ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΛΑΣΚΑΣ & ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - TERMS & ©ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΠΛΩΝ & ΦΥΣΙΓΓΙΩΝΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗΣΠΡΟΦΙΛΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΕ.Μ.Α. ΛΑΣΚΑΣ
- ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΠΥΡΙΤΙΔΑ SP8

Ποιοτική φωτογράφηση της σφραγισμένης πυρίτιδας SP8 με Lot παραγωγής

- ΠΥΡΙΤΙΔΑ SSB150

Ποιοτική φωτογράφηση της πυρίτιδας SSB-150 για ατσάλινα σκάγια με Lot παραγωγής

- ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΠΥΡΙΤΙΔΑ CSB1M

Ποιοτική φωτογράφηση της σφραγισμένης πυρίτιδας CSB-1-M με Lot παραγωγής

- A1 Special M92s MG2

Ποιοτική φωτογράφηση των πυρίτιδων A1 Special, M92s και MG2 με Lot παραγωγής

- G3000 MBx32 MBx36

Ποιοτική φωτογράφηση των πυρίτιδων G3000, MBx32 και MBx36 με Lot παραγωγής

- ΝΕΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΥΡΙΤΙΔΕΣ

Ορίστε κύριοι, πως ακριβώς είναι οι αυθεντικές συσκευασίες, των εξής σφραγισμένων πυρίτιδων: A0, TECNAN, SP2 & SP3

- ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΥΡΙΤΙΔΕΣ

Ορίστε κύριοι, πως ακριβώς είναι οι αυθεντικές συσκευασίες, των εξής σφραγισμένων πυρίτιδων: A1, C7, GM3, S4N & SIPEN

- A0 & PSB2 SPECIAL

Ποιοτική φωτογράφηση των πυρίτιδων A0 και PSB-2 Special με Lot παραγωγής

- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 21 ΠΥΡΙΤΙΔΩΝ

Σας παρουσιάζουμε τις εξής 21 πυρίτιδες, σε ηψηλή ποιότητα φωτογράφησης και με τα Lot παραγωγής: 206-S, 206-SV, 206-V, A1, AQUILA, AQUILA-SV, AS, C7, CH6, CSB-1, CSB-5, CSB-6, D20, DRAGO, GM3, GRANULAR, PSB-1, PSB-2, S4N, SIPEN, TECNAN

- ΠΙΘΑΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ

Όταν είσαι το πρώτο και ίσως το μοναδικό μαγαζί στην Ελλάδα που έχεις καταφέρει να εναρμονιστείς σε όλες τις προδιαγραφές της νέας νομοθεσίας, τότε είναι σίγουρα αρκετά πιθανό, αλλά και εξίσου αρκετά λογικό, να προκαλέσεις παντός είδους αντιδράσεις!

- ΑΓΟΡΑ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΕΝΤΑΥΡΟ

Ορίστε κύριοι πως αγοράζουμε νόμιμα τις κυνηγετικές και τις σκοπευτικές πυρύτιδες, όπου υπάγονται στην κατηγορία 1.3C, από το κατάστημα Κένταυρος

- ΑΓΟΡΑ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ορίστε κύριοι τι ακριβώς ισχύει αυτή την στιγμή στην Ελλάδα, για την αγορά κυνηγετικής και σκοπευτικής πυρίτιδας, από ιδιώτες κυνηγούς και ιδιώτες σκοπευτές!

- ΑΓΟΡΑ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Ορίστε κύριοι τι ακριβώς ισχύει αυτή την στιγμή στην γειτονική μας χώρα, για την αγορά κυνηγετικής και σκοπευτικής πυρίτιδας, από ιδιώτες κυνηγούς και σκοπευτές!

- ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ

Ανεπίσημη ενημέρωση σχετικά με την μελλοντικά επικείμενη τροπολογία, ως προς την αγορά κυνηγετικής και σκοπευτικής πυρίτιδας από τους νόμιμους ιδιογομωτές!

