ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΛΑΣΚΑΣ & ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - TERMS & ©ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΠΛΩΝ & ΦΥΣΙΓΓΙΩΝΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗΣΠΡΟΦΙΛΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΕ.Μ.Α. ΛΑΣΚΑΣ

GARA DELLA CARTUCCIA DA CACCIA 2011

ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Όπως γνωρίζουμε, η βασική διαφορά ανάμεσα στο κανονάκι δοκιμών και του βλητικού σταθμού, είναι ότι το πρώτο μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε, ενώ το δεύτερο μόνο μέσα σε κλειστό και κλιματιζόμενο χώρο, με σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, όπως ορίζονται από τις προδιαγραφές CIP, δηλαδή λόγου χάρη στους 20°C με σταθερή υγρασία στο 60% για 72 συνεχόμενες ώρες!

Και στις δύο περιπτώσεις θα λάβουμε τα ακόλουθα δεδομένα: Bar, V1, V2, TC, Rt & Int

Υπογραμμίζουμε ότι άλλη ταχύτητα εννοούμε ως V0 και άλλη ως V1!
V0 = Ταχύτητα στο στόμιο της κάννης
V1 = Ταχύτητα σχεδόν πάντα στα 2,5 μέτρα από το στόμιο, πλην μεμονωμένων εξαιρέσεων που είναι το 1 ή το 1,5 μέτρο
V2,5 = Ταχύτητα στα 2,5 μέτρα από το στόμιο της κάννης

Θεωρητικά αν αφαιρέσουμε την ταχύτητα V2,5 από την V0, θα έχουμε περί τα 12~14 m/s

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές CIP, το κανονάκι πρέπει να έχει κάννη με αυλό 18.20~18.25 χιλιοστά και μήκος 70 εκατοστά, επίσης η θαλάμη είναι πιο στενή σε σχέση με αυτή των όπλων μαζικής παραγωγής!

Θεωρητικό test δοκιμής 34gr/700 Bar σε κανονάκι 18.20/70cm με φουλ τσοκ 10/10:
V0 = 424 m/s - V1 = 412 m/s - V2,5 = 400 m/s - V10 = 342 m/s

Θεωρητικό test δοκιμής 34gr/700 Bar σε κανονάκι 18.20/70cm με κύλινδρο 0/10:
V0 = 415 m/s - V1 = 400 m/s - V2,5 = 387 m/s - V10 = 332 m/s

 

BALIPEDIO PRIVATO GIANNI PACCI - CAL.12

Οι ακόλουθες δοκιμές, έγιναν στο ιδιωτικό κανονάκι δοκιμών του κ.Gianni Pacci, με κάννη 70cm/Cal.12 και τσοκάρισμα 10/10. Το κανονάκι είναι PAINI και ο σένσορας KISTLER 6307. 

 

- 32 GR ΓΟΜΩΣΗΣ -

 

S4/N - Rio T3-12/70[69.00]-CX2000 - 1.48x32gr/N.8 Nikel - Gualandi - * - 58.00mm
- PMax 687 bar - V0 408 m/s - V2.5 387 m/s - TC 2716 usec
- PMax 698 bar - V0 411 m/s - V2.5 391 m/s - TC 2717 usec
- PMax 712 bar - V0 414 m/s - V2.5 393 m/s - TC 2690 usec
- PMax 714 bar - V0 409 m/s - V2.5 385 m/s - TC 2706 usec
- PMax 728 bar - V0 411 m/s - V2.5 391 m/s - TC 2683 usec

A1 - Nobel Sport T1-12/70[68.50]-686 - 1.60x32gr/N.8 Nikel - Gualandi Biorientabile - * - 57.50mm
- PMax 382 bar - V0 374 m/s - V2.5 359 m/s - TC 3495 usec
- PMax 436 bar - V0 380 m/s - V2.5 366 m/s - TC 3301 usec
- PMax 450 bar - V0 391 m/s - V2.5 373 m/s - TC 3172 usec
- PMax 455 bar - V0 383 m/s - V2.5 366 m/s - TC 3223 usec
- PMax 475 bar - V0 394 m/s - V2.5 375 m/s - TC 3172 usec

C7 - Fiocchi T2-12/70[69.00]-CX2000 - 1.60x32gr/N.8 - Cheddite Freeshot - * - 58.00mm
- PMax 685 bar - V0 408 m/s - V2.5 392 m/s - TC 3001 usec
- PMax 703 bar - V0 409 m/s - V2.5 392 m/s - TC 2947 usec
- PMax 728 bar - V0 409 m/s - V2.5 386 m/s - TC 2910 usec
- PMax 750 bar - V0 407 m/s - V2.5 382 m/s - TC 2848 usec
- PMax 753 bar - V0 409 m/s - V2.5 391 m/s - TC 2799 usec

GM3 - Cheddite T3-12/70[69.00]-CX2000 - 1.45x32gr/N.8 - Gualandi Biorientabile 21 - * - 58.40mm
- PMax 425 bar - V0 383 m/s - V2.5 367 m/s - TC 3196 usec
- PMax 441 bar - V0 368 m/s - V2.5 355 m/s - TC 3321 usec
- PMax 472 bar - V0 372 m/s - V2.5 358 m/s - TC 3221 usec
- PMax 558 bar - V0 381 m/s - V2.5 365 m/s - TC 3004 usec
- PMax 617 bar - V0 389 m/s - V2.5 373 m/s - TC 2927 usec

GM3 - Nobel Sport T1-12/70[69.00]-686 - 1.55x32gr/N.8 - Gualandi Biorientabile 21 - * - 58.40mm
- PMax 651 bar - V0 406 m/s - V2.5 385 m/s - TC 3092 usec
- PMax 685 bar - V0 409 m/s - V2.5 387 m/s - TC 3083 usec
- PMax 701 bar - V0 401 m/s - V2.5 384 m/s - TC 2926 usec
- PMax 719 bar - V0 406 m/s - V2.5 386 m/s - TC 2874 usec
- PMax 737 bar - V0 409 m/s - V2.5 388 m/s - TC 2954 usec

GM3 - B&P Gordon T2-12/70[69.00]-616 - 1.52x32gr/N.8 - B&P Diamant-D 22 - * - 57.70mm
- PMax 669 bar - V0 407 m/s - V2.5 388 m/s - TC 2736 usec
- PMax 721 bar - V0 413 m/s - V2.5 393 m/s - TC 2656 usec
- PMax 786 bar - V0 419 m/s - V2.5 397 m/s - TC 2544 usec
- PMax 825 bar - V0 419 m/s - V2.5 401 m/s - TC 2497 usec
- PMax 883 bar - V0 423 m/s - V2.5 403 m/s - TC 2431 usec

