ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΛΑΣΚΑΣ

ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕ ΦΩΤΟ & VIDEO

Αναλυτικός οδηγός ασφαλούς ιδιογόμωσης ανωτέρου επιπέδου, χωρισμένος σε 35 διαφορετικές ενότητες.

Τελευταία ενημέρωση: 21/03/2015

ΚΑΛΥΚΕΣ 67 Vs 70mm: ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ & Rt

Η βασική διαφορά μεταξύ αυτών των δυο καλύκων, δεν εστιάζεται στα τρία χιλιοστά της διαφοράς του θεωρητικού τους ύψους, αλλά στο πως συμπεριφέρονται με διαφορετικές πυρίτιδες μικρού ή μεγάλου όγκου, σε σχέση με τους ανάλογους συγκεντρωτήρες της εκαστοτε επιλογής μας.

Το βασικό πλεονέκτημα του 67αρη κάλυκα σε σχέση με τον 70αρη, είναι ότι λόγο του μικρότερου εσωτερικού χώρου που διαθέτει, μας αναγκάζει να χρησιμοποιήσουμε κάποιον χαμηλότερο συγκεντρωτήρα κατά 2 ή 3 χιλιοστά. Αυτό είναι και το μεγάλο πλεονέκτημα αυτού του κάλυκα, διότι αν αναλογιστούμε ότι κατά την έκρηξη της πυρίτιδας θα έχουμε οπωσδήποτε μια σχετικά μικρότερη στρέβλωση του συγκεντρωτήρα, συνεπάγεται αυτόματα ότι θα έχουμε και μικρότερο χρόνο καθυστέρησης όσο αναφορά την διαδικασία ολικής ανάφλεξης της πυρίτιδας.

Rt είναι ο χρόνος καθυστέρησης κατά την διαδικασία της ανάφλεξης και μεταφράζεται από την κρούση του επικρουστήρα στο καψύλλιο μέχρι την έκρηξη της πυρίτιδας. Το Rt μεταβάλλεται αναλόγως το ύψος, την σχετική παραμόρφωση του συγκεντρωτήρα και την σκληρότητά του, την στατική πίεση ρελιάσματος, τον τρόπο ρελιάσματος του φυσιγγίου...κτλ... Βεβαίως θα πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας, ότι ένας μαλακότερος συγκεντρωτήρας θα δώσει σχεδόν πάντα μεγαλύτερο χρόνο Rt, λόγο του ότι κατά την έκρηξη του καψύλλιου θα μεταβάλλεται περισσότερο ο θάλαμος καύσης, σε αντίθεση βεβαίως με ένα συγκεντρωτήρα σκληρότερο ή καλύτερα πατημένο και ρελιασμένο.

Το κλασσικότερο παράδειγμα θεωρητικής και πρακτικής δοσολογίας σε Cal.12 για 67αρη και 70ρη κάλυκα με πυρίτιδα S4/n, είναι κάτι που το έχουμε ήδη δοκιμασει στον κυνηγότοπο, με αρκετά αξιόλογα αποτελέσματα:

 • 12/67/CX2000 - 1.40x32gr/Ν.9
 • 12/70/CX2000 - 1.45x32gr/Ν.9

Βέβαια, για να είμαστε απόλυτα σωστοί ως προς την διόρθωση του συγκεκριμένου setup, θα έπρεπε να είχαμε αφαιρέσει και 1gr σκάγια, ώστε να διατηρήσουμε τις απόλυτες πιέσεις στα ίδια ακριβώς επίπεδα!

