ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΛΑΣΚΑΣ

ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Αναλυτικός οδηγός μη συμβατικής ιδιογόμωσης εξαιρετικά ανωτέρου επιπέδου!

Τελευταία ενημέρωση: 19/11/2015

ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΩΝ

Έχοντας κατανοήσει απόλυτα την στρωματοποίηση των διαφορετικών πυρίτιδων και την αιρετική στρωματοποίηση των πυρίτιδων, φτάνουμε στην θεωρία της κεντρικής ανάφλεξης των διαφορετικών πυρίτιδων, όπου και μας υπόσχεται ότι μπορεί να ανατρέψει όλα τα μέχρι τώρα γνωστά δεδομένα και να μας επιτρέψει να ανεβούμε επίπεδα!!!

Ας θυμηθούμε όμως τον βασικό παράγοντα της στρωματοποίησης, όπου και ταυτίζεται με τον ίδιο παράγοντα της αιρετικής στρωματοποίησης και που έχει ως δεδομένη βάση, την τοποθέτηση της ταχύκαυστης πυρίτιδας υπό την βραδύκαυστη πυρίτιδα!

Αυτή η συμβατική τακτική και η σχετικά στρατηγική τοποθέτηση των προωθητικών υλικών, ναι μεν μας δίδει σαφέστατα καλύτερα πρακτικά και δυναμικά αποτελέσματα επί του τερέν και άρα υπάρχει σαφέστατη πρόοδος, αλλά αφετέρου δε, δεν μπορεί να μας εγγυηθεί την απόλυτη σταθερότητα όπου και επιζητούμε επί των μεταβαλλόμενων καιρικών συνθηκών και επί της ουσίας!!!

Αυτό το γεγονός συμβαίνει αναμφισβήτητα διότι κατά την τοποθέτηση των διαφορετικών προωθητικών υλικών, δεν υπάρχει καμία απολύτως εγγύηση ότι θα τοποθετηθούν πάντα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο...επί του πυθμενίου του κάλυκά μας και παράλληλα δεν μας εξασφαλίζεται σε καμία απολύτως περίπτωση, ότι η καύση θα ολοκληρώνεται πάντα εντός των ίδιων χρόνων TC και κατά συνέπεια η καμπύλη καύσης δεν θα μπορεί είναι ομοιόμορφα σταθερή κατά τις συνεχείς βολές...

Με απλά και λιτά λόγια λοιπόν, στις συμβατικού τύπου στρωματοποιήσεις έχουμε αποδεδειγμένα καλύτερες πρακτικές επιδόσεις, σε σχέση με τα στάνταρ, αλλά δεν έχουμε εκείνη την απόλυτη σταθερότητα από βολή σε βολή και έτσι αναγκαστικά χρειάστηκε να εξελίξουμε αυτό το κεφάλαιο και να το φτάσουμε στο σημείο της κεντρικής ανάφλεξης των στρωματοποιημένων πυρίτιδων!!!

Η θεωρία της κεντρικής ανάφλεξης των στρωματοποιημένων πυρίτιδων, βασίζεται στην πρακτική γεωμετρία και στις βασικές αρχές της εφαρμοσμένης μηχανικής, με αποτέλεσμα να μας παρέχει όλα εκείνα τα πρακτικά αποτελέσματα των συμβατικών και των αιρετικών στρωματοποιήσεων, συν τον νέο παράγοντα της σχετικά ελεγχόμενης κεντρικής ανάφλεξης...όπου θα είναι το βασικό ζητούμενο και όπου θα μας εξασφαλίσει την σταθερότητα κατά τις συνεχείς βολές!

Ας δούμε όμως πως αναπτύσσεται η θεωρία της κεντρικής ανάφλεξης και πως ακριβώς μεταφέρεται στην πράξη:

  • βασικό ζητούμενο είναι η ταχύκαυστη πυρίτιδα να τοποθετηθεί επί του καψυλλίου
  • εξίσου βασικό ζητούμενο είναι η βραδύκαυστη πυρίτιδα να τοποθετηθεί περιμετρικά του καψυλλίου
  • εξυπακούεται ότι οι δύο αυτές πυρίτιδες δεν θα πρέπει να ανακατευτούν μεταξύ τους
  • η καύση συνεχίζει να βασίζεται σε δύο στάδια: ανάφλεξη ταχύκαυστης πυρίτιδας και ανάφλεξη βραδύκαυστης πυρίτιδας
  • για να τοποθετηθούν σωστά οι πυρίτιδες θα χρειαστεί οπωσδήποτε να δημιουργήσουμε ένα ειδικό αξεσουάρ

Η ουσιαστική διαφορά λοιπόν της κεντρικής ανάφλεξης, βασίζεται στο ότι η ανάφλεξη της στρωματοποίησης ξεκινά από το κέντρο και επεκτείνεται τρισδιάστατα προς όλες τις κατευθύνσεις του πυθμενίου, με πρακτικό αποτέλεσμα την ομοιομορφία της καύσης επί της μάζας των προωθητικών υλικών και την μέγιστη δυνατή σταθερότητά τους, από βολή σε βολή και εφόσον θα έχει γίνει σωστά η σχετική συναρμολόγηση του συνόλου!!!

Για να γίνει απόλυτα κατανοητό το φαινόμενο της κεντρικής ανάφλεξης και η θεωρία της, αρκεί να αναφέρουμε ότι τα μοντέρνα καψύλλια φέρουν γεωμετρία και δημιουργούν δέσμη έκρηξης περί τις 70 μοίρες και άρα ο ανάποδος κώνος έκρηξης όπου θα σχηματισθεί, θα μπορέσει να αναφλέξει σε πρώτο χρόνο μόνον την πυρίτιδα όπου θα βρίσκεται επάνω από το καψύλλιο και περί τις 35 μοίρες περιφερειακά του και μόνον προς την επάνω κατεύθυνση!

Άρα σε αντίθεση με τις μέχρι τώρα γνωστές μεθόδους στρωματοποίησης των προωθητικών υλικών, βλέπουμε ότι για πρώτη φορά προσπαθούμε να επικεντρώσουμε όλες τις πρακτικές δυνάμεις μας στην πρώτη ανάφλεξη της αλυσιδωτής αυτής αντίδρασης και κατά συνέπεια, στην αλλαγή φάσης του ταχύκαυστου προωθητικού υλικού και στην σταθερή μετάδοση της πλήρους ανάφλεξης προς το βραδύκαυστο προωθητικό υλικό!!!

 

Όσο αναφορά την μεταφορά της σχετικής θεωρίας στην πράξη, ορίστε κύριοι τι ακριβώς σκεφτήκαμε και πως ακριβώς δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο πρωτότυπο από τον κύριο Μιχάλη!

 

<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <--- 

Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες για τα Setup και για τα Φυσίγγια που σας παρουσιάζουμε μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνον για λόγους πληροφόρησης σε θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες, εφόσον προηγουμένως δεν έχουν δοκιμαστεί σωστά σε κάποιον πιστοποιημένο βλητικό σταθμό και δεν έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις ασφαλείας! Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι ίδια όλα τα κυνηγετικά όπλα και σας υπογραμμίζουμε επίσης ότι τα ίδια ή πανομοιότυπα κυνηγετικά υλικά, ενδέχεται να διαφέρουν ακόμη και αρκετά σημαντικά μεταξύ τους ανά διαφορετικές παρτίδες παραγωγής και όχι μόνον!

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ 147 Α - Ν. 2168/1993 & Ν. 3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2018 - All rights reserved