ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΛΑΣΚΑΣ

ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕ ΦΩΤΟ & VIDEO

Αναλυτικός οδηγός ασφαλούς ιδιογόμωσης ανωτέρου επιπέδου, χωρισμένος σε 35 διαφορετικές ενότητες.

Τελευταία ενημέρωση: 21/03/2015

ΦΕΛΛΟΠΑΤΕΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΒΥΣΜΑΤΩΣΗ

Δεδομένου ότι είναι αρκετά γνωστή την διαδικασία της κλασσικής φελλοπατέντας, θεωρούμε ότι θα πρέπει να επισημάνουμε ορισμένα πράγματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της και παράλληλα να σας ενημερώσουμε για τις συνέπειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μερικές σχετικές αλχημείες!

Εκτός από την κλασσική φελλοπατέντα που βασίζεται στην απλή τοποθέτηση, ενός φελλού Cal.20 στον πυθμένα από το ποτηράκι του συγκεντρωτήρα, υφίσταται και η σύνθετη φελλοπατέντα που μπορεί να βασίζεται στην μονή ή διπλή τοποθέτηση του φελλού Cal.12, ανάμεσα από τα σκάγια.

Τα βασικά πλεονεκτήματα της κλασσικής φελλοπατέντας, είναι η μικρότερη παραμόρφωση των σκαγιών κατά την συμπίεση της βυσμάτωσης, την στιγμή της έκρηξης, όπως και η σαφώς καλύτερη ποιότητα τουφεκιάς! Στα αρνητικά στοιχεία θα πρέπει να καταλογίσουμε την επιπλέον ελαστικότητα που προσφέρει ο φελλός, που θα μεταβάλλει ελαφρά τις καμπύλες καύσης, ασχέτως το επιπλέον βάρος των ~0,15gr που ζυγίζει.

Βέβαια σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να διαχωρίσουμε τους μαλακούς από τους σκληρούς συγκεντρωτήρες και παράλληλα να προσδιορίσουμε την προοδευτικότητα του εκάστοτε Lot πυρίτιδας, διότι θα πρέπει να εξετάσουμε οπωσδήποτε την βυσμάτωση ως σύνολο και όχι ως κλασσικό setup με μερικά απλά και μεμονωμένα υλικά, όπως λόγου χάρη...τον κάλυκα, την πυρίτιδα, τα σκάγια και τον συγκεντρωτήρα!

Γνωρίζοντας επίσης ότι ένας μαλακός συγκεντρωτήρας τείνει να αυξήσει τον θάλαμο καύσης κατά την έκρηξη, λόγο της μεγαλύτερης συμπίεσης που δέχεται, σε σχέση με έναν αρκετά σκληρότερο συγκεντρωτήρα που δεν θα επιτρέψει να συμβεί κάτι τέτοιο, θα έχουμε ως έμμεσο αποτέλεσμα την μεταβολή της προοδευτικότητας της πυρίτιδας που χρησιμοποιούμε. Έτσι στην πρώτη περίπτωση θα αυξηθεί η προοδευτικότητά της, σε αντίθεση με την δεύτερη περίπτωση που θα μειωθεί, με αποτέλεσμα να έχουμε τις αντίστοιχες μεταβολές και στις τιμές TC.

Στην περίπτωση της σύνθετης φελλοπατέντας, όπου οι φελλοί είναι τοποθετημένοι ανάμεσα στα σκάγια, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στα setup που θα συναρμολογούμε, ώστε να μην βγάζουμε εκτός ορίων TC τις πυρίτιδες που θα επιλέξουμε για την προώθηση των γομώσεών μας. Αυτό δεν θα συμβεί λόγο των επιπλέον 0.50gr που θα ζυγίζουν οι δύο φελλοί και που θα πρέπει να συνυπολογιστεί στο συνολικό βάρους γόμωσης, αλλά λόγο της αναπάντεχης αύξησης που θα επιφέρει η χρήση τους στην προοδευτικότητα της πυρίτιδας!

Σαν γενικό κανόνα, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η φελλοπατέντες αυξάνουν την προοδευτικότητα της πυρίτιδας που θα χρησιμοποιηθεί στο ανάλογο setup, από ελάχιστα έως και όσο χρειάζεται ώστε να μας καταστρέψουν τα σωστά βλητικά δεδομένα του setup μας!

Τέλος επιθυμούμε να υπογραμμίσουμε ότι σε καμία απολύτως περίπτωση, δεν θα πρέπει να τοποθετηθεί κάποιος φελλός επάνω από τα σκάγια και μετά να προχωρήσουμε σε αστεροειδές κλείσιμο του φυσιγγίου, διότι αυτή μας η ενέργεια, θα επιφέρει μια αύξηση των αναπτυσσόμενων πιέσεων...περί τα 100~150 bar!

 

Ενδεικτικές φώτο φυσιγγίων κλασσικής φελλοπατέντας, με τον φελλό να βρίσκεται στο ποτηράκι του συγκεντρωτήρα, όπως και της συμπεριφοράς του σε πραγματικές συνθήκες [click για μεγέθυνση]

 

Ενδεικτικές φώτο φυσιγγίων σύνθετης φελλοπατέντας, με τους φελλούς να είναι τοποθετημένοι ανάμεσα από τα σκάγια [click για μεγέθυνση]





<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <---



 

Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες για τα Setup και για τα Φυσίγγια που σας παρουσιάζουμε μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνον για λόγους πληροφόρησης σε θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες, εφόσον προηγουμένως δεν έχουν δοκιμαστεί σωστά σε κάποιον πιστοποιημένο βλητικό σταθμό και δεν έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις ασφαλείας! Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι ίδια όλα τα κυνηγετικά όπλα και σας υπογραμμίζουμε επίσης ότι τα ίδια ή πανομοιότυπα κυνηγετικά υλικά, ενδέχεται να διαφέρουν ακόμη και αρκετά σημαντικά μεταξύ τους ανά διαφορετικές παρτίδες παραγωγής και όχι μόνον!

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ 147 Α - Ν. 2168/1993 & Ν. 3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2019 - All rights reserved