ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΛΑΣΚΑΣ

Ο ΝΙΚΟΛΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ

Ορίστε κύριοι τι έγινε στις 26/02/2015 και ώρα 04:09 AM, όταν ο φιλαράκος μας ο Νικόλας επροσπάθησε να κάμει το διπλωμάτη και μάλιστα σε διεθνές επίπεδο, χωρίς βεβαίως να γνωρίζει την τέχνη και χωρίς να τα καταφέρνει ούτε στο απειροελάχιστο...με αποτέλεσμα να τα κάμει όλα σαλάτα και να δώκει στεγνά αρκετό κόσμο!

Ακολουθεί το πρωτότυπο κείμενο αριστερά και το κάπως αυτόματα online μεταφρασμένο κείμενο δεξιά [click για μεγέθυνση]

    

 

Όλα άρχισαν στις 25/02/2015 και ώρα 11:09 PM, όταν ο χρήστης Valerio Migratoria δημιούργησε ένα θέμα [click] με τίτλο Addio sogni gloria .... addio castelli in aria ..., τίτλος όπου σημαίνει Αντίο όνειρα δόξα .... αντίο κάστρα στον αέρα ... και έτσι άρχισε να τα ψέλνει κανονικά και να παραθέτει τα δικά του στοιχεία σχετικά με την φερόμενη ως πατέντα θερμοκόλλησης... Εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε θέση επί του θέματος και δεν θα το τολμούσαμε άλλωστε, διότι δεν μπορούμε να τεκμηριώσουμε ακόμη με αδιάσειστες αποδείξεις και όπως ανέκαθεν πράτταμε, το τι ακριβώς έχει συμβεί, ώστε ενδεχομένως να μπορέσουμε να σας το παρουσιάσουμε αναλυτικότατα, αλλά ανταυτού όμως, επιθυμούμε να σας υποδείξουμε τι έπραξε ο φιλαράκος μας ο Νικόλας...όπου δοκίμασε τα διπλωματικά του προσόντα και όπου ενδέχεται να απέτυχε οικτρά!!!

 

Ας προσπαθήσουμε όμως να δούμε κομμάτι-κομμάτι την μετάφραση, όπως εμείς την αντιλαμβανόμαστε, έχοντας το δίπλωμα εμπορικών Ιταλικών CIC Avanzato C1 και όχι το δίπλωμα ενός επίσημου μεταφραστή:

Perdonate per favore la mia totale ignoranza sulla diplomazia...ma qui certe cose e soprattuto i fatti sembra che non siano proprio così...

Συγχωρείστε μου παρακαλώ την πλήρη άγνοιά μου στη διπλωματία...αλλά εδώ ορισμένα πράγματα και πάνω από όλα τα γεγονότα φαίνεται ότι δεν είναι ακριβώς έτσι...

Valerio posta una foto che non si vede, e quindi non si sa di che cosa si tratta, però Valerio ha avuto ragione sulle strattificazioni e questo è un dato di fatto e non vedo perchè non dovrebbe aver ragione ancora riguardo il brevetto in questione

Ο Valerio δημοσίευσαι μια φώτο που δεν φαίνεται, και άρα δεν γνωρίζουμε σε τι αναφέρεται, αλλά ο Valerio είχε δίκιο στις στρωματοποιήσεις και αυτό είναι ένα γεγονός και δεν βλέπω γιατί δεν θα έπρεπε να έχει ακόμη δίκιο για την εν λόγω ευρεσιτεχνία

Gianluca esprime giustamente la sua posizione da Moderatore e sicuramente cerca di calmarci gli animi, però a mio avviso, ingora una cosa abbastanza fondamentale...che comunque non avrebbe potuto saperla perchè non c'era lì al momento opportuno per poterla sentire

Ο Gianluca δικαίως εκφράζει τη θέση του Συντονιστή και σίγουρα προσπαθεί να ηρεμήσει τα πνεύματα, ωστόσο κατά τη γνώμη μου, αγνοεί ένα πράγμα πολύ σημαντικό...που όμως δεν θα μπορούσε να γνωρίζει επειδή δεν ήταν εκεί εκείνη τη κατάλληλη στιγμή ώστε να το ακούσει

Dunque, io sono sempre stato del parere che: tutti pensano a vendere per farci dei soldi

Λοιπόν, εγώ είμαι πάντα της άποψης ότι: όλοι σκέφτονται να πουλήσουν για να κάνουν λεφτά

Ecco dunque alcune cose, come le ho visute io in prima persona:
- arriva in Grecia una nuova macchinetta orlatrice a 750€ compresa spedizione e dosatori, quando il vecchio importatore fece costare la cortini 2.100€
- arrivano in Grecia nuove bobine & incisori a prezzi più bassi e di conseguenza taglia le vendite alla cortini
- si abassano i prezzi in Italia e di conseguenza si abbassano i prezzi anche in Grecia
- ho chiesto al sig.... all'epoca se avesse l'officina meccanica e mi rispose di sì, poi mi ha dato l'accesso per sistemarci il sito web aziendale e lo feci molto bene come solo io sapevo farlo

