ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣΛΑΣΚΑΣ

ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Αναλυτικός οδηγός μη συμβατικής ιδιογόμωσης εξαιρετικά ανωτέρου επιπέδου!

Τελευταία ενημέρωση: 19/11/2015

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΛΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΣΤΑΔΙΑΚΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

Αφού πρώτα κατανοήσουμε σωστά τον υπολογισμό του ελεύθερου χώρου [click] από το χείλος του κάλυκά μας, θα είμαστε πλέον έτοιμοι να εξετάσουμε και να αναλύσουμε εξίσου ενδελεχώς, σε άκρως θεωρητικό και σε επίσης πρακτικό επίπεδο, τις σχετικές ογκομετρίες των άρτια επιλεγμένων setup μας!

Επιλέξαμε λοιπόν προσεκτικά τα ακόλουθα setup, ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε όλα εκείνα τα θεωρητικά προαπαιτούμενα πράγματα όπου κρίναμε σκόπιμο ότι χρειάζεται να αναλύσουμε επί τούτου και επιπλέον ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα άκρως ρεαλιστικό μέτρο σύγκρισης!

Ας δούμε λοιπόν μερικά από τα άρτια επιλεγμένα setup μας, ώστε να μπορέσουμε να τα συγκρίνουμε ευκολότερα:

  • Aquila - 12/70 @ 68.50 - 1.60x32gr/N.9,5 - Aquila 22 - 57.00mm [9~10mm ελεύθερος χώρος]
  • Aquila - 12/70 @ 68.50 - 1.55x31gr/N.9,5 - SuperG 19 - 56.50mm [13~14mm ελεύθερος χώρος]
  • A1 - 12/70 @ 68.50 - 1.65x32gr/N.9,5 - Aquila 22 - 57.00mm [9~10mm ελεύθερος χώρος]
  • A1 - 12/70 @ 68.50 - 1.60x31gr/N.9,5 - SuperG 19 - 56.50mm [13~14mm ελεύθερος χώρος]
  • SipeN - 12/70 @ 68.50 - 1.50x32gr/N.9,5 - Aquila 22 + Cal.20/2mm + Cal.20/1mm - 57.00mm [9~10mm ελεύθ. χώρος]
  • SipeN - 12/70 @ 68.50 - 1.50x31gr/N.9,5 - Aquila 22 - 56.50mm [13~14mm ελεύθερος χώρος]

Βλέπουμε λοιπόν ότι στις δύο πρώτες περιπτώσεις που αφορούν τις πυρίτιδες Aquila και A1, οι βυσματώσεις είναι άκρως διαφορετικές μεταξύ τους, ενώ στην περίπτωση της SipeN μας δίδεται η δυνατότητα της ίδιας επιλογής με την προϋπόθεση της ιδιοβυσμάτωσης. Θεωρητικά θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε εξίσου τον συγκεντρωτήρα SuperG 22, αντί του αρκετά σκληρότερου Aquilla 22, αλλά επιλέξαμε εσκεμμένα να μην το πράξουμε...ώστε να μπορέσουμε να αποδώσουμε μια πρακτικότερη προσέγγιση στο ζητούμενο της απόλυτης ογκομετρίας και του απόλυτα επίπεδου κλεισίματος του κάλυκά μας και παράλληλα να προσάψουμε και να συναρτήσουμε την σχετικότητα της σκληρότητας των προαναφερθέντων βυσμάτων!

Έτσι λοιπόν παρόλο που στις ασυμπίεστες στήλες των γομώσεών μας θα διακρίνουμε μια σαφέστατα μικρότερη διαφορά ογκομετρίας και ελάχιστα διαφοροποιημένου απόλυτου ύψους επί της στήλης της ενίοτε επιλεγμένης γόμωσής μας, στην πραγματικότητα θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε εις βάθος τις επικείμενες διαφορές τους, μόνον εφόσον θα κλείσουμε και θα ρελιάσουμε σωστά τους κάλυκές μας!!!

Τα παραπάνω πρακτικά παραδείγματα μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε καλύτερα και μάλιστα στο έπακρο των δυνατοτήτων τους, την διαφοροποίηση των βυσματώσεων SuperG 19 και η Aquilla 22, όπως και την πρακτική διαφοροποίησή τους επί του συνολικού ασυμπίεστου και σχετικώς συμπιέσιμου όγκους τους.

Τέλος στην περίπτωση της πυρίτιδας SipeN και την προσεκτική επιλογή της ιδιοβυσμάτωσής μας, διακρίνουμε αμέσως ότι χρειάστηκε να προσθέσουμε έναν φελλό Cal.20 δύο χιλιοστών πάχους και παράλληλα ένα άσπρο χαρτάκι επίσης Cal.20 και ενός χιλιοστού πάχος, ώστε να μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε τις εξίσου απαραίτητες ογκομετρίες!

Εξυπακούεται βεβαίως ότι στην προκειμένη περίπτωση και εκτός από εκείνα τα 3 χιλιοστά επιπρόσθετου υλικού, θα διακρίνουμε επίσης και μία σαφέστατα διαφορετική συμπίεση στο αμορτισέρ του συγκεντρωτήρα Aquila 22, γεγονός όπου προσδίδει την απόλυτη διαφοροποίησή του επί της συνολικής απαιτούμενης ογκομετρίας και γεγονός όπου διαφοροποιεί εξίσου και μάλιστα κατά τον μέγιστο δυνατό βαθμό...τις διαφορετικές ιδιαιτερότητες του απλού και του πεντασταδιακού κλεισίματος!!!

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟ

Τα setup με τις πυρίτιδες Aquila και A1 μας δείχνουν μια σχετική διαφοροποίηση [click για μεγέθυνση]

 

Ενώ τα setup με την πυρίτιδα SipeN μας δείχνει την καθεαυτού ουσιαστική διαφοροποίηση [click για μεγέθυνση]

<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <--- 

Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες για τα Setup και για τα Φυσίγγια που σας παρουσιάζουμε μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνον για λόγους πληροφόρησης σε θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες, εφόσον προηγουμένως δεν έχουν δοκιμαστεί σωστά σε κάποιον πιστοποιημένο βλητικό σταθμό και δεν έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις ασφαλείας! Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι ίδια όλα τα κυνηγετικά όπλα και σας υπογραμμίζουμε επίσης ότι τα ίδια ή πανομοιότυπα κυνηγετικά υλικά, ενδέχεται να διαφέρουν ακόμη και αρκετά σημαντικά μεταξύ τους ανά διαφορετικές παρτίδες παραγωγής και όχι μόνον!

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ 147 Α - Ν. 2168/1993 & Ν. 3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2018 - All rights reserved