ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΛΑΣΚΑΣ

Ο ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ

Ορίστε κύριοι τι έγινε στις 06/02/2015 και ώρα 01:09 AM, όταν ο φιλαράκος μας ο Νικόλας ετόλμησε να διατυπώσει τις σκληρές αλήθειες στο εξωτερικό! Ακολουθεί το πρωτότυπο κείμενο αριστερά και το κάπως αυτόματα online μεταφρασμένο κείμενο δεξιά [click για μεγέθυνση]

    

 

Όλα άρχισαν στις 05/02/2015 και ώρα 08:38 PM, όταν ο χρήστης marcopiccolo1 δημιούργησε ένα θέμα [click] με τίτλο Ribassatori per 14mm, όπου σημαίνει Τρίτα στάδια για τα 14 χιλιοστά και συνέχισε θέτοντας κάποιες απλές ερωτήσεις! Δεδομένου λοιπόν ότι ο φιλαράκος μας ο Νικόλας δεν επιθυμούσε να μπλεχτεί σε νέες περιπέτειες...επροσπάθησε να απέχει από το όλο ζήτημα...αλλά δυστυχώς για κακή του τύχη τον έδωσαν στεγνά τα άλλα μέλη και έτσι αναγκάστηκε να πάρει θέση επί του φλέγοντος αυτού ζητήματος σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις και δυστυχώς έτσι ακριβώς έγινε!!!

 

Ας προσπαθήσουμε όμως να δούμε κομμάτι-κομμάτι την μετάφραση, όπως εμείς την αντιλαμβανόμαστε, έχοντας το δίπλωμα εμπορικών Ιταλικών CIC Avanzato C1 και όχι το δίπλωμα ενός επίσημου μεταφραστή:

Avrei voluto evitare...ma mi sento obligato di dare una netta fine a questa facenda, visto che mi abbia costato abbastanza nella vita reale fra le mie vere amicizie e poi non vorrei ritrovarmi bannato anche quei...appunto per il discorso di sto ribassatore! Vorrei dunque che Marco dicesse pubblicmente che non mi conosce e che non abbiamo mai parlato, appunto per evitare altri problemi...perchè è chiaro che qualcuno potrebbe pensare che l'ho messo io a fare certe cose e non mi piace essere nominato per delle cose che non faccio!

Θα ήθελα να αποφύγω...αλλά αισθάνομαι υποχρεωμένος να δώσω ένα σαφή τέλος σε αυτή την ιστορία, διότι μου έχει κοστίσει αρκετά στην πραγματική ζωή στις αληθινές φιλίες και έπειτα δεν θα ήθελα να βρεθώ μπαναρισμένος και εδώ...ακριβώς για τον λόγο του τρίτου σταδίου! Θα ήθελα λοιπόν ο Marco να πει δημόσια ότι δεν με γνωρίζει και ότι δεν έχουμε μιλήσει ποτέ, ακριβώς ώστε να αποφύγω άλλα προβλήματα...διότι είναι πεντακάθαρο ότι κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι τον έβαλα εγώ να κάνει κάποια πράγματα και δεν μου αρέσει να κατονομάζομαι για πράγματα όπου δεν πράττω!

Questa storia è vecchia di circa 18 mesi ed era l'epoca dove i Russi avevano presentato un kit di ricarica a più passaggi con il ribassatore in questione...etc... La storia comincia quando un ricaricatore Greco è riuscito a comprarci 3 kit grazie un tramite e lo fece di nascosto, con un mio amico ricaricatore ed un altro ricaricatore, ed il loro accordo sarebbe stato che avrebbero tenuto tutto ben nascosto da me, e così si sono concordati dietro le mie spalle!!!

Αυτή η ιστορία είναι παλαιά περίπου 18 μήνες και ήταν η εποχή όπου οι Ρώσοι είχαν παρουσιάσει ένα πολυσταδιακό kit ιδιογόμωσης με το σχετικό τρίτο στάδιο...κτλ... Η ιστορία αρχίζει όταν ένας Έλληνας ιδιογομωτής κατάφερε να αγοράσει 3 kit χάρη σε ένα μεσάζοντα και το έκανε στα κρυφά, μαζί με ένα φίλο μου ιδιογομωτή και ένα άλλο ιδιογομωτή, και η συμφωνία τους θα ήταν ότι θα κρατούσαν τα πάντα κρυφά από εμένα, και έτσι τα βρήκαν πίσω από τις πλάτες μου!!!

