ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣΛΑΣΚΑΣ

ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Αναλυτικός οδηγός μη συμβατικής ιδιογόμωσης εξαιρετικά ανωτέρου επιπέδου!

Τελευταία ενημέρωση: 19/11/2015

ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 12 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ

Εφόσον έχουμε κατανοήσει σωστά τι ακριβώς είναι το πολυσταδιακό αστεροειδές κλείσιμο και ποιές ακριβώς είναι οι δυνατότητες όπου μπορεί να μας προσφέρει, σε σχέση και σε συνάρτηση με την απλή κλασική χάραξη και το απλό κλασικό ρέλιασμα, τότε και μόνο τότε, θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να εξετάζουμε το αστεροειδές κλείσιμο άνω των 12 χιλιοστών ελεύθερου χώρου!

Θεωρώντας δεδομένα τα 10~11 χιλιοστά του αστεροειδούς κλεισίματος, εφόσον βεβαίως χρησιμοποιήσουμε κάποιο σχετικά σκληρό ή άκαμπτο βύσμα, θα πρέπει να θεωρούμε εξίσου δεδομένο ότι δεν θα μπορέσουμε να κλείσουμε σωστά στα 12 χιλιοστά ελεύθερου χώρου, χωρίς την απαραίτητη χρήση κάποιου επιπλέον σταδίου, όπου και βεβαίως θα πρέπει να παρεμβάλλεται ανάμεσα στην χάραξη και στο ρέλιασμα!

Άρα για να καταφέρουμε να φτάσουμε στα 12 πραγματικά χιλιοστά ελεύθερου χώρου, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποιο ενδιάμεσο στάδιο...όπου θα αναλάβει να μας προσφέρει εκείνη την επιπλέον βοήθεια όπου χρειαζόμαστε και παράλληλα θα μας επιτρέψει να κλείσουμε με σωστό και με επίπεδο αστέρι. Αυτό το ενδιάμεσο στάδιο, θα μπορούσε να είναι κάλλιστα κάποιο από τα ακόλουθα αξεσουάρ:

  • Πάτημα πλαστικής παραμόρφωσης τύπου Mec
  • Πάτημα πλαστικής παραμόρφωσης εργοστασιακού προφίλ τύπου Cortini
  • Τρίτο στάδιο κανονικού εργοστασιακού προφίλ με διαστάσεις 20.30 x 17.80 x 3.50 χιλιοστών
  • Τρίτο στάδιο Idiogomosi επανασχεδιασμένου προφίλ με διαστάσεις 20.30 x 17.00 x 4.50 χιλιοστών όπου δεν επιτρέπει στον κάλυκα να μαγκώσει εντός του προφίλ του

Αφού λοιπόν έχουμε φτάσει αισίως στα 12 πραγματικά χιλιοστά του σχετικού ελεύθερου χώρου από το χείλος του κάλυκά μας, θα πρέπει να σας επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε αγγίξει τα πραγματικά μηχανικά όρια των περισσότερων πολυμερικών καλύκων ευρείας χρήσεως, όπου οι μηχανικές τους σχεδιαστικές προδιαγραφές συγκλίνουν περί τα 0.55 χιλιοστά!

Σε αυτό ακριβώς το σημείο, αρχίζουν τα δύσκολα! Πράγμα που σας το λέμε και σας το μεταφέρουμε, έχοντας αποκτήσει την πλήρη γνώση των σχετικών μηχανικών και των αντίστοιχα σχετικών σχεδιαστικών ορίων, αφού έχουμε ήδη προβεί σε εκτενέστατους πειραματισμούς παραμετροποιημένων δοκιμών! Δεν είναι μυστικό ότι εσκεμμένα σχεδιάσαμε και δοκιμάσαμε αρκετά παραμετροποιημένα πρωτότυπα, ώστε να είμαστε σε θέση να κάνουμε τις απαιτούμενες παραμετροποιημένες μηχανικές επαληθεύσεις και παράλληλα να μπορούμε να συνδυάσουμε όλα τα γνωστά και μη γνωστά πολυσταδιακά προφίλ, ώστε να έχουμε γνώμη και άποψη επί τούτου!

Ξεκινώντας λοιπόν με δεδομένο ότι το κανονικό εργοστασιακό προφίλ με τις σχετικές διαστάσεις των 20.30 x 17.80 x 3.50 χιλιοστών, μπορεί να δουλέψει ή να μην δουλέψει...για τα απαιτούμενα 13 χιλιοστά του πραγματικά ελεύθερου χώρου από το χείλος του κάλυκα, θα πρέπει να δούμε και να αναλύσουμε τους λόγους κατά τους οποίους αυτό το προφίλ ενδέχεται να μην αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα όπως ενδεχομένως θα περιμέναμε. Βεβαίως στην προκειμένη περίπτωση, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι τα εργοστασιακά προφίλ είναι αρκετά και διαφορετικά, όμως συγκλίνουν σχεδόν όλα στις ίδιες πανομοιότυπες διαστάσεις και παράλληλα εμείς αναλύουμε το πιο προσιτό ως προς το κοστολόγιό του!

