ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΛΑΣΚΑΣ & ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - TERMS & ©ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΠΛΩΝ & ΦΥΣΙΓΓΙΩΝΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗΣΠΡΟΦΙΛΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΕ.Μ.Α. ΛΑΣΚΑΣ

ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΟΜΩΣΕΩΝ ΣΕ ΒΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ & ΚΑΝΟΝΑΚΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Όπως γνωρίζουμε, η βασική διαφορά ανάμεσα στο κανονάκι δοκιμών και του βλητικού σταθμού, είναι ότι το πρώτο μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε, ενώ το δεύτερο μόνο μέσα σε κλειστό και κλιματιζόμενο χώρο, με σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, όπως ορίζονται από τις προδιαγραφές CIP, δηλαδή λόγου χάρη στους 20°C με σταθερή υγρασία στο 60% για 72 συνεχόμενες ώρες!

Και στις δύο περιπτώσεις θα λάβουμε τα ακόλουθα δεδομένα: Bar, V1, V2, TC, Rt & Int

Υπογραμμίζουμε ότι άλλη ταχύτητα εννοούμε ως V0 και άλλη ως V1!
V0 = Ταχύτητα στο στόμιο της κάννης
V1 = Ταχύτητα σχεδόν πάντα στα 2,5 μέτρα από το στόμιο, πλην μεμονωμένων εξαιρέσεων που είναι το 1 ή το 1,5 μέτρο
V2,5 = Ταχύτητα στα 2,5 μέτρα από το στόμιο της κάννης

Θεωρητικά αν αφαιρέσουμε την ταχύτητα V2,5 από την V0, θα έχουμε περί τα 12~14 m/s

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές CIP, το κανονάκι πρέπει να έχει κάννη με αυλό 18.20~18.25 χιλιοστά και μήκος 70 εκατοστά, επίσης η θαλάμη είναι πιο στενή σε σχέση με αυτή των όπλων μαζικής παραγωγής!

Θεωρητικό test δοκιμής 34gr/700 Bar σε κανονάκι 18.20/70cm με φουλ τσοκ 10/10:
V0 = 424 m/s - V1 = 412 m/s - V2,5 = 400 m/s - V10 = 342 m/s

Θεωρητικό test δοκιμής 34gr/700 Bar σε κανονάκι 18.20/70cm με κύλινδρο 0/10:
V0 = 415 m/s - V1 = 400 m/s - V2,5 = 387 m/s - V10 = 332 m/s

 

ΔΟΚΙΜΕΣ

S4/N

Δοκιμή του Allodola Maschio
- 12/67-688 - 1.40x28gr - Gualandi SuperG 27 - * - 56.00mm – 540 bar - V1 392m/s - TC 3080

Δοκιμή του Gianni Paci
- 12/70-CX2000 - 1.45x32gr - Gualandi SuperG 25 - * - 58.00mm – 660 bar - V0 416m/s

Δοκιμή του Gianni Paci μόνο για την επαλήθευση του σένσορα
- 12/70-CX2000 - 1.45x32gr - Gualandi SuperG 25 - * - 58.00mm – 620 bar - V0 405m/s [σωστό setup]
- 12/70-CX2000 - 1.55x32gr - Gualandi SuperG 25 - * - 58.00mm – 700 bar - V0 425m/s [εσκεμένα λανθασμένο setup]
- 12/70-CX2000 - 1.65x32gr - Gualandi SuperG 25 - * - 58.00mm – 725 bar - V0 435m/s [εσκεμένα λανθασμένο setup]

Συγκεκριμένη δοκιμή του Gianni Paci με Lot. 2003~04 σε συνθήκες εκτός των ορίων ασφάλειας!
- Cheddite T2-12/70-CX2000 - 1.65x34gr - Gualandi SuperG 25 - * - 58.40mm - 911 bar - 442m/s V0

Συγκεκριμένη δοκιμή του Gianluca Garolini με Lot. 2004~05 σε συνθήκες εκτός των ορίων ασφάλειας!
- T3-12/70-615 - 1.50x35gr/N.7 - Gualandi SuperG 22 - * - 58.00mm - 817 bar - V2,5 393m/s - TC 2786
- T3-12/70-615 - 1.50x35gr/N.7 - Gualandi SuperG 22 - * - 58.00mm - 839 bar - V2,5 395m/s - TC 2815
- T3-12/70-615 - 1.55x35gr/N.7 - Gualandi SuperG 22 - * - 58.00mm - 854 bar - V2,5 403m/s - TC 2783
- T3-12/70-615 - 1.55x35gr/N.7 - Gualandi SuperG 22 - * - 58.00mm - 876 bar - V2,5 404m/s - TC 2763
- T3-12/70-686 - 1.55x35gr/N.7 - Gualandi SuperG 22 - * - 58.00mm - 841 bar - V2,5 403m/s - TC 2776
- T3-12/70-686 - 1.55x35gr/N.7 - Gualandi SuperG 22 - * - 58.00mm - 860 bar - V2,5 407m/s - TC 2759
- T3-12/70-615 - 1.60x35gr/N.7 - Gualandi SuperG 22 - * - 58.00mm - 901 bar - V2,5 411m/s - TC 2709
- T3-12/70-615 - 1.60x35gr/N.7 - Gualandi SuperG 22 - * - 58.00mm - 921 bar - V2,5 412m/s - TC 2674

Δοκιμές του TITO 2 με στο κανονάκι του Gianni
- 12/70-616 - 1.45x32gr - Gualandi SuperG 25 - * - 57.90mm - 640 bar - 400ms [ψιλά σκάγια Ν.9,5]
- 12/70-686 - 1.50x33gr - B&P Z2M-24 - * - 57.80mm - 631 bar - 410ms
- 12/70-686 - 1.50x33gr - Gualandi Piston Skeet 23 - * - 57.80mm - 590 bar - 400ms [χοντρά σκάγια]
- 12/70-CX2000 - 1.65x34gr - Gualandi SuperG 25mm - * - 58.40mm - 911 bar - V0 442 [ΔΥΝΑΜΙΤΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΓΕΜΙΣΤΕΙ]

Δοκιμές του S4n στο BNP Gardone Val Trompia
- 12/70-686 - 1.50x32gr - Gualandi SuperG 25 - * - 57.50mm - 641 bar - V2,5 394m/s - TC 3051
- 12/70-686 - 1.50x32gr - Gualandi SuperG 25 - * - 57.50mm - 652 bar - V2,5 395m/s - TC 3011
- 12/70-686 - 1.50x32gr - Gualandi SuperG 25 - * - 57.50mm - 669 bar - V2,5 398m/s - TC 3152
- 12/70-CX2000 - 1.50x32gr - Gualandi SuperG 25 - * - 57.50mm - 633 bar - V2,5 397m/s - TC 2930
- 12/70-CX2000 - 1.50x32gr - Gualandi SuperG 25 - * - 57.50mm - 644 bar - V2,5 395m/s - TC 2914
- 12/70-CX2000 - 1.50x32gr - Gualandi SuperG 25 - * - 57.50mm - 713 bar - V2,5 402m/s - TC 2802

Σημείωση: Το πρώτο setup είναι OK, το δεύτερο είναι ασταθές ενώ το ρέλιασμα είναι πιεσμένο στα όρια και στις δύο περιπτώσεις, γεγονός που προκαλεί μικροαστάθεια και βεβιασμένα νούμερα TC!

Δοκιμές του Tiziano63
- 12/70-686 - 1.50X33gr - Gualandi Vzero 23 - * - 57.80mm - 599 bar - 404 m/s
- 12/70-686 - 1.50X33gr - Gualandi Vzero 23 - * - 57.80mm - 615 bar - 410 m/s
- 12/70-616 - 1.50X33gr - Gualandi Vzero 23 - * - 57.80mm - 716 bar - 414 m/s
- 12/70-616 - 1.50X33gr - Gualandi Vzero 23 - * - 57.80mm - 740 bar - 426 m/s
- 12/70-615 - 1.55X33gr - Gualandi Vzero 23 - * - 58.70mm - 719 bar - 423 m/s
- 12/70-615 - 1.55X33gr - Gualandi Vzero 23 - * - 57.70mm - 737 bar - 421 m/s
- 12/70-615 - 1.58X34gr - Gualandi Vzero 23 - * - 58.00mm - 771 bar - 422 m/s
- 12/70-615 - 1.58X34gr - Gualandi Vzero 23 - * - 58.00mm - 780 bar - 424 m/s
- 12/70-686 - 1.53X33gr - B&P Z2M-24 - * - 57.80mm - 631 bar - 410 m/s
- 12/70-686 - 1.53X33gr - B&P Z2M-24 - * - 57.80mm - 640 bar - 404 m/s
 

SIPE/N

Δοκιμές του Gianni Paci
- 12/70-CX2000 - 1.45x32gr - Gualandi SuperG 25 - * - 58.00mm - 630 bar - V0 405 m/s [σωστό setup]
- 12/70-CX2000 - 1.45x32gr - Gualandi SuperG 25 - * - 57.50mm - 680 bar - V0 410 m/s [εσκεμένα λανθασμένο setup]
- 12/70-CX2000 - 1.45x32gr - Gualandi SuperG 25 - * - 57.00mm - 720 bar - V0 415 m/s [εσκεμένα λανθασμένο setup]
- 12/70-CX2000 - 1.45x32gr - B&P STEEL 24          - * - 58.00mm - 800 bar - V0 425 m/s [εσκεμένα λανθασμένο setup]
- 12/70-CX2000 - 1.55x32gr - Gualandi SuperG 25 - * - 58.00mm - 700 bar - V0 425 m/s [εσκεμένα λανθασμένο setup]
- 12/70-CX2000 - 1.65x32gr - Gualandi SuperG 25 - * - 58.00mm - 765 bar - V0 435 m/s [εσκεμένα λανθασμένο setup]
- 12/70-615 - 1.65x36gr - B&P Z2M-21 - * - 58.00mm - 770 bar - V0 418 m/s [setup στο όριο των 36gr]

Δοκιμές του TITO 2 στο κανονάκι του Gianni
- 12/70-615 - 1.55x34gr - Gualandi Vzero 23 - * - 57.70mm - 651 bar - V0 411 m/s
- 12/70-615 - 1.60x35gr - Cheddite Aquila 22 - * - 58.00mm - 718 bar - V0 418 m/s
- 12/70-615 - 1.65x35gr - Nobel Sport GT 21 - * - 57.70mm - 762 bar - V0 425 m/s
- 12/70-615 - 1.65x36gr - B&P Z2M-21 - * - 58.00mm - 777 bar - V0 420 m/s
 

TECNA/N

Προσοχή στην αλλαγή προοδευτικότητας της συγκεκριμένης πυρίτιδας, από παρτίδα σε παρτίδα! Καλό είναι να ξεκινάμε πάντα με 0.05 ή με 0.10gr λιγότερα...και σιγά-σιγά να ανεβούμε μέχρι να καταλήξουμε εκεί που επιθυμούμε...αν και εφόσον χρειαστεί...

Δοκιμές του TITO 2 με παρτίδα LOT.2008
- 12/70-CX2000 - 1.88X36gr - Cheddite Drago 20 - * - 57.70 - V0 420 m/s - PMax 696 Bar
- 12/70-CX2000 - 1.85X37gr - Cheddite Drago 20 - * - 57.80 - V0 411 m/s - PMax 671 Bar
- 12/70-CX2000 - 1.80X37gr - Cheddite Drago 20 - * - 58.00 - V0 406 m/s - PMax 631 Bar
- 12/70-616 - 1.80X37gr - B&P Z2M-21 - * - 58.00 - V0 401 m/s - PMax 609 Bar
- 12/70-616 - 1.80X37gr - Gualandi SuperG 17 - * - 57.70 - V0 402 m/s - PMax 603 Bar

Ο γενικός κανόνας της TecnaN, για γομώσεις στο κατώτατο όριο των 36gr, είναι: δυνατό καψύλλιο, καλό ρέλι και σχετικά σκληρό συγκεντρωτήρα!
 

A0

Προσοχή στην αλλαγή προοδευτικότητας της συγκεκριμένης πυρίτιδας, από παρτίδα σε παρτίδα! Καλό είναι να ξεκινάμε πάντα με 0.05 ή με 0.10gr λιγότερα...και σιγά-σιγά να ανεβούμε μέχρι να καταλήξουμε εκεί που επιθυμούμε...αν και εφόσον χρειαστεί...

Το φυσίγγι του Λεωνίδα Μητσιάλη με φελλοπατέντα και συγκεντρωτήρα Gualandi SuperG Magnum σε κάλυκα 12/76

Cheddite 12/76-CX2000 - 1.95x42gr/N.4 - Gualandi SuperG Magnum + Φελλός 4mm - * - Gaep BN3 - 64.00mm
- 907 bar - V2.5 444 m/s - V20 341 m/s - TC 3327 uSec
- 897 bar - V2.5 443 m/s - V20 346 m/s - TC 3267 uSec
- 917 bar - V2.5 435 m/s - V20 350 m/s - TC 3364 uSec

Ο Matteo Cacciadu δοκιμάζει τα Magnum φυσίγγια του με Α0 και συγκεντρωτήρες Gualandi SuperG 17 & SuperG Magnum

- T5-12/76-CX2000 - 2.20x46gr - Gualandi SuperG 17 - * - 64.00mm - 424 m/s - 982 bar
- T5-12/76-CX2000 - 2.20x46gr - Gualandi SuperG 17 - * - 64.00mm - 421 m/s - 930 bar
- T5-12/76-CX2000 - 2.20x46gr - Gualandi SuperG 17 - * - 64.00mm - 429 m/s - 951 bar
- T5-12/76-CX2000 - 2.20x46gr - Gualandi SuperG Magnum - * - 64.00mm - 448 m/s - 1224 bar
- T5-12/76-CX2000 - 2.20x46gr - Gualandi SuperG Magnum - * - 64.00mm - 425 m/s - 1093 bar
- T5-12/76-CX2000 - 2.20x46gr - Gualandi SuperG Magnum - * - 64.00mm - 429 m/s - 1219 bar

 

FBlu [Fiocchi Blu]

Νέα πυρίτιδα που παρουσιάστηκε το 2011, παράγεται από την B&P για λογαριασμό της Fiocchi, περιέχει περί τα 10% νιτρογλυκερίνη και έχει τις ακόλουθες προοδευτικότητες: x24, x28, x32 και x36

Δοκιμές του Tiziano63 στο κανονάκι του Gianni

x32 - 12/70-CX2000 - 1.55X28gr/N.9 - Gualandi SuperG 25 - * - 57.80mm - 615~635 bar - V0 419~421 m/s
x32 - 12/70-CX2000 - 1.55X30gr/N.9 - Gualandi SuperG 25 - * - 57.90mm - 656~661 bar - V0 414~415 m/s 
x32 - 12/70-CX2000 - 1.58X32gr/N.8 - NSI GT 21 + 1mm Cal.20 - * - 57.90mm - 658~664 bar - V0 408~408 m/s
x32 - 12/70-615 - 1.60X32gr/N.8 - SuperG 22 - * - 58.00mm - 716~723 bar - V0 415~417 m/s
x32 - 12/70-CX2000 - 1.60X32gr/N.8 - SuperG 22 - * - 58.00mm - 730~752 bar - V0 413~419 m/s
x32 - 12/70-615 - 1.60X33gr/N.8 - B&P Z2M-21 + 1mm Cal.20 - * 58.00mm - 702~710 bar - V0 410~414m/s

x36 - 12/67-CX2000 - 1.70X33gr/N.7 - SuperG 19 - * - 56.00mm - 662~671 bar - V0 413~414 m/s
x36 - 12/70-688 - 1.73X34gr/N.7 - AZ-21 - * - 57.80mm - 673~689 bar - V0 416~416 m/s 
x36 - 12/70-CX2000 - 1.78X35gr/N.7 - NSI GT-21 - * - 58.00mm - 640~655 bar - V0 409~415 m/s
x36 - 12/70-CX2000 - 1.78X36gr/N.7 - NSI GT-18 + 2mm Cal.20 - * - 58.00mm - 691~709 bar - V0 410~412m/s

Δοκιμές του Gianluca Garolini [V1 ~2,5mt]

x32 - T1-12/70[68.50mm]-688 - 1.58X32.5gr - Gualandi SuperG 22 - * - 57.50mm - 601 bar - V1 386 m/s - TC 3257
x32 - T1-12/70[68.50mm]-688 - 1.58X32.5gr - Gualandi SuperG 22 - * - 57.50mm - 601 bar - V1 389 m/s - TC 3140
x32 - T1-12/70[68.50mm]-688 - 1.58X32.5gr - Gualandi SuperG 22 - * - 57.50mm - 620 bar - V1 392 m/s - TC 3155
x32 - T1-12/70[68.50mm]-688 - 1.58X32.5gr - Gualandi SuperG 22 - * - 57.50mm - 632 bar - V1 394 m/s - TC 3072

x32 - T2-12/70-686 - 1.63X32.5gr - Gualandi SuperG 22 - * - 57.80mm -  628 bar - V1 398 m/s - TC 3291
x32 - T2-12/70-686 - 1.63X32.5gr - Gualandi SuperG 22 - * - 57.80mm -  635 bar - V1 398 m/s - TC 3221
x32 - T2-12/70-686 - 1.63X32.5gr - Gualandi SuperG 22 - * - 57.80mm -  641 bar - V1 398 m/s - TC 3266
x32 - T2-12/70-686 - 1.63X32.5gr - Gualandi SuperG 22 - * - 57.80mm -  667 bar - V1 401 m/s - TC 3203

 

AL [Anigrina Lamellare]

Δοκιμές του Gianluca Garolini σε κάλυκες Fiocchi με διαφορετικά καψύλλια [V1 ~2,5mt]

- T2-12/70-688 - 1.65x32 - Gualandi SuperG 22 - 58.10mm - 664 bar - V1 400 m/s - TC 3064
- T2-12/70-616 Silver - 1.65x32 - Gualandi SuperG 22 - 58.10mm - 637 bar - V1 397 m/s - TC 3135
- T2-12/70-CX2000 - 1.65x32 - Gualandi SuperG 22 - 58.10mm - 632 bar - V1 397 m/s - TC 3147
- T2-12/70-616 Gold - 1.65x32 - Gualandi SuperG 22 - 58.10mm - 637 bar - V1 397 m/s - TC 3113
- T2-12/70-CX1000 - 1.65x32 - Gualandi SuperG 22 - 58.10mm - 610 bar - V1 395 m/s - TC 3198
- T2-12/70-616 - 1.65x32 - Gualandi SuperG 22 - 58.10mm - 598 bar - V1 392 m/s - TC 3190
- T2-12/70-686 - 1.65x32 - Gualandi SuperG 22 - 58.10mm - 591 bar - V1 394 m/s - TC 3311
- T2-12/70-615 - 1.65x32 - Gualandi SuperG 22 - 58.10mm - 552 bar - V1 387 m/s - TC 3461

