ΑΣΦΑΛΗ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ & ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ
ΛΑΣΚΑΣ & ΚΕΝΤΑΥΡΟΣΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - TERMS & ©ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΠΛΩΝ & ΦΥΣΙΓΓΙΩΝΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗΣΠΡΟΦΙΛΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΡΧΙΚΗΚΑΦΕΝΕΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗFEEDBACKΕ.Μ.Α. ΛΑΣΚΑΣ

ΑΓΟΡΑ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αγαπητοί φίλοι, σε αυτό το άρθρο θα δούμε και θα αναλύσουμε τα υπέρ και τα κατά της νέας Ευρωπαϊκής οδηγίας και της Ελληνικής τροπολογίας, για την αγορά κυνηγετικής και σκοπευτικής πυρίτιδας από ιδιώτες κυνηγούς και ιδιώτες σκοπευτές, σχετικά με Προεδρικό Διάταγμα 76/2010

Δεδομένου ότι μόλις πρόσφατα άρχισε να εφαρμόζεται η καινούργια νομική τροπολογία στην χώρα μας, σχετικά με την εμπορία και σχετικά με την διάθεση των κυνηγετικών και των σκοπευτικών πυρίτιδων για τα λειόκαννα όπλα, αποφασίσαμε να διερευνήσουμε το θέμα όπου προέκυψε και έτσι ρωτήσουμε επακριβώς τι ισχύει για τους Ευρωπαίους γείτονές μας όπου παράγουν τα σχετικά προωθητικά υλικά και επιπλέον ρωτήσαμε τους δικούς μας ανθρώπους που διαθέτουν τα εισαγόμενα αυτά υλικά προς κατανάλωση!

Ξεκινάμε λοιπόν με δεδομένο ότι στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται το ραβδωτό κυνηγετικό όπλο και άρα θα αναφερθούμε μόνο σε λειόκαννα κυνηγετικά και σκοπευτικά όπλα!!!

 

Η νομική τροπολογία και το Προεδρικό Διάταγμα 76/2010 αναφέρουν ότι [ΑΔΑ: ΒΕΑΞΦ-ΙΜΒ - Αθήνα, 3/4/2013 - A.Π.: οικ 4341/824]:

Π.Δ. 76/2010 (ΦΕΚ 140 Α’), Π.Δ. 56/2012 (ΦΕΚ 108 Α’), ΟΔΗΓΙΑ 93/15/ΕΟΚ

Με το Π.Δ. 76/2010 (ΦΕΚ 140 Α’) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 56/2012 (ΦΕΚ 108 Α’), καθιερώθηκε ένα εναρμονισμένο σύστημα για την αποκλειστική αναγνώριση και εντοπισμό (σύστημα ιχνηλασιμότητας) των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης και καθορίστηκαν οι απαιτήσεις του.

 

Επίσης είναι σημαντική η παρακάτω επισήμανση, διότι βλέπουμε ότι προωθείται η ασφάλεια και γίνονται προσπάθειες να εμποδιστεί η τυχόν αθέμιτη χρήση των προωθητικών αυτών υλικών!!!

Στόχος, επομένως, του Σ.Α.Ε. είναι η αναγνώριση και ο εντοπισμός μιας εκρηκτικής ύλης από τον τόπο παραγωγής της και της διάθεσής της για πρώτη φορά στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά έως τον τελικό της χρήστη και τη χρήση της, προκειμένου να εμποδίζεται η αθέμιτη χρήση και η κλοπή της και να βοηθούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες καταστολής στον εντοπισμό της προέλευσης των εκρηκτικών υλών που έχουν απολεσθεί ή κλαπεί, με απώτερο στόχο την βελτίωση της δημόσιας ασφάλειας και υγείας.

 

Ας δούμε όμως με απλά και λιτά λόγια ποιά ακριβώς προσπάθεια γίνεται και τι ισχύει αυτή την στιγμή, σύμφωνα με τα λόγια των δικών μας έμπιστων ανθρώπων, όπου διατηρούν δικά τους καταστήματα με τα σχετικά κυνηγετικά και σκοπευτικά υλικά:

 • ο νέος νόμος έχει Ευρωπαϊκή ισχύ και άρα εφαρμόζεται αυτομάτως σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ το ζητούμενο είναι να αναγράφεται ο μοναδικός σειριακός αριθμός αναγνώρισης, επί του σχετικού προϊόντος
 • στην Ελλάδα δεν ισχύει κάποιο συγκεκριμένο όριο ανά ιδιώτη κυνηγό ή σκοπευτή, ως σύνολο γεμισμένων φυσιγγίων και προωθητικού υλικού, μαζί ή ξεχωριστά, άρα ενδεχομένως μπορούμε να επικαλεστούμε ότι ο νόμος αφήνει ασάφειες ως προς αυτή την συγκεκριμένη κατεύθυνση
 • επιτρέπεται στα κατάστημα με την σχετική άδεια εμπορίας, να αγοράσουν σφραγισμένες συσκευασίες του 0.5 και του 1 κιλού, όπου φέρουν τον μοναδικό σειριακό αριθμό αναγνώρισης
 • επιτρέπεται στα κατάστημα με την σχετική άδεια εμπορίας, να αγοράσουν βαρέλι ή σφραγισμένες συσκευασίες πυρίτιδας των 10, 15, 20 ή 25 κιλών, όπου φέρουν τον μοναδικό σειριακό αριθμό αναγνώρισης
 • η απόκτηση των παραπάνω σφραγισμένων συσκευασιών, επιτρέπεται μόνον από ιδιώτες όπου διατηρούν σκοπευτική άδεια ή άδεια θήρας, εφόσον βεβαίως την παρουσιάσουν στο κατάστημα λιανικής πώλησης
 • το κατάστημα υποχρεούται να κρατήσει τα στοιχεία του καταναλωτή, ώστε να του χρεώσει τον μοναδικό σειριακό αριθμό αναγνώρισης προϊόντος