Siccome da voi c'era il tiro al piccione...etc...da noi c'era il tiro esasperato all'anatra...etc...e ci ho conosciuto gente pronta a rompersi il fucile e di farsi male...pur di trovarci la cartuccia miracolosa...etc... Comunque sia, non per colpa mia, ma per colpa loro, si sono messi uno contro l'altro e mi ci sono trovato nel mezzo essendo il titolare del sito web e quello che portò quei kit di nascosto mi avvisa all'improviso che un ricaricatore si sarebbe andato da quel mio amico per copiare il suo ribassatore...etc... Poi abbiamo litigato tutti quanti insieme, ed alla fine la cosa bella è che quel ragazzo lì, aveva la suocera lì vicino e se ne fregava di sto ribassatore!!!

Όπως σε εσάς υπήρχε η βολή στο περιστέρι...κτλ...σε εμάς υπήρχε η υπερβολικά μακρινή βολή στην πάπια...κτλ...και γνώρισα κόσμο έτοιμο να σπάσει το όπλο του και να πάθει ζημιά...προκειμένου να βρει το θαυματουργό φυσίγγιο...κτλ... Όπως και να έχει, όχι εξαιτίας μου, αλλά εξαιτίας τους, αντιπαρατέθηκαν και βρέθηκα στην μέση ως ο κάτοχος του web site και αυτός που έφερε τα kit στα κρυφά με ειδοποιεί στα ξαφνικά ότι ένας ιδιογομωτής θα πήγαινε σε αυτό τον φίλο μου για να του αντιγράψει το τρίτο στάδιο...κτλ... Μετά τσακωθήκαμε όλοι μαζί, και στο τέλος το ωραίο είναι ότι αυτό το παιδί, είχε την πεθερά του εκεί κοντά και δεν τον ενδιέφερε το τρίτο στάδιο!!!

Il fatto è comunque che loro avevano da mesi quei kit ed avevano fatto dei ribassatori in acciaio con dei profili migliorati, appunto per conto loro e se li tenevano nascosti da tutti gli altri ricaricatori...anche se ci eravamo accordati tutti quanti che le scoperte sarebbero state alla portata di tutti! Poi ho capito che loro si preparavano per vendere sti kit, dopo che se li avrebbero pubblicizzati fra il loro ciclo di amici, e lì mi ci sono saltati veramente i nervi e ho preteso a tutti i costi che mi venisse dato il progetto del ribassatore speciale e del coniatore e dell'appiattitore regolabile, cosa che non fu successo, e così presi la decisione seduta stante di metterci di mezzo la Cortini per rovinarli appunto la festa!

Το θέμα όμως όπως και να έχει είναι ότι αυτοί είχανε από μήνες εκείνα τα kit και είχαν κατασκευάσει ατσάλινα τρίτα στάδια με καλύτερα προφίλ, ακριβώς για πάρτη τους και τα κρατούσαν κρυφά από όλους τους ιδιογομωτές...αν και είχαμε συμφωνήσει όλοι μαζί ότι όλες οι ανακαλύψεις θα ήταν προσιτές προς όλους! Έπειτα κατάλαβα ότι ετοιμαζόταν να πουλήσουν αυτά τα kit, μετά όπου θα τα είχαν διαφημίσει μεταξύ των φίλων τους, και εκεί μου σάλταραν πραγματικά τα νεύρα και ζήτησα οπωσδήποτε να μου δοθεί το σχέδιο του σπέσιαλ τρίτου σταδίου και της κωνικής χάραξης και του ρυθμιζόμενου τέταρτου σταδίου, πράγμα που δεν έγινε, και έτσι αποφάσισα επιτόπου να βάλω στη μέση τη Cortini για να τους χαλάσω το πανηγύρι!