- PSB2

Σας παρουσιάζουμε την Ισπανική μονοβασική πυρίτιδα PSB2, με βάση την νιτροκυτταρίνη και την χημική επεξεργασία της πλήρους ζελατινοποίησης!

- CSB5

Παρουσίαση της Ισπανικής μονοβασικής πυρίτιδας CSB5, με βάση την νιτροκυτταρίνη!

- 206SV Vs CSB6

Σας παρουσιάζουμε δυο μονοβασικές πυρίτιδες που δημιουργήθηκαν για καθαρά σκοπευτική χρήση και τον τρόπο κατά τον οποίον θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για κάποιες συγκεκριμένες ελαφρές και ταχύτατες πολυσταδιακές κυνηγετικές γομώσεις!

- SP2

Σας παρουσιάζουμε την άκρως υπερπροοδευτική πυρίτιδα SP2, όπου απευθύνεται μόνον στους πάρα πολύ έμπειρους και στους εξίσου επιδέξιους ιδιογομωτές.

- C7 Vs SIDNA

Σας παρουσιάζουμε δυο αδελφές πυρίτιδες, όπου δημιουργήθηκαν για καθαρά κυνηγετική χρήση και εξετάζουμε ενδελεχώς τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά!

- A0

Σας παρουσιάζουμε την υπερπροοδευτική μονοβασική πυρίτιδα A0, όπου βασίζεται στην νιτροκυτταρίνη και απευθύνεται σε αρκετά έμπειρους ιδιογομωτές!

- M92S

Σας παρουσιάζουμε την τροποποιημένη μονοβασική πυρίτιδα M92S, όπου η χημική της σύσταση βασίζεται κυρίως στην νιτρογλυκερίνη και παράλληλα κατατάσσετε στις υπερπροοδευτικές πυρίτιδες!

- G2000 Vs AQUILA SV

Σας παρουσιάζουμε δυο μονοβασικές πυρίτιδες που δημιουργήθηκαν για καθαρά σκοπευτική χρήση και τον τρόπο κατά τον οποίον θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για κάποιες συγκεκριμένες ελαφριές και ταχύτατες κυνηγετικές γομώσεις!

- PRIMA V

Σας παρουσιάζουμε την μονοβασική σκοπευτική πυρίτιδα κοκκοειδούς σχήματος και τον τρόπο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για κυνηγετική χρήση!

- AS

Σας παρουσιάζουμε την γνωστή μονοβασική και σκοπευτική πυρίτιδα, όπως και τον τρόπο όπου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κυνηγετικά, από έμπειρους κυνηγούς και ιδιογομωτές!

- F2x28

Παρουσίαση της σκοπευτικής πυρίτιδας F2x28 και ανάλυση των τεχνικών και των κυνηγετικών της δυνατοτήτων!

- G3000

Παρουσίαση της μονοβασικής πυρίτιδας G3000 και ανάλυση της χημικής της σύστασης!

- TECNAn

Σας παρουσιάζουμε την θρυλική διβασική πυρίτιδα TecnaN, όπου βασίζεται στην νιτρογλυκερίνη και παράλληλα κατατάσσετε στις υπερπροοδευτικές πυρίτιδες!

- JK6B

Σας παρουσιάζουμε την γνωστή μονοβασική πυρίτιδα JK6/B, με βάση την νιτροκυτταρίνη και την επεξεργασία της πλήρους ζελατινοποίησης, στην νέα της μορφή και όπως πλέον εισάγεται στην χώρα μας!

- PSB1

Σας παρουσιάζουμε την Ισπανική μονοβασική πυρίτιδα PSB1, με βάση την νιτροκυτταρίνη και την χημική επεξεργασία της πλήρους ζελατινοποίησης!

- A1 SPECIAL

Σας παρουσιάζουμε την φημισμένη μονοβασική πυρίτιδα A1 Special ή Speciale, όπως συνηθίζεται να αποκαλείται από τους γείτονές μας, όπου βασίζεται στην νιτροκυτταρίνη και απευθύνεται ως επί το πλείστον σε έμπειρους ιδιογομωτές!

