ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΛΑΣΚΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ

Σε αυτό το τεχνικό άρθρο, θα δούμε και θα αναλύσουμε τα βασικά κριτήρια επιλογής μιας κυνηγετικής πυρίτιδας, σύμφωνα με τις κυνηγετικές μας ανάγκες μας και σύμφωνα με τους άμεσα και έμμεσα συσχετιζόμενους παράγοντες όπου ενδεχομένως να μας προτρέψουν στο να την επιλέξουμε!

Όταν καλούμαστε να επιλέξουμε μία συγκεκριμένη κυνηγετική πυρίτιδα και να αποκλείσουμε προσωρινά ή δια παντός...τις υπόλοιπες κυνηγετικές πυρίτιδες μίας συγκεκριμένης γκάμας ή ενός συγκεκριμένου εύρους γόμωσης, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας αρκετά βασικά κριτήρια επιλογής και παράλληλα θα πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο σε ποιόν ακριβώς λόγο αποσκοπεί η κάθε μας κίνηση και η κάθε μας απόφαση!

Δεδομένης της μεγάλης γκάμας υλικών, των σχετικά εύκολων παραδειγμάτων και συσχετισμών, θα προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε στα τσιχλοφύσιγγα και στα setup εκείνα όπου είναι όσο περισσότερο ρεαλιστικά γίνεται!

Ακολουθούν μερικά από τα βασικά κριτήρια επιλογής, μιας συγκεκριμένης κυνηγετικής πυρίτιδας, όπως τουλάχιστον εμείς θα σκεφτόμαστε και θα πράτταμε:

 • Κόστος
 • Σταθερότητα
 • Ευκολία δοσομέτρησης
 • Ευκολία χρήσης
 • Απουσία συσσωματώσεων
 • Εύρος γόμωσης
 • Ελαστικότητα
 • Κλιματολογικές συνθήκες
 • Ογκομετρία

Είναι σαφέστατα σίγουρο ότι το κόστος μιας κυνηγετικής πυρίτιδας ανά κιλό, επηρεάζει ψυχολογικά τον κυνηγό και επίσης επηρεάζει και το τελικό κοστολόγιο ενός συγκεκριμένου setup, όπου ενδεχομένως θα επιλέξουμε να χρησιμοποιήσουμε στον κυνηγότοπο κατά την ενδεχόμενη εξόρμησή μας! Έτσι είναι σχεδόν βέβαιο ότι μια ακριβότερη πυρίτιδα...ενέχεται να μας ανεβάσει την ψυχολογία ή να μας την καταστρέψει...εφόσον δεν βρεθούμε τυχεροί ή σε καλή κυνηγετική ημέρα με τις εύστοχες βολές όπου ενδεχομένως να επιθυμούσαμε και να είχαμε θέσει ως στόχο της εξόρμησής μας!

 

Οι πυρίτιδες Aquila & Drago στα 26 €/Kg με τυπική δοσολογία 1.60 gr, θα δώσουν τελικό κοστολόγιο 1.04 €/κουτί, ενώ οι πυρίτιδες S4n & SipeN θα μας δώσουν τελικό κοστολόγιο περί τα 0.25 €/κουτί ακριβότερα! Είναι οφθαλμοφανέστατο ότι εκείνα τα 0.25 € μπορεί να είναι αμελητέα λόγου χάρη για τον Α ιδιογομωτή, αλλά ενδέχεται επίσης να δημιουργούν πρόβλημα στον Β ιδιογομωτή, όπου όχι μόνον επιζητεί το χαμηλότερο δυνατό κοστολόγιο...αλλά χρησιμοποιεί και μεταχειρισμένους κάλυκες ώστε να εξοικονομήσει και εκείνο το επιπλέον 1 €/κουτί!

Άρα εάν συνοψίσουμε τα παραπάνω δεδομένα και έχοντας την δυνατότητα να κάνουμε χρήση 100 ή 200 κουτιών ανά σεζόν, βλέπουμε την διαφορά κόστους να εκτινάσσεται από τα 125 έως και τα 250 € αντίστοιχα!!!

Γιατί όμως να διαλέξουμε την πυρίτιδα Aquila με τυπικό κοστολόγιο περί τα 26 €/Kg και όχι ενδεχομένως την πυρίτιδα Granular, όπου φέρει το ίδιο ακριβώς κοστολόγιο; Μα φυσικά διότι η πρώτη πυρίτιδα χρειάζεται εκείνα τα επιπλέον 0.15 gr δοσολογίας, σε σχέση με την δεύτερη και έτσι με την δεύτερη πυρίτιδα, θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε επιπλέον περί τα 0.10 €/κουτί ή εκείνα τα 10~20 €/σεζόν!

Εδώ όμως τίθεται το θέμα της σταθερότητας, όχι τόσο από παρτίδα σε παρτίδα, αλλά στις ασταμάτητα μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, όπου εάν ο μέσος κυνηγός έχει θεωρητική επιτυχία 50% στο κάθε κουτί φυσίγγια και παράλληλα το κάθε κουτί έχει απόδοση σταθερότητας από 30% έως και 80%, ανάλογα με την μορφολογία της επιλεγμένης πυρίτιδας...τότε είναι λογικό ότι θα ανατραπούν ριζικά όλα τα παραπάνω κοστολόγια!!!

