ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΛΑΣΚΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΑΤΕΝΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ

Αγαπητοί φίλοι, σε αυτό το άκρως τεχνικό άρθρο, θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε όλες εκείνες τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές όπου ενδεχομένως θα χρειαστεί να γνωρίζετε, ώστε εφόσον το θελήσετε και παράλληλα έχετε τις δυνατότητες να το πράξετε...να είστε σε θέση να μπορέσετε να μετρήσετε με απόλυτη ακρίβεια και με το ελάχιστο δυνατό σφάλμα άμεσης και έμμεσης σύγκρισης, σε βάθος χρόνου, τα δικά σας όπλα και τα δικά σας φυσίγγια, στο θέμα της απόλυτης απόδοσής τους ως προς την επικείμενη διατρητικότητά τους!
 


 

Ας δούμε όμως τις βασικές προϋποθέσεις και ας αναλύσουμε εξίσου, τις σχετικές και συσχετιζόμενες παραμέτρους επί του θέματος!

Οι βασικές προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες:

 • οι δοκιμές θα πρέπει να γίνουν νόμιμα και εντός των πλαισίων όπου ο νόμος ορίζει
 • οι δοκιμές θα πρέπει να είναι απόλυτα παραμετροποιημένες
 • οι δοκιμές θα πρέπει να μπορούν να επαναληφθούν και να επαληθευτούν σε βάθος χρόνου
 • τα αποτελέσματα των δοκιμών θα πρέπει να μας εξασφαλίζουν ότι δεν πρόκειται για σφάλμα

Ας δούμε τώρα με απλά και με λιτά λόγια, τι ακριβώς σημαίνει η παραμετροποίηση μιας δοκιμής:

 • πλήρως ελεγχόμενη διαδικασία
 • δυνατότητα άμεσης και έμμεσης σύγκρισης
 • δυνατότητα επαναληψημότητας σε βάθος χρόνου
 • μείωση παρεμβολής εξωτερικών παραγόντων
 • εξασφάλιση ελάχιστου στατιστικού σφάλματος

Βάση των παραπάνω στοιχείων, πριν από μερικά χρόνια και σε συνεργασία με τον κύριο Αποστόλη Φ., εμπνευστήκαμε μια πρωτοποριακή πατέντα που θα μας έδινε όλα τα παραπάνω ζητούμενα στοιχεία και θα μας επέτρεπε να μπορέσουμε να θέσουμε τις σωστές και τις πάγιες βάσεις, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το εγχείρημα πραγματικότητα...ασχέτως εάν δεν υπήρχε η οικονομική δυνατότητα και το απαιτούμενο νομικό πλαίσιο που να μας καλύπτει ως δοκιμαστές!!!

Έτσι λοιπόν ο κύριος Αποστόλης Φ. κατασκεύασε το μοναδικό αυτό εγχείρημα και το δοκίμασε ο ίδιος τότε και εντός του σκοπευτηρίου της περιοχής του, με αποτέλεσμα να μπορέσουμε να βγάλουμε τα βασικά ασφαλή συμπεράσματα και να αποκομίσουμε την απαιτούμενη εμπειρία...ώστε έπειτα από ώριμη σκέψη και σε βάθος χρόνου...να μπορέσουμε να τελειοποιήσουμε σχεδιαστικά το παρόν εγχείρημα!

Ας δούμε τώρα από τι αποτελούνται τα βασικά συστατικά του συγκεκριμένου εγχειρήματος:

 • στιβαρή κατασκευή
 • εμπρόσθια όψη με κατάλληλο παραθυράκι
 • ένδειξη αποτύπωσης στόχευσης
 • ένδειξη δυνατότητας διάτρησης
 • στατιστική ασφάλεια επαναληψημότητας

Η βελτιωμένη έκδοση του ίδιου εγχειρήματος-πετέντας, έχει τις εξής βελτιώσεις:

 • αρθρωτή σχεδίαση
 • καλύτερη στατικότητα δομής
 • καλύτερη αποτύπωση στατιστικών ενδείξεων
 • περαιτέρω μείωση στατιστικού σφάλματος
 • περισσότερες ενδείξεις στο ίδιο βάθος κατασκευής

Ας δούμε τώρα τη νέα βασική δομή της αρθρωτής σχεδίασης και ας επικεντρωθούμε στο πως μπορεί να λειτουργήσει σωστά και στο τι στοιχεία μπορεί να μας δώσει, με όσο το δυνατόν περισσότερη ασφάλεια και μέσω της σχετικής εξάλειψης του όποιου στατιστικού σφάλματος θα μπορούσε ενδεχομένως να υπάρξει...