F2x32 - Cheddite T1-12/70[69.00]-CX2000 - 1.65x32gr/N.8 - Cheddite Aquila 22 - * - 58.00mm
- PMax 531 bar - V0 387 m/s - V2.5 372 m/s - TC 3309 usec
- PMax 542 bar - V0 393 m/s - V2.5 375 m/s - TC 3299 usec
- PMax 554 bar - V0 391 m/s - V2.5 379 m/s - TC 3301 usec
- PMax 569 bar - V0 395 m/s - V2.5 378 m/s - TC 3252 usec
- PMax 630 bar - V0 398 m/s - V2.5 384 m/s - TC 3069 usec

GP - Nobel Sport T1-12/67[67.00]-686 - 1.56x32gr/N.8 - Gualandi Biorientabile 21 - * - 56.05mm
- PMax 601 bar - V0 396 m/s - V2.5 378 m/s - TC 3290 usec
- PMax 630 bar - V0 392 m/s - V2.5 375 m/s - TC 3230 usec
- PMax 653 bar - V0 397 m/s - V2.5 370 m/s - TC 3164 usec
- PMax 658 bar - V0 388 m/s - V2.5 370 m/s - TC 3078 usec
- PMax 692 bar - V0 398 m/s - V2.5 375 m/s - TC 3053 usec

MBx32 - Nobel Sport T1-12/67[67.00]-688 - 1.65x32gr/N.8 - Gualandi Biorientabile 18 - * - 55.00mm
- PMax 622 bar - V0 406 m/s - V2.5 384 m/s - TC 3086 usec
- PMax 630 bar - V0 404 m/s - V2.5 385 m/s - TC 3079 usec
- PMax 649 bar - V0 405 m/s - V2.5 380 m/s - TC 3008 usec
- PMax 660 bar - V0 407 m/s - V2.5 386 m/s - TC 2992 usec
- PMax 669 bar - V0 408 m/s - V2.5 385 m/s - TC 2897 usec

MBx32 - Cheddite T4-12/70[69.00]-CX1000 - 1.80x36gr/N.8 Nikel - LB6 + Φελλός 13 - * - 58.00mm
- PMax 709 bar - V0 412 m/s - V2.5 395 m/s - TC 2851 usec
- PMax 726 bar - V0 397 m/s - V2.5 390 m/s - TC 3072 usec
- PMax 732 bar - V0 404 m/s - V2.5 392 m/s - TC 2861 usec
- PMax 737 bar - V0 400 m/s - V2.5 389 m/s - TC 2969 usec
- PMax 793 bar - V0 402 m/s - V2.5 390 m/s - TC 2825 usec

 

 

- 36 GR ΓΟΜΩΣΗΣ -

 

MBx36 - B&P Gordon T4-12/70[69.00]-688 - 1.90x36gr/N.8 Nikel - LB6 + Φελλός 15 - O - 64.50mm
- PMax 477 bar - V0 389 m/s - V2.5 370 m/s - TC 3103 usec
- PMax 497 bar - V0 391 m/s - V2.5 389 m/s - TC 3051 usec
- PMax 504 bar - V0 390 m/s - V2.5 372 m/s - TC 3093 usec
- PMax 524 bar - V0 400 m/s - V2.5 378 m/s - TC 2990 usec
- PMax 595 bar - V0 394 m/s - V2.5 375 m/s - TC 2994 usec

MBx36 - Cheddite T3-12/70[69.00]-CX2000 - 1.85x36gr/N.8 - Gualandi SuperG 17 - * - 58.00mm
- PMax 694 bar - V0 408 m/s - V2.5 386 m/s - TC 3200 usec
- PMax 705 bar - V0 403 m/s - V2.5 385 m/s - TC 3184 usec
- PMax 719 bar - V0 404 m/s - V2.5 380 m/s - TC 3259 usec
- PMax 719 bar - V0 407 m/s - V2.5 386 m/s - TC 3127 usec
- PMax 762 bar - V0 410 m/s - V2.5 394 m/s - TC 3153 usec

MBx36 - Fiocchi T4-12/70[69.00]-616 - 1.90x36gr/N.8 Nikel - Cheddite Freeshot - O - 63.50mm
- PMax 789 bar - V0 399 m/s - V2.5 386 m/s - TC 3181 usec
- PMax 807 bar - V0 374 m/s - V2.5 385 m/s - TC 3047 usec
- PMax 811 bar - V0 405 m/s - V2.5 388 m/s - TC 3243 usec
- PMax 823 bar - V0 402 m/s - V2.5 381 m/s - TC 3128 usec
- PMax 834 bar - V0 401 m/s - V2.5 381 m/s - TC 3138 usec

MG2 - Nobel Sport T2-12/70[69.00]-688 - 2.03x36gr/N.8 Nikel - Gualandi SuperG 19 - * - 58.10mm
- PMax 538 bar - V0 406 m/s - V2.5 396 m/s - TC 3399 usec
- PMax 617 bar - V0 408 m/s - V2.5 387 m/s - TC 3395 usec
- PMax 649 bar - V0 412 m/s - V2.5 389 m/s - TC 3380 usec
- PMax 723 bar - V0 419 m/s - V2.5 393 m/s - TC 2992 usec
- PMax 766 bar - V0 425 m/s - V2.5 406 m/s - TC 2988 usec

MG2 - Fiocchi T4-12/70[69.00]-616 Gold - 1.95x36gr/N.8 - Z2M-18 - * - 58.00mm
- PMax 594 bar - V0 412 m/s - V2.5 391 m/s - TC 3028 usec
- PMax 669 bar - V0 416 m/s - V2.5 396 m/s - TC 3012 usec
- PMax 698 bar - V0 419 m/s - V2.5 398 m/s - TC 2985 usec
- PMax 718 bar - V0 419 m/s - V2.5 401 m/s - TC 2944 usec
- PMax 744 bar - V0 422 m/s - V2.5 404 m/s - TC 2892 usec

TECNA/N - Fiocchi T4-12/70[69.00]-616 Gold - 1.70x36gr/N.8 - Vagnerplast VP53 - * - 57.70mm
- PMax 454 bar - V0 362 m/s - V2.5 351 m/s - TC 3248 usec
- PMax 506 bar - V0 383 m/s - V2.5 363 m/s - TC 3150 usec
- PMax 508 bar - V0 385 m/s - V2.5 376 m/s - TC 2990 usec
- PMax 586 bar - V0 384 m/s - V2.5 371 m/s - TC 3002 usec
- PMax 600 bar - V0 387 m/s - V2.5 378 m/s - TC 2933 usec