Chiamo sig.Daniele e gli spiego chiaro e tondo la storia, dicendo che io avrei fatto i progetti gratuitamente, lui avrebbe fatto i prototipi gratis ed io avrei fatto il beta testing per conto loro e poi alla fine lui si sarebbe preso gli eventuali clienti insieme al ns importatore! Il fatto è che anche il ns importatore era d'accordo con me, perchè anche a lui tanti dei suoi clienti volevano sta serie di accessori...etc...ecosì il sig.Daniele fece il coniatore, io feci il ribassatore speciale [l'altro ribassatore l'avevamo già] e poi insieme e con l'aiuto di un amico ricaricatore...abbiamo fatto l'appiattitore ibrido e poi di recente l'appiattitore Cortini siglato IA

Τηλεφωνώ στον κ.Daniele και του εξηγώ πεντακάθαρα όλη την ιστορία, λέγοντας ότι θα έκανα τα σχέδια δωρεάν, αυτός θα έκανε τα πρωτότυπα δωρεάν και εγώ θα έκανα δωρεάν το beta testing για λογαριασμό του και έπειτα στο τέλος αυτός θα έπαιρνε τους ενδεχόμενους πελάτες μαζί με τον εισαγωγέα μας! Το θέμα είναι ότι και ο εισαγωγέας μας ήταν σύμφωνος μαζί μου, επειδή και σε αυτόν αρκετοί από τους πελάτες του ήθελαν την σειρά αυτών των αξεσουάρ...κτλ...και έτσι ο κ.Daniele έκανε την κωνική χάραξη, εγώ έκανα το σπέσιαλ τρίτο στάδιο [το άλλο τρίτο στάδιο το είχαμε ήδη] και έπειτα μαζί με την βοήθεια ενός φίλου ιδιογομωτή...κάναμε μαζί το υβριδικό τέταρτο στάδιο και μετά πρόσφατα το τέταρτο στάδιο Cortini με κωδικό IA

Per fare tutto ciò, ci sono voluti dei mesi di tempo e di attesa, e soprattuto quasi 20 prototipi, ma alla fine grazie alle prove parametrizzate che feci e grazie a dei consigli che mi sono stati dati da un amico che si è dovuto ricrederci...ce l'abbiamo fatta e appunto siccome la vendetta è una grande signora...feci in modo che nessuno potesse toccarsi la bobina I2S che è una mia creazione in esclusiva per il ns importatore [cortini non la poteva vendere pe sè all'epoca], perchè appunto quel furbone voleva fare in modo che ci fosse un'altra bobina nella serie di quel kit eventualmetne per tagliarci le vendite del ns importatore...

Για να γίνουν όλα αυτά, χρειάστηκαν μήνες και χρόνος αναμονής, και πάνω από όλα σχεδόν 20 πρωτότυπα, αλλά στο τέλος χάρη στις παραμετροποιημένες δοκιμές όπου έκανα και χάρη στις συμβουλές που μου εδόθησαν από ένα φίλο όπου χρειάστηκε να το ξανασκεφτεί...τα καταφέραμε και προπαντός αφού η εκδίκηση είναι μια μεγάλη κυρία...τα έφερα με τέτοιο τρόπο όπου κανένας δεν θα μπορούσε να πειράξει το στροφείο I2S όπου είναι μία δική μου δημιουργία αποκλειστικά για τον εισαγωγέα μας [η cortini δεν μπορούσε να το πουλήσει τότε], επειδή ακριβώς εκείνος ο πονηρός ήθελε να τα κάνει με τρόπο όπου να υπάρχει ένα άλλο στροφείο στην σειρά από εκείνο το kit ενδεχομένως για να μειώσει τις πωλήσεις του εισαγωγέα μας...

Così grazie all'aiuto del sig.Daniele e di alcuni amici, abbiamo fatto tutti insieme questo kit [inc.6+coniatore+rib.spec.14mm+appiattitore+i2s] che può funzionare a 13 ed a 14mm di tubo libero reale, solo se ci sono tutti i componenti originali, in modo che non possano essere copiati perchè appunto la bobina [compresa la cortini t2] brucia la plastica nella maggioranza dei casi e così mi sono vendicato personalmente e ci tenevo a farlo!

Έτσι χάρη στην βοήθεια του κ.Daniele και μερικών φίλων, δημιουργήσαμε όλοι μαζί αυτό το kit [μαχ.6+κωνικό+σπεσ.τρίτο στάδ.14mm+τέταρτο+i2s] όπου μπορεί να δουλέψει στα 13 και στα 14 χιλιοστά πραγματικού ελεύθερου χώρου, μόνο εάν υπάρχουν τα αυθεντικά στάδια, ώστε να μην μπορούν να αντιγραφούν διότι το στροφείο [συμπεριλαμβανόμενου του cortini t2] καίει το πλαστικό στις περισσότερες περιπτώσεις και έτσι εκδικήθηκα προσωπικά και το επεδίωξα!