 

Εδώ βλέπουμε την τρισδιάστατη απεικόνιση της νέας πατέντας-εγχειρήματος, για την απόλυτη μέτρησης διατρήσεως, σε μεγέθη Α4 και Α3, μαζί με την αρθρωτή δομή της και την εμπρόσθια ένδειξη αποτύπωσης στόχευσης [click για μεγέθυνση]

 

 

Και εδώ σας παραθέτουμε τα βασικά σχέδια της αρθωτής δομής, μαζί με τις σχετικές εσωτερικές οφέλιμες διαστάσεις του σχετικού μεγέθους Α4 και Α3 [click για μεγέθυνση]

 

 

Τα βασικά στοιχεία της νέας αυτής δομής, μας επιτρέπουν τα εξής προτερήματα-πλεονεκτήματα:

 • σχεδόν διπλασιασμός ενδείξεων διάτρησης στο ίδιο βάθος όγκου κατασκευής
 • δυνατότητα μεγαλύτερου δραστικά ωφέλιμου χώρου
 • δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης
 • στατιστικός πολλαπλασιασμός ενδείξεων
 • περεταίρω μείωση του όποιου τυχόν στατιστικού λάθους

Η λειτουργία της εν λόγο πατέντας είναι πολύ απλή και βασίζεται στα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

 • η εμπρόσθια λαμαρίνα προστατεύει την δομή και παράλληλα μας προσδίδει την άμεση περιφερειακή απεικόνιση της εκάστοτε βολής, με αποτέλεσμα να μπορούμε να διακρίνουμε άμεσα και σε πραγματικό χρόνο, εάν το κέντρο της βολής είναι σωστό και άρα εάν θα πρέπει να προσμετρήσουμε ή να απορρίψουμε την συγκεκριμένη βολή
 • η ισοκατανομή των εσωτερικών αποστάσεων μας επιτρέπει την μείωση του στατιστικού λάθους, ενώ η αρθρωτή σχεδίαση μας επιτρέπει να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε μέρος της δομής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες μας
 • η δομή μπορεί να φιλοξενήσει πλήρως τυποποιημένο εμπορικό υλικό και άρα μας επιτρέπει την πλήρη παραμετροποίηση των εκάστοτε δοκιμών μας
 • το συγκεκριμένο εγχείρημα μας επιτρέπει να τοποθετήσουμε στα εμπρόσθια τμήματα σκληρότερο υλικό και στα οπίσθια τμήματα μαλακότερο ή κανονικό υλικό
 • το τυποποιημένο υλικό επιλογής μας, θα πρέπει να συμβαδίζει σύμφωνα με τις ανάγκες τις εκάστοτε δοκιμής μας

Οι βασικές διαστάσεις των παραλληλεπίπεδων φόρμας Α4 και Α3, περιγράφονται στα σχετικά σχέδια, ενώ το πάχος τους θα πρέπει να είναι ίσο με 50 χιλιοστά ακριβώς, ώστε να μας επιτρέπει την ισοκατανομή της απόστασης του υλικού που εφάπτεται επί της δομής του παραλληλεπίπεδου, με την ισοκατανομή της απόστασης του επόμενου ή του προηγούμενου παραλληλεπίπεδου!!!

Με απλά και με πολύ λιτά λόγια, θα πρέπει να εφαρμοστεί επάνω στην λαμαρίνα το πρώτο παραλληλεπίπεδο πάχους 50 χιλιοστών και να τοποθετηθούν με τέτοιο τρόπο όλα τα υπόλοιπα παραλληλεπίπεδα επίσης 50 χιλιοστών πάχους, ώστε να ισαπέχουν όλα μεταξύ τους και με απόσταση ακριβώς περί τα 50 χιλιοστά κενού χώρου!

Τέλος μπορούμε να πούμε ότι για τα 15 φύλλα υλικού, θα χρειαστούμε μόλις 8 παραλληλεπίπεδα, ενώ για τα 25 φύλλα υλικού, θα χρειαστούμε ακριβώς 13 παραλληλεπίπεδα και αντίστοιχο βάθος συνολικής κατασκευής περί τα 130 εκατοστά...