 

ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΥΡΙΤΙΔΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΙΔΙΟΓΟΜΩΤΕΣ

Ο Gianni Pacci δοκιμάζει τα φυσίγγια ενός φίλου του - 05/07/2009 -
Κάννη 70cm - Τσοκ Full - V0 μετρημένη στο στόμιο - Εσ. Θερμ. 24 °C, Εξ.Θερμ. 31 °C, Σχετ. Εσ. Υγρασία 69%, Σχετ. Εξ. Υγρασία 45%, Ατμ. Πίεση 973

206V - Cheddite T2/12/70-CX2000 - 1.45x28.5gr/N.11 - Gualandi Piston Skeet 23 - * - 57.90mm
Bar 506 - V1 401 - Σχόλια: Στενή τουφεκιά

206V - Cheddite T2/12/70-CX2000 - 1.50x28.5gr/N.11 - Gualandi Piston Skeet 23 - * - 58.10mm
Bar 617 - V1 417 -  Σχόλια: Καλή τουφεκιά - Φυσίγγι OK [ανεβάζουμε στα 1.53gr για τον χειμώνα]

206V - Cheddite T2/12/70-CX1000 - 1.55x30gr/N.11 - Gualandi Biorientabile 21 - * - 58.30mm
Bar 655 - V1 417 - Σχόλια: Καλά και στενή τουφεκιά - Φυσίγγι OK

206V - Cheddite T2/12/70-CX2000 - 1.55x30gr/N.11 - Gualandi Biorientabile 21 - * - 58.30mm
Bar 671 - V1 418 - Σχόλια: Καλή τουφεκιά αλλά πιο ανοιχτή [μειώνουμε στα 1.52-1.53gr]

206V - Fiocchi T2/12/70-615 - 1.55x30gr/N.11 - Gualandi Biorientabile 21 - * - 58.10mm
Bar 508 - V1 394 - Σχόλια: Προβληματικό καψύλλιο, χρησιμοποιήστε CX1000

206V - Fiocchi T2/12/70-615 - 1.55x30gr/N.11 - Gualandi Biorientabile 21 - * - 58.10mm
Bar 509 - V1 405 - Σχόλια: Προβληματικό καψύλλιο, χρησιμοποιήστε CX1000

F2x32 - Fiocchi T2/12/70-615 - 1.80x35gr/N.7 - B&P Z2M-21 - * - 58.00mm
Bar 533 - V1 400 - Σχόλια: Προβληματικό καψύλλιο, χρησιμοποιήστε CX1000

G3000 - Cheddite T2/12/70-CX2000 - 1.50x31gr/N.11 - Piston Skeet 23 + Φελλός Cal.32 - * - 57.90mm
Bar 513 - V1 380 - Σχόλια: Παρτίδα πυρίτιδας εκτός προδιαγραφών

G3000 - Cheddite T2/12/70-CX2000 - 1.55x31gr/N.11 - Gualandi P.Skeet 23 + Φελλός Cal.32 - * - 57.90mm
Bar 553 - V1 387 - Σχόλια: Παρτίδα πυρίτιδας εκτός προδιαγραφών

G3000 - Cheddite T2/12/70-CX2000 - 1.55x31gr/N.11 - Gualandi Piston Skeet 25 - * - 57.90mm
Bar 563 - V1 389 - Σχόλια: Παρτίδα πυρίτιδας εκτός προδιαγραφών

G3000 - Cheddite T2/12/70-CX2000 - 1.65x31gr/N.11 - Gualandi P.Skeet 23 + Φελλός Cal.32 - * - 58.20mm
Bar 635 - V1 408 - Σχόλια: Παρτίδα πυρίτιδας εκτός προδιαγραφών, Setup OK, χρησιμοποιήστε Piston Skeet 25

SP8 - Cheddite T5/12/70-CX2000 - 2.30x42gr/N.5 - Gualandi SuperG Magnum + 0.75gr Plastic Buffer - * - 58.20mm
Bar 863 - V1 414 & Bar 845 - V1 398 - Σχόλια: Καταπληκτική τουφεκιά & καλή τουφεκιά

SP8 - Cheddite T5/12/70-686 - 2.35x42gr/N.5 - Gualandi SuperG Magnum + 0.75gr Plastic Buffer - * - 58.40mm
Bar 867 - V1 417 & Bar 905 - V1 422 - Σχόλια: Στενή και καλούτσικη τουφεκιά & καλούτσικη τουφεκιά

SP8 - Cheddite T5/12/70-CX2000 - 2.40x42gr/N.3 - Gualandi SuperG Magnum + 0.75gr Plastic Buffer - * - 58.20mm
Bar 772 - V1 407 & Bar 802 - V1 414 - Σχόλια: Στενή και καλούτσικη τουφεκιά

SP8 - Cheddite T5/12/70-CX2000 - 2.35x42gr/N.3 - Cheddite Drago 20 + 0.75gr Plastic Buffer - * - 58.00mm
Bar 743 - V1 412 - Σχόλια: Μέτρια τουφεκιά

SP8 - Cheddite T5/12/70-CX2000 - 2.40x42gr/N.3 - Nobel Sport GT 15 + 0.75gr Plastic Buffer - * - 58.20mm
Bar 704 - V1 394 - Σχόλια: Μέτρια τουφεκιά

 

Ο Beccaccino63 δοκιμάζει διάφορες πυρίτιδες στο BNP Gardone Val Trompia - 08/03/2010 -
Κάννη 70cm - Τσοκ 9/10 - V1 μετρημένη στα 2,5 mt - Quarzo PCB M165Mo2 στα 30mm

S4/N - Fiocchi T1/12/70-616 - 1.45x32gr/N9.5 - Gualandi SuperG 25 - * - 57.90mm
Bar 637-614 - V1 384.7-384.6 - TC 2955-3068 - Int 0.599-0.590 - Rt 549-651

F2x32 - Fiocchi T3/12/70-616 - 1.73x34gr/N9.5 - Gualandi SuperG 22 - * - 58.00mm
Bar 740-725 - V1 397.1-395.5 - TC 3180-3048 - Int 0.630-0.624 - Rt 858-705
Σχόλια: χειμωνιάτικη γόμωση, για καλοκαίρι 1.70x33gr

MG2 - Cheddite T4/12/70-CX2000 - 2.10x36gr/N.5 - Z2M-18 - * - 58.00mm
Bar 647-666 - V1 402.2-413.1 - TC 3187-3045 - Int 0.667-0.670 - Rt 783-668

206S - Fiocchi T1/12/70-616 - 1.70x33gr/N.9.5 - B&P Bior Diamant - * - 58.10mm
Bar 611-594 - V1 386-388.2 - TC 2948-3056 - Int 0.632-0.625 - Rt 409-517

800X - Fiocchi T5/12/70-686 - 1.88x42gr/N.4 - B&P Z2M-15 - * - 58.00mm
Bar 891-863 - V1 407.8-400.7 - TC 2827-2885 - Int 0.750-0.719 - Rt 541-591
Σχόλια: ίσως θα ήταν καλύτερα 1.80x41gr

 

Ο Gianni Pacci δοκιμάζει τα σκοπευτικά του φυσίγγια και τα συγκρίνει με εργοστασιακά - 13/06/2010 -
Κάννη 70cm - Τσοκ Full - Εξ. Θερμ. 25 °C

206V - 12/70-CX2000 - 1.45x28gr/N.7.5 - Gualandi SuperG 25 - * - 57.80mm - Bar 473/499 - V1 398/399 m/s
N318 - 12/70-CX1000 - 1.45x28gr/N.7.5 - Cheddite Aquila 24 - 58.20mm - * - Bar 646/649 - V1 412/413 m/s
N318 - 12/70-CX1000 - 1.42x28gr/N.7.5 - B&P Z2M-24 - 58.00mm - * - Bar 601/619/608 - V1 404/406/411 m/s
RC3 - Bar 466 - V1 390 m/s
RC4 - Bar 490/536 - V1 389/392 m/s
Mirage T2 - Bar 567/524 - V1 393/400 m/s
Cheddite Mach 3 - Bar 587/562 - 413/400 m/s
B&P Legend F2 - Bar 527/520 - V1 393/392 m/s
- 16/06/2010 -
PSB5 - 12/70-CX2000 - 1.42x28gr - B&P Z2M-24 - * - 58.00mm - Bar 580 - V1 415 m/s

 

Ο Scotti δοκιμάζει τα φυσίγγια του στο κανονάκι του Gianni - Κάννη 70cm - Τσοκ Full -  17/07/2010 -

Aquila x32
Fiocchi T2-12/70-616 - 1.60x32gr/N.7 - Cheddite Aquila 22 - * - 58.10mm - 633 bar - V0 408 m/s
Fiocchi T2-12/70-616 - 1.60x32gr/N.7 - Cheddite Aquila 22 - * - 58.10mm - 687 bar - V0 410 m/s

GP
Cheddite T2-12/70-686 - 1.60x32gr/N.7 - Gualandi VZero 23 - * - 57.90mm - 567 bar - V0 403 m/s
Cheddite T2-12/70-686 - 1.60x32gr/N.7 - Gualandi VZero 23 - * - 57.90mm - 594 bar - V0 408 m/s

PSB2 SPECIAL
Cheddite T2-12/70-CX2000 - 2.00x40gr/N.4 + 0.30 Buffer HD - SuperG 14 - * - 58.00mm - 735 bar - V0 405 m/s
Cheddite T2-12/70-CX2000 - 2.00x40gr/N.4 + 0.30 Buffer HD - SuperG 14 - * - 58.00mm - 775 bar - V0 408 m/s

MG2
Cheddite T2-12/70-CX2000 - 2.05x42gr/N.7 - Cheddite Drago 14 - O - 63.70mm - 779 bar - V0 401 m/s
Cheddite T2-12/70-CX2000 - 2.05x42gr/N.7 - Cheddite Drago 14 - O - 63.70mm - 780 bar - V0 404 m/s

 

Ο Ser Gordon δοκιμάζει διάφορες πυρίτιδες στο BNP Gardone Val Trompia - 02/2011 -
Κάννη 70cm - Τσοκ 9/10 - V1 μετρημένη στα 2,5 mt - Quarzo PCB M165Mo2 στα 30mm

MBx32 [Lot. 61/08] - 12/70-616 - 1.70x33gr/N.5 - Gualandi SuperG 22 - * - 58.00mm
- 699 Bar - V1 389.9m/s - TC 3060 - INT 0.599
- 703 Bar - V1 390.2m/s - TC 3178 - INT 0.619
- 778 Bar - V1 398.2m/s - TC 2878 - INT 0.615

MBx32 [Lot. 61/08] - 12/70-616 - 1.75x34gr/N.5 - B&P Z2M-21 - * - 58.00mm
- 676 Bar - V1 394.8m/s - TC 3223 - INT 0.632
- 709 Bar - V1 398.8m/s - TC 3123 - INT 0.634
- 709 Bar - V1 399.4m/s - TC 3104 - INT 0.634

MBx32 [Lot. 61/08] - 12/70-CX2000 - 1.85x36gr/N.5 - Nobel Sport GT 21 - O - 64.00mm
- 767 Bar - V1 392.7m/s - TC 3085 - INT 0.698
- 767 Bar - V1 394.9m/s - TC 3200 - INT 0.677
- 793 Bar - V1 393.9m/s - TC 2946 - INT 0.708

MBx36 [Lot. 95/08] - 12/70-616 - 1.85x36gr/N.5 - B&P Z2M-18 - * - 57.80mm
- 649 Bar - V1 387.2m/s - TC 3245 - INT 0.650
- 684 Bar - V1 390.5m/s - TC 2560 - INT 0.615
- 734 Bar - V1 393.8m/s - TC 3143 - INT 0.668

MBx36 [Lot. 95/08] - 12/70-688 - 1.80x36gr/N.5 - Couvette + Μάλλινη τάπα - * - 58.00mm
- 691 Bar - V1 378.0m/s - TC 3124 - INT 0.658
- 717 Bar - V1 382.9m/s - TC 3038 - INT 0.665
- 731 Bar - V1 374.3m/s - TC 2980 - INT 0.646

MBx36 [Lot. 95/08] - 12/70-CX2000 - 1.90x38gr/N.8 - Gualandi Dispersante - O - 64.00mm
- 752 Bar - V1 384.5m/s - TC 3090 - INT 0.700
- 755 Bar - V1 394.2m/s - TC 2960 - INT 0.685
- 796 Bar - V1 389.9m/s - TC 2874 - INT 0.694

TECNA/N [Lot. 7/07] - 12/70-CX2000 - 1.80x38gr/N.4 - Nobel Sport GT 21 - * - 58.00mm
- 635 Bar - V1 376.1m/s - TC 3162 - INT 0.650
- 682 Bar - V1 378.8m/s - TC 2888 - INT 0.659
- 714 Bar - V1 382.1m/s - TC 3003 - INT 0.674

 

SETUP ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ SIARM [www.siarm.it]

A1
Nobel Sport T1-12/70-686 - 1.70x32gr/N.9,5 - B&P Z2M-21 - * - 58.00mm - 645 bar - 415 m/s - TC 3294
Fiocchi T2-12/70-616 - 1.65x32gr/N.7,5 - Gualandi SuperG 22 - * - 58.00mm - 680 bar - 414 m/s - TC 3384

MBx32
Fiocchi T3-12/70-616 - 1.75x34gr/N.7,5 - B&P Z2M-21 - * - 58.00mm - 685 bar - 422 m/s - TC 3480

S4/N
Fiocchi T2-12/70-615 - 1.45x33gr/N.7,5 - Gualandi Spark - * - 58.00mm - 695 bar - 412 m/s - TC 3550
Fiocchi T3-12/70-616 - 1.60gr - Gualandi Gualbo - O - 62.00mm - 660 bar - 470 m/s - TC 3150
Macc T3-12/65-686 - 1.55x32gr/N.9 - Gualandi Dispersante Light - Π. δισκίο - O - 59.50mm - 647 bar - 418 m/s - TC 3237

SIPE/N
Nobel Sport T2-12/70-686 - 1.55x32gr/N.10 - VP05 - * - 58.00mm - 630 bar - 422 m/s
Nobel Sport T2-12/70-686 - 1.55x32gr/N.10 - Gualandi SuperG 25 - * - 58.00mm - 674 bar - 412 m/s
Nobel Sport T2-12/70-686 - 1.55x32gr/N.10 - B&P Z2M-24 - * - 58.00mm - 631 bar - 408 m/s
Nobel Sport T4-12/70-684 - 1.60x33gr/N.8 - Gualandi SuperG 25 - * - 58.00mm - 595 bar - 412 m/s - TC 3400
Fiocchi T2-12/70-615 - 1.50x34gr/N.10 - Gualandi SuperG 25 - * - 58.00mm - 614 bar - 396 m/s
Fiocchi T3-12/70-616 - 1.60x32gr/N.10 - Cheddite Aquila 26 -  Π. δισκίο - O - 64.00mm - 630 bar - 410 m/s - TC 3330

F2x36
Fiocchi T3-12/70-616 - 1.85x34gr/N.7,5 - Gualandi SuperG 17 - * - 58.00mm - 739 bar - 414 m/s - TC 3529

MBx36
Nobel Sport T3-12/70-688 - 1.90x36gr/N.7,5 - B&P Z2M-18 - * - 58.00mm - 742 bar - 425 m/s
Nobel Sport T4-12/70-686 - 1.90x36gr/N.7,5 - Couvette + Μάλλινη 12 - * - 58.00mm - 735 bar - 408 m/s

TECNA/N
Nobel Sport T2-12/70-688 - 1.90x36gr/N.8 - VP53 - * - 58.00mm - 679 bar - 418 m/s
Cheddite T5-12/70-CX50 - 2.00x43/N.5 - B&P Z2M-15 - * - 57.80mm - 735 bar - 416 m/s - TC 3370
Fiocchi T5-12/70-616 - 2.15gr - Gualandi Borra Proiettile - O - 58.00mm - 750 bar - 470 m/s - TC 2600
Fiocchi T5-12/70-616 - 2.00gr - Gualandi Borra Proiettile Magnum - O - 60.00mm - 888 bar - 435 m/s - TC 2770
Fiocchi T5-12/70-616 - 2.10gr - Brenneke Emerald - O - 59.00mm - 800 bar - 460 m/s - TC 2700
Fiocchi T5-12/70-616 - 2.10gr - Couvette + Brenneke Classic - O - 59.00mm - 860 bar - 480 m/s - TC 2400

MG2
Fiocchi T5-12/70-616 - 2.10x38/N.5 - B&P Z2M-15 - * - 57.80mm - 840 bar - 432 m/s - TC 3307

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ GARA DELLA CARTUCCIA D'ORO - 2006

Βλητικός σταθμός Gualandi, κάννη 70cm με τσοκ 10/10 (*), V1 = 1mt, V2 = 10mt
Σένσορας KIAG SWIS 6221 A, Θερμοκρασία 25C, mmHg 758, Υγρασία 65%

S4N [Lot.2005] - Fiocchi T3-12/70-686 - 1.45x32gr/N.7 - Gualandi SuperG 25 - * - 58.00mm
- 584 Bar - V1 406.4m/s - V2 343.2m/s - TC 3014 - INT 0.517
- 585 Bar - V1 405.2m/s - V2 337.4m/s - TC 3033 - INT 0.516
- 586 Bar - V1 406.0m/s - V2 340.8m/s - TC 3146 - INT 0.531
- 598 Bar - V1 406.8m/s - V2 338.3m/s - TC 3078 - INT 0.520

S4N [Lot.2005] - Fiocchi T2-12/70-616 - 1.45x32gr/N.7 - Gualandi SuperG 25 - * - 57.80mm
- 570 Bar - V1 405.0m/s - V2 337.0m/s - TC 3034 - INT 0.531
- 576 Bar - V1 412.4m/s - V2 347.5m/s - TC 3007 - INT 0.535
- 589 Bar - V1 410.6m/s - V2 342.9m/s - TC 3013 - INT 0.532
- 603 Bar - V1 417.2m/s - V2 344.8m/s - TC 2915 - INT 0.547