TECNA/N - Fiocchi T4-12/70[69.00]-616 - 1.83x36gr/N.8 - Gualandi SuperG 22 - * - 56.80mm
- PMax 782 bar - V0 426 m/s - V2.5 404 m/s - TC 3023 usec
- PMax 796 bar - V0 423 m/s - V2.5 408 m/s - TC 2974 usec
- PMax 800 bar - V0 423 m/s - V2.5 404 m/s - TC 2854 usec
- PMax 802 bar - V0 426 m/s - V2.5 408 m/s - TC 2926 usec
- PMax 820 bar - V0 426 m/s - V2.5 409 m/s - TC 2921 usec

JK8 - Fiocchi T1-12/70[69.00]-615 - 1.80x[36+0.7 P.Buffer]gr/N.8 Nikel - Nobel Sport GT18 - * - 58.20mm
- PMax 674 bar - V0 419 m/s - V2.5 397 m/s - TC 2946 usec
- PMax 698 bar - V0 424 m/s - V2.5 399 m/s - TC 2852 usec
- PMax 700 bar - V0 416 m/s - V2.5 400 m/s - TC 2950 usec
- PMax 701 bar - V0 421 m/s - V2.5 403 m/s - TC 3061 usec
- PMax 726 bar - V0 422 m/s - V2.5 402 m/s - TC 2816 usec

REX x36 - Cheddite T3-12/70[69.00]-CX2000 - 1.90x36gr/N.8 - Nobel Sport GT21 - O - 64.00mm
- PMax 626 bar - V0 395 m/s - V2.5 380 m/s - TC 3136 usec
- PMax 648 bar - V0 405 m/s - V2.5 380 m/s - TC 3128 usec
- PMax 665 bar - V0 403 m/s - V2.5 390 m/s - TC 3060 usec
- PMax 685 bar - V0 409 m/s - V2.5 384 m/s - TC 2982 usec
- PMax 691 bar - V0 404 m/s - V2.5 379 m/s - TC 3046 usec

 

 

- 42 GR ΓΟΜΩΣΗΣ -

 

TECNA/N - B&P Gordon T4-12/70[69.00]-CX2000 - 1.90x42gr/N.5 Nikel - Nobel Sport GT18 - O - 64.00mm
- PMax 621 bar - V0 372 m/s - V2.5 354 m/s - TC 3025 usec
- PMax 683 bar - V0 381 m/s - V2.5 367 m/s - TC 2956 usec
- PMax 700 bar - V0 382 m/s - V2.5 363 m/s - TC 2845 usec
- PMax 723 bar - V0 385 m/s - V2.5 367 m/s - TC 2823 usec
- PMax 726 bar - V0 368 m/s - V2.5 350 m/s - TC 2864 usec

M92S - Fiocchi T1-12/70[69.00]-CX2000 - 2.15x42gr/N.5 Nikel - B&P Z2M-15 - * - 58.00mm
- PMax 768 bar - V0 412 m/s - V2.5 397 m/s - TC 3062 usec
- PMax 777 bar - V0 413 m/s - V2.5 399 m/s - TC 3110 usec
- PMax 789 bar - V0 414 m/s - V2.5 399 m/s - TC 3089 usec
- PMax 847 bar - V0 417 m/s - V2.5 402 m/s - TC 3017 usec
- PMax 858 bar - V0 417 m/s - V2.5 396 m/s - TC 3002 usec

M92S - Cheddite T5-12/70[69.00]-CX2000 - 2.10x[42+1 P.Buffer]gr/N.5 - LB6 + Φελλός 6mm - * - 58.00mm
- PMax 863 bar - V0 407 m/s - V2.5 387 m/s - TC 2998 usec
- PMax 870 bar - V0 404 m/s - V2.5 380 m/s - TC 2981 usec
- PMax 877 bar - V0 400 m/s - V2.5 390 m/s - TC 2915 usec
- PMax 899 bar - V0 410 m/s - V2.5 400 m/s - TC 2948 usec
- PMax 929 bar - V0 411 m/s - V2.5 394 m/s - TC 2952 usec

JK3 - Cheddite T2-12/70[69.00]-CX1000 - 2.15x42gr/N.5 - B&P Z2M-15 - * - 58.00mm
- PMax 757 bar - V0 403 m/s - V2.5 390 m/s - TC 2954 usec
- PMax 761 bar - V0 403 m/s - V2.5 391 m/s - TC 2948 usec
- PMax 773 bar - V0 408 m/s - V2.5 382 m/s - TC 2872 usec
- PMax 779 bar - V0 409 m/s - V2.5 398 m/s - TC 2946 usec
- PMax 809 bar - V0 411 m/s - V2.5 401 m/s - TC 2861 usec

SP8 - Fiocchi T1-12/70[69.00]-615 - 2.35x42gr/N.5 Nikel - Cheddite Drago 14 - * - 58.00mm
- PMax 757 bar - V0 413 m/s - V2.5 389 m/s - TC 2978 usec
- PMax 766 bar - V0 418 m/s - V2.5 391 m/s - TC 2944 usec
- PMax 768 bar - V0 415 m/s - V2.5 391 m/s - TC 2968 usec
- PMax 786 bar - V0 419 m/s - V2.5 393 m/s - TC 2961 usec
- PMax 802 bar - V0 419 m/s - V2.5 395 m/s - TC 2918 usec

 

 

- 32 GR ΓΟΜΩΣΗΣ ΜΕ ΜΗ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΕΣ ΠΥΡΙΤΙΔΕΣ -

 

HS 800X - Fiocchi T2-12/60[67.00]-CX2000 - 1.75x32gr/N.8 Nikel - Cheddite Freeshot [1*] - O - 63.00mm
1*: Φελλός 3mm
- PMax 513 bar - V0 365 m/s - V2.5 369 m/s - TC 3232 usec
- PMax 524 bar - V0 370 m/s - V2.5 373 m/s - TC 3064 usec
- PMax 526 bar - V0 381 m/s - V2.5 370 m/s - TC 3014 usec
- PMax 553 bar - V0 383 m/s - V2.5 380 m/s - TC 3018 usec
- PMax 564 bar - V0 394 m/s - V2.5 374 m/s - TC 2924 usec

KEMIRA 320 - Fiocchi T1-12/70[69.00]-616 Gold - 1.65x32gr/N.8 Nikel - Gualandi Biorientabile 21 - * - 58.00mm
- PMax 748 bar - V0 420 m/s - V2.5 400 m/s - TC 2732 usec
- PMax 759 bar - V0 423 m/s - V2.5 403 m/s - TC 2648 usec
- PMax 761 bar - V0 419 m/s - V2.5 401 m/s - TC 2727 usec
- PMax 775 bar - V0 421 m/s - V2.5 397 m/s - TC 2706 usec
- PMax 793 bar - V0 422 m/s - V2.5 405 m/s - TC 2689 usec