Ορίστε λοιπόν μερικά πράγματα, όπως τα έζησα σε πρώτο πρόσωπο:
- έρχεται στην Ελλάδα μια νέα μηχανή ρελιάσματος στα 750 μαζί με τα μεταφορικά και τα ογκομετρικά, όταν ο παλαιός εισαγωγέας είχε κοστολογήσει την cortini στα 2.100
- έρχονται στην Ελλάδα νέα στροφεία και μαχαιράκια σε χαμηλότερες τιμές και έτσι κόβουν πωλήσεις στη cortini
- πέφτουν οι τιμές στην Ιταλία και κατά συνέπεια πέφτουν οι τιμές και στην Ελλάδα
- ρώτησα εκείνη την εποχή τον κ. .... εάν είχε δικό του μηχανουργείο και απάντησε ναι, έπειτα μου έδωσε πρόσβαση για να φτιάξω το εταιρικό site και το έκανα πολύ καλά όπως μόνον εγώ ήξερα

- l'estate 2011 arrivarono da noi bobine col profilo diverso e sul forum da 12.000+ utenti [ero ancora semplice utente e non ero andato via per farci il mio forum] i nuovi clienti si sono messi a lamentarsi ed a darmi adosso perchè a detta loro feci pubblicità ingannevole per favoreggiare ...
- sedutta stante scrivo così: o ritiri le bobine e le sostituisci o chiudi con le vendite
- ricevo subito la risposta che ... è un'azienda seria e che avrebbe subito pensato a sostituirci le bobine diffettose
- dopo alcuni giorni ed all'improvviso...ricevo una mail dalla ... dicendomi "...Stefano..." e a quel punto capisco che ... non aveva l'officina meccanica e mi mentò all'epoca...
- chiedo spiegazioni e mi viene detta la verità

- το καλοκαίρι 2011 έφτασαν σε μας στροφεία με διαφορετικό προφίλ και στο φόρουμ των 12.000+ χρηστών [ήμουν ακόμα απλός χρήστης και δεν είχα φύγει για να κάνω δικό μου forum] οι νέοι πελάτες άρχισαν να διαμαρτύρονται και να μου τη λένε ισχυριζόμενοι ότι έκανα παραπλανητική διαφήμιση και ενθάρρυνση ...
- επιτόπου γράφω έτσι: ή ανακαλείς τα στροφεία και τα αντικαθιστάς ή κλείνεις με τις πωλήσεις
- γρήγορα έλαβα την απάντηση ότι η ... είναι μια σοβαρή εταιρεία και ότι θα αντικαθιστούσε άμεσα τα ελαττωματικά στροφεία
- έπειτα από μερικές μέρες και ξαφνικά...λαμβάνω ένα email από την ... που έλεγε "... Stefano ..." και σε αυτό το σημείο κατάλαβα ότι η ... δεν είχε μηχανουργείο και ότι μου είχε πει ψέματα τότε...
- ζήτησα εξηγήσεις και μου ειπώθηκε η αλήθεια

- le bobine vengono sostituite ai clienti e prima di spedirle a loro, mi hanno chiesto se andava bene il nuovo profilo perchè appunto a detta loro non era stato possibile riprodurre il profilo originale [bobina SP1/2 con la striscia tornita esternamente] e mi è stata rigirata la mail dell'officina...etc...
- le bobine vengono sostituite ma inviate a me personalmente e quindi ci ho pensato io stesso a mandarcele ai miei amici e conoscenti
- trovo l'importatore alla ... e chiudo con loro i rapporti, anche se ho continuato ad aggiornarci il sito internet con delle foto un paio di volte e ci ho comprato il doppio dosatore a prezzo favorevole e loro mi hanno regalato il loro nuovo ricalibratore per recensirlo
- al momento della recensione avviso che avrei dovuto scriverci la verità e mi viene chiesto di non pubblicare e così feci
- dopo tempo mi è stato detto che ... voleva andarsene dalla officina della ... per trovarci dei prezzi migliori ed è successo che ci ho parlato a voce col ... e gli chiesi se avesse contratti..etc..e disse che siccome aveva il marchio e le fatture...non serviva, io comunque ho detto che quando se ne sarebbe andato via la ... avrebbe potuto copiarli tutta la roba e venderla per conto suo ma ... disse che non lo avrebbe fatto perchè era roba sua e fatturata...ed a quel punto dico chiaro e tondo: ti ha usato per due anni e ti ci ho fatto il beta tester gratuitamente per due anni per salvarti ai tuoi clienti ed adesso che te ne vai vedrai cosa ti farà con progetti e clienti!!!