Όσο αφορά την σχετική παραμετροποίηση των επικείμενων δοκιμών, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι άμεσα και έμμεσα συσχετιζόμενοι παράγοντες:

 • οι καιρικές συνθήκες δεν θα πρέπει να μπορούν να αλλοιώνουν τα βλητικά αποτελέσματα των δοκιμών
 • ο χώρος που θα γίνονται οι δοκιμές θα πρέπει να πληρεί τις σχετικές και τις νόμιμες προϋποθέσεις
 • όλες οι βολές θα πρέπει να γίνονται με σωστό τρόπο, στις ίδιες ακριβώς αποστάσεις και υπό τις ίδιες ακριβώς συνθήκες
 • το υλικό επιλογής θα πρέπει να μπορεί να ανταπεξέρχεται στις εκάστοτε ανάγκες τις σχετικής δοκιμής
 • το φυσίγγι επιλογής θα πρέπει να είναι αριστουργηματικά σχεδιασμένο και απόλυτης σταθερότητας
 • οι σχετικές αποστάσεις βολής θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τα εκάστοτε βλητικά δεδομένα
 • το όπλο θα πρέπει να στηρίζεται σε σταθερό σημείο και η βολή να ταχογραφήται, χωρίς όμως να μειώνεται η ασφάλεια του χειριστή ή η γενικότερη ασφάλεια του χώρου και του συνόλου όσων παρευρίσκονται εκεί
 • θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, να τηρούνται και να εφαρμόζονται κατά γράμμα στην πράξη, όλες οι σχετικές και όλες οι αναγκαίες προδιαγραφές ασφαλείας
 • θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη το στατιστικό σφάλμα και η σχετικά κατά δύναμη εξάλειψή του

Όσο αφορά το στατιστικό σφάλμα, την ασφαλή εξάλειψή του και την πλήρη παραμετροποίηση των σχετικών στατιστικών στοιχείων...εφόσον θα έχουμε εξασφαλίσει ότι το φυσίγγιο είναι σωστού setup και σταθερότητας, έχουμε να παραθέσουμε τα εξής ακόλουθα στοιχεία, ζητήματα και παραμέτρους:

 • οι βολές ανά όπλο και ανά τσοκ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε ανάπερίπτωση και ανά περίσταση και θα πρέπει να αφαιρείται η καλύτερη και η χειρότερη
 • οι τρεις εναπομείναντες βολές μας δίνουν τον πρώτο ασφαλή μέσο όρο, ενώ με επτά βολές και με πέντε βολές μέσου όρου, τα πράγματα βαίνουν σαφέστατα σε μικρότερο στατιστικό λάθος
 • για την εξάλειψη του στατιστικού λάθους ανά κυνηγετικό όπλο, θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντιστοίχως τουλάχιστον τρία ίδια κυνηγετικά όπλα του ίδιου ακριβώς τύπου και να λαμβάνεται υπόψη μόνον η μεσαία απόδοσή τους, αφαιρώντας πάντα την καλύτερη και την χειρότερη επίδοσή τους
 • καλό είναι να υπάρχει κάποιο αυλόμετρο-τσοκόμετρο ώστε να μπορεί να γίνεται σωστός έλεγχος και να κρατείται αρχείο
 • πριν την οποιαδήποτε δοκιμή του εκάστοτε κυνηγετικού όπλου, θα πρέπει να έχει καθαριστεί σωστά ο αυλός του, ώστε να μην αλλοιώσει έστω και απειροελάχιστα τις σχετικές βλητικές του επιδόσεις
 • η εμπρόσθια λαμαρίνα μας επιτρέπει να έχουμε την ένδειξη αποτύπωσης της εκάστοτε βολής, εφόσον χρησιμοποιήσουμε ώχρα και εφόσον γίνεται επαναβαφή για κάθε μεμονωμένη βολή
 • δεδομένου ότι το κάθε παραλληλεπίπεδο μπορεί να φέρει μόνο δύο μεμονωμένα και τυποποιημένα φύλλα Α4 ή Α3, στο εμπρόσθιο και στο οπίσθιο μέρος του, πλην του αρχικού παραλληλεπίπεδου όπου θα φέρει υποχρεωτικά μόνον ένα και μοναδικό τυποποιημένο φύλλο Α4 ή Α3, εξυπακούεται ότι όλα τα τυποποιημένα φύλλα Α4 ή Α3 θα πρέπει να στηρίζονται σωστά και να μην τοποθετούνται ποτέ άνω των δύο τυποποιημένων φύλλων Α4 ή Α3 ανά παραλληλεπίπεδο
 • τέλος η απόσταση βολής και το νούμερο των σκαγιών, θα μας προσδιορίσει αυτομάτως εάν θα πρέπει και κατά πόσο να χρησιμοποιήσουμε κανονικά, ενδιάμεσα ή σκληρά τυποποιημένα φύλλα Α4 ή Α3

