ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΛΑΣΚΑΣ & ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - TERMS & ©ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΠΛΩΝ & ΦΥΣΙΓΓΙΩΝΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗΣΠΡΟΦΙΛΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΕ.Μ.Α. ΛΑΣΚΑΣ

ΡΕΛΙΑΣΜΑ ΜΕ ΣΤΡΟΦΕΙΑ CORTINI ΚΑΙ IDIOGOMOSI

Σε αυτό το άρθρο, θα δούμε για πρώτη φορά τον τρόπο του πρακτικού ρελιάσματος και παράλληλα θα σας παρουσιάσουμε την συμπεριφορά των αυθεντικών Ιταλικών στροφείων ρελιάσματος, όπου φέρουν το πασίγνωστο εμπορικό λογότυπο Cortini και τους κωδικούς T1, T2, T3, T4 και T5! Επίσης θα δοκιμάσουμε να τα συγκρίνουμε με τα κατ εξαίρεση στροφεία-πρωτότυπα, όπου επινοήσαμε και όπου δημιουργήσαμε για τις ανάγκες της ομαδικής παραγγελίας, μετά την συνεχή ζήτηση των μελών μας, που βεβαίως φέρουν το λογότυπο Idiogomosi και τους κωδικούς I1S, I2S και I2US!

 

 

Για τις ανάγκες της παρουσίασης, επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε απλά και πρακτικά πράγματα, όπως απλές και πρακτικές μεθόδους, ώστε τα ρελιάσματα να είναι όσο περισσότερο ρεαλιστικά γίνεται και ταυτόχρονα πιο κοντά στην πρακτικότητα και στην πραγματικότητα του μέσου ιδιογομωτή!

Δεδομένου λοιπόν ότι ο πρωταρχικός μας σκοπός δεν ήταν η ομορφιά και ο καλλωπισμός των ρελιασμένων καλύκων, αλλά η πρακτικότητα και η ευκολοχρησία των στροφείων, όπου που θα χρησιμοποιούσαμε, επιλέξαμε επίτηδες τα παρακάτω πρακτικά εργαλεία και τις ακόλουθες μεθόδους ρελιάσματος, ώστε να μπορέσουμε να βρεθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται...στις καθημερινές απαιτήσεις και στους καθημερινούς προβληματισμούς του μέσου ιδιογομωτή:

  • Κάλυκας Fiocchi 12/70-686 μπλε χρώματος με διακυμάνσεις 69.00~69.20mm
  • Granular - 1.50x30gr/N.9 - B&P Z2M-24 - * - 57.80mm
  • Ρέλιασμα σε δράπανο πάγκου Einhell BT - BD 501
  • Κυλινδράκι Idiogomosi D.13~16 για το κεντράρισμα του στροφείου
  • Κόντρα στροφείο Idiogomosi για το κεντράρισμα του κάλυκα

Σημείωση Ν.1: Το stop στο δράπανο ρυθμίστηκε στα 57.80mm για τα στροφεία Cortini και έπειτα ξαναρυθμίστηκε για τα στροφεία Idiogomosi. Για τις όποιες ρυθμίσεις χρειάστηκαν, χρησιμοποιήσαμε δοκιμαστικά φυσίγγια. Ο ελεύθερος χώρος από το χείλος του κάλυκα, με περίπου τρία κιλά στατικής πίεσης, ήταν περί τα 11 χιλιοστά!

Σημείωση Ν.2: Ο βασικός σκοπός μας, ήταν εξαρχής να σας παρουσιάσουμε κάτι το 100% αληθινό, όπου θα υπήρχε η δυνατότητα επανάληψης από όλους τους μέσους ιδιογομωτές, έτσι χρησιμοποιήσαμε απλά και σχετικά προσιτά εργαλεία, όπως και μόνο τα στάδια της χάραξης και του ρελιάσματος.

Σημείωση Ν.3: Όλα τα στροφεία που χρησιμοποιήσαμε, είναι παραγωγής 09/2012 και η χάραξη έγινε με μαχαιράκι Gaep σε μηχανή Mec 650, διότι κατά την στιγμή της δοκιμής, δεν διαθέταμε ακόμη κάποιο μαχαιράκι Cortini...που όμως επιφυλασσόμαστε να αποκτήσουμε για τις μελλοντικές μας δοκιμές και παρουσιάσεις!

Σημείωση Ν.4: Όπως είναι εμφανέστατα προφανές, ανάλογα με την ποιότητα πλαστικού της κάθε παρτίδας, το προφίλ από το μαχαιράκι χάραξης και τον ελεύθερο χώρο από το χείλος του κάλυκα, σε συνάρτηση με την σκληρότητα και την συμπιεσιμότητα του συγκεντρωτήρα, θα υπάρξουν και κάποιες μικρές διακυμάνσεις στο προφίλ των ρελιασμένων καλύκων.

