ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΛΑΣΚΑΣ

ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕ ΦΩΤΟ & VIDEO

Αναλυτικός οδηγός ασφαλούς ιδιογόμωσης ανωτέρου επιπέδου, χωρισμένος σε 35 διαφορετικές ενότητες.

Τελευταία ενημέρωση: 21/03/2015

ΣΧΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΗΡΑ-ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΟΓΚΟΥ

Αν και οι περισσότεροι ιδιογομωτές το αγνοούν, υπάρχει μια άμεση σχέση μεταξύ του συγκεντρωτικά και της πυρίτιδας όσο αναφορά την μεταβολή του όγκου που θα υποστεί το παραπάνω σύνολο μέσα στον κάλυκα, κατά την σχάση του καψυλλίου και πριν την έκρηξη της πυρίτιδας. Για να καταλάβουμε καλύτερα τι σημαίνει κάτι τέτοιο και πως γίνεται πρακτικά, αρκεί να πούμε ότι το καψύλλιο από μονό του και ανάλογος την ισχύ του, παράγει κάποια αέρια και όπως είναι λογικό, τείνει να μεταβάλλει τον αρχικό όγκο του συνόλου πυρίτιδας-φούστας συγκεντρωτήρα.

Αυτό το γεγονός λοιπόν ανάλογα με τον τύπο του συγκεντρωτήρα που θα χρησιμοποιήσουμε και την σκληρότητα του, σε σχέση με την στατική πίεση που θα δέχεται το αμορτισέρ του και η αντίσταση που θα προβάλει το ρέλι, θα επηρεάσει θετικά ή αρνητικά όλες τις γνωστές και ακόλουθες παραμέτρους: Rt, TC, Int, V1, PMax.

Τυχαίο παράδειγμα Ν.1: Δεν κλείνουμε με σωστή στατική πίεση ή σωστό ρέλι.
Στην προκείμενη περίπτωση θα δημιουργηθεί το ακόλουθο πρόβλημα: κατά την σχάση του καψύλλιου το ρέλι δεν θα προβάλλει την σωστή αντίσταση και κατ' επέκταση τη σωστή στατική πίεση, οπότε και ο θάλαμος καύσης θα μεγαλώσει κατά Χ%, πράγμα που εμείς δεν θέλουμε.

Τυχαίο παράδειγμα Ν.2: Δεν κλείνουμε με σωστή συμπίεση συγκεντρωτήρα αλλά με σωστή στατική πίεση ρελιού.
Στην προκείμενη περίπτωση θα δημιουργηθεί το ακόλουθο πρόβλημα: κατά την σχάση του καψυλλίου το ρέλι θα προβάλλει την σωστή αντίσταση αλλά επειδή το αμορτισέρ του συγκεράστηκα δεν θα είναι σωστά πιεσμένο, ο θάλαμος καύσης θα μεγαλώσει κατά Υ%, πράγμα που εμείς δεν θέλουμε.

Τυχαίο παράδειγμα Ν.3: Κλείνουμε με σωστή στατική πίεση και με σωστή συμπίεση συγκετρωτήρα αλλά με λανθασμένο ρέλι.
Στην προκείμενη περίπτωση θα δημιουργηθεί το ακόλουθο πρόβλημα: κατά την σχάση του καψύλλιου το ρέλι δεν θα προβάλλει την σωστή αντίσταση, αλλά αντιθέτως θα προβάλλει μικρότερη ή μεγαλύτερη αντίσταση, ανάλογα με το πως θα έχει ρελιαστεί ο κάλυκας άσχετος αν ο θάλαμος καύσης δεν θα μεγαλώσει κατά Χ% ή Υ% με αποτέλεσμα να αλλάξει κατά ένα % η προοδευτικότητα της πυρίτιδας, ο χρόνος καύσης, το παραγόμενο έργο και η αρχική ταχύτητα των σκαγιών, πράγμα που εμείς δεν θέλουμε.


Σαν γενικό κανόνα και πάντα πλην μεμονωμένων εξαιρέσεων, μπορούμε να πούμε ότι για πυρίτιδες με ακαριαία καύση και μικρής προοδευτικότητας θα πρέπει να χρησιμοποιούμε ελαστικούς συγκεντρωτήρες, ενώ αντίθετα για προοδευτικές και υπερπροοδευτικές πυρίτιδες θα πρέπει να χρησιμοποιούμε σκληρότερους συγκεντρωτήρες. Βεβαίως θα πρέπει να έχουμε φροντίσει να είναι σωστά πατημένοι, με τη σωστή στατική πίεση και με το σωστό τύπο και βάθος ρελιού.

<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <--- 

Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες για τα Setup και για τα Φυσίγγια που σας παρουσιάζουμε μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνον για λόγους πληροφόρησης σε θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες, εφόσον προηγουμένως δεν έχουν δοκιμαστεί σωστά σε κάποιον πιστοποιημένο βλητικό σταθμό και δεν έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις ασφαλείας! Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι ίδια όλα τα κυνηγετικά όπλα και σας υπογραμμίζουμε επίσης ότι τα ίδια ή πανομοιότυπα κυνηγετικά υλικά, ενδέχεται να διαφέρουν ακόμη και αρκετά σημαντικά μεταξύ τους ανά διαφορετικές παρτίδες παραγωγής και όχι μόνον!

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ 147 Α - Ν. 2168/1993 & Ν. 3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2019 - All rights reserved