ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΛΑΣΚΑΣ

SETUP ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΤΡΑΚΤΟΥ

Όπως όλοι γνωρίζουμε, η άτρακτος της δέσμης των σκαγιών, είναι κάτι που δημιουργείται από αρκετούς παράγοντες, όπως λόγου χάρη...οι αναπτυσσόμενες πιέσεις εντός της θαλάμης, ο κώνος συναρμογής του όπλου, το προφίλ του αυλού της κάννης, ο βαθμός τσοκαρίσματος και βεβαίως το ρέλιασμα σε συνάρτηση με την στεφάνη ρελιάσματος!

Εφόσον λοιπόν θέσουμε κάποια στάνταρ, αποκλείοντας όλους τους παραπάνω παράγοντες και παραμετροποιώντας τις δοκιμές μας, θα πρέπει να εξετάσουμε την διαφορά στην απόδοση και τι ακριβώς γίνεται κατά την δημιουργία της ατράκτου, σε συνάρτηση με το αστεροειδές κλείσιμο και το στρογγυλό ρέλι.

Δεδομένου ότι το στρογγυλό ρέλι δουλεύει de facto, σε χαμηλότερες πιέσεις...σε σχέση με το αστεροειδές κλείσιμο, είναι αυτονόητο ότι θα συμπεριφερθεί και με διαφορετικό τρόπο! Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε τι ακριβώς γίνεται κατά την ανάφλεξη της πυρίτιδας, τις πιέσεις που θα ασκηθούν στην βυσμάτωση και την γόμωση των σκαγιών, όπως επίσης και την αντίσταση που θα προβάλει η στεφάνη και ο τύπος ρελιάσματος του εκάστοτε setup! Τέλος, θα πρέπει να εξετάσουμε τι ακριβώς γίνεται κατά την φάση του ξερελιάσματος, όπως επίσης και να διευκρινίσουμε την διαφορά των ακτινικών τριβών που θα αναπτυχθούν, ανάμεσα στην διερχόμενη γόμωση και την ρελιασμένη στεφάνη του κάλυκα.

Έστω λοιπόν ότι θέλουμε να εξετάσουμε ένα συγκεκριμένο τύπο setup, όπου σε κάλυκες 12/70 με την μονοβασική πυρίτιδα Aquila στα 32gr γόμωσης, αναπτύσσει περί τα 650 bar πίεσης, είτε πρόκειται για αστεροειδές κλείσιμο...είτε για στρογγυλό ρέλι με διαφανές πλαστικό δισκίο!

Δεδομένης της βασικής διαφοράς των παραπάνω setup, που διευκρινίζουμε ότι πρόκειται για τον διαφορετικό τύπο ρελιάσματος, θα ως άμεσο αποτέλεσμα ότι η στήλη των σκαγιών της γόμωσης, θα έχει υποχρεωτικά διαφορετικό ύψος...αφού ως γνωστό, το στρογγυλό ρέλι διαθέτει μια καθεαυτού διαφορετική ογκομετρία, σε σχέση με το στάνταρ αστεροειδές κλείσιμο έξι πτυχών.

Η διαφορετική ογκομετρία όμως, επιβάλει και διαφορετικό ύψος βυσμάτωσης, όπου με την σειρά της...θα δημιουργήσει μια διαφορετική συμπίεση του βύσματος κατά την έκρηξη, όπως και έναν διαφορετικό θάλαμο καύσης, που θα οφείλεται ακριβώς στην διαφορετική ελαστικότητα του ύψους βυσμάτωσης!

Όσο αναφορά την αντίσταση που προβάλει η στεφάνη ρελιάσματος στην στήλη της γόμωσης, κατά την φάση του σπασίματος της στεφάνης αυτής και άρα κατά την διαδικασία του ξερελιάσματος, εξυπακούεται ότι στο αστεροειδές κλείσιμο, η αντίσταση που θα προβάλλεται θα είναι σαφέστατα μεγαλύτερη!

Επίσης αφού ανοίξει η στεφάνη ρελιάσματος και η γόμωση αρχίσει να διέρχεται από μέσα της, είναι λογικό ότι οι ακτινικές τριβές που θα αναπτυχθούν, θα είναι σαφέστατα μεγαλύτερες στο αστεροειδές κλείσιμο, γεγονός που οφείλεται άμεσα στην γεωμετρία και στο προφίλ των πτυχών του.

Έτσι για όλους τους παραπάνω λόγους και δεδομένου ότι έχουμε συνυπολογίσει όλους τους σχετικούς παράγοντες, φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι το στρογγυλό ρέλι, δημιουργεί μια κοντύτερη και συμπαγέστερη άτρακτο σκαγιών, όπου παράλληλα επιτυγχάνει ποιοτικότερη και καλύτερη περιφερειακή κατανομή της δέσμης αυτής!

<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <--- 

Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες, σχετικά με τα άρθρα όπου σας παρουσιάζουμε εντός της παρούσης κατηγορίας ή μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνο για λόγους πληροφόρησης σε αυστηρά θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες μας!

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ 147 Α - Ν. 2168/1993 & Ν. 3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2019 - All rights reserved