 

Πρακτικό ρέλιασμα χωρίς φωτομοντάζ, από το στροφείο Cortini T1, σε δράπανο πάγκου και χωρίς οδηγό [click για μεγέθυνση]

 

Πρακτικό ρέλιασμα χωρίς φωτομοντάζ, από το στροφείο Cortini T2, σε δράπανο πάγκου και χωρίς οδηγό [click για μεγέθυνση]

 

Πρακτικό ρέλιασμα χωρίς φωτομοντάζ, από το στροφείο Cortini T3, σε δράπανο πάγκου και χωρίς οδηγό [click για μεγέθυνση]

 

Πρακτικό ρέλιασμα χωρίς φωτομοντάζ, από το στροφείο Cortini T4, σε δράπανο πάγκου και χωρίς οδηγό [click για μεγέθυνση]

 

Πρακτικό ρέλιασμα χωρίς φωτομοντάζ, από το στροφείο Cortini T5, σε δράπανο πάγκου και χωρίς οδηγό [click για μεγέθυνση]

 

Πρακτικό ρέλιασμα χωρίς φωτομοντάζ, από το στροφείο Idiogomosi I1S, σε δράπανο πάγκου και χωρίς οδηγό [click για μεγέθυνση]

 

Πρακτικό ρέλιασμα χωρίς φωτομοντάζ, από το στροφείο Idiogomosi I2S, σε δράπανο πάγκου και χωρίς οδηγό [click για μεγέθυνση]

 

Πρακτικό ρέλιασμα χωρίς φωτομοντάζ, από το στροφείο Idiogomosi I2US, σε δράπανο πάγκου και χωρίς οδηγό [click για μεγέθυνση]

 

Συνοπτικές φώτο από τους ρελιασμένους κάλυκες με τα στροφεία Cortini και Idiogomosi, σε απλό δράπανο πάγκου, χωρίς την χρήση οδηγών και φωτομοντάζ [click για μεγέθυνση]

 

Πίνακας αναλυτικών χαρακτηριστικών και συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων ρελιάσματος, βασισμένος στον μέσο όρο από τις σχετικές διακυμάνσεις τριών ρελιασμένων καλύκων ανά τύπο στροφείου

 

Τα συμπεράσματά μας, από τις παραπάνω πρακτικές δοκιμές, είναι τα ακόλουθα:

  • Τα στροφεία T1 και T2, είναι πάρα πολύ καλά, ειδικά για τις προδιαγραφές ρελιάσματος όπου επινοήθηκαν και όπου κατασκευάστηκαν, με το στροφείο T1 να δημιουργεί μια ελαφρά μεγαλύτερη αντίσταση κατά την φάση του ξερελιάσματος
  • Το στροφείο Τ3 βρίσκεται στα όρια του πρακτικού ρελιάσματος, όπου από εκεί και πέρα...εκτιμούμε ότι ενδεχομένως να χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί από έμπειρους ιδιογομωτές και όχι από αρχάριους...ή καλύτερα να χρησιμοποιηθεί σε περισσότερα από δύο στάδια και όχι με μόνο την χάραξη και το ρέλιασμα
  • Για τα στροφεία T4 και T5, ισχύει ότι και για το στροφείο T3, με την διαφορά ότι πλέον γίνεται επιτακτική η χρήση τους, από έμπειρους ιδιογομωτές και παράλληλα από συναδέλφους όπου θα διαθέτουν και περεταίρω τεχνικό εξοπλισμό και βεβαίως δεν θα επαναπαυθούν σε μια απλή διαδικασία χάραξης και ρελιάσματος
  • Τα στροφεία I1S και I2US, είναι πάρα πολύ καλά για τις προδιαγραφές ρελιάσματος και για την αντίσταση ξερελιάσματος όπου επινοήθηκαν, αλλά δεν είναι τόσο ευκολόχρηστα και τόσο ευκολοδούλευτα...όσο θα μπορούσε να φαντάζει η χρήση τους εκ πρώτης όψεως, ειδικά στα χέρια κάποιου σχετικά άπειρου ιδιογομωτή, όπου ενδεχομένως να μην διαθέτει και εκείνα τα επιπλέον απαραίτητα αξεσουάρ που ενδεχομένως να χρειαστεί
  • Τέλος το στροφείο I2S, είναι απλά ότι καλύτερο και ότι πιο ευκολοδούλευτο...έχουμε πιάσει στα χέρια μας, μέχρι και σήμερα, για χρήση σε ρέλιασμα εκτός των στάνταρ προδιαγραφών και με βάθος ρελιάσματος περί τα ~2.00 χιλιοστά

 

 

Σημείωση: Οι σχετικές πληροφορίες για τα Setup και τα Φυσίγγια που παρουσιάζουμε, αναφέρονται ενδεικτικά και μόνο για λόγους πληροφόρησης! Σε καμία απολύτως περίπτωση, δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους, εφόσον προηγουμένως δεν έχουν δοκιμαστεί σωστά, σε κάποιον πιστοποιημένο βλητικό σταθμό!

<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <---

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΕΚ 147Α Ν.2168/1993 & ΦΕΚ 242Α Ν.3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2020 - All rights reserved