ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΛΑΣΚΑΣ

ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕ ΦΩΤΟ & VIDEO

Αναλυτικός οδηγός ασφαλούς ιδιογόμωσης ανωτέρου επιπέδου, χωρισμένος σε 35 διαφορετικές ενότητες.

Τελευταία ενημέρωση: 21/03/2015

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ BUFFER

Το buffer, ή όπως συνήθως αποκαλείται στο εξωτερικό, ως shot buffer, είναι ένα συγκεκριμένο υλικό σε μορφή σκόνης. Διακρίνεται για την ποικιλομορφία του και επίσης για το αρκετά χαμηλό του ειδικό βάρος. Σε γενικές γραμμές, συγκαταλέγεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Plastic Buffer
 • Cork Buffer
 • Buffer LD
 • Buffer HD
 • Δημητριακό buffer

Το πιο διαδεδομένο υλικό χρήσης buffer, είναι το πλαστικό ή πολυμερικό υλικό, από όπου και προήλθε η ονομασία Plastic Buffer. Επίσης υπάρχει το Cork Buffer που αποτελείται από τριμμένο φελλό, όπως επίσης το δημητριακό buffer, που αποτελείται από το γνωστό σιμιγδάλι...που βεβαίως λόγο του υψηλού ειδικού βάρους...δεν ενδείκνυται ιδιαίτερα προς χρήση. Τέλος, το buffer χωρίζεται στις κατηγορίες LD και HD, δηλαδή της χαμηλής ή της υψηλής πυκνότητας, αν και θα ήταν προτιμότερη η κατηγοριοποίησή του, πρώτα ως προς το μέγεθος και μετά ως προς το ειδικό του βάρος.

Η χρήση του buffer, δεν συνιστάτε στις αποκεντρωτικές γομώσεις ή στις γομώσεις διασποράς, όπως και σε όλες εκείνες τις γομώσεις που φέρουν σκάγια άνω του Ν.6! Η σωστή χρήση του buffer, μπορεί να επιφέρει κάποια σχετική βελτίωση στην απόδοση της βολής, ως προς την αεροδυναμική σύσταση και διαμόρφωση της ατράκτου, με αποτέλεσμα την επίτευξη καλύτερης συγκέντρωσης!

Το buffer τοποθετείται στον κάλυκα, μόνο εφόσον έχουν τοποθετηθεί σωστά, όλα τα υπόλοιπα υλικά και συμπεριλαμβανομένων και των σκαγιών! Δεν μεταβάλλει τον όγκο την απόλυτη ογκομετρία του κάλυκα, αλλά αφαιρεί τα μικροσκοπικά κενά που σχηματίζονται ανάμεσα από τα σκάγια, ώστε να αφαιρεθεί ο αέρας που βρίσκεται ανάμεσά τους!

Τέλος, το buffer θα πρέπει να συνυπολογίζεται στα ολικά γραμμάρια μιας γόμωσης, δηλαδή για 0.5gr buffer, θα πρέπει να αφαιρεθούν 0.5gr σκάγια!

 

Για την σωστή τοποθέτηση του buffer, θα πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα βήματα:

 • τοποθέτηση πυρίτιδας στον κάλυκα
 • τοποθέτηση βυσμάτωσης στον κάλυκα
 • τοποθέτηση γόμωσης στον κάλυκα
 • ελαφρά δόνηση με πλευρικό χτύπημα ώστε να καθίσουν σωστά τα σκάγια
 • τοποθέτηση του buffer στο κέντρο του κάλυκα και επάνω από τα σκάγια
 • 3~4 ελαφρές δονήσεις με πλευρικά χτυπήματα, ώστε η ποσότητα buffer που τοποθετήθηκε, να κατανεμηθεί ομοιόμορφα και ανάμεσα από τα σκάγια

 

Σημείωση: Ανάλογα με τον τύπο buffer που διαθέτουμε, θα πρέπει να δούμε την σωστή ποσότητα που θα πρέπει να προσθέσουμε στην γόμωσή μας, αφού προηγουμένως έχουμε αφαιρέσει την αντίστοιχη ποσότητα σκαγιών! Η πιο ενδεδειγμένες ποσότητες buffer, είναι από τα 0.3gr έως και τα 0.8gr.

<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <--- 

Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες για τα Setup και για τα Φυσίγγια που σας παρουσιάζουμε μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνον για λόγους πληροφόρησης σε θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες, εφόσον προηγουμένως δεν έχουν δοκιμαστεί σωστά σε κάποιον πιστοποιημένο βλητικό σταθμό και δεν έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις ασφαλείας! Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι ίδια όλα τα κυνηγετικά όπλα και σας υπογραμμίζουμε επίσης ότι τα ίδια ή πανομοιότυπα κυνηγετικά υλικά, ενδέχεται να διαφέρουν ακόμη και αρκετά σημαντικά μεταξύ τους ανά διαφορετικές παρτίδες παραγωγής και όχι μόνον!

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ 147 Α - Ν. 2168/1993 & Ν. 3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2019 - All rights reserved