SUPER BALISTITE - Cheddite T1-12/70[69.00]-CX50 - 1.65x[32+0.15 P.Buffer]gr/N.8 Nikel - B&P T30 - * - 58.15mm
- PMax 631 bar - V0 394 m/s - V2.5 377 m/s - TC 3126 usec
- PMax 631 bar - V0 398 m/s - V2.5 388 m/s - TC 3124 usec
- PMax 639 bar - V0 398 m/s - V2.5 388 m/s - TC 3135 usec
- PMax 644 bar - V0 397 m/s - V2.5 378 m/s - TC 3193 usec
- PMax 656 bar - V0 395 m/s - V2.5 381 m/s - TC 3136 usec

 

 

- 36 GR ΓΟΜΩΣΗΣ ΜΕ ΜΗ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΕΣ ΠΥΡΙΤΙΔΕΣ -

 

HS 800X - Cheddite T2-12/70[69.00]-616 - 1.75x36gr/N.8 - Gualandi SuperG 19 - * - 58.30mm
- PMax 595 bar - V0 398 m/s - V2.5 383 m/s - TC 3113 usec
- PMax 610 bar - V0 402 m/s - V2.5 383 m/s - TC 2949 usec
- PMax 613 bar - V0 400 m/s - V2.5 387 m/s - TC 3028 usec
- PMax 628 bar - V0 403 m/s - V2.5 383 m/s - TC 2975 usec
- PMax 674 bar - V0 407 m/s - V2.5 394 m/s - TC 2944 usec

HS 800X - Cheddite T2-12/70[69.00]-CX2000 - 1.80x36gr/N.8 Nikel - Nobel Sport GT18 [1*] - * - 57.80mm
1*: Χαρτάκι Cal.24
- PMax 639 bar - V0 409 m/s - V2.5 392 m/s - TC 2912 usec
- PMax 644 bar - V0 409 m/s - V2.5 392 m/s - TC 2903 usec
- PMax 653 bar - V0 410 m/s - V2.5 391 m/s - TC 2863 usec
- PMax 655 bar - V0 409 m/s - V2.5 390 m/s - TC 2809 usec
- PMax 665 bar - V0 410 m/s - V2.5 392 m/s - TC 2821 usec

SR 7625 - Cheddite T2-12/70[69.00]-CX2000 - 2.05x36gr/N.8 Nikel - Gualandi SuperG - * - 57.70mm
- PMax 710 bar - V0 422 m/s - V2.5 407 m/s - TC 3019 usec
- PMax 735 bar - V0 437 m/s - V2.5 421 m/s - TC 2851 usec
- PMax 770 bar - V0 431 m/s - V2.5 413 m/s - TC 2742 usec
- PMax 793 bar - V0 433 m/s - V2.5 417 m/s - TC 2738 usec
- PMax 795 bar - V0 433 m/s - V2.5 415 m/s - TC 2716 usec

MB TABACCO - Cheddite 12/70[69.00]-CX1000 - 1.80x36gr/N.8 Nikel - LB6 [1*] - O - 64.00mm
1*: Φελλός 7mm + Χαρτάκι
- PMax 866 bar - V0 417 m/s - V2.5 401 m/s - TC 2810 usec
- PMax 868 bar - V0 415 m/s - V2.5 399 m/s - TC 2730 usec
- PMax 915 bar - V0 419 m/s - V2.5 402 m/s - TC 2738 usec
- PMax 933 bar - V0 420 m/s - V2.5 404 m/s - TC 2732 usec
- PMax 942 bar - V0 428 m/s - V2.5 411 m/s - TC 2637 usec

 

 

- 42 GR ΓΟΜΩΣΗΣ ΜΕ ΜΗ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΕΣ ΠΥΡΙΤΙΔΕΣ -

 

HS 800X - Fiocchi T5-12/70[69.00]-616 - 1.85x42gr/N.5 - Gualandi SuperG 19 - O - 64.20mm
- PMax 665 bar - V0 391 m/s - V2.5 372 m/s - TC  usec
- PMax 682 bar - V0 396 m/s - V2.5 385 m/s - TC  usec
- PMax 683 bar - V0 392 m/s - V2.5 377 m/s - TC  usec
- PMax 694 bar - V0 397 m/s - V2.5 384 m/s - TC  usec
- PMax 710 bar - V0 392 m/s - V2.5 371 m/s - TC  usec

HS 800X - Fiocchi T4-12/70[69.00]-CX50 - 1.87x[42+0.5 P.Buffer]gr/N.5 Nikel - B&P Z2M-15 - * - 58.10mm
- PMax 784 bar - V0 402 m/s - V2.5 384 m/s - TC 2977 usec
- PMax 789 bar - V0 404 m/s - V2.5 384 m/s - TC 2918 usec
- PMax 809 bar - V0 409 m/s - V2.5 387 m/s - TC 2973 usec
- PMax 834 bar - V0 411 m/s - V2.5 396 m/s - TC 2836 usec
- PMax 836 bar - V0 409 m/s - V2.5 390 m/s - TC 2770 usec

IMR 4756 - Fiocchi T4-12/70[69.00]-615 - 2.16x42gr/N.5 Nikel - Cheddite Drago 14 - * - 58.00mm
- PMax 734 bar - V0 406 m/s - V2.5 388 m/s - TC 3118 usec
- PMax 775 bar - V0 405 m/s - V2.5 392 m/s - TC 2932 usec
- PMax 786 bar - V0 406 m/s - V2.5 393 m/s - TC 2980 usec
- PMax 789 bar - V0 410 m/s - V2.5 396 m/s - TC 2932 usec
- PMax 845 bar - V0 416 m/s - V2.5 401 m/s - TC 2827 usec

540/900 - Cheddite T4-12/70[69.00]-CX2000 - 2.40x[42+0.4 P.Buffer]gr/N.5 Nikel - Gualandi SuperG Magnum - O - 64.10mm
- PMax 840 bar - V0 437 m/s - V2.5 422 m/s - TC 2708 usec
- PMax 962 bar - V0 439 m/s - V2.5 426 m/s - TC 2654 usec
- PMax 990 bar - V0 440 m/s - V2.5 427 m/s - TC 2606 usec
- PMax 1003 bar - V0 450 m/s - V2.5 430 m/s - TC 2612 usec
- PMax 1021 bar - V0 444 m/s - V2.5 428 m/s - TC 2592 usec

 

 

- 36 GR ΓΟΜΩΣΗΣ SPERIMENTALE [ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ] -

 

