ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣΛΑΣΚΑΣ

ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Αναλυτικός οδηγός μη συμβατικής ιδιογόμωσης εξαιρετικά ανωτέρου επιπέδου!

Τελευταία ενημέρωση: 19/11/2015

ΤΟ ΠΟΛΥΣΤΑΔΙΑΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ο προσδιορισμός του πολυσταδιακού αστεροειδούς κλεισίματος, μας υποδεικνύει ότι ανάμεσα στην απαραίτητη κλασική χάραξη και το εξίσου απαραίτητο κλασικό ρέλιασμα, θα πρέπει να παρεμβάλλεται τουλάχιστον ένα ή περισσότερα ανεξάρτητα στάδια!

Ως πολυσταδιακό αστεροειδές κλείσιμο, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ένα οποιοδήποτε κλείσιμο από τα ακόλουθα:

 • Σε 3 στάδια: Χάραξη - Τρίτο Στάδιο - Ρέλιασμα
 • Σε 3 στάδια: Χάραξη - Πάτημα - Ρέλιασμα
 • Σε 3 στάδια: Μισή Χάραξη - Κωνική Χάραξη - Ρέλιασμα
 • Σε 4 στάδια: Χάραξη - Πάτημα - Φινίρισμα - Ρέλιασμα
 • Σε 4 στάδια: Μισή Χάραξη - Κωνική Χάραξη - Τρίτο Στάδιο - Ρέλιασμα
 • Σε 4 στάδια: Μισή Χάραξη - Κωνική Χάραξη - Πάτημα - Ρέλιασμα
 • Σε 5 στάδια: Μισή Χάραξη - Κωνική Χάραξη - Τρίτο Στάδιο - Πάτημα - Ρέλιασμα
 • Σε 5 στάδια: Μισή Χάραξη - Κωνική Χάραξη - Πάτημα - Φινίρισμα - Ρέλιασμα
 • Σε 6 στάδια: Μισή Χάραξη - Κωνική Χάραξη - Τρίτο Στάδιο - Πάτημα - Φινίρισμα - Ρέλιασμα

Για το κάθε μεμονωμένο πολυσταδιακό αστεροειδές κλείσιμο, εξυπακούεται ότι ο κάθε ξεχωριστός πολυσταδιακός τρόπος, θα μας προσφέρει στα σίγουρα και κάτι το οποίο θα είναι ιδιαίτερο ή το οποίο θα είναι ξεχωριστό! Άρα, σε συνάρτηση με το ενδεχόμενο κόστος και την αντίστοιχη απόδοσή του, θα μπορέσουμε να συνδυάσουμε τα πλεονεκτήματα όπου διαθέτει η κάθε πολυσταδιακή κατηγορία προς όφελός μας, ώστε να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε και παράλληλα να ικανοποιήσουμε τις όποιες ενδεχόμενες ανάγκες μας!

Ξεκινώντας λοιπόν από το βασικό πολυσταδιακό κλείσιμο των τριών σταδίων και συνεχίζοντας μέχρι το τελευταίο πολυσταδιακό κλείσιμο των έξι σταδίων, θα έχουμε κάποια ανάλογα πλεονεκτήματα...όπως και κάποιες σχετικές διαβαθμίσεις! Εξετάζοντας λοιπόν την πρώτη κατηγορία, θα έχουμε τα εξής μειονεκτήματα:

 • Χάραξη - Τρίτο Στάδιο - Ρέλιασμα: Όριο στα 12 χιλιοστά ελεύθερου χώρου από το χείλος του κάλυκα και εμφάνιση της χάραξης επάνω στην ρελιασμένη στεφάνη
 • Χάραξη - Πάτημα - Ρέλιασμα: Όριο στα 12 χιλιοστά ελεύθερου χώρου από το χείλος του κάλυκα και εμφάνιση της χάραξης επάνω στην ρελιασμένη στεφάνη
 • Μισή Χάραξη - Κωνική Χάραξη - Ρέλιασμα: Όριο στα 11 χιλιοστά ελεύθερου χώρου από το χείλος του κάλυκα

Για την δεύτερη κατηγορία σε τέσσερα στάδια, θα έχουμε τα ακόλουθα μειονεκτήματα:

 • Χάραξη - Πάτημα - Φινίρισμα - Ρέλιασμα: Εμφάνιση της χάραξης επάνω στην ρελιασμένη στεφάνη
 • Μισή Χάραξη - Κωνική Χάραξη - Τρίτο Στάδιο - Ρέλιασμα: Μεγαλύτερη τριβή του στροφείου κατά το ρέλιασμα
 • Μισή Χάραξη - Κωνική Χάραξη - Πάτημα - Ρέλιασμα: Όριο στα 12 χιλιοστά ελεύθερου χώρου από το χείλος του κάλυκα

Για την τρίτη κατηγορία των πέντε σταδίων, απλά δεν υπάρχει κάποιο εμφανές μειονέκτημα, ενώ για την τέταρτη και τελευταία κατηγορία των έξι ανεξάρτητων σταδίων...απλά μπορούμε να πούμε ότι αγγίξαμε πλέον την μηχανική τελειότητα!

Όπως λοιπόν είδαμε και εξετάσαμε για την κάθε μεμονωμένη πολυσταδιακή κατηγορία, μας δίδεται η επιπλέον δυνατότητα ως προς την σωστή επιλογή και την σωστή χρήση των αντίστοιχων σταδίων της και παράλληλα μας δίδεται επίσης η δυνατότητα να επιλέξουμε τον ακριβές τρόπο όπου ενδεχομένως θα αποφασίσουμε να πορευτούμε!

 

Σημείωση: Τα παραπάνω στοιχεία βασίζονται σε κλασικά εμπορικά προφίλ και στην σχετική σύγκρισή τους, με την κλασική χάραξη και με το κλασικό ρέλιασμα! Εξυπακούεται ότι το κλασικό αστεροειδές κλείσιμο της απλής χάραξης και του απλού ρελιάσματος, υπάγεται σε όλα τα παραπάνω μηχανικά όρια και άρα θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο, ότι θα έχει τουλάχιστον όλα τα παραπάνω μειονεκτήματα όπου αναφέρονται σε κάθε μεμονωμένη κατηγορία...όπως λόγου χάρη το όριο των 10~11 χιλιοστών, την επιπλέον θερμότητα κατά το ρέλιασμα...κτλ...

<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <--- 

Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες για τα Setup και για τα Φυσίγγια που σας παρουσιάζουμε μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνον για λόγους πληροφόρησης σε θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες, εφόσον προηγουμένως δεν έχουν δοκιμαστεί σωστά σε κάποιον πιστοποιημένο βλητικό σταθμό και δεν έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις ασφαλείας! Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι ίδια όλα τα κυνηγετικά όπλα και σας υπογραμμίζουμε επίσης ότι τα ίδια ή πανομοιότυπα κυνηγετικά υλικά, ενδέχεται να διαφέρουν ακόμη και αρκετά σημαντικά μεταξύ τους ανά διαφορετικές παρτίδες παραγωγής και όχι μόνον!

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ 147 Α - Ν. 2168/1993 & Ν. 3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2018 - All rights reserved