ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΛΑΣΚΑΣ

ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΛΑΚΤΙΣΜΑ ΕΝΟΣ ΟΠΛΟΥ

Σε προηγούμενο άρθρο [ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΓΟΜΩΣΗΣ], είχαμε αναλύσει την διαφορά του πραγματικού βάρους μιας συγκεκριμένης γόμωσης, σε συνάρτηση με το ονομαστικό της βάρος!

Με το παρόν άρθρο, θα σας παρουσιάσουμε την εις βάθος τεχνική ανάλυση του πραγματικού λακτίσματος που δέχεται ο χειριστής ενός όπλου. Όπως όλοι γνωρίζουμε και βάση των θεμελιωδών νόμων της Φυσικής επιστήμης, η οποιαδήποτε δράση, θα προκαλέσει μια ίση αντίδραση!

Κατά την έκρηξη μιας συγκεκριμένης γόμωσης, ο χειριστής του όπλου, θα δεχθεί μια σχετική αντίδραση που θα συσχετίζεται με το πραγματικό λάκτισμα του όπλου, όπως και με το αισθητό λάκτισμα που θα περάσει στον χειριστή. Αψηφώντας λοιπόν το αισθητό λάκτισμα που θα περάσει στον χειριστή, λόγο του ότι αυτό εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες δευτερεύουσας σημασίας, θα ασχοληθούμε με το πραγματικό λάκτισμα!

Το πραγματικό λάκτισμα ενός όπλου, θα πρέπει να υπολογιστεί όχι με συντελεστή την ονομαστική γόμωση, αλλά με το συνολικά πραγματικό βάρος της γόμωσης αυτής, συμπεριλαμβανομένου και των σχετικών υλικών βυσμάτωσης!

Δεδομένου λοιπόν ότι ο βασικός κανόνας υπολογισμού της ανεκτής ανάκρουσης ενός όπλου, είναι το κλασματικό νούμερο που θα προκύψει από την διαίρεση 1/96 και θα συσχετίζει το βάρος της ανώτατης επιτρεπτής γόμωσης σε συνάρτηση με εκείνο του όπλου, θα πρέπει να υπολογιστούν σωστά όλα τα σχετικά δεδομένα, ώστε να μπορούμε να έχουμε στα χέρια μας τα σωστά αποτελέσματα ώστε να κινούμαστε εντός των ανεκτών ορίων.

Βέβαια σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ο Antonio Granelli επαναπροσδιόρισε τον παραπάνω συσχετισμό στο 1/90 για τα αυτογεμή όπλα, αφήνοντάς το ως έχει, για τα δίκαννα και για τα μονόκαννα.

Εάν λοιπόν στο ονομαστικό βάρος μιας γόμωσης, δεν προσθέσουμε το σχετικό βάρος της βυσμάτωσης, τότε δεν θα είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε σωστά το αντίστοιχο βάρος του όπλου που μας ενδιαφέρει, όπως επίσης και εάν αντιστρέψουμε τα δεδομένα!

 

Παράδειγμα Ν.1

Έστω ότι επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε ακόλουθο setup, γνωρίζοντας ότι ένα συγκεκριμένο όπλο, έχει βάρος περί τα 3.200gr:

  • Aquila x32 - 12/70-CX2000 - 1.60x32gr/N.9 - Cheddite Aquila 22 - * - 58mm

Δεδομένου ότι η βυσμάτωση ζυγίζει περί τα 2.80gr, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το πραγματικό βάρος της γόμωσης που είναι περί τα 34.8gr, άρα θα πρέπει να το διαιρέσουμε με τους αντίστοιχους συντελεστές.

Στην προκειμένη περίπτωση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα εξής πράγματα:

  • 3200 x 90 = 35.6gr: δεν θα υπάρξει σχετικό πρόβλημα με το λάκτισμα στο αυτογεμές όπλο
  • 3200 x 96 = 33.3gr: σίγουρα τίθεται θέμα ισχυρής ανάκρουσης και λακτίσματος στο δίκαννο

Όπως είναι εύκολα κατανοητό, στην περίπτωση του αυτογεμούς, θα είμαστε περίπου κατά 2,3% εντός των επιτρεπτών ορίων ενώ αντιθέτως στην περίπτωση του δίκαννου, θα είμαστε κατά 4,5% εκτός των προβλεπόμενων ορίων ανεκτού λακτίσματος!

 

Παράδειγμα Ν.2

Έστω ότι επιθυμούμε να βρούμε το ελάχιστο επιτρεπόμενο βάρος του όπλου, ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιούμε το ακόλουθο setup χωρίς προβλήματα ανεκτού λακτίσματος και ανάκρουσης:

  • S4n - 12/70-688 - 1.35x30gr/N.9 -  Gualandi Spark + Φελλός Cal.20 - * - 58mm

Δεδομένου ότι η βυσμάτωση ζυγίζει περί τα 3.10gr, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το πραγματικό βάρος της συγκεκριμένης γόμωσης είναι τα 33.10gr.

Θα πρέπει να την πολλαπλασιάσουμε ως εξής:

  • 33.1 x 90 = 2.979gr
  • 33.1 x 96 = 3.178gr

Άρα το ελάχιστο επιτρεπόμενο βάρος για αυτογεμές όπλο είναι περί τα 3 κιλά ακριβώς, ενώ για το δίκαννο τα 3.2 κιλά!

 

 

 

Σημείωση Ν.1: Υπάρχει η βλητική άποψη ότι στους παραπάνω υπολογισμούς, θα πρέπει να συνυπολογίζεται και το μισό βάρος της πυρίτιδας, ώστε οι σχετικές μαθηματικές πράξεις να είναι απόλυτα ολοκληρωμένες.

Θεωρήσαμε εξαρχής ανώφελο όπως και παράλληλα αμελητέο, να συμπεριλάβουμε τέτοιου είδους υπολογισμούς, αφού στα 24gr μιας σκοπευτικής γόμωσης, τα 3gr του βάρους της βυσμάτωσης χαρακτηρίζουν μια ουσιαστική διαφορά της τάξεως του 12.5%, ενώ τα 0.65gr της πυρίτιδας...αντιστοιχούν μόλις στο συνολικό 2.4%!

Σημείωση Ν.2: Εκτιμούμε ότι τέτοιου είδους υπολογισμοί, δεν θα πρέπει να μας απασχολούν ιδιαίτερα, αφού η πυρίτιδα θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ένα ουδέτερο σώμα εντός του θαλάμου καύσης και μόνο ως απόλυτο σημείο αναφοράς, ώστε να μην περιπλέκονται τα υπόλοιπα δεδομένα!

<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <--- 

Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες, σχετικά με τα άρθρα όπου σας παρουσιάζουμε εντός της παρούσης κατηγορίας ή μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνο για λόγους πληροφόρησης σε αυστηρά θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες μας!

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ 147 Α - Ν. 2168/1993 & Ν. 3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2019 - All rights reserved