PSB1 - Fiocchi T1-12/70[69.00]-[1*] - 1.75x36gr/N.8 Nikel - Gualandi SuperG 17 - * - 58.00mm
1*: Large Rifle Magnum Bench Rest
- PMax 630 bar - V0 399 m/s - V2.5 387 m/s - TC 3235 usec
- PMax 698 bar - V0 396 m/s - V2.5 383 m/s - TC 3128 usec
- PMax 698 bar - V0 404 m/s - V2.5 391 m/s - TC 3278 usec
- PMax 721 bar - V0 413 m/s - V2.5 399 m/s - TC 3046 usec
- PMax 735 bar - V0 407 m/s - V2.5 396 m/s - TC 3192 usec

REX x36 - Fiocchi T5-12/70[69.00]-616 - 1.90x36gr/N.8 - Gualandi Bior 18 [2*] - O - 64.20mm
2*: Τοποθέτηση ελικοειδούς διασπορέα στο κέντρο τους βύσματως με ιδιοκατασκευή
- PMax 590 bar - V0 363 m/s - V2.5 342 m/s - TC 3320 usec
- PMax 644 bar - V0 383 m/s - V2.5 361 m/s - TC 3209 usec
- PMax 662 bar - V0 379 m/s - V2.5 358 m/s - TC 3140 usec
- PMax 694 bar - V0 384 m/s - V2.5 363 m/s - TC 3182 usec
- PMax 721 bar - V0 394 m/s - V2.5 374 m/s - TC 2972 usec

TECNA/N - Cheddite T4-12/70[69.00]-CX2000 - 1.93x36gr/N.8 - Gualandi SuperG 17 [3*] - O - 63.00mm
3*: Χωρίς φτεράκια και στο κέντρο ιδιοκατασκευή φελλού Cal.20 με διασπορέα
- PMax 640 bar - V0 390 m/s - V2.5 371 m/s - TC 3185 usec
- PMax 649 bar - V0 399 m/s - V2.5 386 m/s - TC 3118 usec
- PMax 653 bar - V0 397 m/s - V2.5 374 m/s - TC 3209 usec
- PMax 658 bar - V0 394 m/s - V2.5 378 m/s - TC 3107 usec
- PMax 718 bar - V0 412 m/s - V2.5 390 m/s - TC 2999 usec

HS 800X - Fiocchi T3-12/70[69.00]-CX2000 - 1.75x36gr/N.8 Nikel - Cheddite Drago 20 [4*] - * - 58.10mm
4*: Με επιπρόσθετη βυσμάτωση ιδιοκατασκευής Gianni
- PMax 718 bar - V0 412 m/s - V2.5 390 m/s - TC 2920 usec
- PMax 728 bar - V0 408 m/s - V2.5 394 m/s - TC 2863 usec
- PMax 728 bar - V0 413 m/s - V2.5 397 m/s - TC 2861 usec
- PMax 737 bar - V0 414 m/s - V2.5 397 m/s - TC 2720 usec
- PMax 746 bar - V0 416 m/s - V2.5 395 m/s - TC 2717 usec

SR 7625 - Cheddite T2-12/70[69.00]-CX2000 - 2.05x36gr/N.8 Nikel - LB6 [5*] - * - 57.50mm
5*: LB6 κομμένη στα 30mm με αμορτισέρ από Bior Cal.20
- PMax 818 bar - V0 431 m/s - V2.5 410 m/s - TC 2553 usec
- PMax 843 bar - V0 429 m/s - V2.5 413 m/s - TC 2635 usec
- PMax 854 bar - V0 436 m/s - V2.5 414 m/s - TC 2591 usec
- PMax 856 bar - V0 432 m/s - V2.5 411 m/s - TC 2612 usec
- PMax 870 bar - V0 435 m/s - V2.5 416 m/s - TC 2621 usec

 

 

- 32~34 GR ΓΟΜΩΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΓΟΜΩΣΗΣ ΜΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΜΗ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ -

 

MBx32 - Cheddite Χάρτινος T2-12/70[69.00]-CX2000 - 2.07x32gr/N.8 Nikel - [1*] - O - 65.00mm
1*: Χαρτάκι πυρίτιδας 1mm + βύσμα Bonavita 14mm + βύσμα 6mm
- PMax 588 bar - V0 408 m/s - V2.5 390 m/s - TC 3312 usec
- PMax 635 bar - V0 413 m/s - V2.5 396 m/s - TC 3123 usec
- PMax 642 bar - V0 406 m/s - V2.5 387 m/s - TC 3034 usec
- PMax 655 bar - V0 411 m/s - V2.5 392 m/s - TC 3458 usec
- PMax 664 bar - V0 417 m/s - V2.5 399 m/s - TC 3010 usec

BALISTITE COMP. - Eley T1-12/67[67.00]-615 - 1.50x32gr/N.8 - Gualandi Bior 14 - O - 62.30mm
- PMax 567 bar - V0 371 m/s - V2.5 359 m/s - TC 3253 usec
- PMax 567 bar - V0 376 m/s - V2.5 363 m/s - TC 3316 usec
- PMax 570 bar - V0 373 m/s - V2.5 362 m/s - TC 3149 usec
- PMax 590 bar - V0 380 m/s - V2.5 360 m/s - TC 3049 usec
- PMax 617 bar - V0 383 m/s - V2.5 367 m/s - TC 2947 usec

GP - Fiocchi Χάρτινος T1-12/70[69.00]-645 - 2.00x34gr/N.8 - [2*] - O - 61.80mm
2*: Bonavita T10 + Purgotti F6 16mm + Purgotti 2mm
- PMax 565 bar - V0 407 m/s - V2.5 387 m/s - TC 3410 usec
- PMax 588 bar - V0 402 m/s - V2.5 384 m/s - TC 3230 usec
- PMax 610 bar - V0 408 m/s - V2.5 389 m/s - TC 3489 usec
- PMax 619 bar - V0 399 m/s - V2.5 380 m/s - TC 3357 usec
- PMax 712 bar - V0 417 m/s - V2.5 395 m/s - TC 2835 usec

PSB1 - Cheddite Χάρτινος T4-12/70[69.00]-CX2000 - 1.80x34gr/N.8 Nikel - [3*] - O - 64.50mm
3*: Μάλλινη 14mm + Φελλός/Μάλλινη 14mm
- PMax 463 bar - V0 373 m/s - V2.5 356 m/s - TC 3183 usec
- PMax 463 bar - V0 376 m/s - V2.5 361 m/s - TC 3197 usec
- PMax 463 bar - V0 383 m/s - V2.5 357 m/s - TC 3232 usec
- PMax 464 bar - V0 374 m/s - V2.5 355 m/s - TC 3197 usec
- PMax 464 bar - V0 382 m/s - V2.5 367 m/s - TC 3208 usec

