ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΛΑΣΚΑΣ

ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Αναλυτικός οδηγός μη συμβατικής ιδιογόμωσης εξαιρετικά ανωτέρου επιπέδου!

Τελευταία ενημέρωση: 19/11/2015

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΠΛΟΡΕΛΙΑΣΜΑΤΟΣ

Όπως είναι ήδη γνωστό, η τεχνική του διπλορελιάσματος είναι μια αρκετά γνωστή και διαδεδομένη τεχνική ρελιάσματος, όπου χρησιμοποιείται αρκετά από τους εμπειρότερους ιδιογομωτές, χωρίς όμως να είναι εξίσου γνωστή στο ευρύ φάσμα των ιδιογομωτών η νέα τεχνική του διπλού ρελιάσματος!

Για να ξεκαθαρίσουμε όμως καλύτερα τις δύο αυτές ταυτόσημες έννοιες και για να μην τις συγχέουμε, θα πρέπει να τις διαχωρίσουμε σε δύο εντελώς ανεξάρτητες κατηγορίες, ώστε να τις διαφοροποιήσουμε κατάλληλα και να μπορέσουμε έτσι να αντιληφθούμε την ουσιαστική διαφορά τους!

Η τεχνική του διπλορελιάσματος βασίζεται στον τρόπο χρήσης του ενός και μοναδικού στροφείου ρελιάσματος, όπου θα περαστεί επάνω στον κάλυκά μας, με τέτοιο τρόπο, ώστε την πρώτη φορά να διαμορφώσει τον τύπο του επιθυμητού ρελιάσματος και έπειτα να δημιουργήσει το τελικό φινίρισμα! Με τον τρόπο αυτό, θα μπορέσουμε να επιτύχουμε καλύτερα μηχανικά και καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα, ώστε να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε την καμπύλη καύσεως εκεί ακριβώς όπου την χρειαζόμαστε, για το κάθε μεμονωμένο setup μας όπου και θα προσπαθούμε να τελειοποιήσουμε!

Σε αντίθεση με την παραπάνω τεχνική, η νέα τεχνική του διπλού ρελιάσματος έχει ως βασικό στόχο και ως άμεση συνέπεια, την καθεαυτού διαφοροποίηση των μηχανικών ιδιοτήτων του ρελιάσματος και την καθεαυτού δημιουργία εκείνης της στεφάνης ρελιού, εκτός συμβατικών προδιαγραφών, ώστε να μας επιτρέψει να διαφοροποιήσουμε την καμπύλη καύσεως όπως εμείς ενδεχομένως να το επιθυμούμε και παράλληλα να μας επιτρέψει να επιτύχουμε εκείνα τα μη συμβατικά βλητικά αποτελέσματα και εκείνες τις μη συμβατικές βλητικές επιδόσεις...χωρίς όμως να επιτρέψουμε στον εαυτό μας το οποιοδήποτε πιθανό παραστράτημα εκτός των προδιαγραφών ασφαλείας!

Η τεχνική του διπλού ρελιάσματος λοιπόν, έχει όλα τα στοιχεία της τεχνικής του διπλορελιάσματος και επιπλέον βασίζεται στην διαφοροποίηση των στροφείων ρελιάσματος, αφού για να μπορέσουμε να την εφαρμόσουμε, θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουμε δύο διαφορετικά στροφεία ρελιάσματος και παράλληλα σωστά επιλεγμένα, για την κάθε πιθανή εφαρμογή τους και για τον κάθε τύπο setup όπου ενδεχομένως να επιθυμούμε να δημιουργήσουμε!

Για να καταλάβουμε όμως καλύτερα την χρήση των συγκεκριμένων τεχνικών ρελιάσματος στην πράξη, μπορούμε να αναφέρουμε ενδεικτικά ότι χρησιμοποιώντας σωστά τα στροφεία ρελιάσματος με τους κωδικούς I2S, I0S, I0D, C, CT και S2, μπορούμε να επιτύχουμε όλα τα παραπάνω μηχανικά και αισθητικά αποτελέσματα, αφού στην πρώτη περίπτωση θα αρκούσε απλά να περάσουμε δύο διαφορετικές φορές το ίδιο στροφείο ρελιάσματος στον κάλυκά μας, ενώ στην δεύτερη περίπτωση θα πρέπει πρώτα να επιλέξουμε και έπειτα να εφαρμόσουμε τον σωστό συνδυασμό των εν λόγο στροφείων ρελιάσματος!

Ως πρακτικά παραδείγματα του διπλού ρελιάσματος, μπορούμε να αναφέρουμε ενδεικτικά και εν συντομία ότι χρησιμοποιώντας σωστά πρώτα το στροφείο I0D και έπειτα το στροφείο I0S, θα μπορέσουμε να επιτύχουμε και το βάθος αλλά και την καμπύλη ρελιάσματος της στεφάνης στο στρογγυλό ρέλι, ενώ χρησιμοποιώντας σωστά τον συνδυασμό στροφείων I0D και I2S, θα μπορέσουμε να έχουμε αναμφισβήτητα τα αντίστοιχα μηχανικά και αισθητικά αποτελέσματα στο αστεροειδές κλείσιμο!

Τέλος για να επισφραγίσουμε την τεχνική του διπλού ρελιάσματος και για να αποτρέψουμε την όποιαν ενδεχόμενη σχετική αμφιβολία, αρκούμαστε στο να σας αναφέρουμε επιγραμματικά και στο να σας υπογραμμίσουμε ότι αυτά τα πράγματα όπου τόσα χρόνια επιζητούσαμε και όπου τόσα χρόνια προσπαθούσαμε να επιτύχουμε με ένα και μοναδικό στροφείο ρελιάσματος, χωρίς βεβαίως να τα καταφέρουμε, απλά επιτυγχάνονται αρκετά πιο εύκολα και εξίσου πιο γρήγορα με έναν απλό και σωστά επιλεγμένο συνδυασμό και χρήση δύο διαφορετικών στροφείων ρελιάσματος!

<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <--- 

Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες για τα Setup και για τα Φυσίγγια που σας παρουσιάζουμε μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνον για λόγους πληροφόρησης σε θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες, εφόσον προηγουμένως δεν έχουν δοκιμαστεί σωστά σε κάποιον πιστοποιημένο βλητικό σταθμό και δεν έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις ασφαλείας! Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι ίδια όλα τα κυνηγετικά όπλα και σας υπογραμμίζουμε επίσης ότι τα ίδια ή πανομοιότυπα κυνηγετικά υλικά, ενδέχεται να διαφέρουν ακόμη και αρκετά σημαντικά μεταξύ τους ανά διαφορετικές παρτίδες παραγωγής και όχι μόνον!

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ 147 Α - Ν. 2168/1993 & Ν. 3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2019 - All rights reserved