ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΛΑΣΚΑΣ

ΑΥΛΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΜΕ ΟΔΗΓΟΥΣ

Δεδομένου ότι η αρχή θεωρείται ως το ήμισυ του παντός, εμείς τολμήσαμε να κάνουμε την αρχή και να προβούμε έτσι μελλοντικά σε δικούς μας επιλεγμένους και παραμετροποιημένους πειραματισμούς! Ο σκοπός μας δεν έχει εμπορικές βλέψεις, αλλά αυστηρές βλέψεις ιδιοχρησίας ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε την δική μας τεχνογνωσία και να σας μεταφέρουμε ενδεχομένως τα βασικά συμπεράσματά μας, εντός των νόμιμων πλαισίων και εντός των τεχνικών δυνατοτήτων μας!

 

 

 

Σημείωση: Εμείς ενδιαφερόμαστε μόνον για τους δικούς μας προσωπικούς πειραματισμούς και αυστηρά για την δική μας ιδιοχρησία, όπως ακριβώς ορίζεται από τα πλαίσια της επιτρεπόμενης νομοθεσίας και άρα δεν επιθυμούμε να παραβούμε τον ισχύοντα νόμο περί όπλων ή τυχόν άλλους νόμους σε καμία απολύτως περίπτωση και για κανέναν απολύτως λόγο!

<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <---ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ 147 Α - Ν. 2168/1993 & Ν. 3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2019 - All rights reserved