CSB1 - Cheddite Χάρτινος T5-12/70[69.00]-CX2000 - 1.85x34gr/N.8 - [4*] - O - 63.80mm
4*: Χαρτάκι πυρίτιδας 1mm + Μάλλινη 12mm + Μάλλινη 12mm
- PMax 495 bar - V0 356 m/s - V2.5 338 m/s - TC 3081 usec
- PMax 527 bar - V0 346 m/s - V2.5 330 m/s - TC 3120 usec
- PMax 543 bar - V0 348 m/s - V2.5 337 m/s - TC 3000 usec
- PMax 552 bar - V0 355 m/s - V2.5 337 m/s - TC 3201 usec
- PMax 565 bar - V0 361 m/s - V2.5 346 m/s - TC 3055 usec

ΝΙΚΕ - Fiocchi Χάρτινος T1-12/67[67.00]-615 - 1.55x34gr/N.8 Nikel - [5*] - O - 63.00mm
5*: Χαρτάκι πυρίτιδας + Μάλλινη 13mm + Χάρτινο βύσμα 4mm + Φελλός 8mm
- PMax 520 bar - V0 354 m/s - V2.5 332 m/s - TC 3490 usec
- PMax 522 bar - V0 356 m/s - V2.5 335 m/s - TC 3414 usec
- PMax 525 bar - V0 357 m/s - V2.5 334 m/s - TC 3460 usec
- PMax 569 bar - V0 360 m/s - V2.5 339 m/s - TC 3400 usec
- PMax 574 bar - V0 361 m/s - V2.5 342 m/s - TC 3369 usec

JK8 - Fiocchi Χάρτινος T3-12/70[69.00]-616 Gold - 1.95x34gr/N.8 Nikel - [6*] - O - 64.80mm
6*: Χαρτάκι πυρίτιδας + Purtgotti FO 17.5mm + 0.4gr Plastic Buffer
- PMax 709 bar - V0 421 m/s - V2.5 400 m/s - TC 2789 usec
- PMax 712 bar - V0 415 m/s - V2.5 394 m/s - TC 2801 usec
- PMax 718 bar - V0 416 m/s - V2.5 397 m/s - TC 2765 usec
- PMax 779 bar - V0 420 m/s - V2.5 400 m/s - TC 2762 usec
- PMax 788 bar - V0 418 m/s - V2.5 399 m/s - TC 2686 usec

MB TABACCO - Fiocchi Χάρτινος T2-12/67[69.00]-616 - 1.80x34gr/N.8 - [7*] - O - 24.00mm
7*: Χαρτάκι πυρίτιδας 1mm + Μάλλινη 18mm + Φελλός 6mm
- PMax 464 bar - V0 357 m/s - V2.5 339 m/s - TC 3527 usec
- PMax 490 bar - V0 349 m/s - V2.5 333 m/s - TC 3608 usec
- PMax 516 bar - V0 368 m/s - V2.5 349 m/s - TC 3408 usec
- PMax 533 bar - V0 370 m/s - V2.5 352 m/s - TC 3373 usec
- PMax 574 bar - V0 380 m/s - V2.5 361 m/s - TC 3280 usec

ROTTWEILL 3626 - Fiocchi Χάρτινος T1-12/67[67.00]-464 - 2.05x34gr/N.8 Nikel - [8*] - O - 64.00mm
8*: Χαρτάκι πυρίτιδας 10/40 Bonavita + CA2 Bonavita 14mm + Bonavita 2mm
- PMax 543 bar - V0 407 m/s - V2.5 388 m/s - TC 3195 usec
- PMax 585 bar - V0 410 m/s - V2.5 390 m/s - TC 2937 usec
- PMax 628 bar - V0 416 m/s - V2.5 397 m/s - TC 3137 usec
- PMax 658 bar - V0 406 m/s - V2.5 388 m/s - TC 2975 usec
- PMax 674 bar - V0 423 m/s - V2.5 401 m/s - TC 2893 usec

 

 

 

 

BALIPEDIO PRIVATO GIANNI PACCI - CAL.20

Οι ακόλουθες δοκιμές, έγιναν στο ιδιωτικό κανονάκι δοκιμών του κ.Gianni Pacci, με κάννη 70cm/Cal.20 και τσοκάρισμα 10/10. Το κανονάκι είναι PAINI και ο σένσορας KISTLER 6307. 

 

- 26~32 GR ΓΟΜΩΣΗΣ -

 

JK6/B - Cheddite T2-20/70-616 - 1.30x26gr/N.8 Nikel - Gualandi SuperG 21 - * - 59.50mm
- PMax 621 bar - V0 400 m/s - V2.5 382 m/s - TC 2833 usec
- PMax 631 bar - V0 404 m/s - V2.5 381 m/s - TC 2787 usec
- PMax 655 bar - V0 396 m/s - V2.5 370 m/s - TC 2864 usec
- PMax 658 bar - V0 403 m/s - V2.5 385 m/s - TC 2876 usec
- PMax 665 bar - V0 407 m/s - V2.5 390 m/s - TC 2792 usec

JK8 - Nobel SportT2-20/70-684 - 1.35x26gr/N.8 - B&P Z2M-19 - * - 60.00mm
- PMax 547 bar - V0 398 m/s - V2.5 374 m/s - TC 3201 usec
- PMax 581 bar - V0 406 m/s - V2.5 387 m/s - TC 3161 usec
- PMax 601 bar - V0 406 m/s - V2.5 391 m/s - TC 3038 usec
- PMax 604 bar - V0 408 m/s - V2.5 383 m/s - TC 3171 usec
- PMax 626 bar - V0 413 m/s - V2.5 390 m/s - TC 3109 usec

F2x36 - Nobel Sport T1-20/70-686 - 1.30x26gr/N.8 Nikel - Gualandi SuperG 21 - * - 59.50mm
- PMax 725 bar - V0 402 m/s - V2.5 387 m/s - TC 3295 usec
- PMax 766 bar - V0 408 m/s - V2.5 386 m/s - TC 3089 usec
- PMax 770 bar - V0 408 m/s - V2.5 388 m/s - TC 3092 usec
- PMax 771 bar - V0 407 m/s - V2.5 386 m/s - TC 3206 usec
- PMax 800 bar - V0 407 m/s - V2.5 385 m/s - TC 3024 usec

JK6/B - Cheddite T2-20/70-CX1000 - 1.35x28gr/N.8 Nikel - LB21 - * - 59.50mm
- PMax 735 bar - V0 403 m/s - V2.5 386 m/s - TC 2871 usec
- PMax 811 bar - V0 407 m/s - V2.5 381 m/s - TC 2765 usec
- PMax 849 bar - V0 415 m/s - V2.5 394 m/s - TC 2677 usec
- PMax 868 bar - V0 415 m/s - V2.5 391 m/s - TC 2638 usec
- PMax 868 bar - V0 418 m/s - V2.5 394 m/s - TC 2634 usec

