ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣΛΑΣΚΑΣ

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Αγαπητοί φίλοι, σας ενημερώνουμε ότι υπεγράφη η νέα ρυθμιστική απόφαση για την κυνηγετική περίοδο 2016-2017 και τα πράγματα σε γενικές γραμμές παραμένουν ως έχουν, πλην κάποιον μικροτροποποιήσεων όπου σας αναφέρουμε επιγραμματικά:

  1. Ασπρομετωπόχηνα: Λήξη στις 31/01/2017 αντί 10/02/2017
  2. Αγριόχοιρος: Όριο κάρπωσης 6 ανά ομάδα αντί των 5 ανά ομάδα, ενώ στη Πελοπόννησο και Εύβοια το όριο κάρπωσης γίνεται 10 αγριόχοιρους ανά ομάδα
  3. Πετροπέρδικα: Απαγόρευση κυνηγιού στο Χέλμο
  4. Αλεπού: Έναρξη στις 20/08/2017 μόνο για τις ζώνες διάβασης αποδημητικών
<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <---ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ 147 Α - Ν. 2168/1993 & Ν. 3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2018 - All rights reserved