SIPE/N [Lot.2005] - Fiocchi T2-12/67-CX2000 - 1.38x32gr/Nikel N.7 - Gualandi SuperG 22 - * - 56.00mm
- 532 Bar - V1 383.3m/s - V2 322.7m/s - TC 3208 - INT 0.476
- 537 Bar - V1 381.5m/s - V2 322.2m/s - TC 3124 - INT 0.486
- 554 Bar - V1 385.6m/s - V2 322.2m/s - TC 3151 - INT 0.480
- 565 Bar - V1 388.3m/s - V2 329.2m/s - TC 3081 - INT 0.463

SIPE/N [Lot.2005] - Fiocchi T3-12/70-615 - 1.54x34gr/Nikel N.7 - Gualandi SuperG 22 - * - 58.00mm
- 611 Bar - V1 400.5m/s - V2 339.4m/s - TC 3097 - INT 0.526
- 641 Bar - V1 409.3m/s - V2 342.2m/s - TC 3089 - INT 0.522
- 671 Bar - V1 412.4m/s - V2 346.1m/s - TC 2921 - INT 0.560
- 685 Bar - V1 412.1m/s - V2 351.8m/s - TC 2880 - INT 0.550

AL [Lot.2005] - Fiocchi T2-12/70-616 - 1.60x32gr/N.7 - Gualandi SuperG 22 - * - 58.10mm
- 568 Bar - V1 403.1m/s - V2 345.0m/s - TC 3264 - INT 0.509
- 589 Bar - V1 410.0m/s - V2 342.4m/s - TC 3282 - INT 0.516
- 599 Bar - V1 408.4m/s - V2 345.9m/s - TC 3288 - INT 0.543
- 612 Bar - V1 410.6m/s - V2 345.2m/s - TC 3218 - INT 0.530

MBx32 [Lot.2006] - Fiocchi T3-12/70-616 - 1.75x34gr/N.7 - Gualandi SuperG 19 - * - 58.00mm
- 635 Bar - V1 417.7m/s - V2 350.1m/s - TC 3078 - INT 0.579
- 734 Bar - V1 428.4m/s - V2 356.5m/s - TC 2892 - INT 0.600
- 752 Bar - V1 433.9m/s - V2 364.5m/s - TC 2892 - INT 0.611
- 774 Bar - V1 431.5m/s - V2 362.0m/s - TC 2869 - INT 0.608

PSB 1 [Lot.2006] - Fiocchi T2-12/70-616 - 1.70x32gr/Nikel N.7 - Gualandi SuperG 19 - * - 57.80mm
- 500 Bar - V1 404.6m/s - V2 342.9m/s - TC 3073 - INT 0.528
- 505 Bar - V1 404.0m/s - V2 343.2m/s - TC 3072 - INT 0.532
- 536 Bar - V1 406.9m/s - V2 344.9m/s - TC 3003 - INT 0.548
- 542 Bar - V1 409.1m/s - V2 347.3m/s - TC 2964 - INT 0.540

PSB 1 [Lot.2006] - Fiocchi T3-12/70-616 - 1.75x34gr/N.7 - Gualandi SuperG 19 - * - 57.60mm
- 616 Bar - V1 418.5m/s - V2 352.5m/s - TC 3100 - INT 0.582
- 645 Bar - V1 417.8m/s - V2 349.0m/s - TC 2983 - INT 0.590
- 670 Bar - V1 422.2m/s - V2 355.3m/s - TC 2952 - INT 0.595
- 679 Bar - V1 426.5m/s - V2 362.6m/s - TC 2939 - INT 0.603

PSB 2 [Lot.2005] - Fiocchi T3-12/70-616 - 1.80x36gr/N.7 - Gualandi SuperG 19 - * - 57.80mm
- 542 Bar - V1 394.7m/s - V2 330.5m/s - TC 3155 - INT 0.554
- 552 Bar - V1 396.1m/s - V2 329.9m/s - TC 3160 - INT 0.558
- 574 Bar - V1 399.6m/s - V2 333.2m/s - TC 3095 - INT 0.568
- 592 Bar - V1 401.5m/s - V2 340.5m/s - TC 3057 - INT 0.566

GM3 [Lot.2000] - Fiocchi T3-12/70-615 - 1.48x32gr/Nikel N.7 - Gualandi SuperG 22 - * - 59.00mm
- 696 Bar - V1 409.7m/s - V2 347.3m/s - TC 3019 - INT 0.543
- 696 Bar - V1 409.2m/s - V2 349.6m/s - TC 2948 - INT 0.539
- 714 Bar - V1 411.7m/s - V2 346.2m/s - TC 3046 - INT 0.545
- 768 Bar - V1 416.2m/s - V2 346.3m/s - TC 2863 - INT 0.551

GM3 [Lot.2006] - Cheddite T1-12/70-CX2000 - 1.50x32gr/Nikel N.7 - Gualandi SuperG 22 - * - 57.30mm
- 689 Bar - V1 410.9m/s - V2 349.3m/s - TC 3069 - INT 0.548
- 701 Bar - V1 412.4m/s - V2 341.1m/s - TC 3036 - INT 0.547
- 721 Bar - V1 412.5m/s - V2 339.3m/s - TC 3006 - INT 0.550
- 801 Bar - V1 420.7m/s - V2 343.7m/s - TC 2911 - INT 0.554

GM3 [Lot.2003] - Fiocchi T1-12/70-CX1000 - 1.55x32gr/N.7 - Gualandi SuperG 22 - * - 57.80mm
- 895 Bar - V1 431.3m/s - V2 358.6m/s - TC 2887 - INT 0.575
- 914 Bar - V1 433.7m/s - V2 366.0m/s - TC 2861 - INT 0.580
- 934 Bar - V1 437.9m/s - V2 367.4m/s - TC 2811 - INT 0.584
- 1022 Bar - V1 442.2m/s - V2 373.2m/s - TC 2725 - INT 0.590

SIDNA 2 [Lot.2006] - Fiocchi T2-12/70-616 - 1.50x32gr/N.7 - Gualandi SuperG 22 - * - 58.40mm
- 593 Bar - V1 398.4m/s - V2 333.0m/s - TC 3095 - INT 0.515
- 602 Bar - V1 394.9m/s - V2 330.8m/s - TC 3135 - INT 0.524
- 641 Bar - V1 400.7m/s - V2 338.1m/s - TC 3044 - INT 0.527
- 647 Bar - V1 399.3m/s - V2 335.1m/s - TC 3067 - INT 0.527

206S [Lot.2006] - Fiocchi T3-12/70-616 - 1.76x34gr/Nikel N.7 - Gualandi SuperG 25 - O - 65.20mm
- 564 Bar - V1 400.9m/s - V2 331.2m/s - TC 3104 - INT 0.581
- 581 Bar - V1 403.6m/s - V2 332.8m/s - TC 3055 - INT 0.599
- 647 Bar - V1 409.1m/s - V2 339.1m/s - TC 2998 - INT 0.590
- 660 Bar - V1 409.5m/s - V2 338.3m/s - TC 2954 - INT 0.607

A1x36 [Lot.2005] - Winchester T4-12/70-686 - 1.77x36gr/Nikel N.7 - Gualandi SuperG 19 - * - 58.10mm
- 818 Bar - V1 430.2m/s - V2 356.8m/s - TC 2953 - INT 0.629
- 926 Bar - V1 432.8m/s - V2 362.3m/s - TC 2877 - INT 0.629
- 918 Bar - V1 434.3m/s - V2 358.9m/s - TC 2896 - INT 0.625
- 944 Bar - V1 435.5m/s - V2 366.9m/s - TC 2853 - INT 0.617

Drago L [Lot.2005] - Fiocchi T5-12/70-616 - 1.68x36gr/N.7 - Gualandi SuperG 17 - * - 58.00mm
- 715 Bar - V1 413.0m/s - V2 346.4m/s - TC 2927 - INT 0.582
- 805 Bar - V1 423.0m/s - V2 354.3m/s - TC 2842 - INT 0.576
- 812 Bar - V1 422.2m/s - V2 358.0m/s - TC 2787 - INT 0.590
- 815 Bar - V1 420.5m/s - V2 350.7m/s - TC 2828 - INT 0.570

F2x36 [Lot.2005] - Fiocchi T5-12/70-616 - 1.85x36gr/N.7 - Gualandi SuperG 19 - * - 58.20mm
- 698 Bar - V1 419.9m/s - V2 348.5m/s - TC 3280 - INT 0.564
- 763 Bar - V1 427.0m/s - V2 353.9m/s - TC 3096 - INT 0.560
- 802 Bar - V1 431.0m/s - V2 354.3m/s - TC 3009 - INT 0.580
- 817 Bar - V1 427.0m/s - V2 352.9m/s - TC 2952 - INT 0.583

JK6 [Lot.2005] - Fiocchi T4-12/70-616 - 1.75x34gr/N.7 - Gualandi SuperG 22 - * - 58.00mm
- 583 Bar - V1 414.3m/s - V2 350.2m/s - TC 3044 - INT 0.568
- 606 Bar - V1 420.4m/s - V2 349.6m/s - TC 3002 - INT 0.574
- 615 Bar - V1 417.2m/s - V2 346.5m/s - TC 2959 - INT 0.569
- 677 Bar - V1 427.4m/s - V2 357.4m/s - TC 2902 - INT 0.588

JK6 [Lot.2005] - Fiocchi T3-12/70-CX2000 - 1.75x34gr/N.8 - Gualandi SuperG 19 - * - 58.20mm
- 548 Bar - V1 414.4m/s - V2 350.9m/s - TC 3081 - INT 0.578
- 593 Bar - V1 421.9m/s - V2 352.3m/s - TC 2997 - INT 0.587
- 596 Bar - V1 421.3m/s - V2 352.8m/s - TC 3030 - INT 0.579
- 628 Bar - V1 425.8m/s - V2 358.5m/s - TC 2939 - INT 0.603

JK6 [Lot.2005] - Fiocchi T5-12/70-616 - 1.80x36gr/N.7 - Gualandi SuperG 17 - * - 58.10mm
- 691 Bar - V1 421.9m/s - V2 354.2m/s - TC 2937 - INT 0.563
- 691 Bar - V1 422.2m/s - V2 354.4m/s - TC 2934 - INT 0.580
- 772 Bar - V1 430.1m/s - V2 359.9m/s - TC 2892 - INT 0.598
- 773 Bar - V1 431.1m/s - V2 363.5m/s - TC 2810 - INT 0.591

JK6 Eurenko [Lot.2006] - Fiocchi T3-12/70-616 - 1.80x34gr/N.7 - Gualandi SuperG 17 - * - 58.00mm
- 482 Bar - V1 404.9m/s - V2 338.3m/s - TC 3284 - INT 0.559
- 488 Bar - V1 405.7m/s - V2 341.8m/s - TC 3184 - INT 0.561
- 495 Bar - V1 408.6m/s - V2 344.7m/s - TC 3262 - INT 0.562
- 597 Bar - V1 423.1m/s - V2 354.1m/s - TC 2946 - INT 0.591

JK8 [Lot.2004] - Fiocchi T3-12/70-616 - 1.65x34gr/N.7 - Gualandi SuperG 19 - * - 58.00mm
- 616 Bar - V1 413.9m/s - V2 340.8m/s - TC 3107 - INT 0.561
- 667 Bar - V1 422.8m/s - V2 351.2m/s - TC 2947 - INT 0.569
- 720 Bar - V1 428.0m/s - V2 361.9m/s - TC 2844 - INT 0.586
- 729 Bar - V1 428.2m/s - V2 356.3m/s - TC 2805 - INT 0.592

JK8 [Lot.2005] - Fiocchi T3-12/70-616 - 1.75x34gr/Nikel N.7 - Gualandi SuperG 25 - O - 64.50mm
- 502 Bar - V1 396.7m/s - V2 328.4m/s - TC 3356 - INT 0.592
- 528 Bar - V1 399.7m/s - V2 333.4m/s - TC 3251 - INT 0.594
- 533 Bar - V1 400.6m/s - V2 335.3m/s - TC 3327 - INT 0.600
- 567 Bar - V1 408.6m/s - V2 340.1m/s - TC 3304 - INT 0.608

JK8 [Lot.2005] - Fiocchi T5-12/70-616 - 1.85x36gr/N.7 - Gualandi SuperG 22 - O - 64.70mm
- 685 Bar - V1 416.3m/s - V2 353.7m/s - TC 3035 - INT 0.598
- 691 Bar - V1 418.7m/s - V2 348.1m/s - TC 3071 - INT 0.601
- 604 Bar - V1 418.8m/s - V2 356.1m/s - TC 3079 - INT 0.570
- 630 Bar - V1 416.8m/s - V2 355.5m/s - TC 3106 - INT 0.605

KEMIRA N340 [Lot.2004] - Cheddite T5-12/70-CX2000 - 1.84x36gr/Nikel N.7 - Gualandi SuperG 19 - * - 58.30mm
- 582 Bar - V1 401.2m/s - V2 329.5m/s - TC 3146 - INT 0.546
- 588 Bar - V1 401.0m/s - V2 332.3m/s - TC 3072 - INT 0.542
- 591 Bar - V1 400.2m/s - V2 335.0m/s - TC 3001 - INT 0.544
- 593 Bar - V1 400.0m/s - V2 330.1m/s - TC 3017 - INT 0.538

KEMIRA N340 [Lot.2006] - Fiocchi T1-12/70-616 - 1.75x32gr/N.7 - Gualandi SuperG 19 - * - 57.50mm
- 434 Bar - V1 385.2m/s - V2 320.2m/s - TC 3284 - INT 0.503
- 435 Bar - V1 381.2m/s - V2 319.1m/s - TC 3341 - INT 0.491
- 454 Bar - V1 387.7m/s - V2 322.6m/s - TC 3227 - INT 0.500
- 465 Bar - V1 389.5m/s - V2 326.8m/s - TC 3279 - INT 0.514

KEMIRA N340 [Lot.2006] - Fiocchi T1-12/70-616 - 1.80x34gr/N.7 - Gualandi SuperG 19 - * - 57.50mm
- 541 Bar - V1 399.2m/s - V2 335.6m/s - TC 3131 - INT 0.537
- 542 Bar - V1 400.1m/s - V2 332.0m/s - TC 3147 - INT 0.550
- 551 Bar - V1 400.4m/s - V2 331.7m/s - TC 3134 - INT 0.550
- 595 Bar - V1 409.0m/s - V2 342.4m/s - TC 3048 - INT 0.569

KEMIRA N340 [Lot.2006] - Fiocchi T4-12/70-616 - 1.80x36gr/N.7 - Gualandi SuperG 19 - * - 58.00mm
- 561 Bar - V1 395.2m/s - V2 331.2m/s - TC 3119 - INT 0.571
- 586 Bar - V1 399.4m/s - V2 333.1m/s - TC 3015 - INT 0.579
- 597 Bar - V1 403.1m/s - V2 334.6m/s - TC 3092 - INT 0.592
- 619 Bar - V1 407.2m/s - V2 341.1m/s - TC 3006 - INT 0.577

KEMIRA N340 [Lot.2006] - Fiocchi T2-12/70-616 - 1.85x36gr/N.7 - Gualandi SuperG 17 - * - 57.50mm
- 603 Bar - V1 411.7m/s - V2 348.0m/s - TC 3161 - INT 0.585
- 621 Bar - V1 413.0m/s - V2 335.6m/s - TC 3130 - INT 0.600
- 640 Bar - V1 415.0m/s - V2 337.0m/s - TC 3075 - INT 0.601
- 653 Bar - V1 417.4m/s - V2 349.4m/s - TC 3034 - INT 0.610

KEMIRA 3N37 [Lot.2003] - Cheddite T5-12/70-CX2000 - 2.05x40gr/Nikel N.5 - Gualandi SuperG Magnum - * - 58.50mm
- 841 Bar - V1 406.7m/s - V2 343.9m/s - TC 2833 - INT 0.630
- 857 Bar - V1 412.5m/s - V2 345.2m/s - TC 2791 - INT 0.638
- 870 Bar - V1 411.9m/s - V2 345.5m/s - TC 2785 - INT 0.636
- 875 Bar - V1 412.9m/s - V2 345.2m/s - TC 2863 - INT 0.640

M92S [Lot.2005] - Fiocchi T5-12/70-616 - 2.00x41gr/Nikel N.5 - Gualandi SuperG 17 - O - 65.70mm
- 538 Bar - V1 380.0m/s - V2 322.4m/s - TC 3704 - INT 0.546
- 556 Bar - V1 380.6m/s - V2 320.0m/s - TC 3616 - INT 0.556
- 630 Bar - V1 388.6m/s - V2 328.0m/s - TC 3391 - INT 0.609
- 633 Bar - V1 390.0m/s - V2 331.1m/s - TC 3335 - INT 0.595

M92S [Lot.2005] - Cheddite T4-12/70-CX2000 - 2.10x41gr/N.5 - Gualandi SuperG Magnum - O - 64.30mm
- 608 Bar - V1 394.6m/s - V2 334.9m/s - TC 3330 - INT 0.671
- 646 Bar - V1 398.2m/s - V2 341.2m/s - TC 3249 - INT 0.665
- 655 Bar - V1 399.4m/s - V2 335.8m/s - TC 3240 - INT 0.667
- 664 Bar - V1 401.8m/s - V2 339.7m/s - TC 3319 - INT 0.676

M92S [Lot.2005] - Nobel Sport T4-12/70-688 - 2.05x40gr/N.5 - Gualandi SuperG 14 - * - 58.40mm
- 626 Bar - V1 405.7m/s - V2 347.2m/s - TC 3307 - INT 0.643
- 666 Bar - V1 408.9m/s - V2 344.4m/s - TC 3233 - INT 0.649
- 669 Bar - V1 410.3m/s - V2 345.9m/s - TC 3300 - INT 0.653
- 683 Bar - V1 411.5m/s - V2 347.8m/s - TC 3170 - INT 0.646

TECNA/N [Lot.2003] - Fiocchi T3-12/70-CX2000 - 1.75x36gr/N.7 - Gualandi SuperG 22 - * - 56.50mm
- 598 Bar - V1 408.1m/s - V2 338.3m/s - TC 3040 - INT 0.580
- 609 Bar - V1 411.7m/s - V2 346.9m/s - TC 3014 - INT 0.581
- 650 Bar - V1 414.6m/s - V2 349.0m/s - TC 2947 - INT 0.592
- 675 Bar - V1 421.1m/s - V2 353.9m/s - TC 2914 - INT 0.576

