ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΛΑΣΚΑΣ

ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Αναλυτικός οδηγός μη συμβατικής ιδιογόμωσης εξαιρετικά ανωτέρου επιπέδου!

Τελευταία ενημέρωση: 19/11/2015

ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΥΡΙΤΙΔΩΝ

Η αιρετική στρωματοποίηση διαφορετικών πυρίτιδων εντός του πυθμενίου του κάλυκά μας, ορίζεται από την χρήση διαφορετικών προωθητικών υλικών και αναιρώντας πρωτίστως τους συγκεκριμένους όρους και τους συγκεκριμένους κανόνες, όπου μέχρι τώρα γνωρίζαμε ή ενδεχομένως ακολουθούσαμε!

Εξυπακούεται βεβαίως ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση των εν λόγο προωθητικών υλικών δεν αλλάζει και μάλιστα συνεχίζει να υφίσταται ως έχει, αφού το ταχύκαυστο προωθητικό υλικό θα συνεχίσει να τοποθετείται επάνω από το καψύλλιο και βεβαίως υπό το βραδύκαυστο προωθητικό υλικό, αλλά πλέον αρχίζουν και διαφοροποιούνται οι κανόνες δευτερεύουσης σημασίας!

Οι βασικοί κανόνες όπου αλλάζουν στην αιρετική στρωματοποίηση διαφορετικών πυρίτιδων, είναι οι εξής:

  • Μπορούν να επιλεγούν διαφορετικές πυρίτιδες, ανεξαρτήτως εταιρείας, ακόμη και εάν δεν ανήκουν στην ίδια οικογένεια προωθητικών υλικών, όπου πλέον η χημική τους σύσταση θα είναι σαφέστατα διαφορετική
  • Διαφοροποιείται η σχέση προοδευτικότητας 1 προς 3 και ορίζεται πλέον από το 1 προς 4, έως και το 1 προς 6

Ενώ οι κανόνες όπου δεν αλλάζουν και όπου παραμένουν ίδιοι και αμετάβλητοι, είναι οι ακόλουθοι:

  • Η ταχύκαυστη πυρίτιδα τοποθετείται επάνω από το καψύλλιο και κάτω από την βραδύκαυστη πυρίτιδα
  • Για κανέναν απολύτως λόγο και δεν θα πρέπει να γίνει ανακάτεμα ή μίξη των προωθητικών υλικών
  • Δεδομένης της δύσκολης συναρμολόγησης θα πρέπει πάντα να τοποθετούνται απολύτως σωστά και με την μέγιστη δυνατή προσοχή τα συγκεκριμένα προωθητικά υλικά εντός του κάλυκα

Αυτό λοιπόν όπου γίνεται στην πράξη, είναι ότι η ταχύκαυστη πυρίτιδα με την μικρότερη και σημαντικά μειωμένη μάζα, αναλαμβάνει να ενισχύσει την ισχύ του καψυλλίου και να αναφλέξει σωστά την βραδύκαυστη πυρίτιδα, ώστε να ολοκληρωθεί η αλλαγή φάσης και να αποκτήσουμε έτσι τις επιθυμητές επιδόσεις όπου προσδοκούμε να λάβουμε υπό μορφή παραγόμενου έργου!

Ακολουθούν κάποια άκρως ενδεικτικά παραδείγματα αιρετικής στρωματοποίησης διαφορετικών προωθητικών υλικών:

  • G2000x24 & M92S
  • F2x28 & M92S
  • G2000x24 & SP2

 

Σημείωση: Ο κάθε συγκεκριμένος συνδυασμός των παραπάνω προωθητικών υλικών, απαιτεί διαφορετικές δοσολογίες και αναλογίες όπου δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε εκ των προτέρων και άρα θα πρέπει να προβούμε σε εμπειρικές δοκιμές εντός πιστοποιημένου βλητικού σταθμού ώστε να μπορέσουμε να συναρμολογήσουμε τα δικά μας ασφαλή φυσίγγια!

Σημαντική σημείωση: Ο ακαδημαϊκός χαρακτήρας του άρθρου, δεν προτρέπει σε καμία απολύτως περίπτωση την χρήση των πληροφοριών όπου εμπεριέχει ή την μεταφορά τους στην πράξη!

<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <--- 

Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες για τα Setup και για τα Φυσίγγια που σας παρουσιάζουμε μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνον για λόγους πληροφόρησης σε θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες, εφόσον προηγουμένως δεν έχουν δοκιμαστεί σωστά σε κάποιον πιστοποιημένο βλητικό σταθμό και δεν έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις ασφαλείας! Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι ίδια όλα τα κυνηγετικά όπλα και σας υπογραμμίζουμε επίσης ότι τα ίδια ή πανομοιότυπα κυνηγετικά υλικά, ενδέχεται να διαφέρουν ακόμη και αρκετά σημαντικά μεταξύ τους ανά διαφορετικές παρτίδες παραγωγής και όχι μόνον!

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ 147 Α - Ν. 2168/1993 & Ν. 3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2018 - All rights reserved