ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΛΑΣΚΑΣ & ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - TERMS & ©ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΠΛΩΝ & ΦΥΣΙΓΓΙΩΝΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗΣΠΡΟΦΙΛΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΕ.Μ.Α. ΛΑΣΚΑΣ

ΡΕΛΙΑΣΜΑ ΜΕ ΣΤΡΟΦΕΙΑ GAEP

Τα στροφεία BN1 & BN2 Special, κατασκευάστηκαν από την εταιρεία GAEP, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Νικολάου Καββαδία.

Στο παρόν άρθρο, θα δούμε στην πράξη και σε πραγματικές συνθήκες το αστεροειδές ρέλιασμα, με τα αντίστοιχα στροφεία ρελιάσματος της εταιρείας Gaep! Επίσης θα αναλύσουμε τις σχετικές διαφορές του προφίλ ρελιάσματος, των κανονικών στροφείων της εταιρείας και θα τα συγκρίνουμε με την σειρά Special, ώστε να είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε απόλυτα τις σχετικές διακυμάνσεις ρελιάσματος.

 

 

Για τις ανάγκες του παρόντος εγχειρήματος, επιλέχθηκαν οι εξής κάλυκες και το ακόλουθο setup, λόγο του ότι είναι αρκετά δημοφιλές στο κυνήγι της τσίχλας και άρα μιλάμε για κάτι το άκρως πρακτικό:

  • Κάλυκας Fiocchi 12/70-686 μπλε χρώματος με διακυμάνσεις 68.90~69.20mm
  • S4n - 1.45x33gr/N.9 - Gualandi Piston Skeet 25 - * - 57.80mm

Σημείωση Ν.1: Το stop της μηχανής Gaep V-S, ρυθμίστηκε στα 57.80mm με το στροφείο BN2 και δοκιμαστικά φυσίγγια, για όλα τα υπόλοιπα στροφεία της δοκιμής. Ο ελεύθερος χώρος από το χείλος του κάλυκα, με περίπου ένα κιλό στατικής πίεσης, ήταν περί τα 9 χιλιοστά!

Σημείωση Ν.2: Για να δούμε τις διαφορές των στροφείων σε πραγματικές συνθήκες κλεισίματος και ρελιάσματος, το γέμισμα έγινε μέσω της μηχανής MEC 9000 Modded και το ρέλιασμα μέσω της μηχανής Gaep V-S 500 Modded.

Σημείωση Ν.3: Όλα τα στροφεία της δοκιμής είναι παραγωγής 2010, πλην του ΒΝ2 Special που είναι παραγωγής 06/2011.

Σημείωση Ν.4: Όπως είναι εμφανέστατα προφανές, ανάλογα με την ποιότητα πλαστικού του κάλυκα, το μαχαιράκι χάραξης και τον ελεύθερο χώρο από το χείλος του κάλυκα σε συνάρτηση με την σκληρότητα του συγκεντρωτήρα, θα υπάρχουν κάποιες μικρές διακυμάνσεις στο προφίλ των ρελιασμένων καλύκων.

 

Εδώ βλέπουμε τους κάλυκες Fiocchi 12/70 και τα στροφεία Gaep: BN1, BN2, BN3, BN4, STP/Brass, STC/Brass, BN1 Special και BN2 Special [click για μεγέθυνση]

 

Η μηχανή Gaep V-S 500 Modded με τα στροφεία και τους κάλυκες λαδωμένους και έτοιμους για ρέλιασμα [click για μεγέθυνση]

 

Οι κάλυκες ρελιάστηκαν ανά τριάδες, με τα αντίστοιχα στροφεία ρελιάσματος [click για μεγέθυνση]

 

Το τελικό αποτέλεσμα με μια άμεση σύγκριση, στα σχετικά προφίλ ρελιάσματος [click για μεγέθυνση]

 

Άμεση σύγκριση της συμπίεσης του συγκεντρωτήρα, με τα στροφεία BN1 και BN1 Special [click για μεγέθυνση]

 

Άμεση σύγκριση της συμπίεσης του συγκεντρωτήρα, με τα στροφεία BN2 και BN2 Special [click για μεγέθυνση]

 

Πίνακας αναλυτικών χαρακτηριστικών και συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων ρελιάσματος, με τις σχετικές διακυμάνσεις

 

Τα συμπεράσματα από τις παραπάνω δοκιμές είναι τα ακόλουθα:

  • Είναι προφανές ότι όλα τα στροφεία, έχουν το ίδιο προφίλ στεφάνης ρελιού, ως προς το πάχος
  • Είναι επίσης προφανές ότι τα στροφεία BN1, BN2, BN3 και BN4, διαφοροποιούνται ως προς το προφίλ της εσωτερικής διαμέτρου στην στεφάνη ρελιού
  • Τα 0.05 χιλιοστά διαφοράς των στροφείων BN3 και BN4, ενδεχομένως να οφείλονται στο διαφορετικό προφίλ καμπύλης ρελιού
  • Το στροφεία STP Brass έχει παραπλήσιο προφίλ με αυτό του στροφείου BN2 Special
  • Το στροφεία STC Brass ξεφεύγει και αυτό από τα γνωστά στάνταρ
  • Τα δύο Special στροφεία, ρελιάζουν σαφέστατα πιο βαθειά από τα νορμάλ στροφεία 

 

 

Σημείωση: Οι σχετικές πληροφορίες για τα Setup και τα Φυσίγγια που παρουσιάζουμε, αναφέρονται ενδεικτικά και μόνο για λόγους πληροφόρησης! Σε καμία απολύτως περίπτωση, δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους, εφόσον προηγουμένως δεν έχουν δοκιμαστεί σωστά, σε κάποιον πιστοποιημένο βλητικό σταθμό!

<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <---

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΕΚ 147Α Ν.2168/1993 & ΦΕΚ 242Α Ν.3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2020 - All rights reserved