Infine siccome ho dovuto fare per il ns importatore e per il mio sito web delle foto per delle cartucce a 5 passaggi normali ed a 5 passaggi speciali, ho pensato di regalarle anche alla cortini ed ho chiesto il loro permesso e si sono affidati a me...così ci ho concluso anche con sta cosa!

Τέλος εφόσον χρειάστηκε να κάνω για τον εισαγωγέα μας και για το web site μου φωτογραφίσεις σπέσιαλ πεντασταδιακών φυσιγγίων, σκέφτηκα να τα δωρίσω και στην cortini και ζήτησα την άδειά τους και αυτοί με εμπιστεύθηκαν...έτσι έκανα και αυτό το πράγμα!

Preciso 3 cose per chiudere il discorso
1. le macchine industriali non potranno mai chiudere a 14 mm perchè serve premuta la leva sul coniatore dai 2 ai 5 secondi, altrimenti il ribassatore speciale non funziona, e se non c'è il coniatore dopo la mezza incisione la stellare cede e non potrà mai funzionare
2. l'appiattitore regolabile è un progetto che fece un'azienda Italiana ed all'epoca nessuno abbia capito ed apprezzato...o forse così sembrava...tranne alcuni che conosco personalmente e tranne quei altri che forse avrebbero tentato di rivendere
3. le chiacciere lasciano il tempo che trovano, quindi passiamo ai fatti, e non mi venite a dire che sia diffettoso il chrony...

Προσδιορίζω 3 πράγματα για να κλείσω το θέμα
1. οι εργοστασιακές μηχανές δεν θα μπορέσουν ποτέ να κλείσουν στα 14 χιλιοστά επειδή χρειάζεται πατημένος ο μοχλός στην κωνική από 2 έως 5 δευτερόλεπτα, διαφορετικά το σπέσιαλ τρίτο στάδιο δεν λειτουργεί, και εάν δεν υφίσταται η κωνική μετά την μισή χάραξη το αστέρι υποχωρεί και δεν θα μπορέσει ποτέ να δουλέψει
2. το ρυθμιζόμενο τέταρτο στάδιο είναι ένα σχέδιο όπου έκανε μια Ιταλική εταιρεία και εκείνη την εποχή κανείς δεν το είχε καταλάβει και εκτιμήσει...ή έστω έτσι έδειχνε...εκτός από κάποιους που γνωρίζω προσωπικά και εκτός από άλλους που ίσως θα είχαν προσπαθήσει να πουλήσουν
3. τα λόγια αφήνουν τον χρόνο που βρίσκουν, άρα περνάμε στα γεγονότα, και μην έρθετε να μου πείτε ότι ο chrony είναι χαλασμένος...

 

Επειδή όμως όποιος κάνει το μοιραίο λάθος και μιλήσει τη πρώτη φορά...έπειτα βρίσκει το μπελά του και τα προβλήματα εμφανίζονται και πάλι μπροστά του...ορίστε κύριοι τι έγινε στις 28/02/2015 και ώρα 07:42 PM! Ακολουθεί το πρωτότυπο κείμενα αριστερά και το κάπως αυτόματα online μεταφρασμένο κείμενο δεξιά [click για μεγέθυνση]

    

 

3 o 4 anni fa quando la colvini fece uscire per prima il ribassatore [mi sembra che all'epoca solo omps lo vendeva], quando gaep non lo aveva e quando cortini aveva solo l'appiattitore industriale con la molla [messo sulla mayor], c'è stata la novità assoluta dalla colvini e di conseguenza 1. c'era chi sosteneva che il ribassatore serve 2. c'era chi sosteneva che il ribassatore non serve 3. c'era chi sosteneva che il ribassatore serve solo sui calibri minori [20-36]

3 ή 4 χρόνια πριν όταν η colvini έβγαλε πρώτη το τρίτο στάδιο [μου φαίνεται ότι εκείνη την εποχή μόνο η omps το πουλούσε], όταν η gaep δεν το είχε και όταν η cortini είχε μόνο το εργοστασιακό τέταρτο στάδιο με το ελατήριο [τοποθετημένο στην mayor], έγινε η απόλυτη καινοτομία από την colvini και συνεπώς 1. υπήρχε αυτός που υποστήριζε ότι το τρίτο στάδιο χρειάζεται 2. αυτός που υποστήριζε ότι το τρίτο στάδιο δεν χρειάζεται 3. αυτό που υποστήριζε ότι το τρίτο στάδιο χρειάζεται μόνο στα μικρότερα διαμετρήματα [20-36]

Per me le cose sono molto semplici: chi ha la novità vende più di chi non ce l'abbia!

