ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΛΑΣΚΑΣ & ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - TERMS & ©ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΠΛΩΝ & ΦΥΣΙΓΓΙΩΝΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗΣΠΡΟΦΙΛΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΕ.Μ.Α. ΛΑΣΚΑΣ

ΑΓΟΡΑ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Αγαπητοί φίλοι, σε αυτό το άρθρο θα δούμε και θα αναλύσουμε τα υπέρ και τα κατά, του τι ακριβώς ισχύει αυτή την στιγμή στην γειτονική μας χώρα που λέγεται Ιταλία, για την αγορά κυνηγετικής και σκοπευτικής πυρίτιδας από ιδιώτες κυνηγούς και σκοπευτές, όπως και για την διάθεση των σχετικών ποσοτήτων!

Δεδομένου ότι μόλις πρόσφατα άρχισε να εφαρμόζεται ένας καινούργιος νόμος στην χώρα μας, σχετικά με την εμπορία και σχετικά με την διάθεση των κυνηγετικών και των σκοπευτικών πυρίτιδων για τα λειόκαννα όπλα, μας ζητήθηκε να διερευνήσουμε το θέμα όπου προέκυψε και να ρωτήσουμε επακριβώς τι ισχύει για τους γείτονές μας, όπου εκτός από απλοί καταναλωτές...τυγχάνει να είναι και παραγωγοί των προωθητικών αυτών υλικών!

Ας ξεχωρίσουμε όμως δύο βασικά ζητούμενα, όπου το πρώτο επιτρέπεται στην χώρα μας, ενώ το δεύτερο όχι!!!

Στην γειτονική Ιταλία λοιπόν, εκτός των λειόκαννων όπλων, επιτρέπεται η κυνηγετική χρήση εξειδικευμένων ραβδωτών όπλων για το κυνήγι του αγριόχοιρου και επιλεκτικά επιλεγμένων ζώων, όπως λόγου χάρη το ζαρκάδι...

Και ας δούμε επίσης τι ισχύει αυτή την στιγμή, σύμφωνα με τον κύριο Gianluca Garolini όπου διατηρεί δικό του κατάστημα με το σχετικό κυνηγετικό και σκοπευτικό υλικό, όπως και αρθρογραφεί εξίσου σε εξειδικευμένα έντυπα του χώρου και όπως ευγενικά μας εξήγησε κατά την πρόσφατη τηλεφωνική μας επικοινωνία:

  • ο νέος νόμος έχει Ευρωπαΐκή ισχύ και άρα εφαρμόζεται σε όλες τις Ευρωπαΐκές χώρες
  • στην Ιταλία ισχύει ως μέγιστο όριο ανά ιδιώτη κυνηγό ή σκοπευτή, ως σύνολο γεμισμένων φυσιγγίων και προωθητικού υλικού, τα 5 συνολικά κιλά κατοχής σκοπευτικής ή κυνηγετικής πυρίτιδας
  • στην Ιταλία επιτρέπεται η γόμωση ραβδωτών όπλων εκτός από την γόμωση λειόκαννων όπλων και ο Ιταλικός νόμος ορίζει τα 1.000 φυσίγγια ραβδωτού ως 1 κιλό πυρίτιδας και τα 540 φυσίγγια λειόκαννου ως επίσης 1 κιλό πυρίτιδας
  • απαγορεύεται ρηττά σε κατάστημα να αγοράσει βαρέλι ή συσκευασία πυρίτιδας των 10, 15, 20 ή 25 κιλών και επιτρέπεται μόνο η αγορά των σφραγισμένων συσκευασιών του 0.5 ή 1 κιλού όπου φέρουν μοναδικό σειριακό αριθμό αναγνώρισης
  • επιτρέπεται η αγορά των παραπάνω σφραγισμένων συσκευασιών μόνο από ιδιώτες που διατηρούν σκοπευτική άδεια ή άδεια θήρας, εφόσον την παρουσιάσουν
  • το κατάστημα υποχρεούται να κρατήσει τα στοιχεία του καταναλωτή και στο τέλος του μήνα να τα αποστείλει στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα
  • ο καταναλωτής υποχρεούται να δηλώσει στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα την αγορά του προωθητικού υλικού εντός του σχετικού χρονικού ορίου
  • επιτρέπεται η βιομηχανική αγορά βαρελιού ή συσκευασίας πυρίτιδας των 10, 15, 20 ή 25 κιλών, μόνο από βιοτέχνες με σχετική άδεια βιοτέχνη και δεν επιτρέπεται η ακέραια ή τμηματική διάθεση των ποσοτήτων αυτών από βιοτέχνη σε ιδιώτες ή από βιοτέχνη-καταστηματάρχη σε ιδιώτες
  • εάν ο ιδιώτης δεν προβεί σε δήλωση στην αρμόδια αρχή, τότε η αρμόδια αρχή προχωρεί αυτομάτως σε έλεγχο του ιδιώτη

Από τα παραπάνω στοιχεία, συμπερένουμε εύλογά αγαπητοί φίλοι, ότι εμείς στην χώρα μας στερούμαστε την δυνατότητα χρήσης των ραβδωτών κυνηγετικών όπλων, αλλά όμως έχουμε ακόμη αρκετές άλλες δυνατότητες όπου οι γείτονές μας δεν έχουν, παρόλη την τροπολογία και την ασάφεια την ισχύουσας και την επικείμενα σχετικής νομοθεσίας όπου άρχισε να εφαρμόζεται και στην χώρα μας!!!

Σημειώνουμε επίσης ότι η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3329/89 - Κανονισμοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών. (ΦΕΚ 132/Β/21-2-89) ορίζει (3) Για άκαπνη πυρίτιδα κυνηγίου μέχρι 100 KG. (4) Για φυσίγγια κυνηγίου μέχρι 30.000 τεμάχια. (5) Για καψύλια φυσιγγίων κυνηγίου μέχρι 100.000 τεμ. για τους επαγγελματίες και όχι για τους ιδιώτες σκοπευτές και κυνηγούς!!!

Θα επανέλθουμε σύντομα επί του θέματος προσεχώς...

<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <---Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες για τα Setup και για τα Φυσίγγια που σας παρουσιάζουμε μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνον για λόγους πληροφόρησης σε θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες, εφόσον προηγουμένως δεν έχουν δοκιμαστεί σωστά σε κάποιον πιστοποιημένο βλητικό σταθμό και δεν έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις ασφαλείας! Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι ίδια όλα τα κυνηγετικά όπλα και σας υπογραμμίζουμε επίσης ότι τα ίδια ή πανομοιότυπα κυνηγετικά υλικά, ενδέχεται να διαφέρουν ακόμη και αρκετά σημαντικά μεταξύ τους ανά διαφορετικές παρτίδες παραγωγής και όχι μόνον!ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΕΚ 147Α Ν.2168/1993 & ΦΕΚ 242Α Ν.3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2020 - All rights reserved