ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΛΑΣΚΑΣ

ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 4 VS 6 VS 8 ΠΤΥΧΩΝ

Αγαπητοί φίλοι, σε αυτό το συγκριτικό άρθρο θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε την πρακτική διαφορά του αστεροειδούς κλεισίματος των 4, των 6 και των 8 πτυχών, χρησιμοποιώντας ένα τυπικό setup ταχείας καύσεως και επιλέγοντας να διπλορελιάσουμε εσκεμμένα τους κάλυκές μας υπό ελεγχόμενες συνθήκες!

 

 

Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου, χρησιμοποιήθηκαν τα εξής πράγματα:

 • Marocchi SI12 Custom 71cm/18.30/Maxi 90 - 3*
 • Ταχογράφος Chrony M1
 • Μονοβασική πυρίτιδα D20x28 [Lot. PB.13128] και σκάγια Ν.8
 • Βυσμάτωση Gualandi Biorientabile 21
 • Κάλυκες Cheddite T2-12/70 με καψύλλιο CX2000
 • Απόλυτος καλυκοκόφτης
 • Μετροταινία, τρίποδας και όλα τα σχετικά παρελκόμενα

Για να εξαλείψουμε τις όποιες ενδεχόμενες διακυμάνσεις όσο το δυνατόν περισσότερο γινόταν, τα υλικά ζυγίστηκαν ενδελεχώς για όλους του κάλυκες 1-1 στο χέρι! Όσο αναφορά το ρέλιασμα, ρυθμίστηκε σωστά η μηχανή ρελιάσματος ΑΜΡ5ΑΣΜ2ΠΚΡΑ χρησιμοποιώντας τους απαραίτητους δοκιμαστικούς κάλυκες, προτού ρελιαστεί μεμονωμένα η κάθε ενδεκάδα καλύκων.

Για να μπορέσουν να υπάρξουν οι σχετικά παραμετροποιημένες και εξίσου εύκολα επαναλήψημες συνθήκες εξομοίωσης του θηράματος, αποφασίσαμε ότι οι δοκιμές θα έπρεπε να γίνουν στα 25 μέτρα απόσταση, ώστε να καλυφθεί ολόκληρο το φάσμα των μεσαίων αποστάσεων βολής με το ντεμί τσοκ!

Προσμετρώντας επίσης στα παραπάνω δεδομένα και τον ανθρώπινο παράγοντα, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι μας παρέχονται αυτομάτως και οι σχετικοί μέσοι όροι της πιθανής μας επιτυχίας, κατά τις αντίστοιχες παραμετροποιημένες βολές επί του θεωρητικού στόχου! Είναι εξίσου αναμενόμενο άλλωστε ότι θα υπάρξει οπωσδήποτε και κάποιο σχετικό σκοπευτικό λάθος μερικών χιλιοστών επί του V1.5 mt στον ταχογράφο, λόγο της σχετικής κούρασης του χειριστή από τις συνεχείς παραμετροποιημένες βολές και άρα είναι εύλογο ότι θα μετατοπίζεται και το κέντρο της δέσμης των σκαγιών επί του στόχου!

 

Το ομοίωμα σε μέγεθος τσίχλας [σελίδα Α4] που χρησιμοποιήσαμε στις παραμετροποιημένες δοκιμές [click για μεγέθυνση]

 

 

Σημείωση: Πριν και κατά την διάρκεια των δοκιμών, πάρθηκαν όλα τα σχετικά και τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας.

 

 

Οι προδιαγραφές του setup

Το ακόλουθο setup τηρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και όλες τις σχετικές παραμέτρους συμπεριφοράς κατά την συναρμολόγησή του! Επίσης τηρεί την εσκεμμένα σωστή επιλογή υλικών και το τελικό του ρέλιασμα για τις παρούσες ανάγκες:

 • Κάλυκες Cheddite 12/70-CX2000 μπλε ημιδιαφανούς χρώματος στα 68.50mm
 • Δεν χρησιμοποιήθηκε εσκεμμένα κανένας φρεζαδόρος
 • D20x28 [Lot. PB.13128] - 1.45x28gr/N.8 - Biorientabile 21 - * - 56.80mm
 • Ο ελεύθερος χώρος από το χείλος του κάλυκα ήταν περί τα 11 χιλιοστά
 • Το συγκεκριμένο setup έχει προδιαγραφές χειμερινών καιρικών συνθηκών
 • Μισή Χάραξη με τα αντίστοιχα μαχαιράκια χάραξης των 4, των 6 και των 8 πτυχών
 • Κωνική Χάραξη Idiogomosi χωρίς την χρήση Τρίτου Σταδίου
 • Διπλορέλιασμα με το στροφείο ρελιάσματος I2S

 

Σημείωση: Οι τεχνικές του διπλορελιάσματος έχουν αναλυθεί στο σχετικό άρθρο [click για ανάγνωση]

