ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΛΑΣΚΑΣ

ΖΕΛΑΤΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ

Όλες οι κυνηγετικές πυρίτιδες, ανεξαρτήτως εάν είναι μονοβασικές ή διβασικές, είναι βασισμένες στην νιτροκυτταρίνη και επίσης περιέχουν κάποια μικροποσότητα νιτρικών αλάτων! Οι μονοβασικές πυρίτιδες, έχουν ως βασική χημική ένωση την νιτροκυτταρίνη, ενώ οι τροποποιημένες μονοβασικές όπως και οι διβασικές πυρίτιδες, αποτελούνται από νιτροκυτταρίνη και από ένα προκαθορισμένο ποσοστό νιτρογλυκερίνης.

Η νιτρογλυκερίνη λόγο της φύσης της, προσφέρει στην πυρίτιδα μια καλή ζελατινοποίηση και την καθιστά αδιάβροχη! Οι μονοβασικές πυρίτιδες, που σαφέστατα δεν περιέχουν νιτρογλυκερίνη, δεν είναι ζελατινοποιημένες και άρα θα πρέπει να ζελατινοποιηθούν, ώστε να μην επηρεάζονται από την υγρασία.

Η ζελατινοποίηση της πυρίτιδας είναι μια χημική διαδικασία, με απώτερο σκοπό την προστασία της από την υγρασία, όμως για να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα, θα πρέπει να γίνεται σωστά και χωρίς να μεταβάλλεται η προοδευτικότητά της, από την στιγμή που θα πρέπει να ζελατινοποιηθεί.

Η ζελατινοποίηση από μόνη της, θα μεταβάλλει την προοδευτικότητα της πυρίτιδας, διότι κατά την διαδικασία αυτή και με τις προσθήκες που γίνονται, η χημική σύσταση της πυρίτιδας αλλάζει μορφή!

Για την πλήρη ζελατινοποίηση μιας μονοβασικής πυρίτιδας, απαιτείται η προσθήκη ακετόνης, όπου τα φύλλα της πυρίτιδας αλλάζουν και γίνονται στερεά φύλλα ζελατίνης, για να κοπούν αργότερα στην κατάλληλη μορφή. Στις διβασικές πυρίτιδες η ζελατινοποίηση, επιτυγχάνεται με την προσθήκη νιτρογλυκερίνης σε ποσοστό μέχρι και 48%, διότι η νιτρογλυκερίνη χρειάζεται κάποια επιπρόσθετα χημικά που βοηθούν την διαδικασία ανάφλεξης και τέλος στις τροποποιημένες μονοβασικές προστίθεται κάποιο ποσοστό ακετόνης και έπειτα κάποιο ποσοστό νιτρογλυκερίνης. Η προσθήκη της νιτρογλυκερίνης, μεταβάλλει την χημική σύσταση των φύλλων της πυρίτιδας και τους προσδίδει την μορφή της λαδωμένης ζελατίνης.

Ο βαθμός ζελατινοποίησης που θα υποστεί κάποια συγκεκριμένη πυρίτιδα, θα διαμορφώσει και την τελική προοδευτικότητά της, αφού όσο περισσότερο ζελατινοποιημένη προκύψει από αυτή την χημική διαδικασία...σε σχέση με τα στάνταρ, τόσο περισσότερο θα μεταβληθεί και η αρχική της προοδευτικότητά, καθιστώντας την πιο προοδευτική!

Το κλασσικότερο παράδειγμα διαφοροποίησης στην προοδευτικότητα κάποιας ζελατινοποιημένης πυρίτιδας, είναι αυτό των S4n και SipeN, με την δεύτερη να είναι προοδευτικότερη, λόγο του πάχους των φυλλαδίων της.

Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι η πυρίτιδα JK6/b, αναμφισβήτητα διατηρεί τον τίτλο της θρυλικής μονοβασικής πυρίτιδας, που απέδιδε τα μέγιστα ακόμη και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, πράγμα που όφειλε στον πολύ καλό βαθμό ζελατινοποίησης που περιείχε, όπως και στα υψηλά στάνταρ παραγωγής του τότε εργοστασίου!

Ενδεχομένως ένα ενδεικτικό παράδειγμα μεταβολής προοδευτικότητας, μιας συγκεκριμένης πυρίτιδας από τον βαθμό ζελατινοποίησής της, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι αυτό της GM3...όπου κατά το παρελθόν, υπήρξαν αναμφισβήτητα Lot με εντελώς διαφορετική προοδευτικότητα, σε σχέση με τα στάνταρ της πυρίτιδας!

<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <--- 

Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες, σχετικά με τα άρθρα όπου σας παρουσιάζουμε εντός της παρούσης κατηγορίας ή μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνο για λόγους πληροφόρησης σε αυστηρά θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες μας!

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ 147 Α - Ν. 2168/1993 & Ν. 3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2019 - All rights reserved