ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΛΑΣΚΑΣ

ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕ ΦΩΤΟ & VIDEO

Αναλυτικός οδηγός ασφαλούς ιδιογόμωσης ανωτέρου επιπέδου, χωρισμένος σε 35 διαφορετικές ενότητες.

Τελευταία ενημέρωση: 21/03/2015

Η ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΒΥΣΜΑΤΩΣΗΣ

Δεδομένου ότι η βυσμάτωση διαχωρίζει, αλλά και παράλληλα συνδέει την πυρίτιδα με τα σκάγια, θα πρέπει να θεωρείται ως το αντικείμενο που έχει ως απώτερο σκοπό την σωστή έμφραξη και ταυτόχρονα την σωστή προώθηση της γόμωσής μας προς το θήραμα!

Η βυσμάτωση μπορεί να αποτελείται από ένα μονοκόμματο βύσμα, όπως λόγου χάρη είναι το πλαστικό κυάθιο ή και από περισσότερα μέρη, όπως ο συνδυασμός ενός ή και περισσοτέρων παραδοσιακών υλικών, σε συνεργασία με την αντίστοιχη τάπα έμφραξης.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η βυσμάτωση, θα πρέπει να θεωρείται ως η ψυχή του setup μας, αφού χάρη σε αυτήν και εφόσον εξαιρέσουμε τα υπόλοιπα υλικά...θα καταφέρουμε να έχουμε τις ανάλογες κυνηγετικές καρπώσεις!

Η σωστή επιλογή της βυσμάτωσης, δεν θα μας επιτρέψει μόνο να κλείσουμε σωστά setup, αλλά παράλληλα θα μας εξασφαλίσει την κατά 99% ασφαλή λειτουργία τους, εφόσον βέβαια γνωρίζουμε επακριβώς τι πράττουμε και παράλληλα δεν αποφασίσουμε να ρισκάρουμε άσκοπα και μη...

 

Πως όμως θα καταφέρουμε να κατανοήσουμε την σωστή επιλογή του βύσματος που χρειαζόμαστε και που έχουμε ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε; Με τα παρακάτω πρακτικά παραδείγματα θα μας λυθεί στα σίγουρα αυτή η απορία!

 

Παράδειγμα Ν.1: Μπορώ να χρησιμοποιήσω 24gr σκάγια, στα ακόλουθα βύσματα: AZ-21, Giovanni 22, GT21, Z2M-21 ή SuperG 19;
Απάντηση: Όχι!
Αιτιολογία: Σε κανένα από αυτά τα βύσματα, η μεγαλύτερη χωρητικότητα από το ποτηράκι που είναι περί τα 27~28gr, δεν θα μας επιτρέψει να κλείσουμε και να ρελιάσουμε σωστά το setup μας, αφού η στάθμη των σκαγιών δεν θα υπερβεί το χείλος από το ποτηράκι, με αποτέλεσμα να το τραυματίσει κατά την φάση του ρελιάσματος και της έκρηξης.

Παράδειγμα Ν.2: Μπορώ να χρησιμοποιήσω 38gr σκάγια με Piston Skeet;
Απάντηση: Όχι!
Αιτιολογία: O Piston Skeet σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε, ώστε να δουλεύει σωστά με 24 και με 28gr σκοπευτικής γόμωσης, άρα το επιπλέον βάρος, όχι μόνο δεν θα αποδώσει σωστά...αλλά θα δημιουργήσει και πρόβλημα. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος για την συγκεκριμένη βυσμάτωση και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις...είναι τα 33gr σκάγια!

Παράδειγμα Ν.3 Μπορώ να χρησιμοποιήσω μάλλινη τάπα χωρίς εμφρακτήρα [couvette/obturator];
Απάντηση: Όχι!
Αιτιολογία: Η διαφυγή αερίων θα πρέπει να θεωρείται ως κάτι το δεδομένο, που με την σειρά της θα δημιουργήσει μη επαρκή κινητική ενέργεια, με ενδεχόμενη άσκοπη διασπορά!

