ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΛΑΣΚΑΣ

ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Αναλυτικός οδηγός μη συμβατικής ιδιογόμωσης εξαιρετικά ανωτέρου επιπέδου!

Τελευταία ενημέρωση: 19/11/2015

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΣΗ

Ο βλητικός όρος χωροδικτύωση, υποδεικνύει και χαρακτηρίζει ένα συνολικά χωροδικτυακής φύσεως στερεό αμορτισέρ, όπου έχει ως απώτερο σκοπό την εκτόνωση των αναπτυσσόμενων πιέσεων και ενδεχομένως την εξάλειψη της αντανακλάσεως του ωστικού κύματος όπου δημιουργείται κατά την έκρηξη του προωθητικού υλικού!

Το στερεό αυτό αμορτισέρ, μπορεί να αποτελείται από κοινές εμπορικές οργανικές ουσίες ή από χημικά εμπορικά υλικά, όπου ενδεχομένως θα μπορούσαν να είναι συμπιέσιμης ή μη συμπιέσιμης μορφής. Τέτοιου είδους υλικά, αναφορικά και μόνον, θα μπορούσαν να είναι μερικά από τα ακόλουθα:

  • Χημικά Buffer ειδικής κοπής
  • Οργανικά Buffer ειδικής κοπής
  • Ειδική ξυλόσκονη προκαθορισμένου τύπου και κοπής
  • Ειδικό ροκανίδι προκαθορισμένου τύπου και κοπής
  • Ειδικό πίτουρο προκαθορισμένης μορφής

Σημείωση: Όλα τα παραπάνω υλικά, εκτός του ότι θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε μη αναφλέξιμα, δεν θα πρέπει να διαθέτουν φυσική υγρασία στην σύστασή τους!

Η βασικότερη ιδιαιτερότητα της χωροδικτύωσης, είναι ότι το επιλεγμένο υλικό...θα πρέπει να εδράζεται οπωσδήποτε επάνω στο προωθητικό υλικό της γόμωσης και όχι επάνω στον απαραίτητα τοποθετημένο εμφρακτήρα, όπως άλλωστε όριζαν τα μέχρι τώρα γνωστά δεδομένα!

Τα ειδικά αυτά υλικά σε συνάρτηση με τον ιδιαίτερο τρόπο συναρμολόγησής τους, διαθέτουν την ιδιότητα της διαχύσεως ενός σχετικά μικρού μέρος των αερίων της καύσεως του προωθητικού υλικού, εντός του χώρου όπου καταλαμβάνουν. Έτσι δημιουργούνται κάποιες σχετικές νευρώσεις εντός του προκαθορισμένου αυτού χώρου και άρα επιτρέποντας την διάχυση των προωθητικών αερίων εντός του όγκου τους, μας προσφέρουν τα πλεονεκτήματα της σχετικής εκτόνωσης και της σχετικής εξάλειψης της αντανακλάσεως του ωστικού κύματος όπου δημιουργείται κατά την έκρηξη του προωθητικού υλικού, σε συνάρτηση πάντα με κάποιο ενδεχόμενο ποσοστό μιας επιπλέον εκτόνωσης...όπου και θα προέρχεται από την σχετική συμπιεσιμότητά τους!

Ο σχετικά απαραίτητος εμφρακτήρας λοιπόν, θα πρέπει να τοποθετείται ανάμεσα από το ειδικό υλικό όπου καλείται να διαχωρίσει την γόμωση από το αμορτισέρ και την ίδια την γόμωση, ώστε να μην αφήσει τα αέρια της καύσης να διαφύγουν προς το μέρος της!

Αυτή η νέα τεχνική συναρμολόγησης και χρήσης, μπορεί να φέρει και να προσφέρει κάποια δυνατά πλεονεκτήματα, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την δυσκολία συναρμολόγησης και επιλογής υλικών, όπως και τα επίσης σχετικά μειονεκτήματά της!

Κλείνοντας με το κεφάλαιο της χωροδικτύωσης και χωρίς να χρειάζεται να επεκταθούμε περεταίρω, επιθυμούμε να προσθέσουμε ότι ενδέχεται να υπάρξει και κάποια σχετική μείωση της αισθητής ανάκρουσης...χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι θα πρέπει να θυσιάσουμε το peak των αναπτυσσόμενων πιέσεων ώστε να καταφέρουμε να το επιτύχουμε.

 

Σημαντική σημείωση: Ο ακαδημαϊκός χαρακτήρας του άρθρου, δεν προτρέπει σε καμία απολύτως περίπτωση την χρήση των πληροφοριών όπου εμπεριέχει ή την μεταφορά τους στην πράξη!

<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <--- 

Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες για τα Setup και για τα Φυσίγγια που σας παρουσιάζουμε μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνον για λόγους πληροφόρησης σε θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες, εφόσον προηγουμένως δεν έχουν δοκιμαστεί σωστά σε κάποιον πιστοποιημένο βλητικό σταθμό και δεν έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις ασφαλείας! Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι ίδια όλα τα κυνηγετικά όπλα και σας υπογραμμίζουμε επίσης ότι τα ίδια ή πανομοιότυπα κυνηγετικά υλικά, ενδέχεται να διαφέρουν ακόμη και αρκετά σημαντικά μεταξύ τους ανά διαφορετικές παρτίδες παραγωγής και όχι μόνον!

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ 147 Α - Ν. 2168/1993 & Ν. 3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2019 - All rights reserved