 

 

Ακολουθούν οι σχετικές φώτο από τα μαχαιράκια χάραξης και από τους ρελιασμένους κάλυκες [click για μεγέθυνση]

 

Και επίσης οι σχετικές φώτο άμεσης σύγκρισης μετά από το ρέλιασμα [click για μεγέθυνση]

 

Τέλος ακολουθούν οι σχετικές μετρήσεις και τα σχετικά αποτελέσματα, όπως ακριβώς τα λάβαμε από τις παραμετροποιημένες δοκιμές μας, όπου έγιναν 9 συνολικές βολές για το κάθε διαφορετικό αστεροειδές setup, διευκρινίζοντας ότι αφαιρέθηκαν η χειρότερη και η καλύτερη βολή ταχύτητας και επίσης οι δύο χειρότερες βολές συγκέντρωσης!

 

 

Τα συμπεράσματά μας, σύμφωνα με τις δοκιμές μας, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα γνωστά δεδομένα και σύμφωνα με τις σχετικές μας μετρήσεις, είναι τα ακόλουθα:

 • όλοι οι ρελιασμένοι κάλυκες είχαν μέσω όρο βάθους ρελιασμένης στεφάνης περί τα 2.20~2.25 χιλιοστά και αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι επιλέξαμε εσκεμμένα το διπλορέλιασμα ή στο ότι αντί να ρελιάσουμε στα -11.50 χιλιοστά, επιλέξαμε εξίσου εσκεμμένα να ζορίσουμε τα setup στα όριά τους και να ρελιάσουμε έτσι στα -11.70 χιλιοστά
 • χρειάστηκε να επαναρυθμίσουμε το απόλυτο βάθος χάραξης και στις τρεις περιπτώσεις κατά την διαδικασία της Μισής Χάραξης, ενώ κατά την διαδικασία της Κωνικής Χάραξης ήταν εμφανέστατη η διαφορά του αστεροειδούς κλεισίματος των 4 πτυχών ως προς το απόλυτο βάθος της απαραίτητης κωνικότητάς του, γεγονός όπου μας ανάγκασε να μειώσουμε το βάθος της Κωνικής μας Χάραξης, ώστε να μπορέσουμε να κλείσουμε και να ρελιάσουμε σωστά τους κάλυκές μας
 • είναι εμφανές ότι το αστεροειδές κλείσιμο των 4 και των 8 πτυχών διαφοροποιεί την αντίσταση ξερελιάσματος, σε σχέση με την κλασική αντίσταση ξερελιάσματος του αστεροειδούς κλεισίματος των 6 πτυχών, με αποτέλεσμα να τροποποιείται η καμπύλη καύσης και ενδεχομένως να τροποποιούνται εξίσου και οι σχετικοί χρόνοι TC
 • το αστεροειδές κλείσιμο των 4 πτυχών τείνει να μας δώσει σταθερότερες τάσεις απόλυτων διακυμάνσεων, σε σχέση με το κλασικό αστεροειδές κλείσιμο των 6 πτυχών και σε σχέση με το πολυπλοκότερο αστεροειδές κλείσιμο των 8 πτυχών
 • οι επιδόσεις των setup είναι σχεδόν εφάμιλλες και είναι αρκετά εμφανές η ελαφρά διαφοροποίηση στις σχετικές καμπύλες καύσης τους, με το σκεπτικό ότι μετατοπίζονται ενδεχομένως ελαφρώς αριστερότερα ή ελαφρώς δεξιότερα, σε σχέση με την κλασική καμπύλη καύσης του γνωστότερου αστεροειδούς κλεισίματος των 6 πτυχών όπου πρέπει να εκληφθεί ως κεντρώα
 • τέλος θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ενδέχεται να επιβεβαιωθούν εκ νέου ή να ανατραπούν εν μέρη, όλα τα παραπάνω πράγματα και όλοι οι προηγούμενοι συσχετισμοί, εφόσον διαφύγουμε από την συμβατική ιδιογόμωση ή την Ιδιογόμωση Ανωτέρου Επιπέδου και εφόσον γίνει χρήση του αντικειμένου της Ιδιογόμωσης Εξαιρετικά Ανωτέρου Επιπέδου

 

Καλά και ασφαλή κυνήγια!

 

 

Σημείωση: Οι σχετικές πληροφορίες για τα Setup και τα Φυσίγγια που παρουσιάζουμε, αναφέρονται ενδεικτικά και μόνο για λόγους πληροφόρησης! Σε καμία απολύτως περίπτωση, δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους, εφόσον προηγουμένως δεν έχουν δοκιμαστεί σωστά, σε κάποιον πιστοποιημένο βλητικό σταθμό!

<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <---ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ 147 Α - Ν. 2168/1993 & Ν. 3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2019 - All rights reserved