ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΛΑΣΚΑΣ

ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕ ΦΩΤΟ & VIDEO

Αναλυτικός οδηγός ασφαλούς ιδιογόμωσης ανωτέρου επιπέδου, χωρισμένος σε 35 διαφορετικές ενότητες.

Τελευταία ενημέρωση: 21/03/2015

ΤΑ 11.40 ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΟΥΣ ΡΕΛΙΑΣΜΑΤΟΣ

Δεδομένου ότι στο αστεροειδές κλείσιμο χρειάζονται 10~11 χιλιοστά ελεύθερου χώρου, από το χείλος του κάλυκα, για να επιτύχουμε ένα σωστό ρέλιασμα που θα επιφέρει καλές βλητικές επιδόσεις, θα πρέπει να εφαρμοστεί ο κανόνας ρελιάσματος των 11.40 χιλιοστών!

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές CIP, οι κάλυκας Cal.12 έχουν μέγιστες επιτρεπόμενες ανοχές περί τα ~2.50 χιλιοστά και διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • 12/65 με μέγιστο ύψος τα 65.00 χιλιοστά, στάνταρ ύψος τα 64.80 χιλιοστά και range 62.50~65.00
  • 12/67 με μέγιστο ύψος τα 67.50 χιλιοστά, στάνταρ ύψος τα 67.20 χιλιοστά και range 65.00~67.50
  • 12/70 με μέγιστο ύψος τα 69.80 χιλιοστά, στάνταρ ύψος τα 69.40 χιλιοστά και range 67.30~69.80

Εφόσον διαθέτουμε κάλυκες 12/70 με ολικό ύψος ακριβώς στα 69.40 χιλιοστά, τότε για να τους ρελιάσουμε σωστά...θα πρέπει να αφαιρέσουμε ακριβώς 11.40 χιλιοστά, διαφορετικά θα πρέπει να προσαρμοστούμε ανάλογα με τις περιστάσεις!

  • αφαιρώντας 11.40 χιλιοστά από 69.40 χιλιοστά, ρελιάζουμε στα 58.00 χιλιοστά [σωστό ρέλιασμα]
  • αφαιρώντας 11.20 χιλιοστά από 69.40 χιλιοστά, ρελιάζουμε στα 58.20 χιλιοστά [ρέλιασμα κατ' εξαίρεση]
  • αφαιρώντας 11.60 χιλιοστά από 69.40 χιλιοστά, ρελιάζουμε στα 57.80 χιλιοστά [ρέλιασμα κατ' εξαίρεση]

Για να γίνουν όμως τα παραπάνω πράγματα, θα πρέπει ο ελεύθερος χώρος από το χείλος του κάλυκα, να είναι οπωσδήποτε περί τα 10~11 χιλιοστά και η βυσμάτωση τέτοια...ώστε με το στροφείο που θα χρησιμοποιήσουμε, να συμπιεστεί σωστά!

Δεδομένου ότι ελάχιστοι κάλυκες 12/70 θα είναι 69.40 χιλιοστά, θα πρέπει να προσαρμόζουμε τα setup με τέτοιο τρόπο, ώστε να πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές, αν και εφόσον είναι εφικτό! Ως κλασσικό παράδειγμα, αναφέρουμε ότι σε κάλυκες 12/70 με πραγματικό ύψος περί τα 68.90 χιλιοστά, εφόσον τηρήσουμε τις παραπάνω προδιαγραφές, θα πρέπει να ρελιαστεί - εκτός απροόπτου - στα 57.50 χιλιοστά, δηλαδή κατά μισό χιλιοστό χαμηλότερα...σε σχέση με τις ονομαστικές προδιαγραφές ρελιάσματος!

Εφόσον διαθέτουμε κάλυκες 12/67 με ολικό ύψος ακριβώς στα 67.20 χιλιοστά, αφαιρώντας εκείνα τα 11.40 χιλιοστά, θα πρέπει να ρελιάσουμε ακριβώς στα 55.80 χιλιοστά που είναι και το σωστό, ασχέτως εάν οι ονομαστικές προδιαγραφές αναφέρουν τα 56 χιλιοστά!

Τέλος όσο αναφορά τους κάλυκες 12/65, αν και δεν ενδείκνυνται για αστεροειδές κλείσιμο, λόγο της ουσιαστικής μεταβολής στην προοδευτικότητα της πυρίτιδας, που θα επιφέρουν στο setup μας...από την μειωμένη ογκομετρία τους, εφόσον έχουν πραγματικό ύψος περί τα 64.80 χιλιοστά, θα μπορούσαν να ρελιαστούν...περί τα ~53,50 χιλιοστά.

 

Σημείωση: Εφιστούμε την προσοχή σας στις απαραίτητες τροποποιήσεις που θα πρέπει να γίνουν στις δοσολογίες, ώστε ένα setup 12/70, να μπορεί να δουλέψει σωστά σε κάλυκες 12/67 και ενδεχομένως ένα setup 12/67...σε κάλυκες 12/65, χωρίς να ανεβούν επικίνδυνα οι αναπτυσσόμενες πιέσεις!

<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <--- 

Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες για τα Setup και για τα Φυσίγγια που σας παρουσιάζουμε μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνον για λόγους πληροφόρησης σε θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες, εφόσον προηγουμένως δεν έχουν δοκιμαστεί σωστά σε κάποιον πιστοποιημένο βλητικό σταθμό και δεν έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις ασφαλείας! Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι ίδια όλα τα κυνηγετικά όπλα και σας υπογραμμίζουμε επίσης ότι τα ίδια ή πανομοιότυπα κυνηγετικά υλικά, ενδέχεται να διαφέρουν ακόμη και αρκετά σημαντικά μεταξύ τους ανά διαφορετικές παρτίδες παραγωγής και όχι μόνον!

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ 147 Α - Ν. 2168/1993 & Ν. 3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2019 - All rights reserved