ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΛΑΣΚΑΣ

ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Αναλυτικός οδηγός μη συμβατικής ιδιογόμωσης εξαιρετικά ανωτέρου επιπέδου!

Τελευταία ενημέρωση: 19/11/2015

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΣΤΑΔΙΑΚΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Έχοντας προσδιορίσει το αστεροειδές πολυσταδιακό κλείσιμο και έχοντας θέσει ως σωστές βάσεις την Μισή Χάραξη, την Κωνική Χάραξη, το Τρίτο Στάδιο, το Τέταρτο Στάδιο και το Ρέλιασμα, είναι πασιφανές ότι ο κάθε μεμονωμένος παράγοντας, ενδέχεται να αλληλεπιδρά προσδιορισμένα ή απροσδιόριστα με τους υπόλοιπους μεμονωμένους παράγοντες!

Ας δούμε όμως άμεσα και σε θεωρητικό επίπεδο τουλάχιστον, πως θα μπορούσαν να αλληλεπιδράσουν οι εν λόγο παράγοντες μεταξύ τους και σε τι θα μπορούσε να μας ωφελήσει μία τέτοια αλληλοεπίδραση, ώστε να βγούμε κατά κύριο λόγο κερδισμένοι! Υπογραμμίζουμε βέβαια ότι δεν θα πρέπει να θεωρούμε τίποτα ως δεδομένο και ότι οι σχετικές αλληλεπιδράσεις των εν λόγο αξεσουάρ, ενδέχεται να διακυμανθούν, ανάλογα με την παρτίδα παραγωγής και την ποιότητα των υλικών μας!

Εφόσον λοιπόν αποφασίσουμε να κλείσουμε πολυσταδιακά και μάλιστα άνω των 12 πραγματικών χιλιοστών, τότε θα έχουμε ενδεχομένως τις ακόλουθες σχετικές αλληλεπιδράσεις:

  • εάν η Μισή Χάραξη δεν ρυθμιστεί και δεν κατεβεί σωστά έως εκεί όπου πρέπει, ώστε να μπορέσει να χαράξει τον κάλυκά μας ακριβώς όπως πρέπει, τότε θα έχουμε ως έμμεσο επακόλουθο το ζόρισμα της Κωνικής μας Χάραξης και ενδεχομένως την καταστροφή των πτυχών του κάλυκά μας
  • εάν η Μισή Χάραξη κατεβεί περισσότερο από το σημείο που πρέπει, χαράζοντας έτσι περισσότερο τον κάλυκά μας, τότε θα έχουμε ως έμμεσο επακόλουθο να μην ζορίζεται σχεδόν καθόλου η Κωνική Χάραξη και ενδεχομένως να μην εξαλείφονται οι πτυχές από την στεφάνη ρελιάσματος ή να μην μπορεί να πατήσει σωστά το Τρίτο Στάδιο σε εκείνο το απαραίτητο σημείο επαφής του με τον κάλυκά μας
  • εφόσον χρησιμοποιήσουμε το απλό Τρίτο Στάδιο και όχι το Τρίτο Στάδιο που μαγκώνει τους κάλυκες εντός του προφίλ του, είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να ρυθμίσουμε ελαφρά χαμηλότερα την Κωνική μας Χάραξή, διότι σε διαφορετική περίπτωση, απλά θα χαλάμε τους κάλυκές μας και δεν θα μπορούμε να κλείσουμε σωστά στα αντίστοιχα χιλιοστά του ελεύθερου χώρου από το χείλος του κάλυκά μας
  • εφόσον χρησιμοποιήσουμε το Τρίτο Στάδιο όπου μαγκώνει τους κάλυκές μας εντός του προφίλ του, ενδέχεται να μην αντιμετωπίσουμε κανένα απολύτως πρόβλημα μέχρι και τα 12 πραγματικά χιλιοστά ελεύθερου χώρου από το χείλος του κάλυκά μας, ανάλογα βέβαια με την σκληρότητα και με την συμπιεσιμότητα της σχετικά επιλεγμένης βυσμάτωσής μας και ανεξάρτητα από το εάν θα έχουμε ρυθμίσει σωστά την Κωνική μας Χάραξή ή όχι
  • εφόσον χρησιμοποιήσουμε το Τρίτο Στάδιο όπου μαγκώνει τους κάλυκές μας εντός του προφίλ του και εφόσον έχουμε χαμηλώσει περισσότερο από ότι μας χρειάζεται την Κωνική μας Χάραξη, όχι μόνο δεν θα αντιμετωπίσουμε κανένα απολύτως πρόβλημα μέχρι και τα 12 πραγματικά χιλιοστά ελεύθερου χώρου από το χείλος του κάλυκά μας, αλλά θα μπορέσουμε ενδεχομένως να δούμε ότι οι πτυχές του κάλυκά μας σμίγουν στο κέντρο του περισσότερο από το κανονικό ή έστω αρκετά περισσότερο από το κανονικό
  • εφόσον επιθυμούμε να υπερβούμε τα 12 πραγματικά χιλιοστά ελεύθερου χώρου από το χείλος του κάλυκά μας και να φτάσουμε τα 13 ή τα 14 πραγματικά χιλιοστά, τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να ρυθμίσουμε την Κωνική μας Χάραξη χαμηλότερα από το κανονικό και μάλιστα να το πράξουμε με τέτοιο αριστουργηματικό τρόπο, ώστε να εξαναγκάσει τις πτυχές του κάλυκά μας να σμίξουν μεταξύ τους όσο ακριβώς χρειάζεται, για να αντισταθμίσουν έτσι την κάθετα ασκούμενη πίεση του Τρίτου Σταδίου μας όπου μαγκώνει τους κάλυκές μας εντός του προφίλ του, αφού σε οποιανδήποτε διαφορετική περίπτωση, θα δούμε απλά τις εν λόγο πτυχές να στρέφονται και να ωθούνται προς το εσωτερικό του κάλυκά μας και να καταστρέφεται έτσι το αστεροειδές μας κλείσιμο
  • όσο αναφορά το Τέταρτο Στάδιο, μπορούμε να πούμε ότι ανάλογα με το πάτημά του, την κωνικότητά του και την γεωμετρία του προφίλ του, θα διαμορφώσει αναλόγως τον κάλυκά μας πριν από το ρέλιασμα
  • εάν το Τέταρτο Στάδιο έχει βαθύτερη γεωμετρία προφίλ από ότι ενδεχομένως να χρειαζόμαστε ή το χαμηλώσουμε περισσότερο από ότι χρειάζεται, τότε ενδέχεται να μας χαλάσει τον κάλυκά μας
  • τέλος όσο αναφορά το στροφείο ρελιάσματος και το ρέλιασμα του κάλυκά μας, είναι κάτι το απόλυτα σχετικό και κάτι το μη προσδιορίσμιμο, αφού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το απλό ρέλιασμα ή έναν σύνθετο τρόπο ρελιάσματος και να διαμορφώσουμε σωστά ή να καταστρέψουμε την στεφάνη ρελιού του κάλυκά μας
<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <--- 

Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες για τα Setup και για τα Φυσίγγια που σας παρουσιάζουμε μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνον για λόγους πληροφόρησης σε θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες, εφόσον προηγουμένως δεν έχουν δοκιμαστεί σωστά σε κάποιον πιστοποιημένο βλητικό σταθμό και δεν έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις ασφαλείας! Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι ίδια όλα τα κυνηγετικά όπλα και σας υπογραμμίζουμε επίσης ότι τα ίδια ή πανομοιότυπα κυνηγετικά υλικά, ενδέχεται να διαφέρουν ακόμη και αρκετά σημαντικά μεταξύ τους ανά διαφορετικές παρτίδες παραγωγής και όχι μόνον!

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ 147 Α - Ν. 2168/1993 & Ν. 3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2018 - All rights reserved