ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΛΑΣΚΑΣ

ΒΛΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΕΙΣ ΑΤΟΠΟΝ ΑΠΑΓΩΓΗ

Αγαπητοί φίλοι, η πλέον πασίγνωστη Ευκλείδεια φράση Εις Άτοπον Απαγωγή, μπορεί να θεωρηθεί ως μια απταίστως διαδεδομένη και ως μια εξίσου άρτια παγιωμένη μαθηματική μέθοδος και αυτό βεβαίως είναι κάτι το εντελώς αδιαμφισβήτητο!

Πως όμως εμείς ως ιδιογομωτές, θα μπορούσαμε να προβούμε σε τέτοιου είδους ενέργειες και πως θα μπορούσαμε να αποκομίσουμε θετικά αποτελέσματα από μία άρτια μαθηματική μέθοδο; Μα φυσικά κατανοώντας και χρησιμοποιώντας σωστά τη μέθοδο αυτή και παράλληλα δημιουργώντας τις σωστές προϋποθέσεις ώστε να μας επιτραπεί η εφαρμογή της επί τούτου!

Σε πρώτο ρόλο λοιπόν, θα πρέπει να θέσουμε ορισμένες άρτια επιλεγμένες παραμέτρους, ενώ σε δεύτερο ρόλο, θα πρέπει να ορίσουμε το εύρος όπου θα πρέπει να κινηθούμε και παράλληλα τον ακριβή τρόπο κατά τον οποίον θα πρέπει να το πράξουμε!

Ας δοκιμάσουμε όμως να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και ας επικεντρώσουμε την προσοχή μας στις παρακάτω απλές σκέψεις:

 • Ερώτηση: Άσπρο ή Μαύρο
 • Κριτήριο: Ένα από τα δύο
 • Απάντηση: Άσπρο
 • Συνεπάγεται: Απόρριψη μαύρου

Ο παραπάνω τρόπος είναι απλά ένας απλούστατος συλλογισμός δια μέσου της Εις Άτοπον Απαγωγής, όπου το συγκεκριμένο κριτήριο μας φέρει προ τετελεσμένων γεγονότων και μάλιστα σε ένα άρτια δεδομένο αποτέλεσμα!

Ας δούμε τώρα πως θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την εν λόγο μέθοδο στο δικό μας πεδίο και πως γίνεται η σχετική παραμετροποίηση των τόσων και τόσων διαφορετικών και διαφοροποιημένων παραγόντων όπου επιδρούν μεμονωμένα και παράλληλα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ορισμένα ασφαλή συμπεράσματα!

Έστω λοιπόν ότι ορίζουμε ως βασικό κριτήριο την ανάλυση μιας βολής και την μετέπειτα πιθανή σύγκρισή της, σε ένα συγκεκριμένο εύρος πεδίου και χρησιμοποιώντας ορισμένα προεπιλεγμένα κριτήρια, ώστε να μας επιτραπεί τουλάχιστον μια σχετική παραμετροποίηση επί του συνόλου των παραγόντων και τουλάχιστον επί του πιθανού ενδεικτικού αποτελέσματος:

 • Κάννη: 70 εκατοστά
 • Τσοκ: ***
 • Γόμωση: 36 gr/Ν.5
 • Απόσταση βολής: 30 μέτρα
 • Αποτύπωση βολής: πίνακας

Από τα παραπάνω συμπεράνουμε άμεσα ότι δεν έχουμε παραμετροποιήσει πλήρως την δοκιμή μας, διότι απλά γνωρίζουμε ότι το όπλο φέρει κάννη μήκους 70 εκατοστών και τσοκάρισμα ***, την απόσταση και την δισδιάστατη αποτύπωση της βολής, αλλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά του αυλού [θαλάμη, κώνος, διάμετρος, φινίρισμα και ποιότητα αυλού, μέταλλο, ελαστικότητα, κτλ.] και εξίσου δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τα επιπλέον χαρακτηριστικά της γόμωσης των 36 gr/Ν.5 [setup]

Έστω λοιπόν ότι τα 36 gr σκάγια Ν.5 έχουν ειδικό βάρος 11.108 και διάμετρο 2.90, γεγονός όπου θα μας έδινε περί τα 254 σκάγια, εφόσον συζητάμε για κλασικά μολύβδινα σκάγια μαζικής παραγωγής και έστω ότι το τσοκάρισμα *** φέρει σύσφιξη -0.50 χιλιοστών σε σχέση με τον αυλό του όπλου της δοκιμής, γεγονός όπου μας ορίζει τα παρακάτω στοιχεία:

 • Η συγκέντρωση θα ορισθεί από την αποτύπωση της επιτυχίας εντός του κύκλου των 75 εκατοστών / 254
 • Το παραπάνω ποσοστό θα μας δώσει μια σχετικά εμπειρική ένδειξη επί της προκαθορισμένης απόστασης των 30 μέτρων
 • Ο πίνακας θα μας προσφέρει μια άκρως δισδιάστατη αποτύπωση και την σχετική ένδειξη συγκέντρωσης ή διασποράς

Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία και τις ανάλογες ενδείξεις, συμπεράνουμε άμεσα και δια της Εις Άτοπον Απαγωγής, ότι:

 • Μπορούμε να γνωρίζουμε το ποσοστό της συγκέντρωσης, χωρίς να γνωρίζουμε ποιά σκάγια θα φθάσουν πρώτα στον στόχο
 • Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το μήκος της ατράκτου και την μορφή της
 • Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το εύρος ανοίγματος της βολής μας και την σχετική διασπορά της επί του πεδίου
 • Δεν μας δίδεται καμία ένδειξη ως προς την διάτρηση των σκαγιών μας
 • Δεν μας δίδεται απολύτως καμία ένδειξη ως προς την διαφορά κινητικής ενέργειας των περιφερειακών σκαγιών μας
 • Κτλ...κτλ...κτλ...

Τι θα μπορούσε όμως να γίνει, εάν και εφόσον αποφασίσουμε να χρησιμοποιήσουμε στα παραπάνω πεδία ακόμη περισσότερο την παραμετροποίηση και εάν προσπαθήσουμε να γίνουμε περισσότερο συγκεκριμένοι, επί του παρόντος ζητήματος;

 • Θα πρέπει να ορισθούν νέα πεδία
 • Θα πρέπει να γίνουν επαληθεύσεις
 • Θα πρέπει να γίνουν σωστές επιλογές
 • Θα πρέπει να τεθούν συγκεκριμένες βάσεις
 • Κτλ...κτλ...κτλ...

Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, εδώ πέρα πλέον δεν πρόκειται για κάτι το οποίο μπακαλίστικα μπορεί και να αποτυπωθεί φραστικά, ως μπάτε σκύλοι αλέστε, αλλά θα πρέπει να γίνουν σωστές επιλογές και μάλιστα με σταδιακές αποτροπές λάθους, έπειτα από επαναλήψεις όπου θα μας ζητήσουν χρόνο και χρήμα και τέλος θα πρέπει να μην επαναπαυθούμε σε ορισμένες φαινομενικά επιτυχίες...διότι μπορούν να αποβούν μάταιες και να μεταστραφούν σε κυνηγετικές αποτυχίες, τόσο για εμάς τους ίδιους, όσο και για τους συναδέλφους όπου ενδεχομένως θα έχουμε λανθασμένα ενθουσιάσει...από το όποιο δικό μας λάθος!!!

Κλείνοντας λοιπόν το παρόν άρθρο, επιθυμούμε να σας μεταφέρουμε ορισμένα δικά μας βασικά συμπεράσματα, όπου δεν βασίζονται απλά στα κριτήρια της Εις Άτοπον Απαγωγής, αλλά αποτελούν εξίσου δικές μας ασταμάτητες και άκρως παραμετροποιημένες πρακτικές δοκιμές εντός των κυνηγετικών τερέν και μάλιστα επί σειρά ετών:

 • Αυτό που δείχνει να σκοτώνει το θήραμα στον πίνακα, δεν το σκοτώνει απαραίτητα και στον κυνηγότοπο
 • Ο πίνακας δεν ματώνει και ούτε απομακρύνεται κοψόφτερος, ώστε να σβήσει παρακάτω για να χαθεί από το πεδίο μας
 • Το setup που σκοτώνει σήμερα, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα σκοτώσει το ίδιο καλά και αύριο
 • Το setup που σκοτώνει άψογα στην έναρξη, δεν μπορεί να μας εξασφαλίζει πάντα το ίδιο αποτέλεσμα και μετέπειτα
 • Δεν είναι εύκολο να χρησιμοποιήσουμε ένα και μοναδικό setup, εντός του εύρους μιας ολόκληρης κυνηγετικής σεζόν
 • Δεν είναι ακατόρθωτο να δημιουργηθεί ένα καλό setup για όλη την κυνηγετική σεζόν και για ένα συγκεκριμένο θήραμα
 • Η πρακτική, η προσεκτική και η άρτια επιλεγμένη παραμετροποίηση συγκεκριμένων μεταβλητών, μπορεί να μας αποδείξει σαφέστατα πράγματα μέσω των σχετικών επαληθεύσεων και παράλληλα μπορεί να μας διδάξει κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα, όπου απλά μπορεί και να μην έχουν ακόμη γραφεί σε κάποιο σχετικό έντυπο ή βιβλίο
<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <--- 

Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες, σχετικά με τα άρθρα όπου σας παρουσιάζουμε εντός της παρούσης κατηγορίας ή μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνο για λόγους πληροφόρησης σε αυστηρά θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες μας!

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ 147 Α - Ν. 2168/1993 & Ν. 3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2019 - All rights reserved