ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΛΑΣΚΑΣ

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΡΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

Σε αυτό το άρθρο, θα δούμε, θα αναλύσουμε και θα σας περιγράφουμε με απλά και με λιτά λόγια, το πως και το γιατί ένα αυτογεμές κυνηγετικό όπλο που φέρει κλείστρο αδρανείας, θα μπορούσε να επανοπλίσει και να λειτουργήσει σωστά ακόμη και με χαμηλότερες γομώσεις...σε σχέση με τις επίσημες προδιαγραφές που θέτει ο κάθε κατασκευαστής!

 

 

Σίγουρα σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι, ενδεχομένως να γνωρίζουν ότι τα κυνηγετικά όπλα που φέρουν κλείστρα αδρανείας, δουλεύουν με την κινητική ενέργεια που παράγει το κάθε φυσίγγι! Πόσοι όμως συνάδελφοι έχουν σκεφτεί ή γνωρίζουν, ότι η απαιτούμενη κινητική ενέργεια για την επανόπλιση του κλείστρου, δεν παράγεται από τα γραμμάρια γόμωσης...αλλά και από άλλους σημαντικούς παράγοντες;

Ήδη σε παλαιότερα άρθρα, είχαμε αναλύσει το πραγματικό λάκτισμα ενός κυνηγετικού όπλου [link], όπως και το πραγματικό βάρος μιας κυνηγετικής γόμωσης [link], έτσι έχοντας υπόψη τα δύο αυτά σχετικά άρθρα, θα είμαστε σε θέση να ορίσουμε εκείνες τις ενδεχόμενες γομώσεις...εκτός των προτεινόμενων προδιαγραφών, όπου θα μας βοηθήσουν να κάνουμε την δουλειά μας και μάλιστα χωρίς να αντιμετωπίζουμε προβλήματα εμπλοκών!

Εφόσον λοιπόν η Α, η Β, η Γ ή η Δ εταιρεία του κλάδου, θέτει ως ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές ως προς το βάρος μιας γόμωσης, ώστε να μπορέσει να επανοπλίσει σωστά και χωρίς προβλήματα ο μηχανισμός των κυνηγετικών όπλων που παράγει, οι κυνηγοί θα πρέπει να συμμορφώνονται οπωσδήποτε με τις εμπορικές γομώσεις...αλλά όχι απαραίτητα και με τις ιδιογομώσεις!

Δεδομένου ότι η φυσική είναι μια τεκμηριωμένη επιστήμη και μάλιστα μας διδάσκει ότι E = 1/2 mu², τότε στα γρήγορα και με μερικές απλές μαθηματικές μετατροπές θα έχουμε ότι: u² = 2E/m και u = Sqrt[2E/m] ή u = Τετραγωνική ρίζα[2E/m] και επίσης m = 2E/u²

Δεδομένου ότι από τα επίσημα στοιχεία της εταιρείας Marocchi, μας δίνονται οι τιμές των 180 Kgm ή των 1765 joules ως προς την απαιτούμενη ενέργεια για την σωστή επανόπλιση του κλείστρου, τότε σύμφωνα με τον παραπάνω μαθηματικό τύπο...δεν θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να υπολογίσουμε σε τι ταχύτατες θα πρέπει να οριστούν οι ελαφρές και οι υπέρ ελαφρές γομώσεις μας, ώστε να αποφύγουμε και να εξαλείψουμε τις ανούσιες εμπλοκές!

Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ότι οι ανταγωνιστικές εταιρείες του κυνηγετικού κλάδου, θέτουν διαφορετικές προδιαγραφές ως προς την απαιτούμενη κινητική ενέργεια, για την σωστή λειτουργία των όπλων τους.

Εάν για παράδειγμα τα 28gr σκοπευτικής ή κυνηγετικής ιδιογόμωσης, δεν επαρκούν για την ολοκληρωμένη επανόπλιση του κλείστρου μας, τότε αρκεί να αυξήσουμε τις αρχικές της ταχύτητες ώστε να λύσουμε το πρόβλημα μας.

Επίσης εάν λόγου χάρη το όπλο μας δέχεται τα 28gr ιδιογόμωσης, αλλά δεν επαρκούν τα 26 ή τα 24gr ιδιογόμωσης...ώστε να επανοπλίσει το κλείστρο, τότε απλά θα πρέπει να αυξήσουμε την αρχική τους ταχύτητα, τόσο...όσο θα χρειαστεί ώστε να ξεπεράσουμε τα απαιτούμενα 180 Kgm ή τα απαιτούμενα 1765 joules!

 

Έστω λοιπόν ότι επιθυμούμε να εξετάσουμε εάν το όπλο μας, θα καταφέρει να επανοπλίσει τα 24gr σκοπευτικής γόμωσης, γνωρίζοντας ότι φέρει και 3gr ως βάρος βυσμάτωσης! Στην προκειμένη περίπτωση, ο υπολογισμός που θα πρέπει να κάνουμε είναι απλός και βασίζεται στο ότι γνωρίζουμε το E και το m, αλλά αναζητούμε το u ή κοινός λεγόμενος, την απαιτούμενη ταχύτητα γόμωσης όπου εξυπακούεται ότι θα πρέπει να είναι και η ελάχιστη!

Στην αντίθετη περίπτωση όπου θα γνωρίζουμε εκ των προτέρων την αρχική ταχύτητα της γόμωσής μας, θα πρέπει απλά να υπολογίσουμε το ολικό βάρος της, συμπεριλαμβανόμενης και της βυσμάτωσης όπου επιθυμούμε να συναρμολογίσουμε στο setup μας!

<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <--- 

Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες, σχετικά με τα άρθρα όπου σας παρουσιάζουμε εντός της παρούσης κατηγορίας ή μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνο για λόγους πληροφόρησης σε αυστηρά θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες μας!

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ 147 Α - Ν. 2168/1993 & Ν. 3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2019 - All rights reserved