- D20 Vs D20x28

Σας παρουσιάζουμε τις μονοβασικές πυρίτιδες D20 & D20x28, με βάση την νιτροκυτταρίνη και το δισκοειδές σχήμα!

- 206S

Σας παρουσιάζουμε την Ιταλική μονοβασική πυρίτιδα, με βάση την νιτροκυτταρίνη και του δισκοειδούς σχήματος, όπου είναι απόγονος της θρυλικής πυρίτιδας 205S!

- DRAGO

Σας παρουσιάζουμε την Ιταλική μονοβασική πυρίτιδα, δισκοειδούς κοπής, με βάση την νιτροκυτταρίνη!

- GRANULAR

Παρουσίαση της Ιταλικής μονοβασικής πυρίτιδας, ακανόνιστης κοκκοειδούς μορφής με βάση την νιτροκυτταρίνη!

- AQUILA

Σας παρουσιάζουμε την γνωστή μονοβασική πυρίτιδα, όπου βασίζεται στην νιτροκυτταρίνη και απευθύνεται τόσο σε αρχάριους...όσο και σε έμπειρους ιδιογομωτές!

- A1

Σας παρουσιάζουμε την γνωστή μονοβασική πυρίτιδα, όπου βασίζεται στην νιτροκυτταρίνη και απευθύνεται τόσο σε αρχάριους...όσο και σε έμπειρους ιδιογομωτές!

- MBx32

Σας παρουσιάζουμε την τροποποιημένη μονοβασική πυρίτιδα MBx32, όπου η χημική της σύσταση βασίζεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην νιτροκυτταρίνη και παράλληλα κατά ένα αρκετά μικρότερο ποσοστό στην νιτρογλυκερίνη, με αποτέλεσμα να δέχεται την αυτόματη επεξεργασία της ζελατινοποίησης κατά την παραγωγής της!

- MBx36

Σας παρουσιάζουμε την τροποποιημένη μονοβασική πυρίτιδα MBx36, όπου η χημική της σύσταση βασίζεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην νιτροκυτταρίνη και παράλληλα κατά ένα αρκετά μικρότερο ποσοστό στην νιτρογλυκερίνη, με αποτέλεσμα να δέχεται την αυτόματη επεξεργασία της ζελατινοποίησης κατά την παραγωγής της!

- GM3

Σας παρουσιάζουμε την γνωστή μονοβασική πυρίτιδα, όπου βασίζεται στην νιτροκυτταρίνη και στην πλήρη ζελατινοποίηση!

- S4N Vs SIPEN

Σας παρουσιάζουμε τις θρυλικές διβασικές πυρίτιδες S4n & SipeN και παράλληλα αναλύουμε ενδελεχώς την βλητική τους συμπεριφορά και τις πρακτικές τους δυνατότητες, εντός των κυνηγετικών τερέν!

- C7 x32

Σας παρουσιάζουμε την παλαιά και την νέα μορφή της πλήρως ζελατινοποιημένης μονοβασικής πυρίτιδας C7, για βάρη γομώσεων περί τα 32 γραμμάρια και παράλληλα σας περιγράφουμε την βλητική της συμπεριφορά!

Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες για τα Setup και για τα Φυσίγγια που σας παρουσιάζουμε μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνον για λόγους πληροφόρησης σε θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες, εφόσον προηγουμένως δεν έχουν δοκιμαστεί σωστά σε κάποιον πιστοποιημένο βλητικό σταθμό και δεν έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις ασφαλείας! Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι ίδια όλα τα κυνηγετικά όπλα και σας υπογραμμίζουμε επίσης ότι τα ίδια ή πανομοιότυπα κυνηγετικά υλικά, ενδέχεται να διαφέρουν ακόμη και αρκετά σημαντικά μεταξύ τους ανά διαφορετικές παρτίδες παραγωγής και όχι μόνον!ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΕΚ 147Α Ν.2168/1993 & ΦΕΚ 242Α Ν.3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2020 - All rights reserved