A1 SPECIAL - Fiocchi T3-20/70-616 - 1.25x28gr/N.8 - Gualandi SuperG 15 - * - 59.50mm
- PMax 850 bar - V0 397 m/s - V2.5 381 m/s - TC 2784 usec
- PMax 852 bar - V0 400 m/s - V2.5 372 m/s - TC 2828 usec
- PMax 866 bar - V0 403 m/s - V2.5 375 m/s - TC 2837 usec
- PMax 919 bar - V0 408 m/s - V2.5 388 m/s - TC 2735 usec
- PMax 922 bar - V0 407 m/s - V2.5 390 m/s - TC 2711 usec

TECNA/N - Cheddite T2-20/70-CX1000 - 1.35x32gr/N.5 Nikel - Gualandi SuperG 21 - * - 60.00mm
- PMax 725 bar - V0 376 m/s - V2.5 363 m/s - TC 3089 usec
- PMax 809 bar - V0 383 m/s - V2.5 367 m/s - TC 2960 usec
- PMax 854 bar - V0 383 m/s - V2.5 370 m/s - TC 2943 usec
- PMax 861 bar - V0 387 m/s - V2.5 374 m/s - TC 2919 usec
- PMax 879 bar - V0 401 m/s - V2.5 388 m/s - TC 2820 usec

 

 

- 26~32 GR ΓΟΜΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΡΕΛΙ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΥΛΙΚΑ -

  

S4n - Cheddite T2-20/67-CX1000 - 1.20x26gr/N.8 Nikel - [1*] - O - 63.00mm
1*: Couvette + SFS 16mm + Φελλός 6mm
- PMax 743 bar - V0 388 m/s - V2.5 373 m/s - TC 2936 usec
- PMax 759 bar - V0 397 m/s - V2.5 382 m/s - TC 2843 usec
- PMax 779 bar - V0 400 m/s - V2.5 376 m/s - TC 2786 usec
- PMax 786 bar - V0 408 m/s - V2.5 385 m/s - TC 2809 usec
- PMax 796 bar - V0 412 m/s - V2.5 387 m/s - TC 2758 usec

TECNA/N - Fiocchi T1-20/67-615 - 1.30x28gr/N.8 - Gualandi SuperG 25 - O - 65.00mm
- PMax 642 bar - V0 393 m/s - V2.5 371 m/s - TC 3230 usec
- PMax 664 bar - V0 395 m/s - V2.5 372 m/s - TC 3082 usec
- PMax 734 bar - V0 400 m/s - V2.5 378 m/s - TC 2971 usec
- PMax 752 bar - V0 399 m/s - V2.5 378 m/s - TC 2970 usec
- PMax 775 bar - V0 399 m/s - V2.5 369 m/s - TC 2998 usec

MBx36 - Cheddite T2-20/70-CX1000 - 1.40x28gr/N.8 Nikel - [2*] - O - 66.00mm
2*: Gualandi SuperG Διασπορέας χωρίς φτεράκια + 1gr Plastic Buffer
- PMax 942 bar - V0 407 m/s - V2.5 388 m/s - TC 2900 usec
- PMax 956 bar - V0 406 m/s - V2.5 387 m/s - TC 2918 usec
- PMax 895 bar - V0 402 m/s - V2.5 387 m/s - TC 2961 usec
- PMax 899 bar - V0 403 m/s - V2.5 387 m/s - TC 2924 usec
- PMax 960 bar - V0 403 m/s - V2.5 382 m/s - TC 2872 usec

MBx36 - Cheddite T3-20/70-CX1000 - 1.45x28gr/N.8 Nikel - B&P Z2M-22 + Φελλός 3mm - O - 64.50mm
- PMax 904 bar - V0 416 m/s - V2.5 393 m/s - TC 2936 usec
- PMax 958 bar - V0 416 m/s - V2.5 388 m/s - TC 2909 usec
- PMax 958 bar - V0 419 m/s - V2.5 390 m/s - TC 2869 usec
- PMax 962 bar - V0 416 m/s - V2.5 397 m/s - TC 2864 usec
- PMax 1007 bar - V0 414 m/s - V2.5 386 m/s - TC 2901 usec

TECNA/N - Cheddite T3-20/67-CX1000 - 1.35x32gr/N.5 Nikel - B&P Z2M-19 - O - 63.00mm
- PMax 854 bar - V0 399 m/s - V2.5 372 m/s - TC 2981 usec
- PMax 893 bar - V0 394 m/s - V2.5 363 m/s - TC 2930 usec
- PMax 901 bar - V0 407 m/s - V2.5 385 m/s - TC 2831 usec
- PMax 901 bar - V0 408 m/s - V2.5 379 m/s - TC 2803 usec
- PMax 928 bar - V0 403 m/s - V2.5 379 m/s - TC 2821 usec

 

 

- 26~32 GR ΓΟΜΩΣΗΣ ΜΕ ΜΗ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΕΣ ΠΥΡΙΤΙΔΕΣ Ή ΥΛΙΚΑ -

 

DN CIAMBELLINE - Fiocchi T1-20/70-615 - 1.05x26gr/N.8 Nikel - [1*] - * - 59.80mm
1*: Couvette + Χαρτάκι 2mm + SFS 16mm + Φελλός 2mm
- PMax 586 bar - V0 361 m/s - V2.5 342 m/s - TC 3240 usec
- PMax 594 bar - V0 365 m/s - V2.5 344 m/s - TC 2838 usec
- PMax 612 bar - V0 366 m/s - V2.5 347 m/s - TC 3122 usec
- PMax 637 bar - V0 372 m/s - V2.5 354 m/s - TC 3064 usec
- PMax 676 bar - V0 363 m/s - V2.5 344 m/s - TC 3060 usec

540/900 - Cheddite T2-20/70-CX1000 - 1.58x28gr/N.8 - [2*] - O - 62.00mm
2*: Gualandi SuperG Διασποράς χωρίς φτεράκια + Φελλός 3mm
- PMax 730 bar - V0 400 m/s - V2.5 382 m/s - TC 3164 usec
- PMax 741 bar - V0 397 m/s - V2.5 372 m/s - TC 3151 usec
- PMax 743 bar - V0 402 m/s - V2.5 381 m/s - TC 3102 usec
- PMax 762 bar - V0 404 m/s - V2.5 381 m/s - TC 3048 usec
- PMax 773 bar - V0 405 m/s - V2.5 386 m/s - TC 2966 usec