Δεδομένου λοιπόν ότι ο κάλυκας μπορεί να έχει ως μέγιστη εξωτερική διάμετρο τα 20.20 χιλιοστά και μάλιστα με σχετική διακύμανση τα -0.47 χιλιοστά, εξυπακούεται ότι ένα εργοστασιακό προφίλ θα πρέπει να δουλεύει με τέτοιο τρόπο, ώστε όχι μόνον να μπορεί να ανταποκρίνεται σωστά στις σχετικές μηχανικές καταπονήσεις...αλλά παράλληλα και να μπορεί να ανταποκρίνεται στις σχετικές τρομακτικές ταχύτητες παραγωγής των αντίστοιχων εργοστασιακών μηχανών γόμωσης!

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, καταλαβαίνουμε άμεσα ότι η σχετική διάμετρος των 20.30 χιλιοστών, επιλέχθηκε αναγκαστικά βάση των σχετικών μηχανικών και σχεδιαστικών διαστάσεων, όπως αυτές ορίζονται από τις προσυμφωνημένα σχετικές διεθνείς προδιαγραφές.

Άρα πως θα μπορέσουμε να κλείσουμε σωστά, στα 13 πραγματικά χιλιοστά του σχετικού ελεύθερου χώρου, από το χείλος του κάλυκα;

Μα φυσικά χρησιμοποιώντας το σωστά διαμορφωμένο τρίτο στάδιο, σε συνάρτηση με την υποβοήθηση του δεύτερου σταδίου όπου λέγεται κωνική χάραξη, ή χρησιμοποιώντας ένα ειδικά σχεδιασμένα και διαμορφωμένα τρίτο στάδιο, όπου όμως θα μαγκώνει αναγκαστικά τους κάλυκές μας εντός του προφίλ του!

Όσο αναφορά την πρώτη περίπτωση, απλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και να ρυθμίσουμε σωστά την κωνική χάραξη Idiogomosi και παράλληλα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και να ρυθμίσουμε σωστά το τρίτο στάδιο Idiogomosi, ή κάποιο άλλο τρίτο στάδιο, όπου θα πρέπει να έχει τουλάχιστον την απαραίτητη σχεδίαση και όπου ενδεχομένως θα μαγκώνει τους κάλυκες εντός του προφίλ του!

Εδώ όμως θα πρέπει να τονίσουμε ότι έχουμε φτάσει το τρίτο στάδιο Idiogomosi, στα πραγματικά όριά του, εκτός και εάν επιθυμούμε να ζορίσουμε εσκεμμένα την κωνική χάραξη δεύτερου σταδίου και να τολμήσουμε να κλείσουμε έτσι στα 13.5 ή ακόμη και στα 14 χιλιοστά...

Εναλλακτικά λοιπόν, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε οπωσδήποτε κάποιο ειδικά επανασχεδιασμένο τρίτο στάδιο, όπου όμως οι κάλυκές μας, θα πρέπει να μαγκώνουν αναγκαστικά...εντός του προφίλ του!

 

Σημείωση: Τα παραπάνω ισχύουν έως και για τα 13~14 χιλιοστά, του πραγματικά ελεύθερου χώρου από το χείλος του κάλυκα, σε συνάρτηση με κάποια σχετικά μέτρια βυσμάτωση ευρείας χρήσης και έχοντας ασκήσει περί τα 2~3 κιλά στατικής πίεσης στην κολώνα της γόμωσής μας!

<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <--- 

Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες για τα Setup και για τα Φυσίγγια που σας παρουσιάζουμε μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνον για λόγους πληροφόρησης σε θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες, εφόσον προηγουμένως δεν έχουν δοκιμαστεί σωστά σε κάποιον πιστοποιημένο βλητικό σταθμό και δεν έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις ασφαλείας! Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι ίδια όλα τα κυνηγετικά όπλα και σας υπογραμμίζουμε επίσης ότι τα ίδια ή πανομοιότυπα κυνηγετικά υλικά, ενδέχεται να διαφέρουν ακόμη και αρκετά σημαντικά μεταξύ τους ανά διαφορετικές παρτίδες παραγωγής και όχι μόνον!

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ 147 Α - Ν. 2168/1993 & Ν. 3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2018 - All rights reserved