Από τα παραπάνω στοιχεία, μπορούμε να συμπεράνουμε αρκετά εύλογά, ότι στην χώρα μας μπορεί να στερούμαστε την δυνατότητα χρήσης των ραβδωτών κυνηγετικών όπλων, αλλά όμως έχουμε αρκετά πλεονεκτήματα και δυνατότητες, σε σχέση και σε σύγκριση με τους συνάδελφους Ευρωπαίους!!!

 

Ας δούμε τώρα τα βασικά πλεονεκτήματα αυτής της νέας Ευρωπαϊκής τροπολογίας:

 • μόνον οι κυνηγοί και οι σκοπευτές θα μπορούν να αγοράζουν πλέον τα συγκεκριμένα προωθητικά υλικά λειόκαννων όπλων
 • δεν θα μπορούν να υπάρξουν πλέον τυχόν μίξεις, κυνηγετικών ή σκοπευτικών πυρίτιδων για λειόκαννα όπλα, από διαφορετικές παρτίδες παραγωγής ή εργοστασιακές συσκευασίες
 • δεν θα μπορούν πλέον να διαστρεβλώνονται ενδεχομένως τα σειριακά στοιχεία της παραγωγής τους
 • ο καταναλωτής πλέον θα μπορεί να γνωρίζει επακριβώς τι αγόρασε και πως έφτασε στα χέρια του το συγκεκριμένο προϊόν

Στα σχετικά αρνητικά στοιχεία και μειονεκτήματα του εν λόγο σχετικού εγχειρήματος, έχουμε να προσάψουμε ότι:

 • αναγκαστικά ανεβαίνει το κόστος κτήσης, όπου όμως υποστηρίζεται από την εγγύηση της ποιότητας
 • γίνεται πιο χρονοβόρα η σχετική διαδικασία απόκτησης των προωθητικών υλικών
 • ενδεχομένως να μην υπάρχει πλέον η διάθεση όλων των γνωστών κωδικών στην αγορά
 • είναι λογικό ότι η σχετική διαδικασία ενδέχεται να φοβίσει τους καταναλωτές

 

Πριν κλείσουμε το άρθρο, επιθυμούμε να σας υπογραμμίσουμε ότι ΟΥΔΕΝ ΚΑΚΟ ΑΜΙΓΕΣ ΚΑΛΟΥ

 

Τέλος επιθυμούμε να σημειώσουμε ότι η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3329/89 - Κανονισμοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών. (ΦΕΚ 132/Β/21-2-89) όπου ορίζει τα ακόλουθα όρια (3) Για άκαπνη πυρίτιδα κυνηγίου μέχρι 100 KG. (4) Για φυσίγγια κυνηγίου μέχρι 30.000 τεμάχια. (5) Για καψύλια φυσιγγίων κυνηγίου μέχρι 100.000 τεμ. αφορά μόνον τους επαγγελματίες και όχι τους ιδιώτες κυνηγούς και σκοπευτές!!!

 

Σημείωση: Δεδομένου ότι γνωρίζουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια με σχετική επερώτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την εν λόγο τροπολογία, θα προσπαθήσουμε να επανέλθουμε σύντομα επί του σχετικού θέματος προσεχώς και μόλις έχουμε νέα επί του συγκεκριμένου θέματος.

<--- Click για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα! <---Σημαντική σημείωση και αποποίηση ευθύνης: Όλες οι αναγραφόμενες και όλες οι σχετικές πληροφορίες για τα Setup και για τα Φυσίγγια που σας παρουσιάζουμε μέσω του Web Site μας και μέσω του ιστοτόπου www.idiogomosi.com, αναφέρονται άκρως ενδεικτικά και μόνον για λόγους πληροφόρησης σε θεωρητικά πλαίσια! Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε την αναπαραγωγή τους ή την χρήση τους από τους αναγνώστες, εφόσον προηγουμένως δεν έχουν δοκιμαστεί σωστά σε κάποιον πιστοποιημένο βλητικό σταθμό και δεν έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις ασφαλείας! Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι ίδια όλα τα κυνηγετικά όπλα και σας υπογραμμίζουμε επίσης ότι τα ίδια ή πανομοιότυπα κυνηγετικά υλικά, ενδέχεται να διαφέρουν ακόμη και αρκετά σημαντικά μεταξύ τους ανά διαφορετικές παρτίδες παραγωγής και όχι μόνον!ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ: TERMS & ©
Η ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΕΚ 147Α Ν.2168/1993 & ΦΕΚ 242Α Ν.3944/2011
ΤΟ ΠΑΡΟΝ WEB SITE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 100% ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ! - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Copyright © 2011-2020 - All rights reserved