TECNA/N [Lot.2005] - Fiocchi T4-12/70-688 - 1.78x36gr/N.8 - Gualandi SuperG 22 - * - 57.80mm
- 579 Bar - V1 401.4m/s - V2 340.9m/s - TC 3198 - INT 0.566
- 600 Bar - V1 407.1m/s - V2 344.3m/s - TC 6182 - INT 0.578
- 611 Bar - V1 408.6m/s - V2 348.2m/s - TC 3162 - INT 0.582
- 613 Bar - V1 411.6m/s - V2 346.0m/s - TC 3166 - INT 0.586

TECNA/N [Lot.2005] - Nobel Sport T4-12/70-616 - 1.75x36gr/N.7 - Gualandi SuperG 19 - * - 58.00mm
- 574 Bar - V1 401.6m/s - V2 339.4m/s - TC 3340 - INT 0.563
- 618 Bar - V1 407.3m/s - V2 341.4m/s - TC 3105 - INT 0.582
- 618 Bar - V1 411.6m/s - V2 347.1m/s - TC 3080 - INT 0.582
- 685 Bar - V1 416.1m/s - V2 354.4m/s - TC 2997 - INT 0.594

TECNA/N [Lot.2000] - Fiocchi T3-12/70-616 - 1.84x40gr/Nikel N.5 - Gualandi SuperG 17 - * - 58.50mm
- 808 Bar - V1 415.6m/s - V2 344.1m/s - TC 2989 - INT 0.678
- 815 Bar - V1 414.7m/s - V2 353.2m/s - TC 2908 - INT 0.673
- 832 Bar - V1 415.4m/s - V2 348.8m/s - TC 2833 - INT 0.681
- 837 Bar - V1 416.9m/s - V2 342.4m/s - TC 2945 - INT 0.677

TECNA/N [Lot.2005] - Fiocchi T4-12/70-616 - 1.80x40gr/N.5 - Gualandi SuperG 17 - * - 58.00mm
- 569 Bar - V1 389.1m/s - V2 329.1m/s - TC 3460 - INT 0.600
- 676 Bar - V1 399.8m/s - V2 337.8m/s - TC 3064 - INT 0.634
- 692 Bar - V1 405.7m/s - V2 338.2m/s - TC 3016 - INT 0.630
- 693 Bar - V1 402.8m/s - V2 341.8m/s - TC 3074 - INT 0.644

TECNA/N [Lot.2005] - Fiocchi T5-12/70-616 - 1.80x42gr/Nikel N.5 - Gualandi SuperG Tubo [**] - * - 58.00mm
- 888 Bar - V1 414.3m/s - V2 349.2m/s - TC 2871 - INT 0.637
- 961 Bar - V1 419.0m/s - V2 348.6m/s - TC 2846 - INT 0.637
- 969 Bar - V1 419.0m/s - V2 351.0m/s - TC 2775 - INT 0.648
- 995 Bar - V1 420.1m/s - V2 350.1m/s - TC 2684 - INT 0.653

TECNA/N [Lot.2006] - Fiocchi T4-12/70-686 - 1.80x42gr/N.5 - Gualandi SuperG 14 - * - 57.20mm
- 764 Bar - V1 405.4m/s - V2 339.4m/s - TC 2940 - INT 0.643
- 797 Bar - V1 406.3m/s - V2 339.8m/s - TC 3005 - INT 0.642
- 819 Bar - V1 411.9m/s - V2 346.8m/s - TC 2775 - INT 0.643
 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ GARA DELLA CARTUCCIA D'ORO - 2007

Βλητικός σταθμός Gualandi, κάννη 70cm με τσοκ 10/10 (*), V1 = 1mt, V2 = 10mt
Σένσορας KIAG SWIS 6221 A, Θερμοκρασία 25C, mmHg 751, Υγρασία 52%

S4N - Fiocchi T2-12/70-615 - 1.50x33gr/Nikel N.7 - Gualandi SuperG 22 - * - 57.70mm
- 678 Bar - V1 424.3m/s - V2 351.0m/s - TC 3014 - INT 0.510
- 697 Bar - V1 422.3m/s - V2 351.8m/s - TC 3001 - INT 0.520
- 697 Bar - V1 425.3m/s - V2 354.9m/s - TC 2993 - INT 0.506
- 704 Bar - V1 422.4m/s - V2 351.0m/s - TC 2967 - INT 0.533
- 709 Bar - V1 425.7m/s - V2 358.1m/s - TC 2977 - INT 0.510

SIPE/N - Fiocchi T3-12/70-616 - 1.50x33gr/N.7 - Gualandi SuperG Διασποράς - * - 57.20mm
- 508 Bar - V1 396.4m/s - V2 313.3m/s - TC 3195 - INT 0.470
- 514 Bar - V1 391.3m/s - V2 310.1m/s - TC 3247 - INT 0.475
- 517 Bar - V1 391.8m/s - V2 307.4m/s - TC 3269 - INT 0.466
- 533 Bar - V1 395.2m/s - V2 309.4m/s - TC 3255 - INT 0.478
- 555 Bar - V1 399.0m/s - V2 310.0m/s - TC 3274 - INT 0.490

SIPE - Fiocchi T3-12/70-616 - 1.55x33gr/N.7 - Gualandi SuperG 25 - O - 64.30mm
- 532 Bar - V1 391.5m/s - V2 329.5m/s - TC 3299 - INT 0.552
- 546 Bar - V1 393.5m/s - V2 330.4m/s - TC 3212 - INT 0.558
- 552 Bar - V1 399.8m/s - V2 335.0m/s - TC 3204 - INT 0.560
- 554 Bar - V1 399.8m/s - V2 334.9m/s - TC 3100 - INT 0.548
- 561 Bar - V1 397.9m/s - V2 341.6m/s - TC 3195 - INT 0.555

PSB 1 - Cheddite T1-12/70-CX2000 - 1.60x33gr/N.7 - Gualandi SuperG 22 - * - 58.50mm
- 583 Bar - V1 402.0m/s - V2 339.3m/s - TC 3146 - INT 0.532
- 589 Bar - V1 399.6m/s - V2 333.6m/s - TC 3132 - INT 0.542
- 619 Bar - V1 404.5m/s - V2 337.3m/s - TC 3089 - INT 0.537
- 633 Bar - V1 406.1m/s - V2 337.4m/s - TC 2993 - INT 0.533
- 636 Bar - V1 405.0m/s - V2 340.3m/s - TC 3063 - INT 0.549

PSB 1 - Cheddite T3-12/70-CX2000 - 1.87x36gr/N.7.5 - Gualandi SuperG 19 - O - 64.00mm
- 627 Bar - V1 416.6m/s - V2 349.6m/s - TC 3045 - INT 0.557
- 660 Bar - V1 422.7m/s - V2 348.6m/s - TC 3843 - INT 0.567
- 689 Bar - V1 422.8m/s - V2 357.3m/s - TC 2957 - INT 0.579

PSB 1 - Winchester T4-12/70-CX1000 - 1.60x36gr/N.7 - Gualandi SuperG 19 - * - 58.00mm
- 628 Bar - V1 390.6m/s - V2 327.6m/s - TC 3133 - INT 0.548
- 633 Bar - V1 392.2m/s - V2 332.1m/s - TC 3103 - INT 0.544
- 658 Bar - V1 395.8m/s - V2 326.8m/s - TC 3088 - INT 0.553
- 663 Bar - V1 397.9m/s - V2 338.2m/s - TC 3048 - INT 0.550
- 681 Bar - V1 400.2m/s - V2 336.1m/s - TC 2994 - INT 0.557

GP - Fiocchi T1-12/70-616 - 1.68x33gr/N.7.5 - Gualandi SuperG 25 - O - 64.00mm
- 529 Bar - V1 399.9m/s - V2 331.5m/s - TC 3468 - INT 0.511
- 599 Bar - V1 404.6m/s - V2 342.8m/s - TC 3253 - INT 0.523
- 621 Bar - V1 406.8m/s - V2 340.6m/s - TC 3215 - INT 0.522

MBx32 - Fiocchi T3-12/70-616 - 1.70x33gr/N.7 - Gualandi SuperG 22 - * - 57.50mm
- 682 Bar - V1 422.8m/s - V2 355.5m/s - TC 3126 - INT 0.558
- 701 Bar - V1 424.4m/s - V2 346.2m/s - TC 3020 - INT 0.553
- 706 Bar - V1 427.4m/s - V2 357.6m/s - TC 2984 - INT 0.549
- 709 Bar - V1 427.2m/s - V2 352.0m/s - TC 3023 - INT 0.549
- 714 Bar - V1 425.4m/s - V2 353.9m/s - TC 3032 - INT 0.574

MBx32 - Cheddite T5-12/70-CX2000 - 1.85x35gr/N.7 - Gualandi SuperG 19 - O - 63.80mm
- 636 Bar - V1 411.3m/s - V2 345.0m/s - TC 3181 - INT 0.526
- 642 Bar - V1 412.2m/s - V2 345.6m/s - TC 3134 - INT 0.523
- 647 Bar - V1 406.8m/s - V2 336.9m/s - TC 3206 - INT 0.218
- 702 Bar - V1 416.4m/s - V2 350.9m/s - TC 3052 - INT 0.553

F2x32 - Cheddite T2-12/70-CX2000 - 1.65x33gr/Nikel N.7 - Gualandi SuperG 22 - * - 58.00mm
- 586 Bar - V1 403.1m/s - V2 337.8m/s - TC 3126 - INT 0.504
- 592 Bar - V1 406.8m/s - V2 334.6m/s - TC 3093 - INT 0.505
- 593 Bar - V1 404.9m/s - V2 337.3m/s - TC 3084 - INT 0.509
- 600 Bar - V1 407.2m/s - V2 341.8m/s - TC 3091 - INT 0.515
- 624 Bar - V1 408.0m/s - V2 350.2m/s - TC 3071 - INT 0.513

F2x32 - Cheddite T3-12/70-CX2000 - 1.75x35gr/N.7 - Gualandi SuperG Διασποράς - O - 63.80mm
- 653 Bar - V1 402.6m/s - V2 317.3m/s - TC 3146 - INT 0.562
- 679 Bar - V1 406.4m/s - V2 321.2m/s - TC 3197 - INT 0.556
- 695 Bar - V1 408.4m/s - V2 323.1m/s - TC 3054 - INT 0.558
- 699 Bar - V1 407.7m/s - V2 330.6m/s - TC 3157 - INT 0.549
- 724 Bar - V1 411.1m/s - V2 320.5m/s - TC 2964 - INT 0.559

F2x32 - Fiocchi T4-12/70-616 - 1.85x35.5gr/N.7 - Gualandi SuperG Διασποράς - O - 64.00mm
- 662 Bar - V1 418.1m/s - V2 327.4m/s - TC 3382 - INT 0.580
- 673 Bar - V1 415.4m/s - V2 324.9m/s - TC 3441 - INT 0.580
- 682 Bar - V1 414.2m/s - V2 326.4m/s - TC 3599 - INT 0.595
- 734 Bar - V1 417.5m/s - V2 324.1m/s - TC 3186 - INT 0.611
- 736 Bar - V1 422.7m/s - V2 332.3m/s - TC 3186 - INT 0.601

F2x36 - Hull T4-12/70-CX2000 - 1.75x36gr/N.7.5 - Gualandi SuperG 19 - * - 58.30mm
- 652 Bar - V1 408.3m/s - V2 339.8m/s - TC 3362 - INT 0.562
- 676 Bar - V1 411.4m/s - V2 342.1m/s - TC 3294 - INT 0.553
- 687 Bar - V1 414.0m/s - V2 340.1m/s - TC 3322 - INT 0.556
- 689 Bar - V1 413.5m/s - V2 337.5m/s - TC 3192 - INT 0.551
- 717 Bar - V1 415.8m/s - V2 345.8m/s - TC 3180 - INT 0.558

MBx36 - Cheddite T5-12/70-CX2000 - 1.95x36gr/Nikel N.7 - Gualandi SuperG 14 + Φελλός - O - 65.50mm
- 690 Bar - V1 419.0m/s - V2 328.9m/s - TC 3112 - INT 0.587
- 748 Bar - V1 421.2m/s - V2 328.3m/s - TC 3080 - INT 0.588
- 758 Bar - V1 427.7m/s - V2 335.5m/s - TC 2987 - INT 0.582
- 828 Bar - V1 433.3m/s - V2 333.8m/s - TC 2918 - INT 0.585
- 858 Bar - V1 436.2m/s - V2 337.9m/s - TC 2852 - INT 0.605

MBx36 - Cheddite T5-12/70-CX2000 - 1.95x38gr/N.4 - Gualandi SuperG 17 - * - 58.00mm
- 701 Bar - V1 427.5m/s - V2 359.6m/s - TC 3181 - INT 0.555
- 704 Bar - V1 430.8m/s - V2 362.3m/s - TC 3170 - INT 0.557
- 752 Bar - V1 434.0m/s - V2 362.9m/s - TC 3024 - INT 0.560
- 781 Bar - V1 438.8m/s - V2 360.0m/s - TC 3013 - INT 0.586
- 810 Bar - V1 440.4m/s - V2 364.1m/s - TC 2893 - INT 0.575 

JK6/B - Cheddite T3-12/70-CX2000 - 1.71x33gr/N.7 - Gualandi SuperG Διασποράς - O - 65.00mm
- 450 Bar - V1 394.9m/s - V2 312.7m/s - TC 3207 - INT 0.505
- 456 Bar - V1 400.7m/s - V2 314.0m/s - TC 3159 - INT 0.493
- 476 Bar - V1 406.7m/s - V2 316.3m/s - TC 3152 - INT 0.493
- 493 Bar - V1 404.0m/s - V2 318.0m/s - TC 3125 - INT 0.506
- 510 Bar - V1 400.7m/s - V2 319.1m/s - TC 3125 - INT 0.514

JK6/B - Cheddite T3-12/70-CX2000 - 1.68x33gr/N.7 - Gualandi SuperG 19 - * - 58.00mm
- 479 Bar - V1 402.8m/s - V2 343.2m/s - TC 3194 - INT 0.510
- 513 Bar - V1 407.7m/s - V2 342.3m/s - TC 3026 - INT 0.515
- 535 Bar - V1 414.0m/s - V2 347.0m/s - TC 3032 - INT 0.524
- 538 Bar - V1 412.0m/s - V2 344.7m/s - TC 3085 - INT 0.532
- 583 Bar - V1 420.7m/s - V2 355.4m/s - TC 2927 - INT 0.509

700X - Cheddite T2-12/70-615 - 1.35x33gr/N.7 - Gualandi SuperG 22 - * - 58.00mm
- 719 Bar - V1 407.1m/s - V2 345.6m/s - TC 2894 - INT 0.478
- 737 Bar - V1 405.8m/s - V2 340.1m/s - TC 3134 - INT 0.501
- 741 Bar - V1 406.5m/s - V2 343.7m/s - TC 2833 - INT 0.491
- 752 Bar - V1 409.8m/s - V2 339.1m/s - TC 2944 - INT 0.499
- 779 Bar - V1 411.2m/s - V2 344.8m/s - TC 2870 - INT 0.500

800X - Fiocchi T5-12/70-616 - 1.70x36gr/N.7 - Gualandi SuperG 19 - * - 58.20mm
- 542 Bar - V1 397.5m/s - V2 338.6m/s - TC 3283 - INT 0.469
- 542 Bar - V1 398.0m/s - V2 335.8m/s - TC 3273 - INT 0.470
- 545 Bar - V1 394.5m/s - V2 336.3m/s - TC 3311 - INT 0.473
- 577 Bar - V1 408.3m/s - V2 344.3m/s - TC 3209 - INT 0.479
- 627 Bar - V1 411.5m/s - V2 348.5m/s - TC 3113 - INT 0.502

800X - Cheddite T5-12/70-CX2000 - 1.75x36gr/Nikel N.7 - Gualandi SuperG 19 - * - 57.80mm
- 569 Bar - V1 412.5m/s - V2 347.6m/s - TC 2899 - INT 0.513
- 687 Bar - V1 416.8m/s - V2 352.0m/s - TC 2828 - INT 0.528
- 690 Bar - V1 414.3m/s - V2 347.5m/s - TC 2841 - INT 0.526
- 719 Bar - V1 419.6m/s - V2 347.6m/s - TC 2793 - INT 0.548
- 733 Bar - V1 420.8m/s - V2 354.9m/s - TC 2767 - INT 0.542

800X - Fiocchi T5-12/70-686 - 1.85x37gr/Nikel N.2 - Maionchi - O - 64.00mm
- 555 Bar - V1 399.1m/s - V2 339.4m/s - TC 3395 - INT 0.531
- 606 Bar - V1 406.8m/s - V2 348.6m/s - TC 3264 - INT 0.534
- 611 Bar - V1 408.1m/s - V2 345.8m/s - TC 3282 - INT 0.550
- 622 Bar - V1 406.6m/s - V2 347.5m/s - TC 3256 - INT 0.539
- 657 Bar - V1 412.2m/s - V2 347.0m/s - TC 3136 - INT 0.556

A1 SPECIAL - Fiocchi T2-12/70-686 - 1.80x37gr/N.7.5 - Gualandi SuperG Διασποράς - * - 58.20mm
- 738 Bar - V1 420.3m/s - V2 338.9m/s - TC 2914 - INT 0.563
- 763 Bar - V1 421.9m/s - V2 337.9m/s - TC 2885 - INT 0.590
- 793 Bar - V1 424.4m/s - V2 338.2m/s - TC 2924 - INT 0.571

AQUILA 3B - Fiocchi T3-12/70-616 - 1.85x36gr/N.7 - Bior - * - 58.00mm
- 530 Bar - V1 396.7m/s - V2 330.1m/s - TC 3473 - INT 0.528
- 542 Bar - V1 400.8m/s - V2 336.0m/s - TC 3449 - INT 0.520
- 552 Bar - V1 398.6m/s - V2 326.2m/s - TC 3411 - INT 0.520
- 553 Bar - V1 397.6m/s - V2 329.6m/s - TC 3401 - INT 0.537
- 597 Bar - V1 401.9m/s - V2 331.1m/s - TC 3348 - INT 0.540

