ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΛΑΣΚΑΣ

ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Αναλυτικός οδηγός μη συμβατικής ιδιογόμωσης εξαιρετικά ανωτέρου επιπέδου!

Τελευταία ενημέρωση: 19/11/2015

ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ

Ως κλασματικό συντελεστή πυρίτιδας, αποκαλούμε εκείνο το κλασματικό νούμερο όπου προέρχεται από την διαίρεση του βάρους της πυρίτιδας, προς το βάρος της γόμωσης!

Ενδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε κάλλιστα ότι η κάθε μεμονωμένη πυρίτιδα, φέρει τον δικό της κλασματικό συντελεστή και βεβαίως υπάρχει η σχετική στατικοποίηση, παράλληλα με την σχετική ομαδοποίηση των γνωστότερων σε εμάς πυρίτιδων!

Το τυπικό παράδειγμα όπου όλοι γνωρίζουμε, είναι το 1.60 x 32 και όπου μεταφράζεται άμεσα ως 1.60 / 32 = 0.05, ώστε να μας υποδείξει ότι το 0.05 είναι ο κλασματικό συντελεστής της γόμωσης αυτής! 

Εδώ σας παραθέτουμε τον σχετικό πίνακα με τις περισσότερες γνωστές Ευρωπαϊκές πυρίτιδες, σύμφωνα με τις ενδεικτικές και με τις προτεινόμενες από τον κατασκευαστή δοσολογίες, ώστε να εξετάσουμε την ομαδοποίησή τους και την σχετική κατάταξή τους:

 

 

 

Και εδώ σας παραθέτουμε τα κλασικά παραδείγματα προοδευτικότητας και μερικές ενδεικτικές κόντρα δόσεις:

 

 

 

Ως επίλογο και ως τελικό συμπέρασμα, μπορούμε να πούμε κάλλιστα ότι αναλύοντας σωστά τον κλασματικό συντελεστή της κάθε πυρίτιδας, θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε ορισμένα ασφαλή συμπεράσματα και παράλληλα να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας...τις άμεσες και τις έμμεσες διαφορές όπου φέρει μια κόντρα δόση, σε συνάρτηση με μια καθεαυτού κανονική δοσολογία!

<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <--- 

Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες για τα Setup και για τα Φυσίγγια που σας παρουσιάζουμε μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνον για λόγους πληροφόρησης σε θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες, εφόσον προηγουμένως δεν έχουν δοκιμαστεί σωστά σε κάποιον πιστοποιημένο βλητικό σταθμό και δεν έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις ασφαλείας! Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι ίδια όλα τα κυνηγετικά όπλα και σας υπογραμμίζουμε επίσης ότι τα ίδια ή πανομοιότυπα κυνηγετικά υλικά, ενδέχεται να διαφέρουν ακόμη και αρκετά σημαντικά μεταξύ τους ανά διαφορετικές παρτίδες παραγωγής και όχι μόνον!

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ 147 Α - Ν. 2168/1993 & Ν. 3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2019 - All rights reserved