6 Επινικελωμένα - B&P Z2M-19 - * - 59.80mm
- PMax 741 bar - V1 407 m/s - V2.5 387 m/s - V16.5 303 m/s - TC 3078 usec
- PMax 774 bar - V1 409 m/s - V2.5 391 m/s - V16.5 308 m/s - TC 2960 usec
- PMax 774 bar - V1 410 m/s - V2.5 390 m/s - V16.5 308 m/s - TC 3095 usec
- PMax 783 bar - V1 410 m/s - V2.5 392 m/s - V16.5 300 m/s - TC 2952 usec
- PMax 786 bar - V1 414 m/s - V2.5 392 m/s - V16.5 310 m/s - TC 2985 usec

HS 800-X - Cheddite 20/70-CX50 - 1.40x30gr/N.6 Επινικελωμένα - Gualandi SuperG 15 - * - 59.50mm
- PMax 878 bar - V1 420 m/s - V2.5 402 m/s - V16.5 309 m/s - TC 2781 usec
- PMax 905 bar - V1 423 m/s - V2.5 405 m/s - V16.5 313 m/s - TC 2874 usec
- PMax 924 bar - V1 418 m/s - V2.5 400 m/s - V16.5 305 m/s - TC 2766 usec
- PMax 935 bar - V1 426 m/s - V2.5 407 m/s - V16.5 308 m/s - TC 2693 usec
- PMax 937 bar - V1 426 m/s - V2.5 408 m/s - V16.5 305 m/s - TC 2703 usec

 

 

 

Σημείωση: Δημοσιεύουμε και σας μεταφέρουμε, με κάθε επιφύλαξη, όλα τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώσαμε από το διαδίκτυο, λόγο του ότι δεν έχουμε την δυνατότητα επαλήθευσης. Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν συνιστούμε την αντιγραφή, την αναπαραγωγή και την συναρμολόγησή τους προς χρήση, χωρίς προηγουμένως να έχουν δοκιμαστεί στον απαραίτητο βλητικό σταθμό!

 

Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες για τα Setup και για τα Φυσίγγια που σας παρουσιάζουμε μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνον για λόγους πληροφόρησης σε θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες, εφόσον προηγουμένως δεν έχουν δοκιμαστεί σωστά σε κάποιον πιστοποιημένο βλητικό σταθμό και δεν έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις ασφαλείας! Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι ίδια όλα τα κυνηγετικά όπλα και σας υπογραμμίζουμε επίσης ότι τα ίδια ή πανομοιότυπα κυνηγετικά υλικά, ενδέχεται να διαφέρουν ακόμη και αρκετά σημαντικά μεταξύ τους ανά διαφορετικές παρτίδες παραγωγής και όχι μόνον!ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΕΚ 147Α Ν.2168/1993 & ΦΕΚ 242Α Ν.3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2020 - All rights reserved