ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΛΑΣΚΑΣ

ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕ ΦΩΤΟ & VIDEO

Αναλυτικός οδηγός ασφαλούς ιδιογόμωσης ανωτέρου επιπέδου, χωρισμένος σε 35 διαφορετικές ενότητες.

Τελευταία ενημέρωση: 21/03/2015

LOT ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΤΑΝΤΑΡ

Ένας σημαντικότατος παράγοντας που περνάει σχεδόν πάντα απαρατήρητος και δεν του προσδίδουμε την απαιτούμενη σημασία, όπως θα έπρεπε, είναι η παρτίδα παραγωγής των διάφορων υλικών που χρησιμοποιούμε ή καλύτερα το LOT παραγωγής τους!

Τι είναι όμως το Lot και τι ακριβώς συμβολίζει; Όταν αναφερόμαστε στο Lot, εννοούμε το σειριακό νούμερο μιας συγκεκριμένης παρτίδας υλικού, που δημιουργήθηκε με εργοστασιακή παραγωγή κάτω από συγκεκριμένες εργοστασιακές συνθήκες, την τάδε ημερομηνία και παράχθηκε σε συγκεκριμένη ποσότητα ώστε να συσκευαστεί άμεσα!

Βέβαια επειδή οι πρώτες ύλες των υλικών δεν είναι όλες ίδιες και επειδή τα εργοστάσια, όσο σύγχρονα μηχανήματα και αν διαθέτουν...ενδέχεται να έχουν προσδιορίσει κάποιο σχετικά μικρό ποσοστό απόκλισης ώστε να παράγουν τα ίδια προϊόντα σε μικρότερο χρονικό περιθώριο, είναι εύλογο ότι θα υπάρξουν αποκλίσεις και διαφορές ανάμεσα στα σχετικά Lot παραγωγής.

Τα υλικά που ενδέχεται να υποστούν διαφορές και αποκλίσεις στα Lot παραγωγής, είναι τα ακόλουθα:

  • Πυρίτιδα [προοδευτικότητα και απόκριση στην ισχύ καψυλλίων και του βάρους γόμωσης]
  • Καψύλλιο [ισχύ έκρηξης και καθυστέρηση ανάφλεξης της πυρίτιδας]
  • Κάλυκες [ποιότητα πλαστικού, ογκομετρία, πυθμένιο και τελικό ύψος]
  • Βυσμάτωση [ποιότητα και ελαστικότητα πολυμερούς]

 

Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα πυρίτιδας, με φερόμενα Lot προοδευτικότητας εκτός των στάνταρ προδιαγραφών, είναι αυτό της GM3, όπου οι αποκλίσεις είναι από τεράστιες έως και άκρως επικίνδυνες!

Στην πρώτη περίπτωση θα πρέπει να προσθέσουμε περί τα 100~150 bar πίεσης, λόγο του ενός ολόκληρου χιλιοστού ρελιάσματος παραπάνω από το στάνταρ των 58 χιλιοστών, ενώ στην δεύτερη περίπτωση τα 0.05gr πυρίτιδας, αντισταθμίζονται από τα 5/10mm του χαμηλότερου ρελιάσματος και δεν δικαιολογούν σε καμία απολύτως περίπτωση την διαφορά των ~200 bar πίεσης... χωρίς να έχουμε υπολογίσει και το διαφορετικό καψύλλιο!

GM3 [Lot.2000] - Fiocchi T3-12/70-615 - 1.48x32gr/Nikel N.7 - Gualandi SuperG 22 - * - 59.00mm
- 696 Bar - V1 409.7m/s - V2 347.3m/s - TC 3019 - INT 0.543
- 696 Bar - V1 409.2m/s - V2 349.6m/s - TC 2948 - INT 0.539
- 714 Bar - V1 411.7m/s - V2 346.2m/s - TC 3046 - INT 0.545
- 768 Bar - V1 416.2m/s - V2 346.3m/s - TC 2863 - INT 0.551

GM3 [Lot.2003] - Fiocchi T1-12/70-CX1000 - 1.55x32gr/N.7 - Gualandi SuperG 22 - * - 57.80mm
- 895 Bar - V1 431.3m/s - V2 358.6m/s - TC 2887 - INT 0.575
- 914 Bar - V1 433.7m/s - V2 366.0m/s - TC 2861 - INT 0.580
- 934 Bar - V1 437.9m/s - V2 367.4m/s - TC 2811 - INT 0.584
- 1022 Bar - V1 442.2m/s - V2 373.2m/s - TC 2725 - INT 0.590