- τα στροφεία αντικαθιστούνται στους πελάτες και πριν τους αποσταλούν, με ρωτούν αν ήταν εντάξει το νέο προφίλ επειδή ακριβώς σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους δεν ήταν δυνατόν να αναπαραχθεί το αυθεντικό προφίλ [στροφείο SP1/2 με την εξωτερικά τορναρισμένη γραμμή] και μου προωθήθηκε το email του μηχανουργείου...κτλ...
- τα στροφεία αντικαθιστούνται αλλά αποστέλλονται σε εμένα προσωπικά και άρα ενήργησα εγώ ο ίδιος ώστε να αποσταλούν σε φίλους και γνωστούς
- βρίσκω εισαγωγέα στην ... και κλείνω τις σχέσεις μαζί τους, αν και συνέχισα να ενημερώνω το εταιρικό site με φωτογραφίες σε μια-δυο περιπτώσεις και αγόρασα το διπλό ογκομετρικό σε ευνοϊκή τιμή και αυτοί μου δώρισαν το νέο τους καλιμπραδόρο για παρουσίαση
- κατά τη στιγμή της δοκιμής ειδοποιώ ότι θα έπρεπε να γράψω την αλήθεια και μου ζητείται να μην δημοσιεύσω το άρθρο και έτσι έπραξα
- έπειτα από καιρό μου ειπώθηκε ότι η ... ήθελε να φύγει από το μηχανουργείο της ... για να βρει καλύτερες τιμές και συνέβη ότι μίλησα προφορικά με τον ... και ρώτησα αν είχε συμβόλαια...κτλ...και είπε ότι αφού είχε το εμπορικό σήμα και τα τιμολόγια...δεν χρειαζόταν, εγώ ωστόσο είπα ότι όταν θα έφευγε η ... θα μπορούσε να αντιγράψει όλα τα πράγματα και να το πουλήσει για λογαριασμό της αλλά ο ... είπε ότι δεν θα το έπραττε επειδή είναι δικά του πράγματα και τιμολογημένα...και σε εκείνο το σημείο λέω εντελώς ξεκάθαρα: σε χρησιμοποίησε για δύο χρόνια και σου έκανα δωρεάν το beta tester για δύο χρόνια για να σε σώσω από τους πελάτες σου και τώρα που φεύγεις θα δεις τι θα σου κάνει με τα σχέδια και τους πελάτες!!!

- ... se ne và ed andandoci ad un'altra officina...all'improvviso vedo che ... si era messa a vendere bobine & incisori e poi si sente che cambia ancora profili
- dopo diverso tempo ci compro la Simply per 915€ dietro scontrino fiscale dal ns importatore ed è finita che litigai con sig.Stefano appunto per colpa del motore e per delle tolleranze, e poi l'ho venduta ad un caricatore tav potenziata col ribassatore e con la cinghia della trasmissione sull'asse distanziato dopo averci mandato il progetto del ribassatore alla Omv e dopo che Omv mi mandò gratuitamente il kit di trasformazione
- pochi gg fa mi chiama il caricatore che comprò la mia Simply che nel frattempo aveva venduto ad un altro per comprarci una Simply trasformata col motore trifase + inverter che poi ha venduto anche lei per passarci ad una 5 stazioni e mi ha chiamato perchè così e perchè cosà...

- ... φεύγει και πηγαίνοντας σε άλλο μηχανουργείο...ξαφνικά βλέπω ότι η ... άρχισε να πουλάει στροφεία και μαχαίρια και έπειτα ακούστηκε ότι άλλαξε ακόμα τα προφίλ
- λιγο καιρό μετά αγοράζω την Simply προς 915€ με απόδειξη λιανικής από τον εισαγωγέα μας και τελικά τσακώθηκα με τον κ.Stefano ακριβώς λόγω του μοτέρ και των μηχανικών ανοχών, και στη συνέχεια την πούλησα βελτιωμένη σε ένα ιδιογομωτή με το τρίτο στάδιο και με ιμάντα μετάδοσης στον ρουλεμανάτο άξονα αφού είχα στείλει το σχέδιο του τρίτου σταδίου στην Omv και έπειτα όπου η Omv μου έστειλε δωρεάν το κιτ μετατροπής
- πριν από λίγες μέρες μου τηλεφωνεί ο ιδιογομωτής που πήρε την Simply μου διότι στο μεταξύ την είχε πουλήσει σε έναν άλλο για να αγοράσει μια τροποποιημένη Simply με τριφασικό μοτέρ + inverter και μετά πούλησε και αυτήν για να περάσει στην 5 σταδίων και μου τηλεφώνησε γιατί έτσι και έτσι...

Chiudo qui il discorso e non fatteci caso...le stesse cose le scriverò con tanto di nomi la settimana prossima, e col tutto il resto delle storie che mancano...compresi i retroscena...foto...etc...

Κλείνω την συζήτηση και μην πτοείστε...τα ίδια πράγματα θα γράψω με ονόματα την επόμενη εβδομάδα, και με όλες τις υπόλοιπες ιστορίες που λείπουν...συμπεριλαμβανομένων των παρασκηνίων...φωτογραφιών...κτλ...

 

Μήπως τελικά ο Νικόλας έδωκε κόσμο στεγνά;

<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <--- 

Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες, σχετικά με τα άρθρα όπου σας παρουσιάζουμε εντός της παρούσης κατηγορίας ή μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνο για λόγους πληροφόρησης σε αυστηρά θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες μας!

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ 147 Α - Ν. 2168/1993 & Ν. 3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2019 - All rights reserved