Για μένα τα πράγματα είναι απλά: όποιος έχει την καινοτομία πουλάει παραπάνω από αυτόν που δεν την έχει!

Quindi sempre all'epoca si sono viste delle posizioni prese da determinati utenti, me compreso, e ognuno di noi diffendeva la propria scelta, come se ci fosse o non ci fosse un'eventuale sostenitore o tifoso che sia...e tale cosa ha avuto come risultato che alla fine siamo arrivati alla conclusione che il ribassatore serva solo sui calibri minori, così il cal.12 che vende di più ha avuto parreggio e favoreggiamento a chi non ce l'aveva...mentre i cal.minori per chi ce l'aveva, e questa cosa è almeno quella che ho capito io...essendo nel giro come beta tester...e quando omv non esisteva ancora in quel settore e quando gaep ci fosse con omv...e le aziende all'epoca erano colvini, cortini e gaep e fecero la guerra sui prezzi più bassi e sulla novità, come appunto lo traduco io personalmente da quello che vidi accadere...

Άρα πάντα εκείνη την εποχή είδαμε τοποθετήσεις από συγκεκριμένα άτομα, συμπεριλαμβανομένου εμού, και ο καθένας από εμάς υπερασπιζόταν την δική του επιλογή, σαν να ήταν ή σαν να μην ήταν ένας ενδεχόμενος υποστηρικτής ή οπαδός...και αυτό το πράγμα είχε σαν αποτέλεσμα στο τέλος να φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι το τρίτο στάδιο χρειάζεται μόνο στα μικρότερα διαμετρήματα, έτσι το cal.12 που πουλούσε περισσότερο είχε ισοπαλία και ευνοϊκότητα για όποιον δεν το είχε...ενώ τα μικρότερα cal. για όποιον τα είχε, και αυτό τουλάχιστον είναι αυτό όπου κατάλαβα εγώ...ως εντός των πραγμάτων και ως beta tester...και όταν η omv δεν υπήρχε ακόμη σε εκείνο τον τομέα και όταν η gaep θα ήταν με την omv...και οι εταιρείες εκείνη την εποχή ήταν colvini, cortini και gaep και έκαναν τον πόλεμο στις χαμηλότερες τιμές και στις καινοτομίες, όπως ακριβώς το μεταφράζω εγώ προσωπικά από αυτά όπου είδα να γίνονται...

Un cliente colvini che abita a 15km da me, mi fece vedere il ribassatore e sosteneva ad ogni costo che era regolabile, io al contrario dissi a lui che il ribassatore non era regolabile e tale scelta progettuale è stata fatta appunto per poter semplificare il progetto e poterlo stabilizzare e dopo dissi a sig.Giancarlo di passarli un progetto tutto mio e lui si sarebbe messo a commercializzarlo [non ho mai chiesto soldi] e dopo un pò di tempo...vidi un ribassatore-appiattitore di cativa costruzione fatto dalla gaep o dalla omv per conto della gaep e poi alla presentazione ufficiale [il sito web l'aggiornavo io all'epoca con foto e video professionali] mi arriva una mail con l'ordine di cancellarla seduta stante dal sito perchè dietro ci fossero minaccie legali e ricatti commerciali da un concorrente...etc...etc...

Ένας πελάτης της colvini που μένει στα 15 χιλιόμετρα από εμένα, μου έδειξε το τρίτο στάδιο και υποστήριζε πάση θυσία ότι ήταν ρυθμιζόμενο, εγώ αντιθέτως του είπα ότι το τρίτο στάδιο δεν είναι ρυθμιζόμενο και αυτή η σχεδιαστική επιλογή έγινε ακριβώς ώστε να μπορέσει να απλοποιήσει το σχέδιο και για να μπορέσει να το σταθεροποιήσει και έπειτα είπα στον κ.Giancarlo να του μεταβιβάσω ένα ολοκληρωτικά δικό μου σχέδιο και αυτός θα μπορούσε να το εμπορευθεί [ουδέποτε ζήτησα λεφτά] και έπειτα από λίγο καιρό...είδα ένα τρίτο-τέταρτο στάδιο κακής κατασκευής από την gaep ή την omv για λογαριασμό της gaep και μετά στην επίσημη παρουσίαση [το web site το ανανέωνα εγώ τότε με επαγγελματικές φώτο και video] μου έρχεται ένα mail με διαταγή να τα σβήσω αμέσως από το site γιατί από πίσω υπήρχαν νομικές απειλές και οικονομικοί εκβιασμοί από ένα ανταγωνιστή...κτλ...κτλ...

