ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΛΑΣΚΑΣ

ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕ ΦΩΤΟ & VIDEO

Αναλυτικός οδηγός ασφαλούς ιδιογόμωσης ανωτέρου επιπέδου, χωρισμένος σε 35 διαφορετικές ενότητες.

Τελευταία ενημέρωση: 21/03/2015

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ SETUP ΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Ξεκινώντας με δεδομένο ότι όλοι γνωρίζουμε τις διαφορές προοδευτικότητας μιας συγκεκριμένης πυρίτιδας, ανάλογα με το Lot παραγωγής της, θεωρούμε πρέπον να αναφέρουμε ότι θα πρέπει να εξετάσουμε ενδελεχώς και τα υπόλοιπα υλικά!

Δεδομένου λοιπόν ότι τα υλικά που ενδέχεται να υποστούν διαφορές και αποκλίσεις στα διάφορα Lot παραγωγής, είναι τα ακόλουθα

 • Πυρίτιδα [προοδευτικότητα και απόκριση στην ισχύ καψυλλίων και του βάρους γόμωσης]
 • Καψύλλιο [ισχύ έκρηξης και καθυστέρηση ανάφλεξης της πυρίτιδας]
 • Κάλυκες [ποιότητα πλαστικού, ογκομετρία, πυθμένιο και τελικό ύψος]
 • Βυσμάτωση [ποιότητα και ελαστικότητα πολυμερούς]

θεωρούμε πρέπον να εξετάσουμε όλα τα ενδεχόμενα, ανάλογα με την περίπτωση!

 

Έστω λοιπόν ότι μας δίδεται το ακόλουθο δοκιμασμένο setup, που στον κυνηγότοπο είναι άψογο:

 • GM3 - 12/70-CX2000 - 1.45x32gr/Ν.9 - Gualandi SuperG 22 - * - 58.00mm

Οι μεταβολές και οι διαφοροποιήσεις που ενδέχεται να υποστεί, εάν και εφόσον επιχειρήσουμε να το αντιγράψουμε, ενδεχομένως, να είναι μία ή και περισσότερες από τις ακόλουθες:

 • καλύτερη ή χειρότερη συγκέντρωση και διάτρηση
 • διαφορετικές καμπύλες καύσης
 • διαφορετική αισθητή ανάκρουση
 • διαφορετικές επιδόσεις στις ίδιες καιρικές συνθήκες

Τα παραπάνω φαινόμενα δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να παρουσιαστούν στον κυνηγότοπο, δεδομένου ότι τα στοιχεία που μας δόθηκαν, δεν επαρκούν ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε τα βασικά δεδομένα συναρμολόγησης του εν λόγο setup!

Με απλά λόγια, δεν γνωρίζουμε τι υλικά χρησιμοποιήθηκαν, όσο αναφορά:

 • την προοδευτικότητα της πυρίτιδας
 • τον τύπο του κάλυκα, την απόλυτη ογκομετρία και την ποιότητα του πλαστικού του
 • την απόλυτη ισχύ του καψυλλίου
 • το μαχαιράκι χάραξης ή τα ενδιάμεσα στάδια
 • το στροφείο και την διαδικασία ρελιάσματος

 

Εφόσον όμως μας δοθεί ένα setup όπως το ακόλουθο:

 • GM3 [Lot. 2/09] - Cheddite Τ2-12/70[68.90]-CX2000 [Lot. 3/10] - 1.45x32gr/Ν.9 - Gualandi SuperG 22 - * - Gaep BN2 Special - 58.00mm

Τότε οι μεταβολές που ενδέχεται να υποστεί, εφόσον προσπαθήσουμε να το αντιγράψουμε και διαθέτουμε ήδη τα ίδια υλικά, εξυπακούεται ότι θα είναι από αρκετά μικρότερες, έως και ελάχιστες!

Όμως και σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να χρειαστούν κάποιες μικροδιορθώσεις, αφού ενδέχεται τα υλικά να μην έχουν αποθηκευτεί σε κατάλληλες συνθήκες φύλαξης και να έχουν υποστεί κάποιες μικρές αλλά εξίσου σημαντικές χημικές μεταβολές, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις απόλυτες επιδόσεις, που όμως σε θεωρητικό επίπεδο τουλάχιστον,  θα είναι μακράν μικρότερες σε σχέση με την προηγούμενη περίπτωση!

 

Τέλος κλείνουμε με ένα χαρακτηριστικότατο παράδειγμα, από μια συγκεκριμένη δοκιμή του Gianni στα φυσίγγια του Ivano, ώστε να διαπιστωθεί η πρακτική διαφορά από τα δύο διαφορετικά Lot παραγωγής των καψυλλίων CX2000:

 • 206S - 12/70-CX2000 [Lot.A] - 1.78x35gr - B&P Z2M-18 - * - 58.00mm ~ 700 bar - V0 412m/s
 • 206S - 12/70-CX2000 [Lot.B] - 1.78x35gr - B&P Z2M-18 - * - 58.00mm ~ 900 bar - V0 430m/s

Η δοκιμή έδειξε σταθερά αποτελέσματα πιέσεων και ταχυτήτων, σε πέντε βολές για το Lot.A και σε τρεις βολές για το Lot.Β!

<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <--- 

Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες για τα Setup και για τα Φυσίγγια που σας παρουσιάζουμε μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνον για λόγους πληροφόρησης σε θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες, εφόσον προηγουμένως δεν έχουν δοκιμαστεί σωστά σε κάποιον πιστοποιημένο βλητικό σταθμό και δεν έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις ασφαλείας! Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι ίδια όλα τα κυνηγετικά όπλα και σας υπογραμμίζουμε επίσης ότι τα ίδια ή πανομοιότυπα κυνηγετικά υλικά, ενδέχεται να διαφέρουν ακόμη και αρκετά σημαντικά μεταξύ τους ανά διαφορετικές παρτίδες παραγωγής και όχι μόνον!

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ 147 Α - Ν. 2168/1993 & Ν. 3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2019 - All rights reserved