ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΛΑΣΚΑΣ

ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Αναλυτικός οδηγός μη συμβατικής ιδιογόμωσης εξαιρετικά ανωτέρου επιπέδου!

Τελευταία ενημέρωση: 19/11/2015

ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΥΡΙΤΙΔΩΝ

Η στρωματοποίηση διαφορετικών πυρίτιδων εντός του πυθμενίου του κάλυκά μας, ορίζει την χρήση διαφορετικών προωθητικών υλικών και υπό συγκεκριμένους όρους και κανόνες, την σχετική τους χημική σύσταση και την εξίσου σχετική τους τοποθέτηση! Επίσης ο εν λόγο τεχνικός όρος, ορίζει την συγκεκριμένη τοποθέτηση αυτών των προωθητικών υλικών με την διαφορετική χημική σύσταση και τον ακριβή τρόπο όπου θα πρέπει να τοποθετηθούν!

Περνώντας λοιπόν στην πρακτική εφαρμογή της σχετικής στρωματοποίησης, μπορούμε να εξηγήσουμε τον τρόπο λειτουργίας της, την ενδεχόμενη χρήση των προεπιλεγμένων υλικών και τους σχετικούς τρόπους συναρμολόγησής τους. Βέβαια, εμείς θα αναφερθούμε άκρως ακαδημαϊκά σε αυτό το αντικείμενο και δεν θα επεκταθούμε σε ολοκληρωμένα πρακτικά παραδείγματα, είτε για ευνόητους λόγους...είτε για να αποφύγουμε τα τυχόν ενδεχόμενα ρίσκα όπου θα μπορούσαν να προκύψουν από μία λανθασμένη συναρμολόγηση...

Η βασική αρχή λειτουργίας της στρωματοποίησης διαφορετικών πυρίτιδων, βασίζεται καθαρά στην πάρα πολύ προσεκτική επιλογή τους, στις απόλυτες δοσολογίες τους και στον ακριβή τρόπο όπου θα πρέπει να τοποθετηθούν...με την δέουσα προσοχή, εντός του πυθμενίου του κάλυκά μας!

Εφόσον γνωρίζουμε ότι ένα οποιοδήποτε στερεό υλικό δεν είναι σχετικά συμπιέσιμο, ή τουλάχιστον δεν θα μπορούσε να συμπιεστεί τόσο, όσο ενδεχομένως εμείς να χρειαζόμασταν...δεν σημαίνει ότι ένα υλικό σε μορφή αερίου δεν θα μπορούσε να μας δώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα, όπου ενδεχομένως να προσδοκούμε να αποκτήσουμε.

Με την στρωματοποίηση διαφορετικών πυρίτιδων, μπορούμε να καταφέρουμε να επιτύχουμε ακριβώς αυτό το πράγμα, δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα σώμα σε συμπιέσιμη μορφή...ακριβώς λίγο πριν την κύρια έκρηξη του προωθητικού υλικού μας! Βέβαια εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι η όλη εν δυνάμει διαδικασία, θα κρατήσει μόνον για κάποια εκατομμυριοστά του δευτερολέπτου, πράγμα όμως που εμείς μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε ώστε να επιτύχουμε τον τελικό σκοπό μας.

Για να γίνει όμως αυτό το πράγμα στην πράξη και να δουλέψει σωστά, θα πρέπει να επιλέξουμε με σαφέστατα και με πολύ αυστηρά κριτήρια, τα προωθητικά υλικά μας:

 • Οι δύο αυτές διαφορετικές πυρίτιδες θα πρέπει να παράγονται οπωσδήποτε από την ίδια εταιρεία και θα πρέπει επίσης να ανήκουν στην ίδια οικογένεια προωθητικών υλικών
 • Οι πυρίτιδες αυτές θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 3 πραγματικούς βαθμούς διαφοράς, ως προς την απόλυτη προοδευτικότητά τους και να επιλέγονται ορθά και με βάση τις εκάστοτε απαιτήσεις της γόμωσής μας
 • Η πυρίτιδα με την μικρότερη προοδευτικότητα θα πρέπει να μην ξεπερνάει την σχετική αναλογία, όπου εμείς θα πρέπει να ορίζουμε σωστά και όπου συνήθως κυμαίνεται περί το 1 προς 3
 • Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνει ανακάτεμα ή μίξη των δύο αυτών προωθητικών υλικών
 • Πάντα θα πρέπει να τοποθετείται κάτω και σε επαφή με το καψύλλιο η ταχύκαυστη πυρίτιδα και πάντα θα πρέπει να τοποθετείται επάνω της και με την μέγιστη δυνατή προσοχή η βραδύκαυστη πυρίτιδα

Με απλά και λιτά λόγια, κατά την φάση της ανάφλεξης από το καψύλλιο του κάλυκα, θα προλάβει να καεί το σύνολο της μάζας από την ταχύκαυστη πυρίτιδα όπου θα βρίσκεται σε άμεση επαφή μαζί του και έτσι θα αφήσει έναν συμπιέσιμο θάλαμο καύσης στην βραδύκαυστη πυρίτιδα όπου θα βρίσκεται τοποθετημένη ακριβώς από πάνω της, όπου επίσης σε κάποια επιπλέον εκατομμυριοστά του δευτερολέπτου θα έχει αναφλεγεί και αυτή ολοκληρωτικά...ώστε να μπορέσει να προωθήσει σωστά την γόμωσή μας εντός του αυλού της κάννης του όπλου μας!