Άρα ως γενικό κανόνα θα έχουμε: μείωση περί τα ~0,05gr πυρίτιδας και περί τo ~1gr σκάγια

 

Η διάφορα μείωσης της τάξεως των 0,05gr από τον 70αρη στον 67αρη κάλυκα, είναι κάτι που το συναντάμε σχεδόν πάντα, ώστε να καταφέρουμε να κρατήσουμε τις πιέσεις στα ιδία επίπεδα, όμως δεν θα είναι πάντα έτσι...επειδή σε κάποιες άλλες πυρίτιδες θα πρέπει να γίνουν διαφορετικές μειώσεις της τάξεως 0,01...0,10gr, ανάλογα πάντα με την προοδευτικότητα τους. Η μείωση αυτή, έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με την αύξηση προοδευτικότητας που επιφέρει ο 67αρης κάλυκας και επίσης για να μην παραμορφωθούν επιπλέον τα σκάγια, λόγο των μεγαλυτέρων πιέσεων που θα ασκηθούν στην θαλάμη.

Τι γίνεται λοιπόν με το Rt, τους συγκεντρωτήρες και την προοδευτικότητα; Με απλά λόγια, μπορούμε να καταλάβουμε αμέσως από τα σχετικά παραδείγματα που ακολούθουν, με υποθετικά και όχι με πραγματικά νούμερα:

 • 12/67 - 1.40x32gr - Μαλακός Συγκεντρωτήρας: 650 Bar
 • 12/70 - 1.45x32gr - Μαλακός Συγκεντρωτήρας: 650 Bar
 • 12/70 - 1.40x32gr - Σκληρός Συγκεντρωτήρας: 640 Bar
 • 12/67 - 1.40x32gr - Σκληρός Συγκεντρωτήρας: 680 Bar
 • 12/70 - 1.45x32gr - Σκληρός Συγκεντρωτήρας: 670 Bar

Τι γίνεται όμως με την αλλαγή προοδευτικότητας και με τα γραμμάρια γόμωσης; Με απλά λόγια, μπορούμε να καταλάβουμε αμέσως από τα σχετικά παραδείγματα που ακολούθουν,πάντα με υποθετικά και όχι με πραγματικά νούμερα, για μία κλασσική πυρίτιδα των 32gr:

 • 12/67 - 1.40x31gr: 610 Bar
 • 12/70 - 1.40x31gr: 590 Bar
 • 12/67 - 1.40x32gr: 650 Bar
 • 12/70 - 1.40x32gr: 620 Bar
 • 12/67 - 1.40x33gr: 700 Bar
 • 12/70 - 1.40x33gr: 660 Bar
 • 12/67 - 1.40x34gr: 780 Bar
 • 12/70 - 1.40x34gr: 710 Bar

 

Προσοχή λοιπόν, αφού όλα τα παραπάνω νούμερα είναι υποθετικά και έχουν ως μοναδικό σκοπό, να σας κάνουν να καταλάβετε τις βασικές διαφορές Rt & προοδευτικότητας και όχι τα απόλυτα Bar πίεσης!

Τέλος, σαν γενικό και όχι σαν απόλυτο κανόνα, θα έχουμε μια διάφορα περί τα 50-80 Bar υψηλοτέρων πιέσεων στους 67αρηδες κάλυκες, από ότι θα είχαμε στους 70αρηδες...αν διατηρούσαμε την ιδία ακριβώς δοσολογία υλικών.

<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <--- 

Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες για τα Setup και για τα Φυσίγγια που σας παρουσιάζουμε μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνον για λόγους πληροφόρησης σε θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες, εφόσον προηγουμένως δεν έχουν δοκιμαστεί σωστά σε κάποιον πιστοποιημένο βλητικό σταθμό και δεν έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις ασφαλείας! Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι ίδια όλα τα κυνηγετικά όπλα και σας υπογραμμίζουμε επίσης ότι τα ίδια ή πανομοιότυπα κυνηγετικά υλικά, ενδέχεται να διαφέρουν ακόμη και αρκετά σημαντικά μεταξύ τους ανά διαφορετικές παρτίδες παραγωγής και όχι μόνον!

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ 147 Α - Ν. 2168/1993 & Ν. 3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2019 - All rights reserved