Με πρακτικές βλέψεις λοιπόν και με τα πρακτικά αποτελέσματα εντός των κυνηγετικών τερέν της χώρας μας, ενώ ο νησιώτης κυνηγός με τα τρομερά υψηλά ποσοστά υγρασίας...ενδέχεται να χρειαστεί 50 φυσίγγια για να καρπωθεί 10 πουλιά, ο βουνίσος κυνηγός ενδέχεται να χρειαστεί μόλις τα μισά ή και λιγότερα φυσίγγια για τα ίδια ακριβώς πουλιά! Εδώ λοιπόν τίθεται καθαρά και το θέμα σταθερότητας ως προς την πρακτική κυνηγετική απόδοση και όχι απλά το θέμα της σταθερής προοδευτικότητας, ανά παρτίδα υλικού!

Χρησιμοποιώντας λοιπόν τα ίδια ενδεικτικά φυσίγγια των μόλις 5 €/κουτί, ο νησιώτης κυνηγός θα χρειαστεί ακριβώς τα διπλά έξοδα σε φυσίγγια, ώστε να φτάσει στην ίδια ακριβώς κυνηγετική κάρπωση...σε σχέση με τον βουνίσιο κυνηγό, ενώ βεβαίως εάν ο νησιώτης κυνηγός χρησιμοποιούσε εκείνα τα φυσίγγια των μόλις 0.25 €/κουτί ακριβότερα...η ενδεικτική διαφορά κόστους θα ήταν απλά περί τα 0.25 €, το κέρδος περί τα 4.75 € και πάνω από όλα η ψυχολογία του μακράν καλύτερη!!!

 

Όσο αναφορά την ευκολία χρήσης μιας κυνηγετικής πυρίτιδας, εκτός από την ταχύτητα δοσομέτρησης και συναρμολόγησης, ο κυνηγός-ιδιογομωτής καλείται να επιλέξει και το τελικό κόστος των μηχανημάτων-εργαλείων του...ώστε να μπορεί να κάνει την δουλειά του εύκολα και γρήγορα ή αργά και δυσκολότερα! Στην περίπτωση της πυρίτιδας Aquila, θα αρκούσε απλά ένα φθηνό πολυμερικό ογκομετρικό ώστε να δοσομετρηθεί, ενώ αντιθέτως για τις τροποποιημένες πυρίτιδες B&P ή για τις διβασικές πυρίτιδες S4n και SipeN, θα χρειαστεί ένα μακράν ακριβότερο μεταλλικό ογκομετρικό όπου θα εξαλείφει και θα παρακάμπτει τα όποια γνωστά προβλήματα θα μας δημιουργεί το φθηνότερο πολυμερικό ογκομετρικό!!!

 

Η απουσία συσσωματώσεων μιας πυρίτιδας, δεν είναι μόνο το λεγόμενο σβόλιασμα...αλλά και η συμπεριφορά της ανά τακτά χρονικά διαστήματα και συγκεκριμένες χρονικές περιόδους! Δεν είναι μόνο ένα απλό ζήτημα αποθήκευσης, αλλά είναι και ζήτημα εποχής και καιρικών φαινομένων κατά την δοσομέτρηση, όπου ενώ μια τροποποιημένη ή διβασική πυρίτιδα θα μπορούσε να ρέει καλύτερα ή χειρότερα εντός του ογκομετρικού μας...μια μονοβασική πυρίτιδα δεν θα το παρουσίαζε σχεδόν ποτέ αυτό το φαινόμενο...

 

Όσο αναφορά το εύρος γόμωσης μιας κυνηγετικής πυρίτιδας, μπορούμε να διευκρινίσουμε ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε το πρακτικό εύρος της γόμωσής της και όχι το ενδεικτικό εύρος όπου υποστηρίζει ο κατασκευαστής της! Εάν λόγου χάρη επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε την πυρίτιδα Χ με προοδευτικότητα x32, όπου βεβαίως ο κατασκευαστής ανακοινώνει ως ενδεικτικό εύρος γόμωσης τα 30~34gr και εμείς χρησιμοποιήσουμε βυσμάτωση ή ιδιοβυσμάτωση με μεγαλύτερο βάρος περί τα 1~2 gr σε σχέση με την ήδη υπολογισμένη από τον κατασκευαστή, τότε εξυπακούεται ότι το πρακτικό εύρος γόμωσης της συγκεκριμένης πυρίτιδας...ενδέχεται να τροποποιηθεί στα 29~33gr ή ακόμη και στα 28~32gr!!!

