ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣΛΑΣΚΑΣ

ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Αναλυτικός οδηγός μη συμβατικής ιδιογόμωσης εξαιρετικά ανωτέρου επιπέδου!

Τελευταία ενημέρωση: 19/11/2015

ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 14 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ

Αφού έχουμε ήδη εξαντλήσει όλες τις πρακτικές δυνατότητές μας και παράλληλα γνωρίζουμε ήδη πως και με ποιούς ακριβώς τρόπους, μπορούμε να κλείσουμε και να ρελιάσουμε σωστά τους κάλυκές μας, έχοντας χρησιμοποιήσει τα 14 πραγματικά χιλιοστά του σχετικού ελεύθερου χώρου από το χείλος του κάλυκά μας, τότε και μόνο τότε, θα πρέπει να σκεφτούμε την χρήση των 14 ή και περισσότερων χιλιοστών ελεύθερου χώρου!

Ο ελεύθερος χώρος από το χείλος του κάλυκά μας, δεν είναι παιχνίδι και θα πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη ότι όσο μεγαλώνει...τόσο μεγαλώνουν και οι δικές μας ευθύνες, όπως επίσης και η προσοχή όπου καλούμαστε να παραθέσουμε επί της σωστής συναρμολόγησης του setup, όπου ενδεχομένως θα έχουμε επιλέξει να συναρμολογήσουμε!

Εφόσον λοιπόν δεν είμαστε σε θέση να κρίνουμε επακριβώς τα όποια σχετικά πράγματα και εφόσον δεν είμαστε σε θέση να διαθέτουμε τις κατάλληλες γνώσεις επί του αντικειμένου και την απαιτούμενη τεχνογνωσία, τότε δεν θα πρέπει σε καμία απολύτως περίπτωση...να επιχειρήσουμε να συναρμολογήσουμε setup άνω των 14 χιλιοστών!!!

Ας δούμε όμως τι θα μπορούσαν να μας προσφέρουν κάποιες ειδικές συναρμολογήσεις, με ελεύθερο χώρο άνω των 14 πραγματικών χιλιοστών από το χείλος του κάλυκα και τους περιληπτικούς τρόπους κατά τους οποίους θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο...

Κατά πρώτο και κύριο λόγο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μία πυρίτιδα συγκεκριμένης προοδευτικότητας ή κάποια επιλεγμένη και όχι τόσο ευκολοδούλευτη πυρίτιδα, όπου δεν θα καίγεται κατά 100% με τις συμβατικές συναρμολογήσεις και θα υπάγεται τουλάχιστον στην κατηγορία των υπερπροοδευτικών ή των I.M.R.

Σε δεύτερο λόγο, θα πρέπει να έχουμε εφοδιαστεί με τα κατάλληλα εργαλεία, πράγμα όμως όπου θα πρέπει να θεωρείται ήδη ως δεδομένο και παράλληλα θα πρέπει να έχουμε την πλήρη επίγνωση του τι ακριβώς πράττουμε και το πως ακριβώς το πράττουμε!!!

Τα πρακτικά οφέλη όπου ενδεχομένως θα αποκομίσουμε από τέτοιου είδους συναρμολογήσεις, είναι η σωστή και ολοκληρωμένη καύση της πυρίτιδάς μας, η μεγαλύτερη αντίσταση κατά το ξερέλιασμα που με την σειρά της θα μας ρυθμίσει την ταχύτητα καύσης και όλα τα υπόλοιπα πλεονεκτήματα όπου ήδη θα έχουμε αποκομίσει από τα κλεισίματα στα 13 με 14 χιλιοστά!

Δεν θεωρούμε ασφαλές να επεκταθούμε περισσότερο στο εν λόγο κεφάλαιο, δεδομένου ότι θεωρούμε χρέος μας να σας προστατεύσουμε...από την όποια ενδεχόμενη εκτίναξη των αναπτυσσόμενων πιέσεων, είτε από λανθασμένη συναρμολόγηση...είτε από τυχόν δικά σας λάθη και έτσι τονίζουμε ότι το περιεχόμενο του παρόντος άρθρου έχει μόνον ακαδημαϊκό σκοπό!

 

Σημείωση: Τα 14 ή τα 14+ πραγματικά χιλιοστά, του σχετικού ελεύθερου χώρου από το χείλος του κάλυκα, τα λαμβάνουμε έχοντας ασκήσει περί τα 2~3 κιλά στατικής πίεσης στην κολώνα της γόμωσής μας και σε συνάρτηση με την σχετική βυσμάτωση ή την σχετική ιδιοβυσμάτωση όπου θα έχουμε επιλέξει!

Σημαντική σημείωση: Ο ακαδημαϊκός χαρακτήρας του άρθρου, δεν προτρέπει σε καμία απολύτως περίπτωση την χρήση των πληροφοριών όπου εμπεριέχει ή την μεταφορά τους στην πράξη!

<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <--- 

Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες για τα Setup και για τα Φυσίγγια που σας παρουσιάζουμε μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνον για λόγους πληροφόρησης σε θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες, εφόσον προηγουμένως δεν έχουν δοκιμαστεί σωστά σε κάποιον πιστοποιημένο βλητικό σταθμό και δεν έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις ασφαλείας! Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι ίδια όλα τα κυνηγετικά όπλα και σας υπογραμμίζουμε επίσης ότι τα ίδια ή πανομοιότυπα κυνηγετικά υλικά, ενδέχεται να διαφέρουν ακόμη και αρκετά σημαντικά μεταξύ τους ανά διαφορετικές παρτίδες παραγωγής και όχι μόνον!

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ 147 Α - Ν. 2168/1993 & Ν. 3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2018 - All rights reserved