ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΛΑΣΚΑΣ

ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕ ΦΩΤΟ & VIDEO

Αναλυτικός οδηγός ασφαλούς ιδιογόμωσης ανωτέρου επιπέδου, χωρισμένος σε 35 διαφορετικές ενότητες.

Τελευταία ενημέρωση: 21/03/2015

Η ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΨΥΛΛΙΟΥ

Η σωστή επιλογή καψυλλίου, είναι τόσο σημαντική, όσο σημαντική είναι επίσης η σωστή δοσολογία πυρίτιδας και σκαγιών. Ο βασικός κανόνας λέει ότι χρησιμοποιούμε ισχυρά καψύλλια για ελαφρύτερες γομώσεις και μεσαία καψύλλια για βαρύτερες γομώσεις, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων του κανόνα.

 

Από το ισχυρότερο προς το λιγότερο ισχυρό και με φθίνουσα σειρά, έχουμε τα εξής καψύλλια:

 • 616 Silver & Gold
 • UEE Piston G
 • 688
 • Federal 209 M
 • Kleanbore 209 M
 • CX2000
 • CCI 209
 • 616
 • Remington Kleanbore 209
 • W-209
 • 686
 • Kemira 20
 • CX1000
 • 615
 • CX50
 • 684
 • 614

 

Εμάς όμως μας ενδιαφέρουν τα ακόλουθα, ως πιο δημοφιλή:

 • 616 Silver & Gold
 • 688
 • CX2000
 • 616
 • 686
 • CX1000
 • 615

 

Η συμβουλή μας είναι να αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε το 616 λόγο σχετικής αστάθειας και το CX1000 διότι σε κάποιες παρτίδες είχε την ισχύ του CX2000.

Ένα κλασσικότατο παράδειγμα για δοσολογία με εύρος 31-34gr, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι το ακόλουθο:

 • 688 - 1.55x31gr
 • CX2000 - 1.60x32gr
 • 686 - 1.65x33gr
 • 615 - 1.70x34gr

 

Τέλος προς αποφυγή σύγχυσης, έχουμε τρεις βασικές κατηγορίες καψυλλίων...ως προς την απόλυτη ισχύ τους, δηλαδή την ισχυρή, την μεσαία και την χαμηλή.

Υψηλή ισχύ

 • 616 Silver & Gold
 • 688
 • CX2000
 • 616

Μεσαία ισχύ

 • 686
 • CX1000
 • 615

Χαμηλή ισχύ

 • 684
 • CX50
 • 614 

Σημείωση: Η ισχύς των καψυλλίων μεταβάλλετε από παρτίδα σε παρτίδα. Οι σχετικές δοκιμές έγιναν από τον G.G.

<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <--- 

Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες για τα Setup και για τα Φυσίγγια που σας παρουσιάζουμε μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνον για λόγους πληροφόρησης σε θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες, εφόσον προηγουμένως δεν έχουν δοκιμαστεί σωστά σε κάποιον πιστοποιημένο βλητικό σταθμό και δεν έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις ασφαλείας! Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι ίδια όλα τα κυνηγετικά όπλα και σας υπογραμμίζουμε επίσης ότι τα ίδια ή πανομοιότυπα κυνηγετικά υλικά, ενδέχεται να διαφέρουν ακόμη και αρκετά σημαντικά μεταξύ τους ανά διαφορετικές παρτίδες παραγωγής και όχι μόνον!

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ 147 Α - Ν. 2168/1993 & Ν. 3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2019 - All rights reserved