CSB 2 - Fiocchi T3-12/70-616 - 1.68x36gr/Nikel N.7 - Gualandi SuperG 17 - * - 58.80mm
- 650 Bar - V1 396.7m/s - V2 326.9m/s - TC 3101 - INT 0.555
- 650 Bar - V1 399.0m/s - V2 324.0m/s - TC 3104 - INT 0.537
- 664 Bar - V1 397.9m/s - V2 325.1m/s - TC 3071 - INT 0.556
- 693 Bar - V1 399.4m/s - V2 328.8m/s - TC 3025 - INT 0.562
- 695 Bar - V1 398.5m/s - V2 326.1m/s - TC 3070 - INT 0.550

SIDNA 2 - Fiocchi T1-12/70-615 - 1.65x33gr/N.7 - Bior - * - 57.80mm
- 642 Bar - V1 413.1m/s - V2 340.7m/s - TC 3133 - INT 0.510
- 651 Bar - V1 411.2m/s - V2 342.7m/s - TC 3101 - INT 0.514
- 691 Bar - V1 418.0m/s - V2 349.3m/s - TC 3040 - INT 0.516
- 674 Bar - V1 414.7m/s - V2 348.2m/s - TC 3139 - INT 0.519
- 676 Bar - V1 414.7m/s - V2 346.2m/s - TC 3039 - INT 0.529

SIDNA 2 - Fiocchi T5-12/70-616 - 1.66x36gr/N.7 - Gualandi SuperG 14 - * - 58.00mm
- 942 Bar - V1 421.0m/s - V2 357.1m/s - TC 2837 - INT 0.531
- 963 Bar - V1 421.8m/s - V2 352.7m/s - TC 2856 - INT 0.523
- 986 Bar - V1 423.4m/s - V2 356.4m/s - TC 2792 - INT 0.551
- 994 Bar - V1 422.6m/s - V2 354.2m/s - TC 2784 - INT 0.537
- 1010 Bar - V1 424.6m/s - V2 351.6m/s - TC 2785 - INT 0.525

KEMIRA 324 - Cheddite T2-12/70-CX2000 - 1.75x34gr/N.7 - B&P Z2M Διασποράς - * - 58.20mm
- 617 Bar - V1 412.5m/s - V2 329.5m/s - TC 3167 - INT 0.617
- 623 Bar - V1 418.6m/s - V2 342.0m/s - TC 3086 - INT 0.623
- 635 Bar - V1 416.4m/s - V2 325.1m/s - TC 3040 - INT 0.635
- 672 Bar - V1 418.5m/s - V2 337.9m/s - TC 2933 - INT 0.672
- 730 Bar - V1 424.3m/s - V2 332.9m/s - TC 2903 - INT 0.730

KEMIRA 340 - UEE T3-12/70-688 - 1.75x33gr/Nikel N.7 - Gualandi SuperG 22 - * - 58.00mm
- 469 Bar - V1 388.3m/s - V2 327.9m/s - TC 3253 - INT 0.477
- 482 Bar - V1 385.1m/s - V2 327.0m/s - TC 3245 - INT 0.481
- 511 Bar - V1 395.2m/s - V2 334.4m/s - TC 3156 - INT 0.489
- 544 Bar - V1 396.3m/s - V2 334.6m/s - TC 3113 - INT 0.499
- 551 Bar - V1 399.0m/s - V2 332.8m/s - TC 3071 - INT 0.506

KEMIRA 340 - Gordon T4-12/70-CX2000 - 1.90x36gr/Nikel N.7 - B&P Z2M Διασποράς - * - 57.80mm
- 776 Bar - V1 425.7m/s - V2 337.9m/s - TC 2568 - INT 0.627
- 796 Bar - V1 430.6m/s - V2 341.1m/s - TC 2489 - INT 0.598
- 818 Bar - V1 433.7m/s - V2 343.1m/s - TC 2476 - INT 0.621
- 823 Bar - V1 432.3m/s - V2 341.5m/s - TC 2460 - INT 0.613
- 829 Bar - V1 431.5m/s - V2 337.4m/s - TC 2484 - INT 0.610

KEMIRA 340 - Cheddite T3-12/70-CX2000 - 1.90x36gr/Nikel N.7 - Gualandi SuperG 22 - O - 64.00mm
- 536 Bar - V1 398.7m/s - V2 334.1m/s - TC 3169 - INT 0.557
- 541 Bar - V1 400.3m/s - V2 335.5m/s - TC 3104 - INT 0.567
- 554 Bar - V1 395.6m/s - V2 333.3m/s - TC 3093 - INT 0.565
- 556 Bar - V1 398.3m/s - V2 335.8m/s - TC 3086 - INT 0.558
- 575 Bar - V1 399.0m/s - V2 336.5m/s - TC 3068 - INT 0.565

A0 - Fiocchi T3-12/70-686 - 1.92x42gr/N.2 - LB6 - * - 58.50mm
- 791 Bar - V1 398.6m/s - V2 327.8m/s - TC 3353 - INT 0.643
- 887 Bar - V1 410.8m/s - V2 342.0m/s - TC 3146 - INT 0.649
- 923 Bar - V1 411.6m/s - V2 349.7m/s - TC 3097 - INT 0.661
- 928 Bar - V1 411.6m/s - V2 342.3m/s - TC 3058 - INT 0.667
- 958 Bar - V1 412.3m/s - V2 342.7m/s - TC 2978 - INT 0.669

TECNA/N - Fiocchi T4-12/70-616 - 1.77x36gr/N.7 - Gualandi SuperG 19 - * - 58.00mm
- 537 Bar - V1 402.4m/s - V2 338.8m/s - TC 3277 - INT 0.522
- 538 Bar - V1 392.0m/s - V2 332.5m/s - TC 3323 - INT 0.517
- 544 Bar - V1 396.0m/s - V2 333.9m/s - TC 3286 - INT 0.520
- 550 Bar - V1 397.0m/s - V2 335.0m/s - TC 3261 - INT 0.528

TECNA/N - Fiocchi T4-12/70-688 - 1.75x36gr/Nikel N.7 - Gualandi SuperG 22 - * - 57.80mm
- 569 Bar - V1 397.1m/s - V2 338.7m/s - TC 3221 - INT 0.526
- 620 Bar - V1 400.6m/s - V2 335.2m/s - TC 3152 - INT 0.540
- 652 Bar - V1 409.0m/s - V2 335.8m/s - TC 3036 - INT 0.554
- 652 Bar - V1 411.0m/s - V2 340.4m/s - TC 3019 - INT 0.545
- 682 Bar - V1 411.7m/s - V2 347.7m/s - TC 2912 - INT 0.576

TECNA/N - Fiocchi T4-12/70-616 - 1.85x42gr/Nikel N.4 - LB6/17 - * - 58.50mm
- 623 Bar - V1 387.1m/s - V2 326.0m/s - TC 3171 - INT 0.602
- 635 Bar - V1 387.9m/s - V2 323.4m/s - TC 3216 - INT 0.579
- 656 Bar - V1 387.1m/s - V2 330.5m/s - TC 3180 - INT 0.586
- 656 Bar - V1 387.5m/s - V2 324.7m/s - TC 3070 - INT 0.563
- 673 Bar - V1 386.2m/s - V2 325.2m/s - TC 3049 - INT 0.596

TECNA/N - Fiocchi T5-12/70-686 - 1.85x42gr/N.3 - LB6 - O - 64.00mm
- 579 Bar - V1 376.4m/s - V2 320.7m/s - TC 3379 - INT 0.539
- 675 Bar - V1 386.0m/s - V2 325.3m/s - TC 3216 - INT 0.580
- 678 Bar - V1 387.1m/s - V2 329.6m/s - TC 3253 - INT 0.588
- 678 Bar - V1 388.3m/s - V2 330.5m/s - TC 3227 - INT 0.591
- 679 Bar - V1 388.7m/s - V2 334.1m/s - TC 3223 - INT 0.582

TECNA/N - Fiocchi T5-12/70-684 - 2.05x46gr/Nikel N.2 - Gualandi SuperG Magnum - O - 64.20mm
- 911 Bar - V1 412.6m/s - V2 343.6m/s - TC 3137 - INT 0.682
- 968 Bar - V1 418.7m/s - V2 350.1m/s - TC 3022 - INT 0.666
- 995 Bar - V1 419.4m/s - V2 354.9m/s - TC 3066 - INT 0.681
- 1060 Bar - V1 426.3m/s - V2 354.3m/s - TC 3021 - INT 0.689

  

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ GARA DELLA CARTUCCIA D'ORO - 2008

Βλητικός σταθμός Gualandi, κάννη 70cm με τσοκ 10/10 (*), V1 = 1mt, V2 = 10mt
Σένσορας KIAG SWIS 6221 A, Θερμοκρασία 25C, mmHg 762, Υγρασία 61%

S4N - Fiocchi T2-12/70-616 - 1.40x30gr/N.7 - Gualandi Rex - * - 58.30mm
- 505 Bar - V1 390.8m/s - V2 327.5m/s - TC 2863 - INT 0.479
- 511 Bar - V1 392.6m/s - V2 323.5m/s - TC 3260 - INT 0.481
- 514 Bar - V1 391.7m/s - V2 327.1m/s - TC 3246 - INT 0.478
- 514 Bar - V1 392.8m/s - V2 328.6m/s - TC 3171 - INT 0.480
- 516 Bar - V1 392.5m/s - V2 326.5m/s - TC 3139 - INT 0.498

S4N - Fiocchi T1-12/70-616 - 1.35x30gr/N.9 - Cheddite Aquila 26 - * - 58.30mm
- 526 Bar - V1 399.0m/s - V2 328.8m/s - TC 3087 - INT 0.530
- 535 Bar - V1 402.4m/s - V2 333.0m/s - TC 3122 - INT 0.534
- 558 Bar - V1 405.8m/s - V2 331.2m/s - TC 3059 - INT 0.537
- 570 Bar - V1 410.8m/s - V2 ..8.3m/s - TC 3138 - INT 0.547
- 590 Bar - V1 409.3m/s - V2 336.6m/s - TC 3024 - INT 0.539

S4N - Solognac T1-12/67-688 - 1.40x30gr/N.7 - Nobel Sport GT24 - * - 56.00mm
- 573 Bar - V1 414.8m/s - V2 350.7m/s - TC 3295 - INT 0.537
- 590 Bar - V1 418.0m/s - V2 347.7m/s - TC 3292 - INT 0.543
- 603 Bar - V1 420.3m/s - V2 352.2m/s - TC 3204 - INT 0.545
- 624 Bar - V1 421.9m/s - V2 350.8m/s - TC 3224 - INT 0.547
- 628 Bar - V1 422.6m/s - V2 351.1m/s - TC 3159 - INT 0.533

S4N - Nobel Sport T4-12/70-688 - 1.35x30gr/N.9 - Gualandi SuperG 25 - * - 58.00mm
- 619 Bar - V1 416.5m/s - V2 338.0m/s - TC 3008 - INT 0.535
- 622 Bar - V1 419.8m/s - V2 341.9m/s - TC 3007 - INT 0.545
- 628 Bar - V1 419.6m/s - V2 340.1m/s - TC 2942 - INT 0.538
- 651 Bar - V1 423.7m/s - V2 350.3m/s - TC 2942 - INT 0.545
- 655 Bar - V1 422.8m/s - V2 347.8m/s - TC 2825 - INT 0.543

SIPE/N - Fiocchi T2-12/70-616 - 1.40x30gr/N.9 - Cheddite Aquila 26 - * - 57.50mm
- 472 Bar - V1 391.3m/s - V2 312.5m/s - TC 3396 - INT 0.499
- 483 Bar - V1 392.0m/s - V2 319.6m/s - TC 3274 - INT 0.494
- 503 Bar - V1 395.0m/s - V2 310.6m/s - TC 3289 - INT 0.510
- 504 Bar - V1 395.6m/s - V2 327.2m/s - TC 3274 - INT 0.501
- 533 Bar - V1 399.6m/s - V2 329.6m/s - TC 3275 - INT 0.509

SIPE/N - Fiocchi T1-12/70-686 - 1.45x30gr/N.9 - Gualandi Rex - * - 58.00mm
- 558 Bar - V1 409.7m/s - V2 336.3m/s - TC 3197 - INT 0.511
- 559 Bar - V1 406.3m/s - V2 333.1m/s - TC 3227 - INT 0.521
- 570 Bar - V1 411.8m/s - V2 342.5m/s - TC 3242 - INT 0.522
- 574 Bar - V1 412.0m/s - V2 337.7m/s - TC 3181 - INT 0.509
- 597 Bar - V1 414.5m/s - V2 335.6m/s - TC 3064 - INT 0.534

SIPE/N - Fiocchi T1-12/70-CX2000 - 1.40x30gr/N.9 - Cheddite Aquila - * - 57.80mm
- 613 Bar - V1 419.0m/s - V2 349.3m/s - TC 3084 - INT 0.545
- 628 Bar - V1 422.4m/s - V2 348.2m/s - TC 2987 - INT 0.546
- 634 Bar - V1 420.7m/s - V2 341.3m/s - TC 2997 - INT 0.547
- 640 Bar - V1 424.6m/s - V2 349.2m/s - TC 3032 - INT 0.552
- 642 Bar - V1 420.8m/s - V2 349.3m/s - TC 3024 - INT 0.544

SIPE/N - Fiocchi T2-12/70-CX2000 - 1.45x30gr/N.9 - Gualandi Rex - * - 58.20mm
- 582 Bar - V1 416.8m/s - V2 339.8m/s - TC 3162 - INT 0.538
- 619 Bar - V1 419.7m/s - V2 344.0m/s - TC 3049 - INT 0.541
- 640 Bar - V1 xxx.xm/s - V2 349.0m/s - TC 3049 - INT 0.543
- 642 Bar - V1 424.6m/s - V2 351.4m/s - TC 2922 - INT 0.539
- 653 Bar - V1 424.1m/s - V2 353.4m/s - TC 2912 - INT 0.538

SIPE/N - Fiocchi T4-12/67-CX2000 - 1.55x34gr/N.7 - Gualandi SuperG Διασποράς - O - 61.00mm
- 709 Bar - V1 418.0m/s - V2 322.4m/s - TC 2965 - INT 0.597
- 730 Bar - V1 419.9m/s - V2 326.9m/s - TC 2938 - INT 0.600
- 748 Bar - V1 420.8m/s - V2 323.9m/s - TC 2915 - INT 0.601
- 756 Bar - V1 418.8m/s - V2 323.9m/s - TC 2900 - INT 0.606
- 767 Bar - V1 419.8m/s - V2 323.6m/s - TC 2824 - INT 0.600

C7 - Gordon T1-12/70-688 - 1.55x30gr/Nikel N.9 - Gualandi SuperG 25 - * - 58.00mm
- 669 Bar - V1 417.3m/s - V2 336.4m/s - TC 2608 - INT 0.540
- 676 Bar - V1 415.6m/s - V2 343.0m/s - TC 2584 - INT 0.545
- 687 Bar - V1 413.2m/s - V2 343.2m/s - TC 2602 - INT 0.531
- 722 Bar - V1 420.0m/s - V2 342.4m/s - TC 2565 - INT 0.545
- 720 Bar - V1 416.8m/s - V2 345.5m/s - TC 2552 - INT 0.539

PSB 1 - Fiocchi T1-12/67-688 - 1.65x30gr/N.9 - Nobel Sport GT21 - * - 55.70mm
- 478 Bar - V1 399.9m/s - V2 331.2m/s - TC 3251 - INT 0.503
- 481 Bar - V1 400.2m/s - V2 332.4m/s - TC 3222 - INT 0.510
- 513 Bar - V1 406.6m/s - V2 340.0m/s - TC 3210 - INT 0.614
- 522 Bar - V1 406.4m/s - V2 338.8m/s - TC 3205 - INT 0.528
- 541 Bar - V1 407.2m/s - V2 338.3m/s - TC 3163 - INT 0.510

PSB 1 - Cheddite T1-12/70-688 - 1.65x30gr/Nikel N.9.5 - Gualandi SuperG 25 - * - 58.00mm
- 476 Bar - V1 396.4m/s - V2 322.8m/s - TC 3319 - INT 0.485
- 477 Bar - V1 397.1m/s - V2 331.4m/s - TC 3332 - INT 0.487
- 487 Bar - V1 401.7m/s - V2 335.5m/s - TC 3194 - INT 0.498
- 488 Bar - V1 399.5m/s - V2 334.1m/s - TC 3365 - INT 0.498
- 505 Bar - V1 402.5m/s - V2 327.4m/s - TC 3165 - INT 0.497

PSB 5 - Fiocchi T1-12/70-615 - 1.55x30gr/N.9 - Nobel Sport GT21 - * - 58.00mm
- 651 Bar - V1 426.1m/s - V2 347.9m/s - TC 3124 - INT 0.544
- 669 Bar - V1 428.4m/s - V2 350.4m/s - TC 2926 - INT 0.548
- 670 Bar - V1 427.1m/s - V2 351.9m/s - TC 2974 - INT 0.548
- 695 Bar - V1 427.9m/s - V2 344.7m/s - TC 2952 - INT 0.553
- 722 Bar - V1 431.0m/s - V2 352.2m/s - TC 3144 - INT 0.558

GM3 - Cheddite T2-12/70-CX2000 - 1.40x30gr/Nikel N.9 - B&P Z2M-24 - * - 57.50mm
- 523 Bar - V1 394.7m/s - V2 321.0m/s - TC 3226 - INT 0.512
- 568 Bar - V1 401.2m/s - V2 321.9m/s - TC 3205 - INT 0.522
- 586 Bar - V1 402.7m/s - V2 327.8m/s - TC 3134 - INT 0.521
- 598 Bar - V1 404.4m/s - V2 328.0m/s - TC 3052 - INT 0.523
- 644 Bar - V1 410.4m/s - V2 335.4m/s - TC 3000 - INT 0.528

GM3 - Cheddite T1-12/70-CX2000 - 1.55x30gr/ N.9 - Gualandi V-Zero23 - * - 58.00mm
- 575 Bar - V1 400.2m/s - V2 325.5m/s - TC 3249 - INT 0.498
- 591 Bar - V1 404.9m/s - V2 332.4m/s - TC 3311 - INT 0.513
- 593 Bar - V1 400.4m/s - V2 329.6m/s - TC 3186 - INT 0.511
- 607 Bar - V1 402.6m/s - V2 328.6m/s - TC 3165 - INT 0.503
- 634 Bar - V1 401.9m/s - V2 335.9m/s - TC 3211 - INT 0.510