 

Η ελαστικότητα μιας κυνηγετικής πυρίτιδας, μας επιτρέπει να την χρησιμοποιούμε με διάφορους και με διαφορετικούς τρόπους, χωρίς να υστερεί κυνηγετικά σε βλητικές επιδόσεις ή σε πρακτική απόδοση εντός των κυνηγετικών τερέν όπου επιθυμούμε να επισκεπτόμαστε! Επίσης η ελαστικότητά της σε συνάρτηση με την ευκολία χρήσης της, θα μας επιτρέψει να συναρμολογήσουμε διαφορετικά και ασφαλή setup, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε αρκετές και διαφορετικού τύπου κυνηγετικές εξορμήσεις ανά σεζόν!

 

Σχετικά με τις κλιματολογικές συνθήκες, είναι γνωστό στους εμπειρότερους ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις διβασικές πυρίτιδες στους -10 ή στους -20C, ενώ είναι επίσης γνωστό ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση μονοβασικών πυρίτιδων σε συνθήκες υψηλής υγρασίας και όποιος ισχυρίζεται το αντίθετο...ας μας το αποδείξει έμπρακτα εντός των κυνηγετικών τερέν όπου εμείς θα του υποδείξουμε να κυνηγήσει!

 

Τέλος, όσο αναφορά την ογκομετρία μιας κυνηγετικής πυρίτιδας, θα πρέπει να εξετάσουμε και να επιλέξουμε ανάμεσα στην γκάμα των υλικών μας και στην ενδεχόμενα σχετική δυσκολία συναρμολόγησής τους!

 

Ακολουθούν κάποια πρακτικά σχόλια-παραδείγματα από μέρους μας, όπως ακριβώς τα έχουμε βιώσει εμείς κατά την ενασχόλησή μας με το αντικείμενο της ιδιογόμωσης και με το σκεπτικό ότι ενδέχεται να σας βοηθήσουν:

 • Όταν με συγκεκριμένη μονοβασική πυρίτιδα ξεπουπουλιάζαμε τα πουλιά, επιλύσαμε το πρόβλημά μας με συγκεκριμένη διβασική πυρίτιδα και μάλιστα με χαμηλότερο συνολικά πρακτικό κοστολόγιο, ακριβώς λόγο της τελικής απόδοσης ανά κουτί φυσιγγίων
 • Όταν δοκιμάσαμε να δοσομετρήσουμε την πυρίτιδα MBx36, απλά διαπιστώσαμε ότι το πανάκριβο Ιταλικό ογκομετρικό με εκείνη την υποτιθέμενη επιπλέον δόνηση...όχι μόνον δεν μας ικανοποιούσε, αλλά υπέρβαινε και τα σχετικά όρια ασφαλούς ιδιογόμωσης όπου εμείς είχα θέση ως στόχο
 • Όταν δοκιμάσαμε να δοσομετρήσουμε την πυρίτιδα S4n το καλοκαίρι, με τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες του τόπου μας, όχι μόνο διαπιστώσαμε ότι η πυρίτιδα δημιουργούσε συσσωματώσεις, αλλά και ότι ήταν πολύ δύσχρηστη για εκείνη την εποχή και για τον τρόπο κατά τον οποίον επιθυμούσαμε να την χρησιμοποιήσουμε
 • Όταν δοκιμάσαμε την πυρίτιδα F2x28, διαπιστώσαμε με πρακτικό τρόπο πόσο δύσκολη ήταν στις δοσομετρήσεις της και πόσο πιο δύσκολη ήταν η ολική αφαίρεσή της από τα ογκομετρικό μας, έπειτα από κάθε φορά όπου την χρησιμοποιούσαμε
 • Όταν δοκιμάσαμε να δοσομετρήσουμε τις πυρίτιδες Granular και GM3, διαπιστώσαμε αρκετά γρήγορα ότι οι μικροσκοπικοί κόκκοι τους και η ακανόνιστη μορφή τους, δημιουργούσαν περισσότερα προβλήματα στα ογκομετρικά μας...από αυτά όπου εμείς είχαμε αρχικά υπολογίσει
 • Όταν δοκιμάσαμε να δοσομετρήσουμε την πυρίτιδα MBx32, διαπιστώσαμε ότι η ροή της ήταν διαφορετική, σε σχέση με αυτό που αρχικά αναμέναμε...ασχέτως εάν οι σχετικές της αποκλίσεις ήταν ανεκτές
 • Όταν δοκιμάσαμε να δοσομετρήσουμε την πυρίτιδα S4n, απλά καταλάβαμε ότι έπρεπε να τροποποιήσουμε ριζικά τα μεταλλικά ογκομετρικά μας

 

Σημείωση: Παραλείπουμε εσκεμμένα να επεκταθούμε περισσότερο, για ευνόητους λόγους και για να μην θίξουμε ενδεχομένως τα όποια πιθανά οικονομικά συμφέροντα θα μπορούσαν να υπάρξουν ή να συσχετιστούν με το παρόν άρθρο!

<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <--- 

Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες, σχετικά με τα άρθρα όπου σας παρουσιάζουμε εντός της παρούσης κατηγορίας ή μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνο για λόγους πληροφόρησης σε αυστηρά θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες μας!

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ 147 Α - Ν. 2168/1993 & Ν. 3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2019 - All rights reserved