ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΛΑΣΚΑΣ

ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕ ΦΩΤΟ & VIDEO

Αναλυτικός οδηγός ασφαλούς ιδιογόμωσης ανωτέρου επιπέδου, χωρισμένος σε 35 διαφορετικές ενότητες.

Τελευταία ενημέρωση: 21/03/2015

ΤΑ 5.40 ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΣΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΡΕΛΙ

Σε αντίθεση με το αστεροειδές κλείσιμο, όπου εκεί πέρα δεν τοποθετούμε ποτέ επάνω από τα σκάγια το δισκίο ρελιάσματος, το στρογγυλό ρέλι, θα χρειαστεί οπωσδήποτε από μέρους μας, μια διαφορετική αντιμετώπιση και μια διαφορετική συναρμολόγηση!

Ο ελεύθερος χώρος από το χείλος του κάλυκα και χωρίς να έχουμε τοποθετήσει το δισκίο ρελιάσματος, θα πρέπει να κυμαίνεται σχεδόν πάντα...περί τα 5~6 χιλιοστά, ανάλογα βέβαια τον τύπο βυσμάτωσης που επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε!

Για να μπορέσουμε λοιπόν να επιτύχουμε ένα σωστό ρέλιασμα, που θα συμπιέσει σωστά την βυσμάτωση της επιλογής μας και όπου θα επιφέρει τις σωστές βλητικές επιδόσεις στο setup μας, θα πρέπει να εφαρμοστεί ο κανόνας ρελιάσματος των 5.40 χιλιοστών!

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές CIP, οι κάλυκας Cal.12 έχουν μέγιστες επιτρεπόμενες ανοχές περί τα ~2.50 χιλιοστά και διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • 12/65 με μέγιστο ύψος τα 65.00 χιλιοστά, στάνταρ ύψος τα 64.80 χιλιοστά και range 62.50~65.00
  • 12/67 με μέγιστο ύψος τα 67.50 χιλιοστά, στάνταρ ύψος τα 67.20 χιλιοστά και range 65.00~67.50
  • 12/70 με μέγιστο ύψος τα 69.80 χιλιοστά, στάνταρ ύψος τα 69.40 χιλιοστά και range 67.30~69.80

Εδώ όμως πριν προχωρήσουμε, θα πρέπει να τονίσουμε και να ξεκαθαρίσουμε εκ των προτέρων, ότι δεν νοείτε να ρελιάσουμε σε στρογγυλό ρέλι, χωρίς προηγουμένως να διαθέτουμε τους κατάλληλους κάλυκες, δηλαδή κάλυκες χωρίς φρεζαρισμένο χείλος!

Εφόσον λοιπόν μπορούμε να έχουμε αφρεζάριστους κάλυκες με ολικό ύψος τα 69.40 χιλιοστά, τότε θα είμαστε έτοιμοι να συναρμολογήσουμε και να ρελιάσουμε τα setup μας, διότι σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να κόψουμε τους κάλυκές μας...με κάποιο αξεσουάρ, όπως λόγου χάρη τον απόλυτο καλυκοκόφτη!

Εφόσον διαθέτουμε κάλυκες 12/70 με ολικό ύψος ακριβώς τα 69.40 χιλιοστά, τότε για να τους ρελιάσουμε σωστά, θα πρέπει να αφαιρέσουμε ακριβώς εκείνα τα 5.40 χιλιοστά, διαφορετικά θα πρέπει να προσαρμοστούμε ανάλογα με τις περιστάσεις ή να ενεργήσουμε ως εξής:

  • σε αφρεζάριστο κάλυκα με ολικό πραγματικό ύψος τα 69.40 χιλιοστά, ρελιάζουμε στα 64.00 χιλιοστά
  • σε κομένο και αφρεζάριστο κάλυκα με πραγματικό ύψος τα 67.40 χιλιοστά, ρελιάζουμε στα 62.00 χιλιοστά
  • σε κομένο και αφρεζάριστο κάλυκα με πραγματικό ύψος τα 65.40 χιλιοστά, ρελιάζουμε στα 60.00 χιλιοστά

Για να γίνουν όμως όλα τα παραπάνω πράγματα σωστά, θα πρέπει να έχουμε ήδη προνοήσει, ώστε να διαθέτουμε τα κατάλληλα εργαλεία και επίσης ο ελεύθερος χώρος από το χείλος του κάλυκα, να τηρεί τις απαραίτητες προδιαγραφές...όπου σε συνάρτηση με την ελαστικότητα της επιλεγμένης βυσμάτωσης, θα μας επιτρέψει την σωστή συμπίεση και το σωστό ρέλιασμα!

Δεδομένου ότι ελάχιστοι κάλυκες 12/70 θα είναι ακριβώς στα 69.40 χιλιοστά και δεδομένου ότι οι αφρεζάριστοι κάλυκες...πραγματικά σπανίζουν, θα πρέπει να προσαρμόσουμε τα setup μας, με τέτοιο τρόπο, ώστε να πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές, αν και εφόσον είναι εφικτό!

Εφόσον όμως δεν διαθέτουμε αφρεζάριστους κάλυκες, τότε δεν μας μένει παρά να αφαιρέσουμε την φρεζαδούρα και αυτό θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά, ώστε να μπορέσουμε να ρελιάσουμε σωστά και χωρίς να χρειαστεί να χάσουμε μέρος από την αντίσταση του ξερελιάσματος κατά την έκρηξη και πράγμα όπου θα δημιουργηθεί από τον φρεζαρισμένο κάλυκα, διότι όπως είναι λογικό, δεν θα πατάει σωστά και όπως ακριβώς χρειάζεται...επάνω στο δισκίο ρελιάσματος!

Συνήθως στους καλά φρεζαρισμένους κάλυκες, η φρεζαδούρα ή μέρος αυτής, παραμένει ακόμη και εφόσον τους κόψουμε περί τα 67.40 χιλιοστά. Άρα δεν μας μένει παρά να κόψουμε τους φρεζαρισμένους κάλυκές μας, ακριβώς στα 65.40 χιλιοστά, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι εξαλείψαμε εντελώς το φρεζάρισμα του χείλους τους!

Με αυτόν τον τρόπο, θα καταφέρουμε να επιτύχουμε την σωστή αντίσταση κατά το ξερέλιασμα και θα είμαστε σε θέση να ρελιάζουμε σωστά τα setup μας.

 

Σημείωση: Εφιστούμε την προσοχή σας στις απαραίτητες τροποποιήσεις που θα πρέπει να γίνουν στις δοσολογίες, ώστε ένα setup 12/70, να μπορεί να δουλέψει σωστά σε κάλυκες 12/67 και ενδεχομένως ένα setup 12/67...σε κάλυκες 12/65, χωρίς να ανεβούν επικίνδυνα οι αναπτυσσόμενες πιέσεις!

<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <--- 

Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες για τα Setup και για τα Φυσίγγια που σας παρουσιάζουμε μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνον για λόγους πληροφόρησης σε θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες, εφόσον προηγουμένως δεν έχουν δοκιμαστεί σωστά σε κάποιον πιστοποιημένο βλητικό σταθμό και δεν έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις ασφαλείας! Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι ίδια όλα τα κυνηγετικά όπλα και σας υπογραμμίζουμε επίσης ότι τα ίδια ή πανομοιότυπα κυνηγετικά υλικά, ενδέχεται να διαφέρουν ακόμη και αρκετά σημαντικά μεταξύ τους ανά διαφορετικές παρτίδες παραγωγής και όχι μόνον!

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ 147 Α - Ν. 2168/1993 & Ν. 3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2019 - All rights reserved