ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΛΑΣΚΑΣ

ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕ ΦΩΤΟ & VIDEO

Αναλυτικός οδηγός ασφαλούς ιδιογόμωσης ανωτέρου επιπέδου, χωρισμένος σε 35 διαφορετικές ενότητες.

Τελευταία ενημέρωση: 21/03/2015

ΡΕΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΑΝΤΑΡ

Είναι γνωστό ότι προκειμένου να καταφέρουμε να μεταβάλλουμε την προοδευτικότητα μιας πυρίτιδας για συγκεκριμένους λόγους, θα πρέπει να ρελιάσουμε χαμηλότερα από το κανονικό, ώστε να καταφέρουμε να μεταβάλλουμε και να μετατοπίσουμε την καμπύλη καύσης!

Επειδή όμως αυτή μας η ενέργεια θα έχει ως αποτέλεσμα την σχετική αύξηση των αναπτυσσόμενων πιέσεων και δεδομένου ότι αρκετοί ιδιογομωτές αψηφούν επιδεικτικά τα στάνταρ και τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά την διαδικασία ρελιάσματος, όπως και της επικινδυνότητας των ενεργειών τους, κρίνουμε αναγκαίο να τους υπενθυμίσουμε ότι με την εν λόγο ενέργεια, θα επιφέρουν μια σχετική αύξηση στο σύνολο των ασκούμενων πιέσεων κατά την έκρηξη!

Και αφού το κάθε δέκατο του χιλιοστού θα μεταβάλλει το setup μας, περί τα ~15 bar θεωρητικής πίεσης, ας δούμε τα ακόλουθα παραδείγματα ώστε να είμαστε σε θέση να σχηματίσουμε μια πιο ρεαλιστική άποψη.

 

Παράδειγμα Ν.1 με διακυμάνσεις της τάξεως των 50~90 bar πίεσης και 5~10 m/s αρχικών ταχυτήτων:

SipeN - 12/70-CX2000 - 1.45x32gr - Gualandi SuperG 25 - * -
- 58.00mm - 630 bar - V0 405 m/s
- 57.50mm - 680 bar - V0 410 m/s
- 57.00mm - 720 bar - V0 415 m/s

Παράδειγμα Ν.2 με διακυμάνσεις της τάξεως των 136 bar πίεσης και 7 m/s αρχικών ταχυτήτων:

JK6/b - T2-12/70-CX2000 - 1.75x35gr/N.9 - B&P Z2M-18 - * -
- 58.00mm - 561 Bar - 400 m/s - T/C 3005
- 57.00mm - 697 Bar - 407 m/s - T/C 3254

Παράδειγμα Ν.3 με διακυμάνσεις της τάξεως των 147 bar πίεσης και 15 m/s αρχικών ταχυτήτων:

A1 - T2-12/70-686 - 1.70x34gr/N.10 - Gualandi Biorientabile 18 - * -
- 58.00mm - 506 Bar - 402 m/s - T/C 3420
- 57.00mm - 653 Bar - 417 m/s - T/C 3229

<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <--- 

Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες για τα Setup και για τα Φυσίγγια που σας παρουσιάζουμε μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνον για λόγους πληροφόρησης σε θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες, εφόσον προηγουμένως δεν έχουν δοκιμαστεί σωστά σε κάποιον πιστοποιημένο βλητικό σταθμό και δεν έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις ασφαλείας! Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι ίδια όλα τα κυνηγετικά όπλα και σας υπογραμμίζουμε επίσης ότι τα ίδια ή πανομοιότυπα κυνηγετικά υλικά, ενδέχεται να διαφέρουν ακόμη και αρκετά σημαντικά μεταξύ τους ανά διαφορετικές παρτίδες παραγωγής και όχι μόνον!

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ 147 Α - Ν. 2168/1993 & Ν. 3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2019 - All rights reserved