ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΛΑΣΚΑΣ

ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Αναλυτικός οδηγός μη συμβατικής ιδιογόμωσης εξαιρετικά ανωτέρου επιπέδου!

Τελευταία ενημέρωση: 19/11/2015

ΣΩΣΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας κατά την συναρμολόγηση και κατά την επαλήθευση ενός νέου ή ενός οποιουδήποτε δοκιμασμένου setup, είναι αναμφισβήτητα ο σωστός υπολογισμός του ελεύθερου χώρου από το χείλος του κάλυκα όπου προτιθέμεθα να χρησιμοποιήσουμε και πιο συγκεκριμένα, εν λόγο παράγοντας είναι σημαντικότατος στην Ιδιογόμωση Εξαιρετικά Ανωτέρου Επιπέδου και στα Πολυσταδιακά κλεισίματα!

Βεβαίως και εξίσου στο στρογγυλό παραδοσιακό ρέλι, χρειάζεται επίσης μια σωστή επαλήθευση και ένας σωστός υπολογισμός του ελεύθερου χώρου από το χείλος του κάλυκά μας, αλλά σαφέστατα η διαφορά αυτή φέρεται να είναι εντονότερη επί του Πολυσταδιακού κλεισίματος άνω των 13 πραγματικών χιλιοστών...

Ας δούμε όμως τώρα μερικά απλά θεωρητικά παραδείγματα και έπειτα ας επικεντρωθούμε σε ορισμένα πρακτικότερα παραδείγματα, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια πλήρως εμπεριστατωμένη άποψη επί του συγκεκριμένου θέματος και επί των συγκεκριμένων ογκομετρικών υπολογισμών!

Ως θεωρητικά παραδείγματα λοιπόν, μπορούμε να εκλάβουμε τις ακόλουθες βασικές παραμέτρους:

  • Σε όλες τις συμπιέσιμες πυρίτιδες θα πρέπει να εφαρμόσουμε διαφορετικά κριτήρια, σε σχέση με τις μη συμπιέσιμες πυρίτιδες
  • Στα μαλακά και στα μέτρια βύσματα θα πρέπει εξίσου να εφαρμόσουμε διαφορετικά κριτήρια, σε σχέση με τα σκληρά βύσματα και σε σχέση με τα αρκετά δυσκολότερα συμπιέσιμα παραδοσιακά υλικά
  • Οι σχέσεις και οι συσχετισμοί των παραπάνω συνδυασμών, θα πρέπει να αναλύονται μεμονωμένα και ανά περίπτωση, ώστε να φθάνουμε στα ενίοτε ασφαλή συμπεράσματα και να μην συναρμολογούμε τυχόν λανθασμένα setup

Ως πρακτικά παραδείγματα όμως, θα πρέπει να ανατρέξουμε στην σελίδα των ΠΕΝΤΑΣΤΑΔΙΚΩΝ setup, ώστε να μπορέσουμε να αναλύσουμε στην πράξη και μάλιστα με εμπεριστατωμένα στοιχεία τους ανά περίπτωση προσεκτικά επιλεγμένους συνδυασμούς και τους ανά περίσταση άκρως και άρτια συσχετισμένα παράγοντες!

Έχουμε και λέμε ότι στα παρακάτω setup, διατηρώντας σταθερή την στατική πίεση όπου θα πρέπει να εφαρμόσουμε επί της μεζούρας μας, ο σωστός υπολογισμός του ελεύθερου χώρου από το χείλος του κάλυκά μας θα έχει ως εξής:

  • Το setup GRANULAR - 30 Gr/N 8 που φέρει χαμηλής συμπιεσιμότητας πυρίτιδα και μέτριας σκληρότητας συγκεντρωτήρα, ο υπολογισμός του ελεύθερου χώρου για τα 14 πραγματικά χιλιοστά, θα πρέπει να γίνει με αφαίρεση ενός χιλιοστού, δεδομένης της ιδιομορφίας του συγκεκριμένου συγκεντρωτήρα και της ελαστικότητάς του. Άρα στο παρόν setup θα μπορέσουμε να κλείσουμε στα 13 πραγματικά χιλιοστά, μαζί με την απαραίτητη στατική πίεση, ενώ θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα εάν είχαμε επιλέξει ένα σαφέστατα σκληρότερο βύσμα όπως λόγου χάρη τον GT όπου και θα αναγκαζόμαστε να μετρήσουμε επί των 14άρων πραγματικών χιλιοστών...
  • Στο setup G3000 - 31 Gr/N 8 που φέρει μέτριας συμπιεσιμότητας πυρίτιδα και μέτριας σκληρότητας συγκεντρωτήρα, ο υπολογισμός του ελεύθερου χώρου για τα 14 πραγματικά χιλιοστά, θα πρέπει να γίνει με αφαίρεση σχεδόν δύο ολόκληρων χιλιοστών, δεδομένης της ιδιομορφίας του συγκεκριμένου συγκεντρωτήρα, της ελαστικότητάς του και παράλληλα της μέτριας συμπιεσιμότητας και του απαραίτητου πατήματος της τροποποιημένης αυτής πυρίτιδας! Άρα στο συγκεκριμένο setup θα μπορέσουμε να κλείσουμε σωστά για την ογκομετρία των 14άρων χιλιοστών, μόνον εάν υπολογίσουμε τον ελεύθερο χώρο περί τα 12 πραγματικά χιλιοστά...
  • Για το setup S4N - 31 Gr/N 8 που φέρει χαμηλής συμπιεσιμότητας πυρίτιδα και εξίσου χαμηλής συμπιεσιμότητας συγκεντρωτήρα, ο υπολογισμός του ελεύθερου χώρου για τα 14 πραγματικά χιλιοστά δεν θα πρέπει να γίνει με καμία απολύτως αφαίρεση χιλιοστών ή δεκάτων του χιλιοστού και δεδομένης της ιδιομορφίας των επιλεγμένων υλικών, θα μπορέσουμε να κλείσουμε στα 14 πραγματικά χιλιοστά...απλά μετρώντας τα 14 πραγματικά χιλιοστά της απαραίτητης ογκομετρίας!!!

Άρα όπως είδαμε από τα παραπάνω θεωρητικά και από τα εξίσου πρακτικά παραδείγματα, η κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναλύεται μεμονωμένα και θα πρέπει να συσχετίζονται τα υπάρχοντα δεδομένα, σωστά και με έξυπνο τρόπο...ώστε να αποφεύγονται τυχόν λάθη κατά την συναρμολόγησή του και λοιποί ανακριβείς συσχετισμοί!

 

Σημείωση: Είναι δεδομένο ότι τα setup και οι συσχετισμοί συναρμολόγησης των ανά περίπτωση συσχετιζόμενων υλικών μπορεί να είναι άπειροι, εμείς όμως αρκούμαστε στην πρακτική λογική και στις απλές και εφαρμοσμένες συμβατικές μεθόδους επίλυσης των παραπάνω πολύπλοκων υπολογισμών!

<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <--- 

Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες για τα Setup και για τα Φυσίγγια που σας παρουσιάζουμε μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνον για λόγους πληροφόρησης σε θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες, εφόσον προηγουμένως δεν έχουν δοκιμαστεί σωστά σε κάποιον πιστοποιημένο βλητικό σταθμό και δεν έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις ασφαλείας! Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι ίδια όλα τα κυνηγετικά όπλα και σας υπογραμμίζουμε επίσης ότι τα ίδια ή πανομοιότυπα κυνηγετικά υλικά, ενδέχεται να διαφέρουν ακόμη και αρκετά σημαντικά μεταξύ τους ανά διαφορετικές παρτίδες παραγωγής και όχι μόνον!

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ 147 Α - Ν. 2168/1993 & Ν. 3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2019 - All rights reserved