GM3 - Fiocchi T2-12/70-616 - 1.50x30gr/N.9 - Cheddite Drago - * - 58.00mm
- 622 Bar - V1 421.4m/s - V2 348.3m/s - TC 3056 - INT 0.536
- 626 Bar - V1 422.1m/s - V2 346.5m/s - TC 3107 - INT 0.547
- 639 Bar - V1 421.8m/s - V2 344.2m/s - TC 3046 - INT 0.542
- 666 Bar - V1 424.1m/s - V2 350.3m/s - TC 3119 - INT 0.542
- 698 Bar - V1 428.2m/s - V2 357.2m/s - TC 2961 - INT 0.546

GM3 - Fiocchi Evo T3-12/70-616 Silver - 1.53x30gr/N.9 - Gualandi SuperG 25 - * - 58.00mm
- 672 Bar - V1 422.6m/s - V2 345.2m/s - TC 3015 - INT 0.546
- 689 Bar - V1 424.7m/s - V2 354.2m/s - TC 2913 - INT 0.536
- 701 Bar - V1 425.8m/s - V2 349.5m/s - TC 3013 - INT 0.554
- 701 Bar - V1 426.8m/s - V2 345.6m/s - TC 2908 - INT 0.548
- 719 Bar - V1 427.9m/s - V2 350.8m/s - TC 2944 - INT 0.553

GM3 - Fiocchi T2-12/70-686 - 1.55x30gr/N.9 - B&P Z2M - O - 64.00mm
- 422 Bar - V1 389.6m/s - V2 320.0m/s - TC 3763 - INT 0.508
- 437 Bar - V1 393.4m/s - V2 323.1m/s - TC 3590 - INT 0.506
- 452 Bar - V1 397.9m/s - V2 328.5m/s - TC 3445 - INT 0.501
- 491 Bar - V1 403.0m/s - V2 328.5m/s - TC 3324 - INT 0.524
- 556 Bar - V1 408.9m/s - V2 334.7m/s - TC 3412 - INT 0.527

GM3 - Fiocchi T2-12/65-616 - 1.45x30gr/Nikel N.9 - Gualandi SuperG 25 - O - 60.50mm
- 560 Bar - V1 388.0m/s - V2 316.2m/s - TC 3235 - INT 0.521
- 600 Bar - V1 400.2m/s - V2 329.0m/s - TC 3199 - INT 0.530
- 621 Bar - V1 397.9m/s - V2 322.4m/s - TC 3217 - INT 0.533
- 646 Bar - V1 397.2m/s - V2 323.0m/s - TC 3115 - INT 0.534
- 702 Bar - V1 407.9m/s - V2 325.3m/s - TC 3058 - INT 0.551

JK6/B - Cheddite T1-12/67-CX1000 - 1.58x30gr/Nikel N.9 - Cheddite Drago 20 - * - 56.70mm
- 417 Bar - V1 411.0m/s - V2 338.2m/s - TC 3321 - INT 0.400
- 507 Bar - V1 404.9m/s - V2 325.3m/s - TC 3245 - INT 0.512
- 567 Bar - V1 415.9m/s - V2 330.7m/s - TC 3152 - INT 0.524
- 573 Bar - V1 413.7m/s - V2 335.4m/s - TC 3141 - INT 0.528
- 627 Bar - V1 421.7m/s - V2 336.6m/s - TC 3062 - INT 0.509

G3000 - Fiocchi T4-12/70-616 - 1.72x33gr/N.7 - Couvette + Μάλλινη τάπα - O - 64.00mm
- 548 Bar - V1 393.8m/s - V2 318.7m/s - TC 3153 - INT 0.599
- 566 Bar - V1 398.8m/s - V2 324.6m/s - TC 3140 - INT 0.585
- 576 Bar - V1 401.0m/s - V2 321.7m/s - TC 3235 - INT 0.590
- 583 Bar - V1 403.4m/s - V2 325.2m/s - TC 3118 - INT 0.591
- 627 Bar - V1 401.7m/s - V2 319.1m/s - TC 3068 - INT 0.609

AL - Fiocchi T1-12/65-615 - 1.60x33gr/N.7 - Gualandi SuperG Διασποράς - O - 60.00mm
- 516 Bar - V1 388.2m/s - V2 312.7m/s - TC 3565 - INT 0.563
- 542 Bar - V1 390.0m/s - V2 312.7m/s - TC 3591 - INT 0.566
- 542 Bar - V1 391.2m/s - V2 314.6m/s - TC 3444 - INT 0.564
- 542 Bar - V1 392.4m/s - V2 315.1m/s - TC 3598 - INT 0.560
- 605 Bar - V1 404.0m/s - V2 319.8m/s - TC 3457 - INT 0.575

MBx32 - Fiocchi T5-12/70-616 - 1.70x32gr/Nikel N.7 - Gualandi SuperG Διασποράς - O - 64.00mm
- 646 Bar - V1 410.8m/s - V2 317.8m/s - TC 3187 - INT 0.515
- 726 Bar - V1 420.2m/s - V2 325.6m/s - TC 3110 - INT 0.569
- 727 Bar - V1 421.9m/s - V2 326.8m/s - TC 3058 - INT 0.549
- 759 Bar - V1 420.3m/s - V2 322.6m/s - TC 3029 - INT 0.573
- 781 Bar - V1 422.7m/s - V2 323.7m/s - TC 3006 - INT 0.554

MBx36 - Fiocchi T5-12/70-616 - 1.93x35gr/N.7 - Gualandi SuperG Διασποράς - * - 57.50mm
- 951 Bar - V1 441.9m/s - V2 335.5m/s - TC 2853 - INT 0.641
- 952 Bar - V1 450.3m/s - V2 340.3m/s - TC 2990 - INT 0.644
- 993 Bar - V1 450.9m/s - V2 338.5m/s - TC 3004 - INT 0.650
- 994 Bar - V1 451.6m/s - V2 338.4m/s - TC 2835 - INT 0.651
- 1060 Bar - V1 451.1m/s - V2 335.6m/s - TC 2951 - INT 0.652

MBx36 - Fiocchi T5-12/70-CX1000 - 1.90x38gr/Nikel N.3 - Βάση Z2M + Ποτηράκι Remington - * - 58.50mm
- 723 Bar - V1 414.2m/s - V2 349.9m/s - TC 3228 - INT 0.605
- 730 Bar - V1 413.9m/s - V2 351.2m/s - TC 3292 - INT 0.615
- 759 Bar - V1 418.0m/s - V2 355.5m/s - TC 3234 - INT 0.627
- 759 Bar - V1 419.6m/s - V2 353.4m/s - TC 3233 - INT 0.621
- 809 Bar - V1 423.1m/s - V2 360.6m/s - TC 3134 - INT 0.628

A1 - Fiocchi Evo T2-12/70-616 Silver - 1.70x34gr/N.7 - Gualandi SuperG Διασποράς - * - 58.00mm
- 992 Bar - V1 437.3m/s - V2 329.1m/s - TC 2667 - INT 0.618
- 1003 Bar - V1 442.8m/s - V2 368.4m/s - TC 2711 - INT 0.614
- 1016 Bar - V1 442.9m/s - V2 333.9m/s - TC 2800 - INT 0.606

A1 SPECIAL - Fiocchi Evo T2-12/70-CX1000 - 2.05x36gr/Nikel N.7 - Nobel Sport GT15 + Φελλός - O - 63.80mm
- 740 Bar - V1 432.3m/s - V2 331.2m/s - TC 2946 - INT 0.677
- 745 Bar - V1 433.2m/s - V2 334.7m/s - TC 2918 - INT 0.672
- 777 Bar - V1 439.6m/s - V2 337.4m/s - TC 2914 - INT 0.671
- 788 Bar - V1 438.1m/s - V2 334.9m/s - TC 2896 - INT 0.684
- 838 Bar - V1 441.1m/s - V2 338.2m/s - TC 2795 - INT 0.681

A1 SPECIAL - Cheddite T5-12/70-CX1000 - 1.85x38gr/N.7 - B&P Z2M-15 - * - 57.50mm
- 683 Bar - V1 417.8m/s - V2 348.3m/s - TC 2951 - INT 0.626
- 701 Bar - V1 419.4m/s - V2 350.7m/s - TC 2983 - INT 0.617
- 751 Bar - V1 425.4m/s - V2 356.0m/s - TC 2898 - INT 0.643
- 769 Bar - V1 426.7m/s - V2 353.4m/s - TC 2830 - INT 0.652
- 805 Bar - V1 430.0m/s - V2 361.0m/s - TC 2889 - INT 0.645

M92S - Fiocchi T5-12/70-616 - 1.95x40gr/Επιχαλκομένα N.3 - LB6 - * - 57.80mm
- 751 Bar - V1 410.7m/s - V2 344.3m/s - TC 3143 - INT 0.635
- 783 Bar - V1 413.1m/s - V2 353.8m/s - TC 3177 - INT 0.620
- 792 Bar - V1 412.0m/s - V2 350.5m/s - TC 3108 - INT 0.649
- 794 Bar - V1 413.1m/s - V2 346.5m/s - TC 3098 - INT 0.643
- 822 Bar - V1 415.1m/s - V2 350.5m/s - TC 3103 - INT 0.650

TECNA/N - Fiocchi T5-12/70-688 - 1.90x34gr/Nikel N.7 - Universal - O - 63.00mm
- 550 Bar - V1 408.9m/s - V2 332.6m/s - TC 3250 - INT 0.597
- 599 Bar - V1 419.6m/s - V2 349.8m/s - TC 3193 - INT 0.577
- 605 Bar - V1 418.1m/s - V2 343.5m/s - TC 3186 - INT 0.595
- 635 Bar - V1 422.2m/s - V2 345.2m/s - TC 3133 - INT 0.601
- 628 Bar - V1 422.1m/s - V2 344.8m/s - TC 3177 - INT 0.601

TECNA/N - Fiocchi T2-12/70-616 - 1.70x35gr/N.7.5 - Gualandi SuperG Διασποράς - * - 57.70mm
- 642 Bar - V1 407.0m/s - V2 317.7m/s - TC 3054 - INT 0.582
- 668 Bar - V1 410.6m/s - V2 317.9m/s - TC 3125 - INT 0.583
- 672 Bar - V1 407.7m/s - V2 312.3m/s - TC 2991 - INT 0.584
- 683 Bar - V1 408.2m/s - V2 313.1m/s - TC 3123 - INT 0.590
- 706 Bar - V1 411.8m/s - V2 316.0m/s - TC 2879 - INT 0.591

TECNA/N - Fiocchi T5-12/70-686 - 1.88x[39 + 1 Buffer]gr/Nikel N.3 - VP65 - * - 58.10mm
- 773 Bar - V1 410.0m/s - V2 342.7m/s - TC 3010 - INT 0.640
- 846 Bar - V1 419.8m/s - V2 348.2m/s - TC 2997 - INT 0.652
- 849 Bar - V1 415.6m/s - V2 349.3m/s - TC 2871 - INT 0.640
- 858 Bar - V1 417.1m/s - V2 348.1m/s - TC 3029 - INT 0.646
- 873 Bar - V1 421.1m/s - V2 347.1m/s - TC 2988 - INT 0.654

TECNA/N - Fiocchi T5-12/70-686 - 1.85x43gr/N.3 - VP65 + Φελλός - Ο - 63.00mm
- 934 Bar - V1 407.7m/s - V2 341.1m/s - TC 3000 - INT 0.701
- 961 Bar - V1 410.5m/s - V2 347.5m/s - TC 2967 - INT 0.699
- 965 Bar - V1 411.2m/s - V2 346.8m/s - TC 3106 - INT 0.705
- 965 Bar - V1 413.2m/s - V2 351.1m/s - TC 3098 - INT 0.689
- 1019 Bar - V1 413.3m/s - V2 354.4m/s - TC 3027 - INT 0.695

TECNA/N - Fiocchi T5-12/70-686 - 1.90x44gr/N.2 - LB6 - * - 58.00mm
- 970 Bar - V1 420.3m/s - V2 348.3m/s - TC 2886 - INT 0.702
- 957 Bar - V1 422.1m/s - V2 358.7m/s - TC 2964 - INT 0.711
- 962 Bar - V1 422.5m/s - V2 360.0m/s - TC 2964 - INT 0.705
- 915 Bar - V1 415.1m/s - V2 344.5m/s - TC 2916 - INT 0.709
- 1011 Bar - V1 424.9m/s - V2 358.3m/s - TC 2830 - INT 0.724

  

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ GARA DELLA CARTUCCIA D'ORO - 2009

Βλητικός σταθμός Gualandi, κάννη 70cm με τσοκ 10/10 (*), V1 = 1mt, V2 = 10mt
Σένσορας KIAG SWIS 6221 A, Θερμοκρασία 25C, mmHg 743, Υγρασία 42%

A1 - Cheddite T3-12/70-CX2000 - 1.55x31gr/N.8 - Gualandi SuperG 22 - * - 57.80mm
- 526 Bar - V1 404.0m/s - V2 337.7m/s - TC 3108 - INT 0.547
- 545 Bar - V1 408.3m/s - V2 337.1m/s - TC 3158 - INT 0.551
- 548 Bar - V1 410.3m/s - V2 338.8m/s - TC 3186 - INT 0.553
- 571 Bar - V1 411.4m/s - V2 342.8m/s - TC 3042 - INT 0.548
- 592 Bar - V1 412.5m/s - V2 340.1m/s - TC 3039 - INT 0.555

Aquila (x32) - Fiocchi T1-12/70-616 - 1.55x31gr/N.8 - VP 13 - * - 57.80mm
- 416 Bar - V1 402.3m/s - V2 331.9m/s - TC 3485 - INT 0.352
- 461 Bar - V1 390.9m/s - V2 327.5m/s - TC 3554 - INT 0.468
- 484 Bar - V1 394.6m/s - V2 325.3m/s - TC 3365 - INT 0.513
- 494 Bar - V1 392.7m/s - V2 325.4m/s - TC 3551 - INT 0.517
- 512 Bar - V1 395.7m/s - V2 327.6m/s - TC 3540 - INT 0.529

AS - Cheddite T2-12/70-CX2000 - 1.45x28gr/N.8 - Gualandi SuperG 22 - * - 58.00mm
- 594 Bar - V1 420.1m/s - V2 352.1m/s - TC 3021 - INT 0.511
- 551 Bar - V1 423.5m/s - V2 340.1m/s - TC 3068 - INT 0.510
- 509 Bar - V1 410.3m/s - V2 344.3m/s - TC 3096 - INT 0.501
- 644 Bar - V1 428.4m/s - V2 355.1m/s - TC 2919 - INT 0.527
- 637 Bar - V1 425.9m/s - V2 354.1m/s - TC 2919 - INT 0.518

PRIMA V - Cheddite T1-12/70-CX2000 - 1.42x28gr/Nikel N.8 - Gualandi VZero 25 - * - 57.90mm
- 461 Bar - V1 399.6m/s - V2 322.6m/s - TC 3273 - INT 0.477
- 484 Bar - V1 403.5m/s - V2 323.7m/s - TC 3302 - INT 0.477
- 489 Bar - V1 405.9m/s - V2 333.0m/s - TC 3191 - INT 0.480
- 490 Bar - V1 408.3m/s - V2 334.2m/s - TC 3330 - INT 0.468
- 526 Bar - V1 411.0m/s - V2 333.3m/s - TC 3136 - INT 0.479

PSB 5 - Fiocchi Evo T4-12/70-616 Silver - 1.47x28gr/N.8 - B&P Z2M-24 - * - 58.00mm
- 537 Bar - V1 421.1m/s - V2 345.3m/s - TC 3146 - INT 0.520
- 556 Bar - V1 426.4m/s - V2 344.4m/s - TC 3147 - INT 0.518
- 582 Bar - V1 427.3m/s - V2 347.5m/s - TC 2977 - INT 0.518
- 620 Bar - V1 430.4m/s - V2 358.8m/s - TC 3068 - INT 0.522
- 639 Bar - V1 427.9m/s - V2 347.1m/s - TC 3046 - INT 0.525

F2x28 - Cheddite T3-12/70-CX2000 - 1.37x28gr/Nikel N.7 - Gualandi Spark - * - 58.30mm
- 579 Bar - V1 409.5m/s - V2 338.3m/s - TC 3134 - INT 0.502
- 602 Bar - V1 409.7m/s - V2 337.7m/s - TC 3108 - INT 0.503
- 618 Bar - V1 413.5m/s - V2 336.8m/s - TC 3036 - INT 0.508
- 621 Bar - V1 414.1m/s - V2 345.1m/s - TC 2973 - INT 0.512
- 633 Bar - V1 415.3m/s - V2 342.2m/s - TC 2930 - INT 0.513

F2x28 - Fiocchi T2-12/70-CX2000 - 1.45x28gr/Nikel N.7 - Gualandi SuperG 25 - * - 57.80mm
- 662 Bar - V1 426.5m/s - V2 353.2m/s - TC 2999 - INT 0.521
- 667 Bar - V1 426.1m/s - V2 347.7m/s - TC 2940 - INT 0.521
- 668 Bar - V1 426.2m/s - V2 346.9m/s - TC 2952 - INT 0.516
- 671 Bar - V1 427.6m/s - V2 350.9m/s - TC 2949 - INT 0.522
- 713 Bar - V1 433.4m/s - V2 352.9m/s - TC 2827 - INT 0.516

S4N - Fiocchi T2-12/67-688 - 1.40x28gr/N.8 - Gualandi Spark - * - 55.90mm
- 499 Bar - V1 406.2m/s - V2 335.7m/s - TC 3070 - INT 0.473
- 515 Bar - V1 409.8m/s - V2 340.6m/s - TC 3096 - INT 0.492
- 520 Bar - V1      m/s - V2 337.8m/s - TC 3096 - INT 0.485
- 527 Bar - V1      m/s - V2 334.5m/s - TC 3048 - INT 0.491
- 530 Bar - V1 411.6m/s - V2 335.8m/s - TC 3076 - INT 0.493

S4N - Fiocchi T1-12/70-616 - 1.50x28gr/N.8 - Nobel Sport GT27 - * - 58.00mm
- 486 Bar - V1 427.5m/s - V2 345.6m/s - TC 3066 - INT 0.503
- 503 Bar - V1 429.7m/s - V2 340.8m/s - TC 3092 - INT 0.509
- 516 Bar - V1 428.7m/s - V2 341.7m/s - TC 2961 - INT 0.521
- 521 Bar - V1 433.3m/s - V2 350.7m/s - TC 2981 - INT 0.501
- 568 Bar - V1 435.8m/s - V2 348.8m/s - TC 2811 - INT 0.525

