ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΛΑΣΚΑΣ

ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Αναλυτικός οδηγός μη συμβατικής ιδιογόμωσης εξαιρετικά ανωτέρου επιπέδου!

Τελευταία ενημέρωση: 19/11/2015

ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΑ 13 ΜΕ 14 ΧΙΛΙΟΣΤΑ

Αφού έχουμε κατανοήσει σωστά τις βασικές αρχές του πολυσταδιακού αστεροειδούς κλεισίματος και παράλληλα είμαστε σε θέση να κλείσουμε και να εφαρμόσουμε επίσης σωστά, όλους τους σχετικούς κανόνες για το αστεροειδές κλείσιμο των 12 χιλιοστών, τότε πλέον θα μπορούμε να είμαστε σε θέση να προσπαθήσουμε να περάσουμε στο πολυσταδιακό αστεροειδές κλείσιμο, όπου θα έχει ελεύθερο χώρο από το χείλος του κάλυκα περί τα 13 χιλιοστά και ενδεχομένως να προσπαθήσουμε να ανεβούμε ακόμη και στα 14 χιλιοστά ελεύθερου χώρου!

Για να μπορέσουμε βέβαια να κλείσουμε και να ρελιάσουμε σωστά, στα 13 πραγματικά χιλιοστά από το χείλος του κάλυκα, θα πρέπει να έχουμε στην διάθεσή μας τα ανάλογα εργαλεία και ταυτόχρονα θα πρέπει να είμαστε σε θέση να τα χρησιμοποιήσουμε και να τα αξιοποιήσουμε με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε να μας επιτρέψει να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα!

Εφόσον προβούμε σε απλό πολυσταδιακό κλείσιμο τριών σταδίων, θα πρέπει να διαθέτουμε ένα ειδικά σχεδιασμένο τρίτο στάδιο και παράλληλα θα πρέπει να πιέσουμε την αστεροειδή μας χάραξη...τουλάχιστον στα επικείμενα μηχανικά της όρια, χωρίς βεβαίως να μπορεί κανείς να μας εγγυηθεί ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε το σχετικό επιθυμητό αποτέλεσμα!

Εάν τώρα είμαστε σε θέση να διαθέτουμε κάποιο τετρασταδιακό κλείσιμο και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά την κωνική χάραξη, θα δούμε ότι ρυθμίζοντάς την ανάλογα και πάντα σε συνάρτηση με τις σχετικές απαιτήσεις του τρίτου σταδίου μας, τα 13 χιλιοστά θα έρθουν σχετικά εύκολα! Βέβαια εδώ θα πρέπει να τεθεί ως βασική προϋπόθεση, ότι η κωνική χάραξή μας, θα έχει ένα άκρως επιτυχημένα επανασχεδιασμένο προφίλ και δεν θα βασίζεται απλά σε ένα οποιοδήποτε συμβατικό προφίλ 20.30 x 17.80 x 3.50 χιλιοστών!

Πως λοιπόν θα μπορέσουμε να κλείσουμε με έναν ενδεχομένως ανορθόδοξο τρόπο, στα 13 χιλιοστά ελεύθερου χώρου, με ένα απλό και συμβατικό τρίτο στάδιο εργοστασιακού προφίλ ή με το τρίτο στάδιο Idiogomosi, όπου δεν μαγκώνει τους κάλυκές μας εντός του προφίλ του;

Μα φυσικά χρησιμοποιώντας ανορθόδοξα την κωνική μας χάραξη και παράλληλα πιέζοντάς την, όσο ακριβώς χρειάζεται...ώστε να μας επιτρέψει να κλείσουμε και να ρελιάσουμε με επίπεδο αστέρι, σε αυτές τις συγκεκριμένς προδιαγραφές του σχετικού setup, όπου και θα έχουμε εκ των προτέρων επιλέξει να συναρμολογήσουμε!