GM3 [Lot.2006] - Cheddite T1-12/70-CX2000 - 1.50x32gr/Nikel N.7 - Gualandi SuperG 22 - * - 57.30mm
- 689 Bar - V1 410.9m/s - V2 349.3m/s - TC 3069 - INT 0.548
- 701 Bar - V1 412.4m/s - V2 341.1m/s - TC 3036 - INT 0.547
- 721 Bar - V1 412.5m/s - V2 339.3m/s - TC 3006 - INT 0.550
- 801 Bar - V1 420.7m/s - V2 343.7m/s - TC 2911 - INT 0.554

 

Ένα εξίσου χαρακτηριστικό παράδειγμα φερόμενης αστάθειας καψυλλίου, είναι αυτό του 616, που ενώ στις πέντε βολές διατηρεί ελάχιστο range απόκλισης και εντός των 32 bar πίεσης, στην δεύτερη περίπτωση ξεκινάει καλά στις δύο πρώτες βολές με μηδαμινή απόκλιση και στα ξαφνικά στην τρίτη βολή ξεπερνάει τα ~75 bar διαφοράς πίεσης!

Για την τρίτη περίπτωση δεν νομίζουμε να τίθεται θέμα αμφισβήτησης, αφού η διαφορά απόκλισης αγγίζει τα ~140 bar πίεσης! Βέβαια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το προηγούμενο παράδειγμα, όπου το καψύλλιο CX2000 στην περίπτωση της GM3, φέρεται να δημιουργεί απόκλιση περί τα ~110 bar πίεσης!

MBx32 - Fiocchi T3-12/70-616 - 1.70x33gr/N.7 - Gualandi SuperG 22 - * - 57.50mm
- 682 Bar - V1 422.8m/s - V2 355.5m/s - TC 3126 - INT 0.558
- 701 Bar - V1 424.4m/s - V2 346.2m/s - TC 3020 - INT 0.553
- 706 Bar - V1 427.4m/s - V2 357.6m/s - TC 2984 - INT 0.549
- 709 Bar - V1 427.2m/s - V2 352.0m/s - TC 3023 - INT 0.549
- 714 Bar - V1 425.4m/s - V2 353.9m/s - TC 3032 - INT 0.574

MBx32 [Lot. 61/08] - 12/70-616 - 1.70x33gr/N.5 - Gualandi SuperG 22 - * - 58.00mm
- 699 Bar - V1 389.9m/s - TC 3060 - INT 0.599
- 703 Bar - V1 390.2m/s - TC 3178 - INT 0.619
- 778 Bar - V1 398.2m/s - TC 2878 - INT 0.615

MBx32 [Lot.2006] - Fiocchi T3-12/70-616 - 1.75x34gr/N.7 - Gualandi SuperG 19 - * - 58.00mm
- 635 Bar - V1 417.7m/s - V2 350.1m/s - TC 3078 - INT 0.579
- 734 Bar - V1 428.4m/s - V2 356.5m/s - TC 2892 - INT 0.600
- 752 Bar - V1 433.9m/s - V2 364.5m/s - TC 2892 - INT 0.611
- 774 Bar - V1 431.5m/s - V2 362.0m/s - TC 2869 - INT 0.608

 

Για να καταλάβουμε όμως καλύτερα τι γίνεται στην πράξη με τα διαφορετικά Lot προοδευτικότητας, θα αναφέρουμε ότι σε μια συγκεκριμένες δοκιμή του Gianni με την πυρίτιδα MBx32, από την κλασσική δοσολογία 1.75x34gr, χρειάστηκε να κατεβεί στα 1.63x34gr, ώστε να μπορέσει να διατηρήσει το ίδιο εύρος πιέσεων...χωρίς να αλλάξει καψύλλιο!

 

 

Σημείωση: Οι παραπάνω διαπιστώσεις, βασίζονται σε δοκιμές τρίτων που συλλέξαμε από το net. Δεδομένου ότι δεν είμαστε σε θέση να τις επαληθεύσουμε, τις δημοσιεύουμε και τις σχολιάζουμε με κάθε δυνατή επιφύλαξη.

<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <--- 

Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες για τα Setup και για τα Φυσίγγια που σας παρουσιάζουμε μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνον για λόγους πληροφόρησης σε θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες, εφόσον προηγουμένως δεν έχουν δοκιμαστεί σωστά σε κάποιον πιστοποιημένο βλητικό σταθμό και δεν έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις ασφαλείας! Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι ίδια όλα τα κυνηγετικά όπλα και σας υπογραμμίζουμε επίσης ότι τα ίδια ή πανομοιότυπα κυνηγετικά υλικά, ενδέχεται να διαφέρουν ακόμη και αρκετά σημαντικά μεταξύ τους ανά διαφορετικές παρτίδες παραγωγής και όχι μόνον!

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ 147 Α - Ν. 2168/1993 & Ν. 3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2019 - All rights reserved