S4N - Fiocchi T4-12/70-616 - 1.53x28gr/N.8 - Gualandi SuperG 25 + Φελλός - * - 58.00mm
- 630 Bar - V1 443.2m/s - V2 350.8m/s - TC 3000 - INT 0.553
- 633 Bar - V1 443.2m/s - V2 357.8m/s - TC 3018 - INT 0.555
- 667 Bar - V1 446.4m/s - V2 349.2m/s - TC 2875 - INT 0.557
- 669 Bar - V1 444.8m/s - V2 344.1m/s - TC 2942 - INT 0.550
- 685 Bar - V1 450.2m/s - V2 358.8m/s - TC 2911 - INT 0.599

S4N - Fiocchi T1-12/67-616 - 1.40x31gr/N.7,5 - Gualandi SuperG 22 - * - 55.10mm
- 593 Bar - V1 421.0m/s - V2 346.7m/s - TC 3117 - INT 0.541
- 595 Bar - V1 413.7m/s - V2 344.9m/s - TC 3057 - INT 0.545
- 604 Bar - V1 415.2m/s - V2 341.9m/s - TC 3100 - INT 0.549
- 621 Bar - V1 415.8m/s - V2 350.6m/s - TC 3050 - INT 0.547
- 622 Bar - V1 419.1m/s - V2 348.8m/s - TC 3076 - INT 0.548

S4N - Fiocchi T3-12/67-CX1000 - 1.43x31gr/N.8 - Nobel Sport GT24 - * - 55.90mm
- 548 Bar - V1 408.7m/s - V2 332.6m/s - TC 3170 - INT 0.538
- 591 Bar - V1 411.0m/s - V2 328.7m/s - TC 3068 - INT 0.540
- 618 Bar - V1 414.3m/s - V2 335.1m/s - TC 3058 - INT 0.553
- 633 Bar - V1 416.9m/s - V2 337.8m/s - TC 2937 - INT 0.552
- 649 Bar - V1 418.5m/s - V2 347.9m/s - TC 2973 - INT 0.550

S4N - Cheddite T1-12/70-CX2000 - 1.45x31gr/N.8 - Gualandi SuperG 25 - * - 58.00mm
- 598 Bar - V1 416.6m/s - V2 347.1m/s - TC 3231 - INT 0.553
- 617 Bar - V1 419.8m/s - V2 347.9m/s - TC 3131 - INT 0.560
- 620 Bar - V1 420.3m/s - V2 348.1m/s - TC 3224 - INT 0.563
- 642 Bar - V1 422.7m/s - V2 346.2m/s - TC 3072 - INT 0.561
- 649 Bar - V1 424.1m/s - V2 344.5m/s - TC 3079 - INT 0.560

S4N - Fiocchi T2-12/70-616 - 1.55x31gr/N.8 - Nobel Sport GT27 - * - 58.00mm
- 654 Bar - V1 436.3m/s - V2 360.1m/s - TC 2818 - INT 0.571
- 656 Bar - V1 440.3m/s - V2 359.1m/s - TC 2806 - INT 0.541
- 681 Bar - V1 442.3m/s - V2 362.0m/s - TC 2876 - INT 0.563
- 694 Bar - V1 442.1m/s - V2 366.0m/s - TC 2869 - INT 0.577
- 700 Bar - V1 444.9m/s - V2 358.3m/s - TC 2810 - INT 0.577

S4N - Eley T1-12/67-616 - 1.50x31gr/N.8 - Gualandi Biorientabile 18 + B - * - 55.00mm
- 668 Bar - V1 432.4m/s - V2 349.4m/s - TC 3040 - INT 0.562
- 712 Bar - V1 436.5m/s - V2 345.1m/s - TC 3135 - INT 0.584
- 720 Bar - V1 436.9m/s - V2 353.6m/s - TC 2990 - INT 0.586
- 740 Bar - V1 439.0m/s - V2 354.4m/s - TC 2926 - INT 0.584
- 761 Bar - V1 440.7m/s - V2 352.7m/s - TC 3058 - INT 0.585

S4N - Fiocchi T5-12/70-686 - 1.65x35gr/N.8 - LB6 + 2x Φελλός - O - 64.50mm
- 693 Bar - V1 415.9m/s - V2 334.2m/s - TC 3305 - INT 0.593 [εσκεμένα λανθασμένο setup]
- 704 Bar - V1 415.1m/s - V2 349.9m/s - TC 3339 - INT 0.607 [εσκεμένα λανθασμένο setup]
- 715 Bar - V1 411.5m/s - V2 337.1m/s - TC 3337 - INT 0.612 [εσκεμένα λανθασμένο setup]
- 720 Bar - V1 415.2m/s - V2 335.7m/s - TC 3333 - INT 0.619 [εσκεμένα λανθασμένο setup]
- 740 Bar - V1 417.4m/s - V2 340.0m/s - TC 3404 - INT 0.614 [εσκεμένα λανθασμένο setup]

S4N - Cheddite T1-12/70-684 - 1.63x40gr/N.5 - LB6 + Φελλός + Χαρτάκι - O - 64.00mm
- 744 Bar - V1 402.6m/s - V2 336.1m/s - TC 3355 - INT 0.649 [εσκεμένα λανθασμένο setup]
- 747 Bar - V1 404.5m/s - V2 338.6m/s - TC 3342 - INT 0.634 [εσκεμένα λανθασμένο setup]
- 757 Bar - V1 404.0m/s - V2 332.3m/s - TC 3279 - INT 0.623 [εσκεμένα λανθασμένο setup]
- 761 Bar - V1 403.2m/s - V2 336.9m/s - TC 3298 - INT 0.652 [εσκεμένα λανθασμένο setup]
- 765 Bar - V1 405.7m/s - V2 336.1m/s - TC 3341 - INT 0.653 [εσκεμένα λανθασμένο setup]

SIPE/N - Fiocchi T2-12/70-CX2000 - 1.65x28gr/N.8 - Nobel Sport GT24 - * - 57.60mm
- 636 Bar - V1 456.8m/s - V2 365.0m/s - TC 2880 - INT 0.564
- 645 Bar - V1 457.1m/s - V2 365.2m/s - TC 2939 - INT 0.569
- 645 Bar - V1 458.1m/s - V2 375.2m/s - TC 2882 - INT 0.561
- 648 Bar - V1 460.6m/s - V2 367.5m/s - TC 2869 - INT 0.566
- 685 Bar - V1 463.6m/s - V2 376.5m/s - TC 2845 - INT 0.558

SIPE/N - Cheddite T2-12/70-CX2000 - 1.45x31gr/N.8 - Gualandi SuperG 25 - * - 58.70mm
- 532 Bar - V1 411.9m/s - V2 342.1m/s - TC 3023 - INT 0.505
- 540 Bar - V1 415.6m/s - V2 339.4m/s - TC 2982 - INT 0.505
- 551 Bar - V1 411.7m/s - V2 330.6m/s - TC 3033 - INT 0.520
- 556 Bar - V1 411.9m/s - V2 338.1m/s - TC 3002 - INT 0.526
- 556 Bar - V1 414.1m/s - V2 340.0m/s - TC 2931 - INT 0.511

SIPE/N - Fiocchi T3-12/70-615 - 1.55x35gr/N.8 - Gualandi SuperG 22 - * - 57.70mm
- 628 Bar - V1 409.3m/s - V2 343.5m/s - TC 3138 - INT 0.556
- 667 Bar - V1 418.0m/s - V2 349.6m/s - TC 3120 - INT 0.563
- 667 Bar - V1 418.7m/s - V2 349.2m/s - TC 3063 - INT 0.560
- 697 Bar - V1 421.1m/s - V2 348.1m/s - TC 3016 - INT 0.565
- 717 Bar - V1 425.0m/s - V2 348.0m/s - TC 3034 - INT 0.567

SIPE/N - Nobel Sport T2-12/70-686 - 1.58x35gr/N.8 - VP15 - * - 58.00mm
- 588 Bar - V1 420.1m/s - V2 349.3m/s - TC 3069 - INT 0.484
- 700 Bar - V1 424.4m/s - V2 350.1m/s - TC 3111 - INT 0.617
- 701 Bar - V1 420.0m/s - V2 348.4m/s - TC 3086 - INT 0.615
- 738 Bar - V1 423.2m/s - V2 350.7m/s - TC 3114 - INT 0.617
- 744 Bar - V1 426.1m/s - V2 357.5m/s - TC 3069 - INT 0.626

GM3 - B&P T4-12/70-CX2000 - 1.50x28gr/N.8 - Gualandi SuperG 22 - * - 57.60mm
- 545 Bar - V1 428.3m/s - V2 352.0m/s - TC 2224 - INT 0.477
- 588 Bar - V1 432.9m/s - V2 346.7m/s - TC 2288 - INT 0.493
- 589 Bar - V1 434.1m/s - V2 341.7m/s - TC 2325 - INT 0.497
- 607 Bar - V1 435.4m/s - V2 350.9m/s - TC 2184 - INT 0.465
- 613 Bar - V1 437.4m/s - V2 355.3m/s - TC 2557 - INT 0.509

GM3 - Fiocchi T3-12/70-616 - 1.50x31gr/N.8 - Gualandi Biorientabile 21 - * - 57.60mm
- 650 Bar - V1 414.2m/s - V2 335.4m/s - TC 3166 - INT 0.548
- 657 Bar - V1 414.9m/s - V2 331.5m/s - TC 3124 - INT 0.545
- 677 Bar - V1 416.4m/s - V2 331.6m/s - TC 3148 - INT 0.541
- 691 Bar - V1 418.7m/s - V2 338.0m/s - TC 3022 - INT 0.551
- 694 Bar - V1 419.9m/s - V2 338.7m/s - TC 3041 - INT 0.551

PSB 1 - Cheddite T3-12/70-CX2000 - 1.65x31gr/N.8 - B&P Z2M-21 - * - 58.00mm
- 450 Bar - V1 398.2m/s - V2 327.3m/s - TC 3265 - INT 0.505
- 474 Bar - V1 400.9m/s - V2 330.8m/s - TC 3287 - INT 0.534
- 476 Bar - V1 401.3m/s - V2 330.7m/s - TC 3292 - INT 0.515
- 476 Bar - V1 401.4m/s - V2 328.7m/s - TC 3240 - INT 0.517
- 484 Bar - V1 405.7m/s - V2 337.4m/s - TC 3242 - INT 0.527

PSB 1 - Cheddite T2-12/70-CX2000 - 1.65x31gr/N.8 - Gualandi SuperG 19 - * - 58.00mm
- 559 Bar - V1 421.9m/s - V2 350.6m/s - TC 3090 - INT 0.529
- 569 Bar - V1 419.3m/s - V2 341.9m/s - TC 3018 - INT 0.543
- 569 Bar - V1 420.1m/s - V2 337.2m/s - TC 3125 - INT 0.541
- 589 Bar - V1 424.4m/s - V2 346.1m/s - TC 2967 - INT 0.540
- 624 Bar - V1 428.0m/s - V2 344.4m/s - TC 2951 - INT 0.546

PSB 1 - Cheddite T3-12/70-CX2000 - 1.75x35gr/N.8 - B&P Z2M-18 - * - 58.00mm
- 624 Bar - V1 417.7m/s - V2 348.0m/s - TC 3076 - INT 0.596
- 635 Bar - V1 417.6m/s - V2 347.4m/s - TC 3118 - INT 0.597
- 675 Bar - V1 422.5m/s - V2 345.2m/s - TC 2937 - INT 0.608
- 682 Bar - V1 424.2m/s - V2 347.4m/s - TC 2966 - INT 0.604
- 696 Bar - V1 425.2m/s - V2 351.6m/s - TC 2888 - INT 0.602

PSB 1 - Fiocchi T3-12/70-616 - 1.75x35gr/N.7,5 - Gualandi SuperG 17 - * - 58.30mm
- 688 Bar - V1 423.7m/s - V2 351.7m/s - TC 3201 - INT 0.623
- 745 Bar - V1 430.0m/s - V2 359.9m/s - TC 2990 - INT 0.626
- 791 Bar - V1 430.5m/s - V2 356.0m/s - TC 2831 - INT 0.625
- 800 Bar - V1 433.7m/s - V2 355.3m/s - TC 2955 - INT 0.633
- 874 Bar - V1 438.2m/s - V2 362.5m/s - TC 2833 - INT 0.633

PSB 1 - Fiocchi T3-12/70-616 - 1.80x35gr/N.8 - B&P Z2M-18 - * - 58.00mm
- 837 Bar - V1 439.2m/s - V2 354.9m/s - TC 2877 - INT 0.637
- 878 Bar - V1 443.3m/s - V2 361.8m/s - TC 2782 - INT 0.633
- 894 Bar - V1 444.5m/s - V2 368.6m/s - TC 2901 - INT 0.641
- 900 Bar - V1 450.2m/s - V2 365.3m/s - TC 2720 - INT 0.631
- 920 Bar - V1 447.4m/s - V2 372.7m/s - TC 2879 - INT 0.624

MBx32 - Fiocchi T5-12/70-686 - 1.60x31gr/N.8 - Gualandi Tubo + Φελλός [**] - * - 58.00mm
- 609 Bar - V1 409.2m/s - V2 337.9m/s - TC 3121 - INT 0.505
- 629 Bar - V1 411.4m/s - V2 344.6m/s - TC 3132 - INT 0.508
- 654 Bar - V1 416.8m/s - V2      m/s - TC 3147 - INT 0.522
- 697 Bar - V1 423.8m/s - V2      m/s - TC 3048 - INT 0.520
- 712 Bar - V1 411.9m/s - V2 333.1m/s - TC 2969 - INT 0.525

MBx32 - Nobel Sport T3-12/70-686 - 1.80x35gr/N.8 - B&P Z2M-21 - * - 58.30mm
- 575 Bar - V1 411.9m/s - V2 336.1m/s - TC 3648 - INT 0.611
- 646 Bar - V1 421.6m/s - V2 338.2m/s - TC 3273 - INT 0.617
- 657 Bar - V1 421.1m/s - V2 337.8m/s - TC 3336 - INT 0.621
- 665 Bar - V1 423.7m/s - V2 344.1m/s - TC 3287 - INT 0.623
- 684 Bar - V1 422.7m/s - V2 348.6m/s - TC 3321 - INT 0.625

MBx32 - Fiocchi T3-12/70-CX2000 - 1.80x35gr/N.8 - B&P Z2M-21 - * - 58.00mm
- 710 Bar - V1 426.0m/s - V2 351.8m/s - TC 3200 - INT 0.630
- 729 Bar - V1 425.9m/s - V2 342.3m/s - TC 3185 - INT 0.627
- 731 Bar - V1 428.7m/s - V2 346.0m/s - TC 3176 - INT 0.627
- 733 Bar - V1 428.8m/s - V2 348.8m/s - TC 3199 - INT 0.634
- 761 Bar - V1 430.6m/s - V2 345.2m/s - TC 3139 - INT 0.627

MBx36 - Fiocchi T4-12/70-688 - 1.85x35gr/N.8 - Gualandi SuperG 22 - * - 58.70mm
- 650 Bar - V1 422.3m/s - V2 356.3m/s - TC 3289 - INT 0.615
- 683 Bar - V1 424.8m/s - V2 350.9m/s - TC 3124 - INT 0.594
- 689 Bar - V1 427.3m/s - V2 360.0m/s - TC 3197 - INT 0.607
- 696 Bar - V1 428.5m/s - V2 360.1m/s - TC 3170 - INT 0.608
- 704 Bar - V1 430.1m/s - V2 369.6m/s - TC 3133 - INT 0.617

F2x32 - Cheddite T3-12/70-686 - 1.80x35gr/N.8 - B&P Z2M-21 - * - 58.00mm
- 669 Bar - V1 422.8m/s - V2 347.1m/s - TC 3356 - INT 0.606
- 691 Bar - V1 425.1m/s - V2 349.0m/s - TC 3231 - INT 0.615
- 692 Bar - V1 425.3m/s - V2 347.5m/s - TC 3373 - INT 0.611
- 693 Bar - V1 423.6m/s - V2 347.0m/s - TC 3193 - INT 0.610
- 697 Bar - V1 428.1m/s - V2 347.8m/s - TC 3352 - INT 0.605

F2x36 - Fiocchi T4-12/70-616 - 1.80x35gr/N.8 - Gualandi SuperG 19 - * - 58.00mm
- 613 Bar - V1 416.8m/s - V2 341.3m/s - TC 3865 - INT 0.626
- 730 Bar - V1 428.1m/s - V2 350.1m/s - TC 3386 - INT 0.632
- 757 Bar - V1 430.6m/s - V2 359.0m/s - TC 3400 - INT 0.637
- 827 Bar - V1 436.8m/s - V2 357.8m/s - TC 3356 - INT 0.651

F2x36 - Fiocchi T3-12/70-616 - 1.85x35gr/N.8 - Gualandi SuperG 19 - * - 58.00mm
- 663 Bar - V1 420.6m/s - V2 353.7m/s - TC 3469 - INT 0.623
- 678 Bar - V1 425.1m/s - V2 358.0m/s - TC 3405 - INT 0.636
- 695 Bar - V1 426.4m/s - V2 349.8m/s - TC 3319 - INT 0.632
- 719 Bar - V1 429.0m/s - V2 359.5m/s - TC 3168 - INT 0.635
- 747 Bar - V1 430.6m/s - V2 359.1m/s - TC 3256 - INT 0.630

REX x28 - Cheddite T3-12/70-CX2000 - 1.40x28gr/N.8 - Gualandi Biorientabile 21 - * - 57.80mm
- 568 Bar - V1 410.8m/s - V2 329.4m/s - TC 3181 - INT 0.488
- 629 Bar - V1 419.0m/s - V2 340.8m/s - TC 3071 - INT 0.497
- 667 Bar - V1 418.2m/s - V2 336.2m/s - TC 2965 - INT 0.502
- 667 Bar - V1 419.9m/s - V2 338.8m/s - TC 3070 - INT 0.504
- 690 Bar - V1 421.9m/s - V2 344.8m/s - TC 2957 - INT 0.505

REX x28 - Fiocchi T2-12/70-615 - 1.40x28gr/N.8 - B&P Z2M-24 - * - 58.00mm
- 624 Bar - V1 414.1m/s - V2 336.3m/s - TC 3093 - INT 0.488
- 634 Bar - V1 413.8m/s - V2 335.0m/s - TC 3058 - INT 0.475
- 656 Bar - V1 419.8m/s - V2 343.5m/s - TC 2961 - INT 0.482
- 671 Bar - V1 421.6m/s - V2 350.8m/s - TC 2994 - INT 0.492
- 693 Bar - V1 423.3m/s - V2 354.1m/s - TC 2945 - INT 0.489