A quel punto ho capito che andava tagliata la testa al torro e così feci, perchè appunto la soluzione che ho proposto è stata negata e mi ci sono arreso e siccome c'era un importatore interessato...ho fatto il tramite [gratuitamente] per andarmene via in pace! Prima però, c'è stato un altro tentativo che ha avuto la stessa fine del precedente...ma a me mi è rimasta fra le mani gratuitamente la macchinetta orlatrice a 3 pistoni e le presentazioni ufficiali che ci avevo lavorato tanto per farle...ed alla fine per vendicarmi perchè me le avevano bocciate me le sono messe sul mio canale youtube e ci stanno ancora online...

Σε εκείνο το σημείο κατάλαβα ότι έπρεπε να κοπεί το κεφάλι του ταύρου και έτσι έκανα, επειδή ακριβώς η λύση όπου πρότεινα απορρίφθηκε και τα παράτησα και επειδή υπήρχε ένας ενδιαφερόμενος εισαγωγέας...έκανα τον διαμεσολαβητή [δωρεάν] για να φύγω να γαληνέψω! Πρώτα όμως, υπήρχε άλλη μία προσπάθεια όπου είχε την κατάληξη της προηγούμενης...αλλά εμένα μου έμεινε στα χέρια δωρεάν η τριπίστονη μηχανή ρελιάσματος και οι επίσημες παρουσιάσεις όπου είχα δουλέψει πάρα πολύ για να τις κάνω...και στο τέλος για να εκδικηθώ επειδή μου τις κόψανε τις έβαλα στο κανάλι μου στο youtube και είναι ακόμη online...

Arriviamo dunque al coniatore, perchè il giusto ribassatore senza il giusto coniatore, non funzionerà mai al 100% delle sue potenzialità! All'epoca ad un amico Cipriota è stato regalato un vecchio coniatore da uno che aveva la macchina industriale e quando ha postato la foto da noi...manco sapevamo a che cosa sarebbe servita sto coso...finchè una non manda una mail a Bsn e la Bsn rispose con la sequenza dei loro strummenti industriali e lì certi individui sono usciti con appunto ste novità...a svantaggio degli altri...perchè appunto eravamo messi d'accordo che saremmo tutti uguali e che non ci sarebbero dei segretti fra di noi...

Φτάνουμε λοιπόν στην κωνική χάραξη, επειδή το σωστό τρίτο στάδιο χωρίς τη σωστή κωνική χάραξη, δεν θα δουλέψει ποτέ στο 100% των δυνατοτήτων του! Εκείνη την εποχή σε ένα φίλο Κύπριο, είχε δωριστεί μια παλαιά κωνική χάραξη από ένα που είχε εργοστασιακή μηχανή και όταν δημοσίευσε την φώτο σε εμάς...ούτε που γνωρίζαμε σε τι πράγμα θα μπορούσε να χρησιμεύσει αυτό το πράμα...μέχρι όταν ένας έστειλε ένα mail στη Bsn και η Bsn απάντησε με μια σειρά από τα εργοστασιακά της εργαλεία και εκεί κάποια άτομα βγήκαν ακριβώς με αυτές τις καινοτομίες...εις βάρος άλλων...επειδή ακριβώς είχαμε συμφωνήσει όλοι ότι θα ήμαστε όλοι ίσοι και δεν θα υπήρχαν μυστικά ανάμεσά μας...