GR66 - Nobel Sport T2-20/70-684 - 1.35x28gr/N.8 - B&P Z2M-19 - * - 60.00mm
- PMax 714 bar - V0 397 m/s - V2.5 378 m/s - TC 3139 usec
- PMax 719 bar - V0 394 m/s - V2.5 378 m/s - TC 3114 usec
- PMax 728 bar - V0 397 m/s - V2.5 377 m/s - TC 3034 usec
- PMax 746 bar - V0 398 m/s - V2.5 374 m/s - TC 3039 usec
- PMax 759 bar - V0 397 m/s - V2.5 381 m/s - TC 3061 usec

HS-6 - Fiocchi T1-20/70-615 - 1.50x28gr/N.8 Nikel - Gualandi SuperG 21 - * - 59.50mm
- PMax 653 bar - V0 385 m/s - V2.5 366 m/s - TC 2951 usec
- PMax 662 bar - V0 382 m/s - V2.5 365 m/s - TC 2956 usec
- PMax 689 bar - V0 385 m/s - V2.5 366 m/s - TC 2888 usec
- PMax 709 bar - V0 386 m/s - V2.5 370 m/s - TC 2879 usec
- PMax 726 bar - V0 394 m/s - V2.5 380 m/s - TC 2859 usec

HS800X - Cheddite T2-20/70-CX1000 - 1.40x28gr/N.8 - Couvette + SFS 14mm - * - 59.50mm
- PMax 843 bar - V0 407 m/s - V2.5 386 m/s - TC 2750 usec
- PMax 847 bar - V0 408 m/s - V2.5 389 m/s - TC 2802 usec
- PMax 854 bar - V0 392 m/s - V2.5 372 m/s - TC 2811 usec
- PMax 858 bar - V0 394 m/s - V2.5 374 m/s - TC 2726 usec
- PMax 866 bar - V0 399 m/s - V2.5 376 m/s - TC 2765 usec

KEMIRA 340 - Cheddite T2-20/70-CX1000 - 1.42x28gr/N.8 - B&P Z2M-15 + Φελλός 3mm - * - 59.70mm
- PMax 859 bar - V0 424 m/s - V2.5 403 m/s - TC 2877 usec
- PMax 899 bar - V0 418 m/s - V2.5 402 m/s - TC 2735 usec
- PMax 902 bar - V0 422 m/s - V2.5 396 m/s - TC 2820 usec
- PMax 913 bar - V0 421 m/s - V2.5 397 m/s - TC 2842 usec
- PMax 940 bar - V0 421 m/s - V2.5 401 m/s - TC 2666 usec

HS 800X - Fiocchi T1-20/67-615 - 1.35x28gr/N.8 - [2*] - O - 63.20mm
2*: Couvette + SFS 12mm + Διασπορέας X-Stream
- PMax 768 bar - V0 404 m/s - V2.5 382 m/s - TC 2891 usec
- PMax 777 bar - V0 399 m/s - V2.5 375 m/s - TC 2870 usec
- PMax 784 bar - V0 402 m/s - V2.5 384 m/s - TC 2744 usec
- PMax 789 bar - V0 399 m/s - V2.5 380 m/s - TC 2782 usec
- PMax 802 bar - V0 404 m/s - V2.5 384 m/s - TC 2765 usec

HS 800X - Cheddite T1-20/67-686 - 1.40x28gr/N.8 - [3*] - O - 63.00mm
3*: Couvette + Μάλλινη 14mm + 3 Σειρές σκάγια διαχωρισμένες από χαρτάκια
- PMax 683 bar - V0 389 m/s - V2.5 364 m/s - TC 3151 usec
- PMax 687 bar - V0 385 m/s - V2.5 367 m/s - TC 3203 usec
- PMax 698 bar - V0 388 m/s - V2.5 368 m/s - TC 3152 usec
- PMax 710 bar - V0 392 m/s - V2.5 373 m/s - TC 3107 usec
- PMax 712 bar - V0 386 m/s - V2.5 361 m/s - TC 3109 usec

HS 800X - Cheddite T2-20/67-684 - 1.45x32gr/N.5 - B&P Z2M-15 - O - 64.70mm
- PMax 775 bar - V0 405 m/s - V2.5 389 m/s - TC 3170 usec
- PMax 807 bar - V0 409 m/s - V2.5 392 m/s - TC 2936 usec
- PMax 818 bar - V0 414 m/s - V2.5 392 m/s - TC 3094 usec
- PMax 820 bar - V0 411 m/s - V2.5 399 m/s - TC 2945 usec
- PMax 836 bar - V0 415 m/s - V2.5 393 m/s - TC 3015 usec

540/900 - Fiocchi T1-20/70-615 - 1.6032gr/N.5 Nikel - B&P Z2M-15 + Φελλός 2mm - * - 60.00mm
- PMax 761 bar - V0 401 m/s - V2.5 388 m/s - TC 2922 usec
- PMax 775 bar - V0 395 m/s - V2.5 378 m/s - TC 3041 usec
- PMax 858 bar - V0 409 m/s - V2.5 395 m/s - TC 2799 usec
- PMax 861 bar - V0 402 m/s - V2.5 385 m/s - TC 2783 usec
- PMax 861 bar - V0 405 m/s - V2.5 388 m/s - TC 2833 usec

 

 

 

 

Σημείωση: Δημοσιεύουμε και σας μεταφέρουμε, με κάθε επιφύλαξη, όλα τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώσαμε από το διαδίκτυο, λόγο του ότι δεν έχουμε την δυνατότητα επαλήθευσης. Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν συνιστούμε την αντιγραφή, την αναπαραγωγή και την συναρμολόγησή τους προς χρήση, χωρίς προηγουμένως να έχουν δοκιμαστεί στον απαραίτητο βλητικό σταθμό!

 

Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες για τα Setup και για τα Φυσίγγια που σας παρουσιάζουμε μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνον για λόγους πληροφόρησης σε θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες, εφόσον προηγουμένως δεν έχουν δοκιμαστεί σωστά σε κάποιον πιστοποιημένο βλητικό σταθμό και δεν έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις ασφαλείας! Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι ίδια όλα τα κυνηγετικά όπλα και σας υπογραμμίζουμε επίσης ότι τα ίδια ή πανομοιότυπα κυνηγετικά υλικά, ενδέχεται να διαφέρουν ακόμη και αρκετά σημαντικά μεταξύ τους ανά διαφορετικές παρτίδες παραγωγής και όχι μόνον!ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΕΚ 147Α Ν.2168/1993 & ΦΕΚ 242Α Ν.3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2020 - All rights reserved