Αυτό λοιπόν που γίνεται στην πράξη, είναι ότι η ταχύκαυστη πυρίτιδα με την μικρότερη μάζα θα προλάβει να αλλάξει μορφή και από στερεό σώμα να γίνει αέριο, ώστε να μπορέσει να αφήσει όχι τον επιπλέον χώρο, αλλά τον απαραίτητα συμπιέσιμο χώρο, όπου θα χρειαστεί η βραδύκαυστη πυρίτιδα ώστε να ολοκληρώσει την αλλαγή φάσης από στερεό σώμα σε προωθητικό αέρινο σώμα και να μας επιτρέψει έτσι να αποκτήσουμε τις επιθυμητές επιδόσεις όπου και προσδοκούμε να λάβουμε υπό μορφή έργου.

Ακολουθούν μερικά ενδεικτικά παραδείγματα, από τους εν δυνάμει πιθανούς συνδυασμούς συγκεκριμένων προωθητικών υλικών:

 • G2000x24 & MBx36 για ταχύτατες γομώσεις των 35~36gr
 • F2x28 & M92s για ταχύτατες γομώσεις των 37~38gr
 • 206 SVx24 & 206x36 για ταχύτατες γομώσεις των 34~35gr
 • AS & A0 για ταχύτατες γομώσεις των 36~37gr
 • Drago SVx24 & Drago Sx36 για ταχύτατες γομώσεις των 34~35gr
 • Aquila SVx24 & Aquila Lx36 για ταχύτατες γομώσεις των 34~35gr

Όσο αναφορά την συναρμολόγηση των διαφορετικών πυρίτιδων εντός του πυθμενίου του κάλυκά μας, ακολουθούν μερικά ενδεικτικά παραδείγματα, από τους εν δυνάμει πιθανούς συνδυασμούς συγκεκριμένων προωθητικών υλικών:

 • Αποβάλλουμε τον στατικό ηλεκτρισμό του κάλυκα
 • Με ένα σιδερένιο και αρκετά μακρύ αποηλεκτρισμένο χωνάκι, τοποθετούμε την ταχύκαυστη πυρίτιδα σωστά στο πυθμένιο του κάλυκα
 • Στρώνουμε προσεκτικά την πυρίτιδα χρησιμοποιώντας τον αποηλεκτρισμένο ταποπιεστή μας και προσέχοντας παράλληλα να μην τραβήξει την πυρίτιδα όπως θα τον αφαιρούμε
 • Κατασκευάζουμε ένα χάρτινο χωνάκι και με αρκετά αργό ρυθμό τοποθετούμε την βραδύκαυστη πυρίτιδα επάνω στην ταχύκαυστη πυρίτιδα και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην γίνει κάποια πρόσμιξη ή ανακάτεμα στα δύο προωθητικά υλικά μας
 • Στρώνουμε και την δεύτερη πυρίτιδα πολύ προσεκτικά με τον ταποπιεστή μας και τοποθετούμε επίσης προσεκτικά την επιλεγμένη βυσμάτωση ώστε να σφραγίσουμε τα υλικά
 • Προχωράμε στην συναρμολόγηση, το σχετικό κλείσιμο και το απαραίτητο ρέλιασμα του κάλυκά μας

Κλείνοντας με αυτό το κεφάλαιο, επιθυμούμε να προσθέσουμε ότι σε εκείνα τα setup όπου ζορίζεται η ανάφλεξη και η πλήρης καύση της πυρίτιδάς μας, με τον σωστό τρόπο και με την σωστή συναρμολόγηση της εν δυνάμει στρωματοποίησης...των δύο προωθητικών υλικών μας, επιλύουμε και αυτό το πρόβλημα!

Τέλος θα θέλαμε να προσθέσουμε σε μία εντελώς ακαδημαϊκού χαρακτήρα αναφορά, ότι έχοντας πρόσβαση σε βλητικό σταθμό και γνωρίζοντας ακριβώς το τι, το πως και το γιατί, θα μπορούσαμε να συναρμολογήσουμε μια εν δυνάμει αλυσιδωτή αντίδραση τριών διαφορετικών προωθητικών υλικών...αλλά δεδομένου ότι δεν έχουμε τέτοιες δυνατότητες...είναι άκρως προτιμότερο να το αποφύγουμε!

 

Σημείωση: Ο κάθε συγκεκριμένος συνδυασμός των παραπάνω προωθητικών υλικών, απαιτεί διαφορετικές δοσολογίες και αναλογίες όπου δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε εκ των προτέρων και άρα θα πρέπει να προβούμε σε εμπειρικές δοκιμές εντός πιστοποιημένου βλητικού σταθμού ώστε να μπορέσουμε να συναρμολογήσουμε τα δικά μας ασφαλή φυσίγγια!

Σημαντική σημείωση: Ο ακαδημαϊκός χαρακτήρας του άρθρου, δεν προτρέπει σε καμία απολύτως περίπτωση την χρήση των πληροφοριών όπου εμπεριέχει ή την μεταφορά τους στην πράξη!

<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <--- 

Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες για τα Setup και για τα Φυσίγγια που σας παρουσιάζουμε μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνον για λόγους πληροφόρησης σε θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες, εφόσον προηγουμένως δεν έχουν δοκιμαστεί σωστά σε κάποιον πιστοποιημένο βλητικό σταθμό και δεν έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις ασφαλείας! Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι ίδια όλα τα κυνηγετικά όπλα και σας υπογραμμίζουμε επίσης ότι τα ίδια ή πανομοιότυπα κυνηγετικά υλικά, ενδέχεται να διαφέρουν ακόμη και αρκετά σημαντικά μεταξύ τους ανά διαφορετικές παρτίδες παραγωγής και όχι μόνον!

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ 147 Α - Ν. 2168/1993 & Ν. 3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2019 - All rights reserved