Εάν τώρα χρησιμοποιήσουμε ένα επανασχεδιασμένο τρίτο στάδιο με προδιαγραφές εκτός της σχετικής σχεδιαστικής κατηγορίας, τότε θα μπορέσουμε αρκετά εύκολα να κλείσουμε σωστά στα 13 χιλιοστά ελεύθερου χώρου από το χείλος του κάλυκα και παράλληλα δεν θα είναι άκρως απαραίτητη η χρήση της κωνικής χάραξης... Η χρήση όμως αυτού του ειδικού σταδίου, προϋποθέτει ότι ο χρήστης θα πρέπει να ασκήσει την σχετική δύναμη επάνω στον κάλυκα, ώστε να τον απεγκλωβίσει από το στάδιο που θα τον έχει εγκλωβίσει μαγκώνοντάς τον!

Το κέρδος όπου θα αποκομίσουμε στην προκειμένη περίπτωση, από το τρίτο στάδιο που μαγκώνει τον κάλυκά μας, σε σχέση με ένα τρίτο στάδιο συμβατικού προφίλ ή σε σχέση με το τρίτο στάδιο Idiogomosi όπου δεν μαγκώνει τους κάλυκες, επικεντρώνεται στην ευκολότερη ρύθμιση της κωνικής χάραξης και παράλληλα στην ελαφρά μειωμένη και σχετικά ποσοτική παραμόρφωση των αστεροειδών πτυχών του κάλυκά μας...μετά το ρέλιασμά του!

Όσο αναφορά τα 14 πραγματικά χιλιοστά του σχετικού ελεύθερου χώρου από το χείλος του κάλυκά μας, τα πράγματα αρχίζουν να δυσκολεύουν αρκετά και θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τουλάχιστον κάποιο τετρασταδιακό ή κάποιο πεντασταδιακό κλείσιμο, όπου παράλληλα θα έχουμε φροντίσει να χρησιμοποιήσουμε κάποιο ειδικό τρίτο στάδιο...που κατά προτίμηση θα μαγκώνει τους κάλυκές μας εντός του προφίλ του, ώστε να μας επιτρέψει να κλείσουμε και να ρελιάσουμε σωστά και σχετικά γρήγορα τους κάλυκές μας με απόλυτα επίπεδο αστέρι!

Επιθυμούμε να σημειώσουμε ότι δεν είναι ακατόρθωτο να κλείσουμε στα 14 χιλιοστά, έχοντας την ευχέρεια να χρησιμοποιήσουμε κάποιο ειδικό τρίτο στάδιο...όπου ενδεχομένως δεν θα μαγκώνει τους κάλυκές μας, αλλά βεβαίως θα πρέπει πρώτα να έχουμε επαναρυθμίσει την κωνική μας χάραξη τουλάχιστον τέλεια και παράλληλα ενδέχεται να χρειαστούμε οπωσδήποτε το πεντασταδιακό κλείσιμο!

Επίσης θα πρέπει να τονίσουμε ότι για τα 14 πραγματικά χιλιοστά ελεύθερου χώρου από το χείλος του κάλυκα, ενδέχεται να χρειαστούμε κάποιο ειδικό στροφείο ρελιάσματος, όπου απλά θα ρελιάσει την ήδη πατημένη και παραμορφωμένη στεφάνη του κάλυκά μας, αφού ενδεχομένως θα την έχει ήδη διαμορφώσει το τέταρτο στάδιο του πεντασταδιακού κλεισίματός μας!

 

Σημείωση: Τα 13~14 πραγματικά χιλιοστά του σχετικού ελεύθερου χώρου από το χείλος του κάλυκα, τα λαμβάνουμε με σχετικά μέτρια βυσμάτωση ευρείας χρήσης και έχοντας ασκήσει περί τα 2~3 κιλά στατικής πίεσης στην κολώνα της γόμωσής μας!

<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <--- 

Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες για τα Setup και για τα Φυσίγγια που σας παρουσιάζουμε μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνον για λόγους πληροφόρησης σε θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες, εφόσον προηγουμένως δεν έχουν δοκιμαστεί σωστά σε κάποιον πιστοποιημένο βλητικό σταθμό και δεν έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις ασφαλείας! Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι ίδια όλα τα κυνηγετικά όπλα και σας υπογραμμίζουμε επίσης ότι τα ίδια ή πανομοιότυπα κυνηγετικά υλικά, ενδέχεται να διαφέρουν ακόμη και αρκετά σημαντικά μεταξύ τους ανά διαφορετικές παρτίδες παραγωγής και όχι μόνον!

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ 147 Α - Ν. 2168/1993 & Ν. 3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2018 - All rights reserved