A quel punto e dopo tantissimi casini, ho preso la decisione di cambiare le cose radicalmente e di trovare qualcuno che avrebbe fatto le produzioni per noi, tramite il ns importatore perchè io non volevo assumermi tali responsabilità, e dopo alcuni mesi...tanti hanno avuto sti accessori e siccome ne chiedevano sempre di più...ci siamo messi tutti insieme a sperimentare [quelli pochi onesti rimasti perchè ho chiuso 2 volte il forum] e così abbiamo portato avanti sti progetti ed abbiamo fatto in modo che chiudessimo meglio delle macchine industriali e facendo che fossero per lo meno 24 cartucce identiche [chiusura meccanica] sul pacco da 25

Σε αυτό το σημείο και έπειτα από πολλά παρατράγουδα, πήρα την απόφαση να αλλάξω τα πράγματα ριζικά και να βρω κάποιον που θα έκανε τις παραγωγές για εμάς, μέσω του εισαγωγέα μας επειδή εγώ δεν ήθελα να αναλάβω τις ευθύνες, και μετά από μερικούς μήνες...αρκετοί είχαν αυτά τα αξεσουάρ και επειδή ζητούσαν πάντα περισσότερα...κάτσαμε όλοι μαζί να πειραματιστούμε [αυτοί οι λίγοι απομείναντες διότι έκλεισα 2 φορές το forum] και έτσι πήγαμε μπροστά αυτά τα σχέδια και καταφέραμε να κάνουμε καλύτερα κλεισίματα και από τις εργοστασιακές μηχανές και κλείνοντας τουλάχιστον 24 ίδια φυσίγγια [μηχανικό κλείσιμο] στο κουτί των 25

Domani che è il primo Marzo, è un gran bel giorno per me, dato che chiudo esattamente 4 anni dalla fondazione del mio sito web di ricarica, che poi l'ho combinata di recente con la meccanica di precisione e ci siamo messi a far uscire articoli sui torni e sulle frese, e grazie all'aiuto di alcuni professionisti...ci è stato permesso di arrivare là dove siamo arrivati ed ancora ne abbiamo di progetti da far uscire...grazie appunto alla nostra collaborazione reciproca, perchè appunto loro vogliono vendere ed io sto facendo in modo che loro vendano sempre di più e questa cosa non l'ho mai nascosta!

Αύριο που είναι πρώτη Μαρτίου, είναι μια μεγάλη ημέρα για μένα, διότι κλείνω ακριβώς 4 χρόνια από την ίδρυση του web site ιδιογόμωσής μου, που έπειτα την συνδύασα με την μηχανική ακριβείας και βαλθήκαμε να βγάλουμε άρθρα σχετικά με τόρνους και φρέζες, και χάρη στην βοήθεια από μερικούς επαγγελματίες...μας επιτράπηκε να φτάσουμε εκεί όπου έχουμε φτάσει και ακόμη έχουμε να βγάλουμε σχέδια...ακριβώς χάρη στην αμοιβαία συνεργασία μας, διότι ακριβώς αυτοί θέλουν να πουλήσουν και εγώ πράττω με τρόπο ώστε να πουλάνε όλο και περισσότερο και αυτό το πράγμα ποτέ δεν το έκρυψα!

Arriviamo ora ai ribassatori a profilo speciale, sottolineando che non è la conicità che conta così tanto...come lo è un'altra cosa che dissi come segreto industriale al sig.Daniele Mancini, e siccome lui è interessato a vendere, non posso dirvelo per poi tagliarli le vendite...in quanto quando lo proponevo al concorrente all'epoca...lui ha fatto di meno e così oggi si ritrova con meno clienti e con vendite sicuramente minori...

Φτάνουμε τώρα στα τρίτα στάδια με σπέσιαλ προφίλ, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι η κωνικότητα όπου μετράει τόσο πολύ...όσο είναι ένα άλλο πράγμα που είπα ως εργοστασιακό μυστικό στον κ.Daniele Mancini, και όπως αυτός ενδιαφέρεται να πουλήσει, δεν μπορώ να σας το πω γιατί θα του κόψω τις πωλήσεις...επειδή όταν το πρότεινα σε ανταγωνιστή εκείνη την εποχή...αυτός έκανε χωρίς και έτσι σήμερα βρίσκεται με λιγότερους πελάτες και σίγουρα με λιγότερες πωλήσεις...

 

Τελικά αυτό το τρίτο στάδιο μάλλον ήτανε μεγάλος μπελάς...

<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <--- 

Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες, σχετικά με τα άρθρα όπου σας παρουσιάζουμε εντός της παρούσης κατηγορίας ή μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνο για λόγους πληροφόρησης σε αυστηρά θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες μας!

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ 147 Α - Ν. 2168/1993 & Ν. 3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2019 - All rights reserved