REX x32 - Fiocchi T1-12/70-616 - 1.50x28gr/N.8 - Nobel Sport GT24 - * - 58.00mm
- 472 Bar - V1 408.2m/s - V2 329.6m/s - TC 3334 - INT 0.486
- 476 Bar - V1 410.1m/s - V2 334.6m/s - TC 3257 - INT 0.469
- 538 Bar - V1 416.8m/s - V2 337.0m/s - TC 3087 - INT 0.483
- 543 Bar - V1 417.2m/s - V2 333.8m/s - TC 3199 - INT 0.478
- 550 Bar - V1 416.8m/s - V2 337.5m/s - TC 3129 - INT 0.468

REX x32 - Nobel Sport T1-12/70-688 - 1.50x31gr/Nikel N.8 - Nobel Sport GT24 - * - 58.00mm
- 567 Bar - V1 402.5m/s - V2 340.0m/s - TC 3105 - INT 0.479
- 605 Bar - V1 408.5m/s - V2 341.8m/s - TC 3061 - INT 0.513
- 618 Bar - V1 406.3m/s - V2 343.5m/s - TC 3063 - INT 0.511
- 624 Bar - V1 406.9m/s - V2 337.9m/s - TC 3143 - INT 0.529
- 643 Bar - V1 407.7m/s - V2 342.4m/s - TC 3041 - INT 0.524

REX x36 - Cheddite T4-12/70-CX2000 - 1.80x36gr/N.8 - Nobel Sport GT21 - * - 58.00mm
- 566 Bar - V1 409.2m/s - V2 337.8m/s - TC 3170 - INT 0.570
- 602 Bar - V1 411.1m/s - V2 343.2m/s - TC 3203 - INT 0.599
- 663 Bar - V1 415.9m/s - V2 338.0m/s - TC 3133 - INT 0.596
- 695 Bar - V1 421.6m/s - V2 347.7m/s - TC 3036 - INT 0.584
- 747 Bar - V1 424.5m/s - V2 347.6m/s - TC 3042 - INT 0.613

TECNA/N - Clever T4-12/70-616 Silver - 1.85x40gr/N.5 - Cheddite Drago 20 - * - 58.50mm
- 727 Bar - V1 413.8m/s - V2 351.0m/s - TC 3165 - INT 0.675
- 742 Bar - V1 415.2m/s - V2 351.6m/s - TC 3083 - INT 0.672
- 751 Bar - V1 415.4m/s - V2 344.6m/s - TC 2965 - INT 0.662
- 785 Bar - V1 417.3m/s - V2 354.6m/s - TC 3039 - INT 0.683
- 794 Bar - V1 420.5m/s - V2 355.4m/s - TC 3054 - INT 0.661

TECNA/N - Cheddite T4-12/70-CX2000 - 1.70x40gr/N.5 - Cheddite Drago 20 - * - 58.00mm
- 771 Bar - V1 402.9m/s - V2 339.7m/s - TC 3016 - INT 0.637
- 819 Bar - V1 416.3m/s - V2 346.1m/s - TC 2974 - INT 0.642
- 831 Bar - V1 411.2m/s - V2 345.1m/s - TC 2917 - INT 0.659
- 846 Bar - V1 408.1m/s - V2 351.1m/s - TC 2981 - INT 0.664
- 848 Bar - V1 414.1m/s - V2 350.4m/s - TC 2949 - INT 0.653

TECNA/N - Fiocchi T5-12/70-615 - 1.80x40gr/N.5 - B&P Z2M-18 - * - 58.00mm
- 734 Bar - V1 419.7m/s - V2 348.8m/s - TC 3281 - INT 0.669
- 804 Bar - V1 422.7m/s - V2 355.6m/s - TC 3162 - INT 0.667
- 816 Bar - V1 423.4m/s - V2 356.2m/s - TC 3135 - INT 0.679
- 858 Bar - V1 433.2m/s - V2 361.1m/s - TC 3093 - INT 0.680
- 896 Bar - V1 430.2m/s - V2 360.8m/s - TC 3095 - INT 0.690

TECNA/N - B&P T4-12/70-615 - 1.80x40gr/N.5 - Gualandi SuperG Magnum - * - 58.60mm
- 799 Bar - V1 417.1m/s - V2 353.2m/s - TC 2648 - INT 0.659
- 808 Bar - V1 416.1m/s - V2 351.0m/s - TC 2653 - INT 0.637
- 852 Bar - V1 419.1m/s - V2 356.2m/s - TC 2586 - INT 0.665
- 881 Bar - V1 422.7m/s - V2 359.9m/s - TC 2556 - INT 0.669
- 897 Bar - V1 425.4m/s - V2 353.0m/s - TC 2521 - INT 0.658

TECNA/N - Fiocchi T5-12/70-616 - 1.80x40,5gr/N.5 - Gualandi SuperG 17 - * - 58.00mm
- 762 Bar - V1 405.3m/s - V2 336.3m/s - TC 3205 - INT 0.662
- 830 Bar - V1 409.7m/s - V2 355.1m/s - TC 3110 - INT 0.678
- 833 Bar - V1 414.5m/s - V2 355.1m/s - TC 3151 - INT 0.674
- 841 Bar - V1 412.5m/s - V2 343.2m/s - TC 3076 - INT 0.669
- 856 Bar - V1 410.8m/s - V2 343.5m/s - TC 3167 - INT 0.678

TECNA/N - Cheddite T5-12/70-CX1000 - 1.80x41gr/N.5 - B&P Z2M-18 - * - 58.20mm
- 794 Bar - V1 421.1m/s - V2 347.1m/s - TC 3066 - INT 0.676
- 833 Bar - V1 420.6m/s - V2 350.7m/s - TC 2979 - INT 0.673
- 844 Bar - V1 421.6m/s - V2 349.6m/s - TC 2902 - INT 0.678
- 860 Bar - V1 420.9m/s - V2 352.0m/s - TC 2889 - INT 0.679
- 860 Bar - V1 423.4m/s - V2 354.4m/s - TC 2936 - INT 0.371

TECNA/N - Fiocchi T4-12/70-616 - 1.88x42gr/N.5 - Clever - * - 58.00mm
- 857 Bar - V1 424.9m/s - V2 351.8m/s - TC 3020 - INT 0.685
- 894 Bar - V1 426.0m/s - V2 353.4m/s - TC 3040 - INT 0.685
- 920 Bar - V1 425.3m/s - V2 348.3m/s - TC 2834 - INT 0.691
- 946 Bar - V1 429.2m/s - V2 351.4m/s - TC 2856 - INT 0.687
- 963 Bar - V1 428.7m/s - V2 355.5m/s - TC 2869 - INT 0.704

M92S - Gordon T4-12/70-CX2000 - 2.05x41gr/N.5 - B&P Z2M-15 - * - 57.90mm
- 725 Bar - V1 418.6m/s - V2 354.2m/s - TC 2537 - INT 0.685
- 756 Bar - V1 420.1m/s - V2 358.0m/s - TC 2642 - INT 0.699
- 792 Bar - V1 422.9m/s - V2 353.8m/s - TC 2519 - INT 0.699
- 797 Bar - V1 424.5m/s - V2 354.6m/s - TC 2419 - INT 0.692
- 798 Bar - V1 421.1m/s - V2 344.6m/s - TC 2353 - INT 0.679

MG2 - Fiocchi T4-12/70-616 Gold - 1.90x40gr/N.5 - B&P Z2M-15 - * - 57.80mm
- 733 Bar - V1 409.9m/s - V2 345.2m/s - TC 3246 - INT 0.665
- 737 Bar - V1 413.0m/s - V2 337.1m/s - TC 3189 - INT 0.655
- 773 Bar - V1 416.6m/s - V2 353.0m/s - TC 3275 - INT 0.657
- 782 Bar - V1 416.3m/s - V2 354.0m/s - TC 3172 - INT 0.662
- 792 Bar - V1 417.4m/s - V2 347.4m/s - TC 3198 - INT 0.669

KEMIRA N340 - Fiocchi T4-12/70-616 - 1.80x38gr/N.8 - Gualandi SuperG 19 - * - 57.60mm
- 593 Bar - V1 403.0m/s - V2 331.1m/s - TC 3164 - INT 0.598
- 601 Bar - V1 404.5m/s - V2 335.7m/s - TC 3075 - INT 0.599
- 606 Bar - V1 405.0m/s - V2 337.3m/s - TC 3134 - INT 0.603
- 624 Bar - V1 405.6m/s - V2 337.2m/s - TC 2938 - INT 0.607
- 629 Bar - V1 407.5m/s - V2 340.1m/s - TC 3024 - INT 0.602

KEMIRA N350 - Cheddite T5-12/70-CX2000 - 2.00x40gr/N.5 - B&P Z2M-15 - * - 58.30mm
- 713 Bar - V1 412.6m/s - V2 346.7m/s - TC 3019 - INT 0.668
- 714 Bar - V1 410.8m/s - V2 346.9m/s - TC 2957 - INT 0.667
- 718 Bar - V1 413.2m/s - V2 348.9m/s - TC 2974 - INT 0.659
- 734 Bar - V1 415.0m/s - V2 351.1m/s - TC 2938 - INT 0.668
- 638 Bar - V1 400.1m/s - V2 341.1m/s - TC 3120 - INT 0.648

KEMIRA N350 - Fiocchi T5-12/70-616 - 2.05x40,5gr/N.5 - VP60 + 2x Χαρτάκι - O - 64.00mm
- 711 Bar - V1 408.2m/s - V2 343.6m/s - TC 3136 - INT 0.655
- 718 Bar - V1 408.4m/s - V2 350.7m/s - TC 3021 - INT 0.666
- 777 Bar - V1 412.7m/s - V2 346.0m/s - TC 2957 - INT 0.679
- 802 Bar - V1 418.1m/s - V2 347.4m/s - TC 2980 - INT 0.677
- 827 Bar - V1 418.2m/s - V2 343.0m/s - TC 2951 - INT 0.685

700X - Fiocchi T2-12/70-686 - 1.30x31gr/Nikel N.8 - AB 22 + Φελλός - * - 58.00mm
- 688 Bar - V1 412.5m/s - V2 339.9m/s - TC 3078 - INT 0.547
- 691 Bar - V1 413.7m/s - V2 338.9m/s - TC 3001 - INT 0.546
- 697 Bar - V1 413.6m/s - V2 334.7m/s - TC 3177 - INT 0.552
- 728 Bar - V1 416.6m/s - V2 351.0m/s - TC 3144 - INT 0.557
- 731 Bar - V1 417.4m/s - V2 343.2m/s - TC 2947 - INT 0.556

800X - Fiocchi T3-12/70-CX2000 - 1.70x35gr/Nikel N.8 - Gualandi SuperG 22 - * - 58.00mm
- 648 Bar - V1 403.8m/s - V2 330.7m/s - TC 3103 - INT 0.602
- 652 Bar - V1 405.8m/s - V2 334.5m/s - TC 3062 - INT 0.596
- 656 Bar - V1 404.3m/s - V2 337.0m/s - TC 3077 - INT 0.606
- 660 Bar - V1 407.6m/s - V2 338.4m/s - TC 3000 - INT 0.603
- 661 Bar - V1 407.9m/s - V2 332.2m/s - TC 3579 - INT 0.606

800X - Fiocchi T3-12/70-CX2000 - 1.75x35gr/N.8 - Nobel Sport GT21 - * - 57.80mm
- 651 Bar - V1 411.5m/s - V2 339.9m/s - TC 2972 - INT 0.606
- 654 Bar - V1 412.0m/s - V2 333.7m/s - TC 2981 - INT 0.605
- 673 Bar - V1 414.5m/s - V2 342.5m/s - TC 3001 - INT 0.608
- 695 Bar - V1 417.4m/s - V2 346.2m/s - TC 2927 - INT 0.606
- 703 Bar - V1 420.1m/s - V2 344.4m/s - TC 2877 - INT 0.609

800X - Nobel Sport T3-12/70-688 - 1.75x35gr/N.8 - Nobel Sport GT 21 - * - 57.70mm
- 656 Bar - V1 415.6m/s - V2 333.9m/s - TC 3126 - INT 0.616
- 681 Bar - V1 418.1m/s - V2 342.5m/s - TC 2947 - INT 0.619
- 686 Bar - V1 418.3m/s - V2 339.8m/s - TC 3010 - INT 0.620
- 700 Bar - V1 422.2m/s - V2 338.0m/s - TC 2882 - INT 0.625
- 709 Bar - V1 423.0m/s - V2 354.0m/s - TC 2920 - INT 0.627

800X - Fiocchi T5-12/70-686 - 1.80x35gr/N.8 - Nobel Sport GT21 - * - 57.60mm
- 682 Bar - V1 420.7m/s - V2 343.5m/s - TC 3041 - INT 0.607
- 729 Bar - V1 424.2m/s - V2 350.8m/s - TC 2908 - INT 0.616
- 744 Bar - V1 425.6m/s - V2 340.0m/s - TC 2926 - INT 0.618
- 744 Bar - V1 425.1m/s - V2 344.6m/s - TC 2828 - INT 0.623
- 750 Bar - V1 428.4m/s - V2 354.4m/s - TC 2877 - INT 0.629

800X - Cheddite T3-12/70-CX1000 - 1.77x35gr/N.8 - Gualandi SuperG 22 - * - 57.70mm
- 691 Bar - V1 418.2m/s - V2 347.1m/s - TC 2980 - INT 0.617
- 722 Bar - V1 420.1m/s - V2 347.3m/s - TC 2951 - INT 0.627
- 729 Bar - V1 426.2m/s - V2 358.8m/s - TC 2820 - INT 0.630
- 734 Bar - V1 428.6m/s - V2 363.6m/s - TC 2884 - INT 0.635
- 762 Bar - V1 430.0m/s - V2 362.9m/s - TC 2899 - INT 0.640

800X - Browning T3-12/70-209W - 1.85x40gr/N.5 - LB6 - * - 58.50mm
- 711 Bar - V1 411.1m/s - V2 344.0m/s - TC 3110 - INT 0.675
- 719 Bar - V1 410.8m/s - V2 342.2m/s - TC 3050 - INT 0.677
- 726 Bar - V1 411.4m/s - V2 343.0m/s - TC 3046 - INT 0.670
- 734 Bar - V1 413.1m/s - V2 338.3m/s - TC 3012 - INT 0.676
- 770 Bar - V1 417.4m/s - V2 356.1m/s - TC 2923 - INT 0.680

W450/700 - Fiocchi T3-12/70-616 - 1.65x31gr/N.8 - Gualandi SuperG 22 - * - 57.70mm
- 628 Bar - V1 409.3m/s - V2 343.5m/s - TC 3138 - INT 0.556
- 667 Bar - V1 418.0m/s - V2 349.6m/s - TC 3120 - INT 0.563
- 667 Bar - V1 418.7m/s - V2 349.2m/s - TC 3063 - INT 0.560
- 697 Bar - V1 421.1m/s - V2 348.1m/s - TC 3016 - INT 0.565
- 717 Bar - V1 425.0m/s - V2 348.0m/s - TC 3034 - INT 0.567

W540/900 - Cheddite T4-12/70-CX2000 - 2.40x40gr/N.5 - Gualandi SuperG 19 - * - 57.80mm
- 738 Bar - V1 442.1m/s - V2 365.8m/s - TC 2970 - INT 0.714
- 767 Bar - V1 444.9m/s - V2 371.1m/s - TC 2961 - INT 0.724
- 776 Bar - V1 443.4m/s - V2 372.6m/s - TC 2984 - INT 0.724
- 778 Bar - V1 443.7m/s - V2 375.3m/s - TC 2942 - INT 0.719
- 801 Bar - V1 450.6m/s - V2 378.6m/s - TC 2854 - INT 0.720

W540/900 - Fiocchi T5-12/70-616 Gold - 2.35x40gr/N.5 - Gualandi SuperG 17 - * - 57.80mm
- 806 Bar - V1 442.0m/s - V2 370.2m/s - TC 2931 - INT 0.723
- 810 Bar - V1 439.5m/s - V2 365.1m/s - TC 2927 - INT 0.727
- 820 Bar - V1 440.4m/s - V2 363.4m/s - TC 2891 - INT 0.726
- 824 Bar - V1 441.3m/s - V2 373.1m/s - TC 2901 - INT 0.728
- 834 Bar - V1 444.5m/s - V2 365.3m/s - TC 2819 - INT 0.733

 

 

Σημείωση: Δημοσιεύουμε και σας μεταφέρουμε, με κάθε επιφύλαξη, όλα τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώσαμε από το διαδίκτυο, λόγο του ότι δεν έχουμε την δυνατότητα επαλήθευσης. Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν συνιστούμε την αντιγραφή, την αναπαραγωγή και την συναρμολόγησή τους προς χρήση, χωρίς προηγουμένως να έχουν δοκιμαστεί στον απαραίτητο βλητικό σταθμό!

[**] Κατά την συναρμολόγηση, κόπηκε κατάλληλα και εγκάρσια ο συγκεντρωτήρας Tube, ώστε να δημιουργηθούν φτεράκια για να χαμηλόσουν οι αναπτυσσόμενες πιέσεις και επίσης προστέθηκε φελλός ως αμορτισέρ! Εφόσον δεν γίνουν αυτές οι άκρως απαραίτητες ενέργειες, ενδεχομένως οι πιέσεις να ξεπεράσουν τα 1.200~1.300 bar!

 

Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες για τα Setup και για τα Φυσίγγια που σας παρουσιάζουμε μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνον για λόγους πληροφόρησης σε θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες, εφόσον προηγουμένως δεν έχουν δοκιμαστεί σωστά σε κάποιον πιστοποιημένο βλητικό σταθμό και δεν έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις ασφαλείας! Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι ίδια όλα τα κυνηγετικά όπλα και σας υπογραμμίζουμε επίσης ότι τα ίδια ή πανομοιότυπα κυνηγετικά υλικά, ενδέχεται να διαφέρουν ακόμη και αρκετά σημαντικά μεταξύ τους ανά διαφορετικές παρτίδες παραγωγής και όχι μόνον!ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΕΚ 147Α Ν.2168/1993 & ΦΕΚ 242Α Ν.3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2020 - All rights reserved