Ας δούμε τώρα και ένα ενδεικτικό παράδειγμα μιας απλή κλασικής γόμωσης, με 60% συγκέντρωση επί του κύκλου των 75 εκατοστών και με σχετική ενδεικτική αποτύπωση περί των 50 σκαγιών, επί του πρώτου τυποποιημένου φύλλου Α3:

 • 50 σκάγια στο Ν.1 [50 σκάγια εισήλθαν εμπρόσθια και 50 σκάγια εξήλθαν οπίσθια]
 • 50 σκάγια στο Ν.2 [50 σκάγια εισήλθαν εμπρόσθια και 45 σκάγια εξήλθαν οπίσθια με απώλεια 5 σκάγια]
 • 45 σκάγια στο Ν.3 [45 σκάγια εισήλθαν εμπρόσθια και 45 σκάγια εξήλθαν οπίσθια]
 • 43 σκάγια στο Ν.4 [43 σκάγια εισήλθαν εμπρόσθια με απώλεια 2 σκάγια και 39 σκάγια εξήλθαν οπίσθια]
 • 39 σκάγια στο Ν.5 [39 σκάγια εισήλθαν εμπρόσθια και 39 σκάγια εξήλθαν οπίσθια]
 • 37 σκάγια στο Ν.6 [37 σκάγια εισήλθαν εμπρόσθια με απώλεια 2 σκάγια και 32 σκάγια εξήλθαν οπίσθια με απώλεια 5 σκάγια]
 • 32 σκάγια στο Ν.7 [32 σκάγια εισήλθαν εμπρόσθια και 30 σκάγια εξήλθαν οπίσθια με απώλεια 2 σκάγια]
 • 30 σκάγια στο Ν.8 [30 σκάγια εισήλθαν εμπρόσθια με απώλεια 5 σκάγια και 25 σκάγια εξήλθαν οπίσθια]
 • 22 σκάγια στο Ν.9 [22 σκάγια εισήλθαν εμπρόσθια με απώλεια 3 σκάγια και 21 σκάγια εξήλθαν οπίσθια με απώλεια 1 σκάγιο]
 • 21 σκάγια στο Ν.10 [21 σκάγια εισήλθαν εμπρόσθια και 18 σκάγια εξήλθαν οπίσθια με απώλεια 3 σκάγια]
 • 18 σκάγια στο Ν.11 [18 σκάγια εισήλθαν εμπρόσθια με απώλεια 3 σκάγια και 15 σκάγια εξήλθαν οπίσθια]
 • 15 σκάγια στο Ν.12 [12 σκάγια εισήλθαν εμπρόσθια με απώλεια 3 σκάγια και 10 σκάγια εξήλθαν οπίσθια]
 • 10 σκάγια στο Ν.13 [10 σκάγια εισήλθαν εμπρόσθια και 7 σκάγια εξήλθαν οπίσθια με απώλεια 3 σκάγια]
 • 5 σκάγια στο Ν.14 [5 σκάγια εισήλθαν εμπρόσθια με απώλεια 2 σκάγια και 3 σκάγια εξήλθαν οπίσθια]
 • 2 σκάγια στο Ν.15 [2 σκάγια εισήλθαν εμπρόσθια με απώλεια 1 σκάγια και 0 σκάγια εξήλθαν οπίσθια]

 

Κλείνοντας το παρόν άρθρο, επιθυμούμε να σας υπογραμμίσουμε ότι εμείς κατά το παρελθόν προσπαθήσαμε δις και τρις φόρες το παρόν εγχείρημα, αλλά λόγο έλλειψης οικονομικών πόρων και λόγο έλλειψης τεχνικής υποδομής...απλά μας ήταν και συνεχίζει ακόμη να μας είναι αδύνατον να προχωρήσουμε σε ένα τέτοιο εγχείρημα αφιλοκερδώς και βεβαίως δεν επιθυμούμε να βρεθούμε εκ νέου αντιμέτωποι με τα όποια τυχόν πάσης φύσεως προβλήματα προκύψουν εκ νέου...

 

Παραθέτουμε τα σχετικά link [ Link A - Link B ] στοιχείων και παραμέτρων τυποποιημένου υλικού και ευχαριστούμε θερμά και για ακόμη μία φορά, τον κύριο Αποστόλη Φ. για την τότε συνεργασία του μαζί μας!

<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <--- 

Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες, σχετικά με τα άρθρα όπου σας παρουσιάζουμε εντός της παρούσης κατηγορίας ή μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνο για λόγους πληροφόρησης σε αυστηρά θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες μας!

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ 147 Α - Ν. 2168/1993 & Ν. 3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2019 - All rights reserved