ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣΛΑΣΚΑΣ

ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Αναλυτικός οδηγός μη συμβατικής ιδιογόμωσης εξαιρετικά ανωτέρου επιπέδου!

Τελευταία ενημέρωση: 19/11/2015

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΙΔΙΟΒΥΣΜΑΤΩΣΗΣ

Γνωρίζοντας και έχοντας κατανοήσει απόλυτα, ότι η ιδιοβυσμάτωση ορίζεται ως μία καθεαυτού δική μας μη συμβατική δημιουργία και όπου παράλληλα έχει ως απώτερο σκοπό την επέκταση του δραστικού βεληνεκούς των setup μας, θα πρέπει να θεωρηθεί επίσης ως δεδομένο και το γεγονός, ότι μέσω της αδράνειας όπου ενδεχομένως να δημιουργήσουμε εσκεμμένα ή μη εσκεμμένα...θα αποσκοπούμε εξίσου στην επέκταση του δραστικού βεληνεκούς των setup μας!

Όταν λοιπόν τροποποιούμε την οποιαδήποτε μορφή εμπορικής βυσμάτωσης ή συνθέτουμε έστω την οποιαδήποτε μορφή δικής μας ιδιοβυσμάτωσης, όπου βεβαίως θα είμαστε σε θέση να κατασκευάσουμε εμείς οι ίδιοι από μόνοι μας, ως άριστοι γνώστες του αντικειμένου και μάλιστα χωρίς να υπερβούμε τα πρακτικά όρια ασφαλείας, εξυπακούεται ότι θα δημιουργήσουμε έναν επιπλέον βαθμό αδράνειας ή έστω θα καταφέρουμε να τον τροποποιήσουμε κατά ένα μικρότερο ή κατά ένα μεγαλύτερο ποσοστό!

Επειδή λοιπόν η ιδιοβυσμάτωσή μας μπορεί να αποτελείται από τα γνωστά παραδοσιακά υλικά, από τα ευρέως γνωστά συνθετικά πολυμερικά υλικά ή και από τον συνδυασμό των υλικών αυτών, είναι κατά κάποιον τρόπο δεδομένο ότι θα υποστεί και κάποιες μικρομεταβολές ο συνολικός όγκος και το συνολικό βάρος της και άρα αυτομάτως θα έχουμε και τις σχετικές διαβαθμίσεις αδρανείας ως προς τα πάνω ή ως προς τα κάτω!

Εάν για παράδειγμα παραβλέψουμε προσωρινά τα παραδοσιακά υλικά και επικεντρωθούμε μόνον στις τωρινές μορφές ιδιοβυσματώσεων, όπου αποτελούνται από τα συνθετικά πολυμερικά υλικά και από την σύνθεση και τον συνδυασμό των παραδοσιακών υλικών, με τα σύγχρονα συνθετικά πολυμερικά υλικά, τότε μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε ότι ενδέχεται να μετατοπιστεί το κέντρα βάρους της στήλης των σκαγιών μας, μέσω της σύνθεσης αυτής και μέσω της ογκομετρίας όπου θα έχει επιβάλει η ιδιοβυσμάτωσή μας!

Έχουμε ήδη προαναφέρει ότι η προσοχή όπου θα πρέπει να δίνεται στην κάθε διαφορετική ιδιοβυσμάτωση, είναι σαφέστατα μεγάλη, αλλά αυτό όμως δεν αναιρεί ότι θα πρέπει επίσης να εξετάζουμε και τις όποιες τυχόν μεταβολές έχουμε να αντιμετωπίσουμε, σχετικά με την ανάλογη διαβάθμιση και την σχετική μετατόπιση του κέντρου βάρους της συσχετιζόμενης γόμωσής μας και την τυχόν σχετική αύξηση ή μείωση του δραστικού βεληνεκούς της!

Όσο αναφορά την εσκεμμένα τροποποιημένη αδράνεια μιας συνθετικής ιδιοβυσμάτωσης, μπορούμε να αναφέρουμε ενδεικτικά ότι υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του κέντρου βάρους της, μέσω της πρόσθεσης ενός ειδικά μικρού και καλά καλιμπραρισμένου βαριδίου, όπου με την σειρά του καλείται να τροποποιήσει τον σχετικό χρόνο πτήσης της ιδιοβυσμάτωσης αυτής και έτσι ενδεχομένως θα συμβάλει στην αύξηση του δραστικού βεληνεκούς των setup μας!

Η αδράνεια ιδιοβυσμάτωσης λοιπόν, έχει ως βασικό σκοπό την τροποποίηση του κέντρου βάρους μιας σωστά σχεδιασμένης ιδιοβυσμάτωσης και παράλληλα έχει τον απώτερο σκοπό, την τροποποίηση του χρόνου πτήσης της ίδιας ιδιοβυσμάτωσης ώστε να της επιτρέψει μια επιπλέον χρονοκαθυστέρηση πριν τον απεγκλωβισμό της γόμωσής μας, για να μας δώσει έτσι τα επιθυμητά αποτελέσματα σε εκείνες τις τυχόν Long Range βολές όπου ενδεχομένως θα στοχεύουμε ως τελικό προορισμό της ιδιογομωτικής αναζήτησής μας!

Το γνωστότερο πρακτικό παράδειγμα ιδιοβυσμάτωσης και το επίσης ευκολότερης σύνθεσης παράδειγμα από πολυμερικά υλικά, είναι ο συνδυασμός του ατροποποίητου LB6 Cal.12 με την τροποποιημένη κατά το ήμισυ μισόταπα BZ Cal.20 και η πρόσθεση ενός συγκεκριμένα καλιμπραρισμένου βαριδίου ανάμεσά τους!

<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <--- 

Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες για τα Setup και για τα Φυσίγγια που σας παρουσιάζουμε μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνον για λόγους πληροφόρησης σε θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες, εφόσον προηγουμένως δεν έχουν δοκιμαστεί σωστά σε κάποιον πιστοποιημένο βλητικό σταθμό και δεν έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις ασφαλείας! Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι ίδια όλα τα κυνηγετικά όπλα και σας υπογραμμίζουμε επίσης ότι τα ίδια ή πανομοιότυπα κυνηγετικά υλικά, ενδέχεται να διαφέρουν ακόμη και αρκετά σημαντικά μεταξύ τους ανά διαφορετικές παρτίδες παραγωγής και όχι μόνον!

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ 147 Α - Ν. 2168/1993 & Ν. 3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2018 - All rights reserved