Παράδειγμα Ν.4 Να χρησιμοποιήσω σκληρό η μαλακό βύσμα;
Απάντηση: Εξαρτάται από το setup!
Αιτιολογία: Συνήθως επιλέγουμε τα μαλακότερα βύσματα όπως λόγου χάρη ο T2-27, για τις πολύ ταχύκαυστες πυρίτιδες, σε αστεροειδές κλείσιμο και με ελαφρές σκοπευτικές γομώσεις, ενώ αντιθέτως προσπαθούμε να διαλέξουμε κάποιο βύσμα με εξαιρετική πλευρική ακαμψία για το στρογγυλό ρέλι και τις κυνηγετικές γομώσεις!

Παράδειγμα Ν.5 Μπορώ να χρησιμοποιήσω μισόταπα με τις διβασικές πυρίτιδες S4n και SipeN;
Απάντηση: Όχι!
Αιτιολογία: Ο μικρός όγκος των πυρίτιδων αυτών, σε συνδυασμό με το πυθμένιο του κάλυκα και τον περίσσιο χώρο φούστας της βυσμάτωσης, θα δημιουργήσουν έναν επικίνδυνο θάλαμο καύσης με ενδεχομένως απρόσμενες ή καταστροφικές συνέπειες!

Παράδειγμα Ν.6 Μπορώ να χρησιμοποιήσω βυσμάτωση Steel Tube από ατσάλινα σκάγια για τα μολύβδινα σκάγια;
Απάντηση: Όχι!
Αιτιολογία: Η έλλειψη πραγματικού αμορτισέρ, σε συνάρτηση με τις διαφορετικές ακτινικές τριβές που αναπτύσσουν τα μολύβδινα σκάγια και παράλληλα το διαφορετικό ύψος της στήλης των σκαγιών από την πυρίτιδα, ενδέχεται να δημιουργήσουν απρόσμενες ή καταστροφικές συνέπειες!

 

Μερικοί απλοί εμπειρικοί κανόνες για την σωστή επιλογή της απαραίτητης βυσμάτωσης:

  • Δεν τοποθετούμε ποτέ τα μολύβδυνα σκάγια, σε βύσματα σχεδιασμένα για τα ατσάλινα σκάγια
  • Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ βύσματα που μπορούν να δεχθούν μεγαλύτερο βάρος γόμωσης, σε σχέση με αυτό που εμείς χρειαζόμαστε
  • Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ βύσματα, που δεν θα μας εξασφαλίζουν έναν σωστό θάλαμο καύσης
  • Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ παραδοσιακά υλικά βυσματώσεων, χωρίς τους κατάλληλους πλαστικούς εμφρακτήρες
  • Φροντίζουμε πάντα ώστε ο τύπος βυσμάτωσης, να έχει μικρότερη χωρητικότητα κατά τουλάχιστον 1gr σκάγια, σε σχέση με το βάρος της γόμωσης που επιθυμούμε να συναρμολογήσουμε
  • Επιλέγουμε την σωστή βύσματωση, με βάση την απόλυτη ογκομετρία της και την σχετική σκληρότητά της
  • Αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε βυσματώσεις με σχετικά μειωμένη πλευρική ακαμψία, κυρίως για το στρογγυλό ρέλι
  • Δεν καθοδηγούμαστε από το ονομαστικό ύψος μιας βυσμάτωσης, αλλά από την απόλυτη ογκομετρία της
  • Δεν αγνοούμε ποτέ το γεγονός ότι οι βυσματώσεις με παραδοσιακά υλικά, διαφέρουν από τις σύγχρονες πολυμερικές βυσματώσεις
<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <--- 

Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες για τα Setup και για τα Φυσίγγια που σας παρουσιάζουμε μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνον για λόγους πληροφόρησης σε θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες, εφόσον προηγουμένως δεν έχουν δοκιμαστεί σωστά σε κάποιον πιστοποιημένο βλητικό σταθμό και δεν έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις ασφαλείας! Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι ίδια όλα τα κυνηγετικά όπλα και σας υπογραμμίζουμε επίσης ότι τα ίδια ή πανομοιότυπα κυνηγετικά υλικά, ενδέχεται να διαφέρουν ακόμη και αρκετά σημαντικά μεταξύ τους ανά διαφορετικές παρτίδες παραγωγής και όχι μόνον!

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ 147 Α - Ν. 2168/1993 & Ν. 3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2019 - All rights reserved